Dodatok k prehláseniu o používaní osobných údajov pre program Microsoft Office PowerPoint 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Posledná aktualizácia: október 2006

Na tejto stránke je doplnok súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov pre systém produktov Microsoft Office 2007. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program balíka Office alebo služby, prečítajte si o ochrane osobných údajov pre systém Microsoft Office 2007 a tento doplnok.

Používanie šablón lokality Microsoft Office Online

Dialógové okno Nová prezentácia (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku nový ) vám môže poskytnúť aktuálnu pomoc nestiahol prezentácie, ktoré sú založené na šablóny z lokality Microsoft Office Online. V dialógovom okne Nová prezentácia vám tiež umožňuje odosielať pripomienky v rámci šablón a číselnou známkou hodnotiť pre všetky šablóny, ktoré stiahnete.

Ak chcete povoliť alebo zakázať sťahovania z lokality Microsoft Office Online, pozrite si tému Získanie Pomocníka, šablón a ďalšieho obsahu online v okne Pomocníka.

Keď otvoríte šablónu alebo súbor založený na šablóne, program Microsoft Office PowerPoint 2007 sa môže pripojiť na lokalitu Microsoft Office Online a odoslať identifikáciu pre túto šablónu, program a verziu, ktoré aktuálne používate, spolu so štandardnými informáciami o počítači. Závisí to od vašich nastavení Pomocníka online.

Identifikácia šablóny sa používa na identifikovanie pôvodnej šablóny, ktorá je prevzatá z lokality Microsoft Office Online alebo zahrnutá v inštalácii programu Office PowerPoint 2007. Neslúži na jednoznačnú identifikáciu vašej prezentácie. Tá istá šablóna používaná rôznymi používateľmi má rovnakú identifikáciu.

Aktualizácie najvýznamnejších prepojení

Office PowerPoint 2007 poskytuje zoznam prepojení v dialógovom okne Nová prezentácia (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku nový ). Môžete aktualizovať tieto prepojenia v pravidelných intervaloch kliknutím na položku automaticky aktualizovať tento obsah z lokality Office Online v časti Office Online. Ak sa rozhodnete pravidelne aktualizovať tieto prepojenia, Office PowerPoint 2007 bude pravidelne kontaktovať spoločnosť Microsoft Office Online a vráti aktualizované odkazy na Office PowerPoint 2007.

Prepojenie s obrázkami a inými dokumentmi

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo iný dokument na svojom pevnom disku alebo na serveri, cesta k danému súboru sa uloží do prezentácie. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať vaše meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade pripojenia údajov môžete zvoliť uloženie mena používateľa alebo hesla v prepojení na pripojenie údajov.

Podobne pri aplikovaní schémy XML na prezentáciu sa cesta k vami vytvorenej schéme XML uloží do prezentácie. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o vašom mene používateľa.

Tlač

Keď vytlačíte prezentáciu programu Office PowerPoint 2007 a túto prezentáciu uložíte, program Office PowerPoint 2007 uloží cestu k tlačiarni spolu s týmto dokumentom. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o mene používateľa alebo o názve počítača.

Lokality pracovných priestorov dokumentov

Pomocou programu Office PowerPoint 2007 máte prístup k lokalite pracovných priestorov dokumentov na lokalite služby Microsoft Windows SharePoint Services. Lokalita pracovných priestorov dokumentov je zdieľaný priestor, v ktorom môžete rýchlo a jednoducho spolupracovať pri práci s jednou alebo viacerými prezentáciami s ostatnými členmi tímu.

Keď sa pripojíte na lokalitu pracovného priestoru dokumentov, program Office PowerPoint 2007 prevezme z lokality pracovného priestoru dokumentov určité údaje, aby vám o tejto lokalite mohol poskytnúť informácie. Program Office PowerPoint 2007 konkrétne získava nasledovné informácie:

 • Názov lokality Windows SharePoint Services

 • Adresa URL alebo adresa lokality

 • Mená, e-mailové adresy a úrovne povolení používateľov lokality

 • Zoznamy dokumentov, úloh a ďalšie informácie dostupné na lokalite

Program Office PowerPoint 2007 tiež ukladá do vášho počítača zoznam lokalít služby Windows SharePoint Services, ktoré ste navštívili, vo forme súborov „cookie“. Tento zoznam sa používa na to, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na lokality, ktoré ste už navštívili. K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Faxová služba

Faxová služba vám umožňuje odosielať faxy cez Internet a tiež usporiadať faxy odoslané pomocou programu Microsoft Office Outlook. Ak chcete použiť faxovú službu, musíte sa prihlásiť u poskytovateľa faxových služieb nezávislého od spoločnosti Microsoft, ktorý faxy spracuje a odošle pomocou siete Internet. Spoločnosť Microsoft nezhromažďuje žiadne údaje o takýchto transakciách.

Keď sa prihlásite na používanie faxovej služby, jej poskytovateľ vytvorí registračný balík. Uchováva ho poskytovateľ faxovej služby i program Office PowerPoint 2007. Balík pozostáva z adresy webovej lokality poskytovateľa faxovej služby a tzv. tokenu potvrdzujúceho váš prístup k poskytovateľovi faxovej služby. Keď odosielate fax z programu balíka Office, registračný balík sa pripojí k dokumentu.

Faxovú službu môžete použiť i na výpočet ceny faxu bez jeho odoslania. Ak sa rozhodnete vypočítať cenu faxu, program Office PowerPoint 2007 pomocou pripojenia SSL (Secure Sockets Layer) odošle poskytovateľovi faxovej služby váš registračný token, telefónne číslo adresáta faxu a údaj o počte strán faxu. Spoločnosť Microsoft tieto informácie neprijíma ani neuchováva.

Zdroje informácií a referenčné materiály

Program Office PowerPoint 2007 umožňuje, aby ste si vyžiadali informácie o konkrétnom výraze alebo slovnom spojení od množstva popredných poskytovateľov obsahu. Keď zadáte požiadavku na vyhľadanie konkrétneho slova alebo slovného spojenia, program Office PowerPoint 2007 prostredníctvom Internetu odošle požadovaný text, údaj o aktuálne používanom softvéri, o miestnych nastaveniach systému a údaje o vašom oprávnení na preberanie informácií, ak to poskytovateľ zdroja informácií vyžaduje.

Program Office PowerPoint 2007 odošle tieto informácie nezávislému poskytovateľovi informácií, ktorého ste vybrali. Nezávislý poskytovateľ vráti požadované informácie o tomto slove alebo slovnom spojení.

Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na lokalite nezávislého poskytovateľa obsahu. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ môže do vášho počítača odoslať súbor „cookie“, čím sa umožní vaša identifikácia pri ďalších transakciách. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za to, akým spôsobom spracovávajú nezávislí poskytovatelia osobné údaje.

Spoločnosť Microsoft nedostáva ani neuchováva žiadne z týchto informácií okrem prípadu, keď zasielate dotaz službe, ktorú vlastní spoločnosť Microsoft.

Prekladateľské služby

Program Office PowerPoint 2007 vám umožňuje preklad prezentácie alebo jej časti použitím dvojjazyčného slovníka alebo strojového prekladu. Máte možnosť výberu spôsobu prekladu prezentácie.

Môžete vybrať alebo zadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete dať preložiť, alebo môžete dať preložiť celú prezentáciu. Ak vyberiete alebo zadáte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete dať preložiť, zadaný výraz sa porovná voči dvojjazyčnému slovníku. Niektoré dvojjazyčné slovníky obsahuje softvér, iné sú dostupné na lokalite Microsoft Office Online.

Ak zvolíte možnosť prekladu celej prezentácie, prezentácia sa odošle nezašifrovaná nezávislej prekladateľskej službe. Tak, ako pri všetkých informáciách, ktoré sa odosielajú nezašifrované cez Internet, ďalší používatelia môžu zobraziť túto prezentáciu.

Ak zvolíte použitie jedného zo slovníkov dostupných na lokalite Microsoft Office Online alebo nezávislej prekladateľskej služby, program Office PowerPoint 2007 prostredníctvom Internetu odošle text, ktorý je predmetom požiadavky, údaje o softvéri, miestnych nastaveniach a jazyku nastavenom v systéme. V prípade použitia nezávislej prekladateľskej služby môže program Office PowerPoint 2007 odoslať aj údaje o overení totožnosti uložené v minulosti, ktoré svedčia o vašom predošlom prihlásení za účelom prístupu na lokalitu.

Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na lokalite nezávislej prekladateľskej služby. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ obsahu môže do vášho počítača odoslať súbor „cookie“, čím sa umožní vaša identifikácia pri ďalších transakciách.

Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, v rámci ktorých môžete spolupracovať na dokumentoch a schôdzach.

Pri prístupe na lokalitu SharePoint pomocou webového prehľadávača alebo ľubovoľného programu balíka Office uloží lokalita do vášho počítača súbor cookies, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na tejto lokalite. Tieto súbory cookies tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office nato, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na už navštívené lokality.

K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Zoznam môžete vymazať tak, že pomocou webového prehľadávača vymažete uložené súbory cookies.

Keď vytvárate novú webovú lokalitu alebo zoznam na lokalite Windows SharePoint Services, alebo keď pridávate alebo pozývate používateľov na existujúcu webovú lokalitu alebo zoznam, lokalita uloží pre každého používateľa vrátane vás nasledovné údaje:

 • Celé meno

 • E-mailová adresa

 • Prihlasovacie meno používateľa (prihlásenie do systému Microsoft Windows NT, napríklad DOMÉNA\meno_používateľa)

Ku každému prvku, ktorý na lokalitu pridáte alebo upravíte vy alebo iní používatelia lokality, sa pridá identifikácia používateľa. Podobne ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint, aj v tomto prípade by mali mať k daným informáciám prístup iba správcovia a členovia lokality.

Všetky prvky na lokalite SharePoint obsahujú dve polia: Vytvoril a Upravil. Do poľa Vytvoril sa zadá meno používateľa osoby, ktorá pôvodne vytvorila prvok a dátum vytvorenia. Do poľa Upravil sa zadá meno používateľa osoby, ktorá naposledy zmenila prezentáciu programu Office PowerPoint 2007 a dátum poslednej úpravy.

Správcovia serverov, na ktorých sú hosťované lokality SharePoint,majú prístup k určitým údajom na týchto lokalitách, ktoré sa používajú na analýzu používania danej lokality a na zvýšenie časovej dostupnosti lokality. Tieto údaje sú dostupné iba správcom servera a neposkytujú sa spoločnosti Microsoft okrem prípadu, keď je hostiteľom lokality SharePoint spoločnosť Microsoft.

K zaznamenávaným údajom patria mená, e-mailové adresy a povolenia jednotlivých používateľov, ktorí majú prístup na lokalitu. Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Auditovanie

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkcie kontroly, ktoré umožňujú správcom neustále vykonávať spoľahlivú kontrolu toho, ako používatelia pracujú s dôležitým obsahom.

Keď správcovia služby Windows SharePoint Services zapnú funkciu kontroly, server automaticky zaznamená v databáze obsahu lokality SharePoint určité akcie vykonané používateľom. Tieto akcie obsahujú zobrazenie, úpravu, vrátenie alebo vzatie dokumentov. Pri každej zaznamenanej akcii server zaznamená identifikačné informácie o súbore, akcii, identifikácii používateľa lokality SharePoint a adrese IP. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje ako súčasť tejto transakcie.

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je dostupná iba správcom lokalít SharePoint, na ktorých je uložený obsah.

Odosielanie okamžitých správ a upozornení

Program Office PowerPoint 2007 vám poskytuje možnosť odosielať okamžité správy priamo z programu a prijímať upozornenia, keď sú používatelia dostupní online alebo keď sa vyskytnú zmeny v zdieľaných prezentáciách alebo pracovných priestoroch.

Program Office PowerPoint 2007 používa klienta pre výmenu okamžitých správ spoločnosti Microsoft, ktorý vám umožní zobrazenie dostupnosti ďalších používateľov v režime online a odosielanie správ týmto používateľom. Program Office PowerPoint 2007 obsahuje webový ovládací prvok, ktorý umožňuje zobraziť na webovej stránke stav dostupnosti pre zasielanie okamžitých správ. Účelom tejto funkcie je umožniť vám používať webové stránky na priamu spoluprácu s ostatnými pri práci s rovnakými prezentáciami alebo v rovnakých pracovných priestoroch.

Skripty webových stránok vytvorené s ohľadom na tento webový ovládací prvok môžu prenášať údaje o prítomnosti z programu na výmenu okamžitých správ na webový server hosťujúci skript. Na základe predvoleného nastavenia sú tieto funkcie zapnuté len pre intranetové lokality, dôveryhodné lokality a lokality v lokálnom počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services a stránky programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 používajú tento ovládací prvok. Ani jeden z týchto typov stránok neprenáša údaje o prítomnosti späť na webový server.

Keď navštívite lokalitu služby Microsoft Windows SharePoint Services alebo lokalitu servera Office SharePoint Server a vytvoríte upozornenie, program Office PowerPoint 2007 pridá súbory cookie do vášho počítača s nasledovnými údajmi:

 • Názov lokality

 • Adresa URL lokality

 • Či je zdrojom upozornenia lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalita SharePoint Server

 • Adresa URL použitá lokalitou na realizáciu služby upozornení

Údaje v tomto súbore cookie umožňujú správne odoslanie upozornení. Spoločnosť Microsoft nepristupuje k tomuto súboru cookie, ak súbor cookie nebol pôvodne odoslaný zo servera spoločnosti Microsoft – v takom prípade súbor cookie používa výlučne lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalitu SharePoint Server.

Nové formáty súborov

Program Office PowerPoint 2007 používa na základe predvoleného nastavenia nový formát súborov, ktorý je založený na type XML. Tento formát súborov je možné rozšíriť, čo znamená, že používatelia môžu určiť doplnkové schémy alebo značky, ktoré má súbor obsahovať. Doplnok alebo kód tretej strany môže takisto pripojiť doplnkovú informáciu metaúdajov k formátu súboru balíka Microsoft Office, ktorú nebude možné zobraziť v programe Office PowerPoint 2007.

Tieto metaúdaje, ktoré boli priradené k súboru, môžete overiť v textovom zobrazovači tretej strany pomocou zobrazenia súboru XML.

Komentáre

Keď uložíte do súboru komentáre, program Office PowerPoint 2007 na základe predvoleného nastavenia umiestni pred komentár vaše iniciálky. Tieto informácie sú k dispozícii každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Môžete odstrániť vaše osobné údaje z týchto komentárov (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Dokončiť, a potom kliknite na položku Kontrola dokumentu ).

Funkcia Sledovať zmeny

Keď v súbore uskutočníte zmeny so zapnutou funkciou Sledovanie zmien, na základe predvoleného nastavenia sa vaše meno používateľa a iniciály uložia v dokumente a sú priradené zmenám, ktoré uskutočníte. Tieto informácie, spolu s pôvodným a revidovaným textom sú potom dostupné každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Po prijatí alebo odmietnutí týchto zmien, vaše meno odstráni. Môžete tiež odstrániť vaše osobné údaje z týchto zmien (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Dokončiť, a potom kliknite na položku Kontrola dokumentu ).

Miesto uloženia vášho mena

V určitých prípadoch program Office PowerPoint 2007 uchováva údaj o vašom mene, aby vám mohol poskytnúť väčšie možnosti pri práci s niektorými funkciami. Vaše meno sa napríklad ukladá na týchto miestach:

 • Polia Autor

 • Vlastnosť súboru AuthorName

Môžete odstrániť svoje meno z týchto polí a vlastnosti (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Dokončiť, a potom kliknite na položku Kontrola dokumentu ).

Riešenia balíka Office vytvorené inými spoločnosťami môžu tiež obsahovať vaše meno a ďalšie osobné údaje vo vlastných vlastnostiach priradených k súboru.

Ak používate funkcie Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc alebo iné funkcie, ktoré vám umožňujú priamo sa pripájať k ďalšiemu zdroju údajov, v dokumente sa môžu uložiť vaše údaje na overenie totožnosti používateľa (identifikácia používateľa a heslo). Ak chcete tieto údaje na overenie totožnosti zmeniť alebo odstrániť, musíte príslušným spôsobom zmeniť vlastnosti pripojenia.

Ďalšie skryté údaje a metaúdaje

Na základe predvoleného nastavenia obsahuje každý súbor uložený v programe Office PowerPoint 2007 vlastnosti súboru, ako napríklad tieto:

 • Autor

 • Manažér

 • Spoločnosť

 • Naposledy uložil

 • Mená recenzentov prezentácie.

Okrem toho môžu byť do súboru uložené ďalšie vlastnosti, v závislosti od funkcií alebo riešení tretích strán, ktoré používate. Napríklad, ak je vaša prezentácia časťou toku činností dokumentu, uložia sa aj ďalšie vlastnosti na sledovanie toku činností.

Tieto informácie sú k dispozícii každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Môžete odstrániť svoje meno z týchto vlastností (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Dokončiť, a potom kliknite na položku Kontrola dokumentu ).

Funkciu Kontrola dokumentu je možné použiť aj na odstránenie iných typov údajov, ktoré nemusia byť dostupné vo všetkých zobrazeniach, ako sú napríklad komentáre a revízie. Spoločnosť Microsoft odporúča spustiť funkciu Kontrola dokumentu v každej prezentácii, ktorú plánujete zverejniť. Ďalšie informácie o tejto funkcii Kontrola dokumentu nájdete v Pomocníkovi.

Skryté tvary

Program Office PowerPoint 2007 vám umožňuje skryť objekty tvarov alebo textu v prezentáciách alebo šablónach pomocou pracovnej tably Výber. (Ak chcete zobraziť pracovnú tablu Výber a viditeľnosť, vyberte tvar a potom kliknite na položku Tabla výberu na karte Formát.) Skryté objekty tvarov alebo textu môžu obsahovať osobné údaje, ktoré pridal autor prezentácie. Skryté objekty textu alebo tvary sa môžu uložiť so súborom motívu alebo šablóny a nezobrazia sa počas prezentácie. Ak sa na vytvorenie novej prezentácie použije súbor šablóny, všetky skryté tvary alebo skryté objekty textu sa skopírujú do novej prezentácie. Skryté tvary môžete zobraziť na pracovnej table Výber a viditeľnosť a môžete sa rozhodnúť, že ich neskryjete .

Motívy

Office PowerPoint 2007 vám umožní vytvoriť motív z existujúcej prezentácie (kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Uložiť ako. V dialógovom okne Uložiť ako v zozname Uložiť vo formáte vyberte položku Motív balíka Office ). Pri vytváraní motív, niektoré prvky, napríklad text, obrázky alebo skryté tvary sa skopírujú z pôvodnej prezentácie predlohu snímky na požadovaný motív. Keď použijete motív do novej prezentácie a sú viditeľné pre ďalších používateľov, tieto objekty sa používajú ako prvky návrhu. Ak chcete publikovať motívu pre ďalších používateľov, môžete nie ukladajú osobné alebo dôverné informácie v pôvodnej prezentácie. Môžete odstrániť osobné alebo dôverné informácie z existujúceho motívu úpravou motív predlohu snímky a uložiť ho motív s rovnakým názvom nahradiť pôvodný.

Zaznamenanie makier

Nahranie makra vám umožní nahrať sekvenciu akcií, ktorú možno neskôr reprodukovať. Ak sa rozhodnete nahrať makro, vaše meno používateľa sa pri vytvorení makra uloží vo vlastnosti Popis makra a ako komentár v kóde. Svoje meno používateľa môžete z dvoch spomenutých miest odstrániť.

Digitálne podpisy

Digitálny podpis je voliteľnou funkciou, ktorá vám pomáha overiť identitu osoby, ktorá vám odoslala prezentáciu. Digitálny podpis je jedinečná zašifrovaná hodnota údajov v prezentácii programu PowerPoint, ktorú podpisujete. Keď odošlete prezentáciu s digitálnym podpisom, tento podpis sa odošle príjemcovi spolu s údajmi v prezentácii a dôveryhodným digitálnym certifikátom od vás (odosielateľa). Digitálny certifikát vydáva certifikačná autorita, ako je napríklad VeriSign a obsahuje informácie na overenie odosielateľa a overenie, či pôvodný obsah prezentácie nebol zmenený.

Pri podpisovaní prezentácie sa zobrazí dialógové okno s informáciami, ktoré budú zahrnuté v digitálnom podpise, ako je napríklad váš systémový dátum a čas, číslo verzie operačného systému, číslo verzie balíka Microsoft Office a číslo verzie programu Office PowerPoint 2007. Ak odošlete podpísanú prezentáciu ďalším používateľom, príjemcovia nebudú môcť zobraziť informácie o vašom systéme, hoci budú môcť zobraziť obsah samotnej prezentácie.

Správa prístupových práv k informáciám

Služba Správa prístupových práv k informáciám (Information Rights Management, IRM) vám umožňuje prideliť určitým používateľom alebo skupinám právo na prístup k prezentácii a na jej úpravy. Napriek podobnostiam táto služba nie je totožná s funkciou Ochrana dokumentu. Správa prístupových práv k informáciám vám umožňuje nastaviť povolenia pre celú prezentáciu, týkajúce sa konkrétnych činností, ako je tlač prezentácie, jej poslanie ďalej iným používateľom, čítanie a úpravy.

Keď prezentáciu uložíte pri zapnutej správe prístupových práv k informáciám, program Office PowerPoint 2007 uloží do prezentácie zoznam všetkých používateľov, ktorí na ňu majú práva, spolu so špecifikáciou povolení. Tieto údaje sú zašifrované, takže k nim majú prístup iba vlastníci prezentácie.

Prezentácie s aktivovanou správou prístupových práv k informáciám ďalej obsahujú licencie na obsah. Táto licencia obsahuje e-mailovú adresu, povolenie a údaje na overenie totožnosti používateľa. Kedykoľvek sa niekto pokúša otvoriť prezentáciu s aktivovanou správou prístupových práv k informáciám, program Office PowerPoint 2007 kontroluje licencie na obsah uložené v prezentácii a porovnáva ich s identitou používateľa. Ak používateľ nikdy predtým prezentáciu neotváral, program Office PowerPoint 2007 kontaktuje server služby IRM, overí identitu používateľa, prevezme novú licenciu na obsah pre používateľa (pod podmienkou, že používateľ má potrebné práva) a uloží licenciu na obsah do prezentácie.

Vlastníci prezentácií majú možnosť zabrániť ukladaniu licencií na obsah do prezentácie. Ak sa však táto licencia neuloží do prezentácie, program Office PowerPoint 2007 musí kontaktovať server služby IRM vždy, keď sa prezentácia otvára. Ak program Office PowerPoint 2007 nie je pripojený k sieti alebo nemôže kontaktovať server správy prístupových práv, prezentáciu nemožno otvoriť.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×