Dimenzií a mier k dispozícii v zavolať kvality tabule (dashboard) pre Microsoft Teams a Skypu for Business Online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zavolať kvality tabule (dashboard) (CQD) pre Microsoft Teams a Skype for Business Online umožňuje získať prehľad informácií o kvalite hovory pomocou Microsoft Teams a Skypu for Business services. Táto téma obsahuje podrobné informácie o dimenzií a mier zverejnené CQD. Ďalšie informácie o CQD a ako ju zapnúť, v téme Zapnutie a práca s nimi hovorov kvality tabule (dashboard) pre Microsoft tímov a Skypu for Business Online.

Prvý a druhý koncový bod klasifikácia

Mnoho dimenzií a mier v hovorov kvality tabule (dashboard) (CQD) sú označené ako prvý alebo druhý. Nasledujúce logiku určuje, ktoré koncový bod zahŕňa prúdu údajov alebo hovoru je označený ako prvý:

 • Najprv bude mať vždy koncový bod servera (AV MCU, sprostredkovanie Server, atď.) Ak Server je zapojené prúd údajov alebo hovoru.

 • Druhý bude mať vždy klienta koncového bodu ak prúdu údajov je medzi dvoma koncové body Server.

 • Ak sú oba koncové body rovnakého typu, poradie, ktorého je prvý verzus druhý je založený na interné objednávanie kategórii agenta používateľa. Výsledkom je objednanie je konzistentné.

Napríklad každý riadok predstavuje dvojica používateľa sprostredkovanie prúdom:

Agent používateľa kategóriu volajúceho

Agent používateľa kategóriu volaný

Prvý koncového bodu.

Druhý koncového bodu.

Najprv je volajúceho

AV MCU

OC (klienta Skype for Business)

AV MCU

OC (klienta Skype for Business)

TRUE

OC (klienta Skype for Business)

AV MCU

AV MCU

OC (klienta Skype for Business)

FALSE

OC (klienta Skype for Business)

OC (klienta Skype for Business)

OC (klienta Skype for Business)

OC (klienta Skype for Business)

FALSE

AV MCU

Sprostredkovanie Server

Sprostredkovanie Server

AV MCU

Sprostredkovanie Server

AV MCU

Sprostredkovanie Server

AV MCU

TRUE

OC (klienta Skype for Business)

Telefón OC (Skype for Business IP telefónu)

OC (klienta Skype for Business)

Telefón OC (Skype for Business IP telefónu)

TRUE

Telefón OC (Skype for Business IP telefónu)

OC (klienta Skype for Business)

OC (klienta Skype for Business)

Telefón OC (Skype for Business IP telefónu)

FALSE

Poznámka : Či klasifikácie prvý a druhý je nezávislý od ktorej koncového bodu je volajúceho alebo volaný. Prvý je volajúci rozmer, ktorý možno použiť na identifikáciu ktoré koncový bod bol volajúceho alebo volaný.

Rozmery

V nasledujúcej tabuľke sú momentálne k dispozícii v CQD rozmery:

Názov dimenzie

Typ údajov alebo jednotky

Popis

Čo urobiť uvádza prázdnych hodnôt

Príklad hodnoty

Prvá sieť

Reťazec

Podsiete použitý pre prúdu médií prvého koncového bodu ak podsiete existuje v podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie sú hlási koncového bodu.

10.0.1.12.0

Prvý Network Name

Reťazec

Názov siete pre prúdu médií používaný prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete do nájomník preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nevykazujú koncový bod alebo sieť nemá názov siete definované v podsiete priradenie údajov.

USA / WA / REDMOND

Prvý rozsah siete

Reťazec

Sieť predpona alebo rozsah podsiete používané v prvej koncový bod založené na priradenie podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál pre prúdu médií.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nevykazujú koncový bod alebo sieť nemá rozsah siete definované v podsiete priradenie údajov.

24

Názov prvého objektu

Reťazec

Názov objektu, kde bola umiestnená prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá budovy v podsiete priradenie údajov definovaný názov.

Hlavné

Prvý typ vlastníctva

Reťazec

Typ vlastníctva budovy, kde bola umiestnená prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá vlastníctvo definované v podsiete priradenie údajov.

Contoso IT

Typ prvej budovy

Reťazec

Mapovanie podsiete nájomník preddefinovaných údajov nahraté na portál na základe typu budovy, kde bola umiestnená prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá budovy typu definované v podsiete priradenie údajov.

Otvorte Office

Prvý preddefinovaných typ balíka Office

Reťazec

Mapovanie podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál na základe administratívnej budovy typ, kde bola umiestnená prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá budovy office typu definované v podsiete priradenie údajov.

Office

Prvý mesta

Reťazec

Mesto, kde bola umiestnená prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá mesto definované v podsiete priradenie údajov.

Redmond

Prvý poštové smerovacie číslo

Reťazec

PSČ kde prvého koncového bodu bola umiestnená na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá poštové smerovacie číslo definované v podsiete priradenie údajov.

98052

Prvá krajina

Reťazec

Krajina, kde bola umiestnená prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá krajiny definované v podsiete priradenie údajov.

Slovensko

Prvý štát

Reťazec

Štát, kde bola umiestnená prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá štát definované v podsiete priradenie údajov.

ZZ

Prvá oblasť

Reťazec

Oblasť, kde bola umiestnená prvého koncového bodu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá oblasť definované v podsiete priradenie údajov.

Severná Amerika

Prvá trasa Express

Boolean

Hodnotu TRUE, ak podsiete pre prúdu médií používané prvého koncového bodu je povolené pre Express trasy založené na priradenie podsiete nájomník budovy údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá výslovného smerovanie príznak v podsiete priradenie údajov.

môžu byť pravdivé

Druhá sieť

Reťazec

Podsiete použitý pre prúdu médií druhý koncového bodu ak podsiete existuje v podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie sú hlási koncového bodu.

10.0.1.12.0

Druhý Network Name

Reťazec

Názov siete pre prúdu médií používaný druhý koncový bod založené na priradenie podsiete na nájomník preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nevykazujú koncový bod alebo sieť nemá názov siete definované v podsiete priradenie údajov.

USA / WA / REDMOND

Druhý rozsah siete

Reťazec

Sieť predpona alebo rozsah podsiete pre prúdu médií používané v druhom koncový bod založené na priradenie podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nevykazujú koncový bod alebo sieť nemá rozsah siete definované v podsiete priradenie údajov.

24

Názov druhej objektu

Reťazec

Názov objektu, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá budovy v podsiete priradenie údajov definovaný názov.

Hlavné

Druhý typ vlastníctva

Reťazec

Typ vlastníctva budovy, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá vlastníctvo definované v podsiete priradenie údajov.

Contoso - ho

Typ druhej budovy

Reťazec

Mapovania podsiete nájomník preddefinovaných údajov nahraté na portál na základe typu budovy, kde bola umiestnená druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá budovy typu definované v podsiete priradenie údajov.

Otvorte Office

Typ druhej budovy balíka Office

Reťazec

Administratívnej budovy typ, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá budovy office typu definované v podsiete priradenie údajov.

Office

Sekundu mesta

Reťazec

Mesto, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá mesto definované v podsiete priradenie údajov.

Redmond

Druhý poštové smerovacie číslo

Reťazec

PSČ kde druhý koncový bod bola umiestnená na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá poštové smerovacie číslo definované v podsiete priradenie údajov.

98052

Druhá krajina

Reťazec

Krajina, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá krajiny definované v podsiete priradenie údajov.

Slovensko

Druhý štát

Reťazec

Štát, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá štát definované v podsiete priradenie údajov.

ZZ

Druhá oblasť

Reťazec

Oblasť, kde bola umiestnená druhý koncový bod na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá oblasť definované v podsiete priradenie údajov.

Severná Amerika

Druhá cesta Express

Boolean

Hodnotu TRUE, ak podsiete používa pre médiá prúd údajov podľa druhej koncového bodu zapnuté Express trasu na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál.

Prázdne hodnoty označenie údajov siete nie hlási koncový bod, Sieť nie je v rámci podnikovej siete alebo siete nemá výslovného smerovanie príznak v podsiete priradenie údajov.

môžu byť pravdivé

Prvé vnútorné Corp

Enumerácia

Označuje, ak prvého koncového bodu bola umiestnená na podsiete v rámci podnikovej sieti, na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál. Na základe predvoleného nastavenia sa považuje za koncový bod mimo.

Možné hodnoty:

 • Vo vnútri

 • Vonkajšia

-

Vo vnútri

Druhý vnútra Corp

Enumerácia

Označuje, ak druhá koncového bodu bola umiestnená na podsiete v rámci podnikovej sieti, na základe mapovania podsiete nájomníka preddefinovaných údajov nahraté na portál. Na základe predvoleného nastavenia sa považuje za koncový bod mimo.

Možné hodnoty:

 • Vo vnútri

 • Vonkajšia

-

Vo vnútri

Prvá identifikácia nájomníka

Reťazec

Nájomníka služieb Office 365 ID pre prvú koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje, nie je možné určiť nájomníka id pre prvú koncového bodu. Príčinou môže byť koncový bod bol podpísaný do lokálnych Skype for Business Server nasadenie.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Druhý nájomníka identifikácia

Reťazec

Nájomníka služieb Office 365 ID pre druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje, nie je možné určiť nájomníka id pre druhý koncového bodu. Príčinou môže byť koncový bod bol podpísaný do lokálnych Skype for Business Server nasadenie.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Prvý fond

Reťazec

Skype for Business Online fondu FQDN pripojenej k prvej koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte, Skype for Business Online fondu nie je možné určiť pre prvú koncového bodu. Príčinou môže byť koncový bod bol podpísaný do lokálnych Skype for Business Server nasadenie.

Pool1.Lync.com

Druhý fond

Reťazec

Skype for Business Online fondu FQDN priradené ku koncovému bodu druhého.

Prázdne hodnoty uveďte, Skype for Business Online fondu nie je možné určiť pre druhý koncového bodu. Príčinou môže byť koncový bod bol podpísaný do lokálnych Skype for Business Server nasadenie.

Pool1.Lync.com

Je združená

Boolean

Hodnotu TRUE, ak prúdov boli medzi dve externé nájomníkmi, false inak.

Prázdne hodnoty označuje Nepodarilo sa určiť, ak sa jedná externý prúd údajov, alebo ak niektoré hlásiacej údaje nie sú zhromažďované.

False

K dispozícii QoE záznamu

Boolean

Hodnotu TRUE, ak aspoň jedno kvality skúseností správa bola k dispozícii pre hovoru/relácie. Veľa dimenzií a mier sú dostupné iba vtedy, ak je k dispozícii QoE záznam. Ak hovor nedá určiť úspešne, QoE záznam nebudú k dispozícii.

-

True

K dispozícii Záznamoch záznamu

Boolean

Hodnotu TRUE, ak aspoň jeden Detail záznamy hovorov je k dispozícii pre hovoru/relácie.

-

True

Označenie riadka

Integer

Označenie v SDP pre riadok médií. Použitie typu mediálnych súborov na určenie, ak je označenie pre video, zvuk, zdieľanie aplikácie alebo zdieľanie videa na obrazovke.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

0

Typu mediálnych súborov

Reťazec

Typy médií (video, zvuk, zdieľanie aplikácie alebo zdieľanie videa na obrazovke).

-

Zvuk

Najprv je Server

Boolean

Hodnotu TRUE, ak prvé koncového bodu je koncový bod servera, napríklad server konferencie (AVMCU, ASMCU) alebo iné mediálne súbory servery (sprostredkovanie Server) alebo koncový bod klienta. Možné hodnoty: klienta, Server.

-

Client

Druhé je Server

Boolean

Hodnotu TRUE, ak druhá koncového bodu je koncový bod servera, napríklad server konferencie (AVMCU, ASMCU) alebo iné mediálne súbory servery (sprostredkovanie Server) alebo koncový bod klienta. Možné hodnoty: klienta, Server.

-

Client

Najprv je volajúceho

Boolean

Hodnota TRUE, ak prvého koncového bodu bol volajúci (začať reláciu zariadenia).

-

True

Prvý sieťové pripojenie podrobností

Reťazec

Typ siete používaný prvého koncového bodu. Možné hodnoty:

 • Káblové pripojenie

 • Wi-Fi

 • MobileBB

 • Tunelom

 • Iné

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

Káblové pripojenie

Druhý Detail pripojenia siete

Reťazec

Typ siete používaný druhý koncového bodu. Možné hodnoty:

 • Káblové pripojenie

 • Wi-Fi

 • MobileBB

 • Tunelom

 • Iné

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

Káblové pripojenie

Smer prúdu údajov

Reťazec

Určuje smer prúdu medzi koncové body. Možné hodnoty:

 • Prvej do druhej

 • Druhý na prvý

Prázdne hodnoty uviesť žiadne údaje čas vykázaný ukazujú smer prúdu údajov.

Prvej do druhej

Údajová časť Popis

Reťazec

Názov posledného kodek použitý v prúdu údajov.

Prázdne hodnoty uveďte, nie sú k dispozícii žiadne údaje.

SILKWide

Zvuk a Video hovor

Boolean

Hodnota TRUE, ak hovor mal prúdov zvuku a videa, false, v opačnom prípade

Prázdne hodnoty uviesť žiadne údaje bola nahlásené na uviesť typy médií prúdu údajov.

True

Trvanie 5 sekúnd alebo menej

Boolean

Hodnotu TRUE, ak toku mala trvanie 5 sekúnd alebo menej, false inak.

-

môžu byť pravdivé

Trvanie 60 sekúnd alebo viac

Boolean

Hodnotu TRUE, ak toku mala trvanie 60 sekúnd viac, false inak.

-

môžu byť pravdivé

Trvanie (v sekundách)

Rozsah (v sekundách)

Trvanie prúd údajov v sekundách. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

-

062: [1 -2)

Trvanie (minúty)

Rozsah (minúty)

Trvanie prúd údajov v minútach. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

-

065: [3-4)

Konca času

Dátum a čas

Ukončená, vysielania prúdu údajov. Poznámka: Tento rozmer môže byť príliš veľa riadkov ako dimenzie v zostave. Je možné použiť filter.

-

2017-02-01 T00:00:01

Rok

Integer

Rok začiatku prúdu údajov.

-

2017

Mesiac

Integer

Mesiaca od začiatku prúdu údajov.

-

2

Deň

Integer

Deň začiatku prúdu údajov.

-

1

Hodina

Integer

Hodina začiatku prúdu údajov.

-

1

Minúta

Integer

Minúta začiatku prúdu údajov.

-

30

Sekunda

Integer

Druhé začiatku prúdu údajov.

-

12

Deň roka

Integer

Deň roka na začiatku prúdu údajov.

-

32

Deň v týždni

Reťazec

Deň v týždni na začiatku prúdu údajov.

-

Streda

Číslo dňa týždňa

Integer

Číslo dňa týždňa začiatku prúdu údajov.

-

3

Mesiac rok

Reťazec

Mesiac a rok začiatku prúdu údajov.

-

2017 02

Celý mesiac

Dátum a čas

Celý mesiac začiatku prúdu údajov.

-

2017-02-01 T00:00:00

Prvé domény

Reťazec

Doména používateľa pomocou prvého koncového bodu. Ak prvý koncového bodu konferencia servera, je doménou organizátor schôdze. Môže byť tiež doménové kontá služby, ktoré sa používajú v scenári.

-

contoso.com

Druhý domény

Reťazec

Domény používateľa, pomocou druhého koncového bodu. Ak druhý koncový bod konferencia servera, je doménou organizátor schôdze. Môže byť tiež doménové kontá služby, ktoré sa používajú v scenári.

-

contoso.com

Prvá kategória agenta používateľa

Reťazec

Kategória identifikačný prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte agenta používateľa, ktorá nemá priradenia napríklad 3. strana agenta používateľa.

OC

Druhá kategória agenta používateľa

Reťazec

Kategória identifikačný druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte agenta používateľa, ktorá nemá priradenia napríklad 3. strana agenta používateľa.

OC

Prvý agenta používateľa

Reťazec

Reťazec agenta používateľa prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte bez agenta používateľa hlási prvého koncového bodu.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype for Business)

Druhý agenta používateľa

Reťazec

Reťazec agenta používateľa druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte bez agenta používateľa hlási druhý koncového bodu.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype for Business)

Typ konferencie

Reťazec

Typ konferencie URI. Možné hodnoty:

 • conf:applicationsharing

 • conf:audio-videa

 • conf:Focus

Prázdne hodnoty uveďte scenára-konferencie.

conf:audio-videa

Id konferencie

Reťazec

ID konferencie priradené prúdov. Poznámka: Tento rozmer môže byť príliš veľa riadkov ako dimenzie v zostave. Je možné použiť filter.

Prázdne hodnoty uveďte scenára-konferencie.

0001P6GK

Prvá verzia klienta aplikácie

Reťazec

Verzia aplikácie pre prvú koncového bodu. Údaje je rozložený z reťazca.

Prázdne hodnoty označuje reťazec verzie nie je možné analyzovať alebo hodnota bola nevykazujú.

16.0.7766.2047

Druhá verzia klienta aplikácie

Reťazec

Verzia aplikácie pre druhý koncového bodu. Údaje je rozložený z reťazca.

Prázdne hodnoty označuje reťazec verzie nie je možné analyzovať alebo hodnota bola nevykazujú.

16.0.7766.2047

Prenos

Reťazec

Typ prenosu siete používané prúd údajov. Možné hodnoty:

 • UDP

 • TCP

 • Nerozpoznané

 • Nerozpoznané označuje, že systém nemôže určiť či typ prenosu bol TCP alebo UDP.

Prázdne hodnoty označuje typ prenosu bola nevykazujú alebo či cesta médií nie vznikla.

UDP

Prvý Connectivity Ice

Reťazec

ICE typu pripojenia používané v prvom koncového bodu. Možné hodnoty:

 • Cesta priamych priamo v sieti

 • RELÉ - cez relé

 • HTTP - HTTP proxy

 • ZLYHALO - pripojenie zlyhalo

Prázdne hodnoty označuje typu pripojenia bola nevykazujú alebo či cesta médií nie vznikla.

PRIAME

Druhý Connectivity Ice

Reťazec

ICE typu pripojenia používané v druhom koncového bodu. Možné hodnoty:

 • Cesta priamych priamo v sieti

 • RELÉ - cez relé

 • HTTP - HTTP proxy

 • ZLYHALO - pripojenie zlyhalo

Prázdne hodnoty označuje typu pripojenia bola nevykazujú alebo či cesta médií nie vznikla.

PRIAME

Prvá IP adresa

Reťazec

IP adresa prvého koncového bodu. Poznámka: Tento rozmer môže byť príliš veľa riadkov ako dimenzie v zostave. Ho môžete použiť ako filter.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

10.0.0.10

Druhá IP adresa

Reťazec

IP adresa pre druhý koncového bodu.

Poznámka : Tento rozmer môže byť príliš veľa riadkov ako dimenzie v zostave. Ho môžete použiť ako filter.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

10.0.0.10

Prvý rýchlosť pripojenia

Bitov za sekundu

Rýchlosť pripojenia v bitoch za sekundu hlási sieťový adaptér používané v prvom koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

10000000

Druhá rýchlosť pripojenia

Bitov za sekundu

Rýchlosť pripojenia v bitoch za sekundu hlási sieťový adaptér používané v druhom koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

10000000

Prvý Port

Číslo portu

Číslo portu siete používané v prvom koncový bod pre médiá.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

50018

Druhý Port

Číslo portu

Číslo portu siete používané v druhom koncový bod pre médiá.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

50018

Prvý zvratné Lokálna IP

Reťazec

IP adresu prvého koncového bodu z server relé médií. Toto je zvyčajne verejný IP adresu priradenú k prvej koncový bod pre prúd.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

104.43.195.251

Druhý zvratné Lokálna IP

Reťazec

IP adresu druhého koncového bodu z server relé médií. Toto je zvyčajne verejný IP adresu priradenú ku koncovému bodu druhého Stream.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

104.43.195.251

Najskôr relé IP

Reťazec

IP adresy médií relé servera pridelil prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

104.43.195.251

Druhé relé IP

Reťazec

IP adresy médií relé servera pridelil druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

104.43.195.251

Prvý prenos Port

Integer

Médiami port na serveri relé media pridelil prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

3478

Druhý relé Port

Integer

Médiami port na serveri relé media pridelil druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

3478

Prvý podsiete

Reťazec

Podsiete používa prúdu médií prvý koncový bod s pomlčky oddeľuje jednotlivých oktetov.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

104.43.195.0

Druhý podsiete

Reťazec

Podsiete používa prúdu médií druhý koncový bod s pomlčky oddeľuje jednotlivých oktetov.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

104.43.195.0

Prvé použitie siete VPN

Boolean

Hodnota TRUE, ak ho uviedli sieťový adaptér používané v prvom koncového bodu bol pripojenie VPN, false inak. Niektoré VPN správne nevykazujú správne tieto údaje.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

True

Druhý VPN

Boolean

Hodnota TRUE, ak ho uviedli sieťový adaptér používané v druhom koncového bodu bol pripojenie VPN, false inak. Niektoré VPN správne nevykazujú správne tieto údaje.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

True

Použité šírky pásma zdroja

Reťazec

Identifikuje zdroje pásma použité prúdu údajov. Možné hodnoty:

 • Statická Max

 • Rozhranie API forma

 • Rozhranie API Modality_All

 • Rozhranie API SendSide BWLimit

 • Hodnota preferencií

 • ZAPNUTIE

 • ReceiveSide zapnúť

 • Rozhranie API SDP forma, vzdialený RecvSide BWLimit

 • Rozhranie API ServiceQuality

 • ROZHRANIE API SDP

 • Prijímanie SidePDP

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

StaticMax

Est šírky pásma

Rozsah (bitov za sekundu)

Priemerný odhadovaný pásma medzi prvou a druhou koncový bod v bitoch za sekundu.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

026: [260000-270000)

Príznak obídenia servera sprostredkovanie

Boolean

Hodnota TRUE, ak prúdu médií obísť sprostredkovanie Server a priamo medzi klientom a PSTN brány/pripojený k pobočkovej Ústredni, false, v opačnom prípade.

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

True

Prvý záznamoch typu pripojenia

Reťazec

Určuje cestu pripojenia ICE vybral prvý koncový bod pre použitie na tomto streame. Možné hodnoty:

 • Operačný systém

 • PeerDerived

 • Stun

 • Zapnutie

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

Operačný systém

Druhý záznamoch typu pripojenia

Reťazec

Určuje cestu pripojenia ICE vybral druhý koncový bod pre použitie na tomto streame. Možné hodnoty:

 • Operačný systém

 • PeerDerived

 • Stun

 • Zapnutie

Prázdne hodnoty označuje tieto údaje nie hlási koncový bod alebo či cesta médií nie vznikla.

Operačný systém

Prvý zachytiť pre vývojárov

Reťazec

Názov zachytenie zariadenie používané prvého koncového bodu. Pre:

 • Zvukových prúdov - zariadenie používané na mikrofón

 • Video prúdov - zariadenie používané na kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa škrabkou prúdov – obrazovky

 • Zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Náhlavnú súpravu mikrofónu (pre zariadenia Microsoft LX-6000)

Druhý zachytiť pre vývojárov

Reťazec

Názov zachytenie zariadenie používané v druhom koncového bodu. Pre:

 • Zvukových prúdov - zariadenie používané na mikrofón

 • Video prúdov - zariadenie používané na kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa škrabkou prúdov – obrazovky

 • Zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Náhlavnú súpravu mikrofónu (pre zariadenia Microsoft LX-6000)

Najprv zachytiť ovládač pre vývojárov

Reťazec

Názov ovládača zachytiť používané v prvom koncového bodu vo forme "výrobcu: verzia". Pre:

 • Zvukových prúdov - ovládač používa pre mikrofón

 • Video prúdov - ovládač používa pre kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa a zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druhé zachytiť ovládač pre vývojárov

Reťazec

Názov ovládača zachytiť používané v druhom koncového bodu vo forme "výrobcu: verzia". Pre:

 • Zvukových prúdov - ovládač používa pre mikrofón

 • Video prúdov - ovládač používa pre kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa a zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Microsoft: 10.0.14393.0

Prvý vykresľovanie pre vývojárov

Reťazec

Názov vykresliť zariadenie používané prvého koncového bodu. Pre:

 • Zvukových prúdov - ovládač používa pre mikrofón

 • Video prúdov - ovládač používa pre kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa a zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Náhlavnú súpravu mikrofónu (pre zariadenia Microsoft LX-6000)

Druhý vykresľovanie pre vývojárov

Reťazec

Názov vykresliť zariadenie používané v druhom koncového bodu. Pre:

 • Zvukových prúdov - ovládač používa pre mikrofón

 • Video prúdov - ovládač používa pre kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa a zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Náhlavnú súpravu mikrofónu (pre zariadenia Microsoft LX-6000)

Najprv vykreslenie ovládač pre vývojárov

Reťazec

Názov ovládača vykresliť používané v prvom koncového bodu. Pre:

 • Zvukových prúdov - ovládač používa pre mikrofón

 • Video prúdov - ovládač používa pre kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa a zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druhý ovládač vykresľovanie pre vývojárov

Reťazec

Názov ovládača vykresliť používané v druhom koncového bodu. Pre:

 • Zvukových prúdov - ovládač používa pre mikrofón

 • Video prúdov - ovládač používa pre kameru

 • Na základe-obrazovky-zdieľanie videa a zdieľanie prúdov - prázdne aplikácie

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nevykazujú koncový bod, že médií cestu nie ktorého, alebo že prúdov bol zdieľanie obrazovky systémom video alebo zdieľanie aplikácie.

Microsoft: 10.0.14393.0

Názov prvého Procesora

Reťazec

Názov Procesora používané v prvom koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

Contoso Procesora X11 @ 1.80 GHz

Názov druhého Procesora

Reťazec

Názov Procesora používané v druhom koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

Contoso Procesora X11 @ 1.80 GHz

Prvý Procesora počet jadra

Počet jadra

Počet CPU jadra k dispozícii na prvý koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

8

Druhé číslo CPU jadra

Počet jadra

Počet CPU jadra k dispozícii na druhý koncový bod.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

8

Prvý Procesora procesor rýchlosť

Rýchlosť Procesora v MHz

Rýchlosť v MHz CPU používané v prvom koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

1800

Druhá rýchlosť procesora CPU

Rýchlosť Procesora v MHz

Rýchlosť v MHz CPU používané v druhom koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

1800

Prvý koncového bodu.

Reťazec

Názov počítača hlási prvého koncového bodu ak je koncový bod servera alebo klienta služby cloud.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

MACHINENAME

Druhý koncového bodu.

Reťazec

Názov počítača hlási druhý koncového bodu ak je koncový bod servera alebo klienta služby cloud.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

MACHINENAME

Prvý operačný systém

Reťazec

Úplný operačný systém a architektúry reťazec hlási prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 typ: 1(Workstation) balík: 256 oblúk: x64 WOW64: pravda

Druhý operačný systém

Reťazec

Úplný operačný systém a architektúry reťazec hlási druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 typ: 1(Workstation) balík: 256 oblúk: x64 WOW64: pravda

Prvý OS filtrované

Reťazec

Operačnom systéme meno a hlavné a vedľajšie verzie hlási prvého koncového bodu. Môžu sa vyskytnúť prípadoch, keď tento reťazec obsahuje viac než názov operačného systému a verziu.

Prázdne hodnoty označuje buď koncový bod nie je správa nebola prijatá tieto informácie alebo správy z tejto koncového bodu.

Windows 10

Druhá OS filtrované

Reťazec

Operačnom systéme meno a hlavné a vedľajšie verzie hlási druhý koncového bodu. Môžu sa vyskytnúť prípadoch, keď tento reťazec obsahuje viac než názov operačného systému a verziu.

Prázdne hodnoty označuje buď koncový bod nie je správa nebola prijatá tieto informácie alebo správy z tejto koncového bodu.

Windows 10

Prvý OS architektúry

Reťazec

Hardvérové architektúru nahlásené podľa prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď koncový bod nie je správa tieto informácie nie prijatia správy z tohto koncového bodu alebo formát architektúry nie je rozpoznaný.

x64

Druhá OS architektúry

Reťazec

Hardvérové architektúry hlási druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď koncový bod nie je správa tieto informácie nie prijatia správy z tohto koncového bodu alebo formát architektúry nie je rozpoznaný.

x64

Prvý príznak virtualizácie

Reťazec

Označiť príznakom, ktoré predstavuje typ prostredia virtualizácie hlási prvého koncového bodu. Možné hodnoty:

 • "0x00" - žiadne "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtuálny počítač

 • "0x08" - Xen PC

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie sú hlási koncového bodu.

0x00

Druhý virtualizácie príznak

Reťazec

Označiť príznakom, ktoré predstavuje typ prostredia virtualizácie hlási druhý koncového bodu. Možné hodnoty:

 • "0x00" - žiadne "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtuálny počítač

 • "0x08" - Xen PC

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie sú hlási koncového bodu.

0x00

Prvý ovládač Wi-Fi spoločnosti Microsoft

Reťazec

Názov spoločnosti Microsoft WiFi ovládač používa hlási prvého koncového bodu. Hodnota nemusia lokalizované na základe jazyk používaný aplikáciou koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Microsoft hosťovanej sieťový adaptér virtuálne

Druhý ovládač Wi-Fi spoločnosti Microsoft

Reťazec

Názov Microsoft WiFi ovládač používa hlási druhý koncového bodu. Hodnota nemusia lokalizované na základe jazyk používaný aplikáciou koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Microsoft hosťovanej sieťový adaptér virtuálne

Prvý Wi-Fi dodávateľa ovládač

Reťazec

Dodávateľa a názov Wi-Fi ovládač hlási prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Ovládač Wireless AC kapelu contoso listy

Druhý ovládač dodávateľa Wi-Fi

Reťazec

Dodávateľa a názov Wi-Fi ovládač hlási druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Ovládač Wireless AC kapelu contoso listy

Prvá verzia ovládača Microsoft Wi-Fi

Reťazec

Verzia Microsoft WiFi ovládač hlási prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druhá ovládač verzia Microsoft Wi-Fi

Reťazec

Verzia Microsoft WiFi ovládač hlási druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Microsoft: 10.0.14393.0

Prvá verzia ovládača dodávateľa Wi-Fi

Reťazec

Dodávateľa a verziu ovládača Wi-Fi hlási prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Contoso:15.1.1.0

Druhá verzia ovládača dodávateľa Wi-Fi

Reťazec

Dodávateľa a verziu ovládača Wi-Fi hlási druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď Wi-Fi nebola používané koncový bod alebo sa nie informácie ovládač.

Contoso:15.1.1.0

Prvý Wi-Fi kanál

Reťazec

Wi-Fi kanál používajú prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď nepoužívala Wi-Fi alebo kanál bola nevykazujú.

10

Druhý Wi-Fi kanála

Reťazec

Wi-Fi kanála používané v druhom koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď nepoužívala Wi-Fi alebo kanál bola nevykazujú.

10

Prvý typ prepínač Wi-Fi

Reťazec

Typ Wi-Fi prepínač používané v prvom koncového bodu. HRDSSS sa rovná 802.11b.

Prázdne hodnoty označuje buď nepoužívala Wi-Fi alebo Wi-Fi typu bola nevykazujú.

802.11 AC

Druhý typ prepínač Wi-Fi

Reťazec

Typ Wi-Fi prepínač používané v druhom koncového bodu. HRDSSS sa rovná 802.11b.

Prázdne hodnoty označuje buď nepoužívala Wi-Fi alebo Wi-Fi typu bola nevykazujú.

802.11 AC

Prvé príponu DNS

Reťazec

Prípona priradená sieťový adaptér hlási prvého koncového bodu. Poznámka: túto hodnotu môžu vykazovať pre ľubovoľný typ sieťový adaptér.

Prázdne hodnoty uveďte túto hodnotu nie hlási koncového bodu.

Corp.contoso.com

Druhý prípona

Reťazec

Prípona priradená sieťový adaptér hlási druhý koncového bodu. Poznámka: túto hodnotu môžu vykazovať pre ľubovoľný typ sieťový adaptér.

Prázdne hodnoty uveďte túto hodnotu nie hlási koncového bodu.

Corp.contoso.com

Prvá skupina Wi-Fi

Reťazec

Wi-Fi pásmo používané podľa prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď hodnotu bola nie vypočítaná koncový bod alebo nevykazujú.

5.0 Ghz

Druhá skupina Wi-Fi

Reťazec

Wi-Fi pásmo používané podľa druhej koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď hodnotu bola nie vypočítaná koncový bod alebo nevykazujú.

5.0 Ghz

Prvý Wi-Fi signálu

Reťazec

Wi-Fi signálu v percentách [0 – 99] hlási prvého koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď hodnotu bola nie vypočítaná koncový bod alebo nevykazujú.

081: [90-100)

Druhý Wi-Fi signálu

Reťazec

Wi-Fi signálu v percentách [0 – 99] hlási druhý koncového bodu.

Prázdne hodnoty označuje buď hodnotu bola nie vypočítaná koncový bod alebo nevykazujú.

081: [90-100)

Prvého nabitia Wi-Fi

Rozsah (percento)

Odhadované zostávajúce nabitie v percentách [0 – 99] hlási prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. hodnota 0 označuje, či zariadenie bolo zapojené.

Prázdne hodnoty označuje buď nepoužívala Wi-Fi alebo hodnota ceny bola nevykazujú.

081: [90-100)

Druhý nabitia Wi-Fi

Rozsah (percento)

Odhadované zostávajúce nabitie v percentách [0 – 99] hlási druhý koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. hodnota 0 označuje, či zariadenie bolo zapojené.

Prázdne hodnoty označuje buď nepoužívala Wi-Fi alebo hodnota ceny bola nevykazujú.

081: [90-100)

Zvukové rozkladu Avg

Rozsah (prejavu názor skóre 0-5)

Priemerná siete prejavu názor skóre rozkladu pre prúd údajov. Predstavuje koľko strate siete a meškanie vplyv kvality zvukové súbory prijaté. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje žiadne siete MOS rozkladu hlási koncového bodu prijíma prúd údajov alebo ak prúdu údajov nie je zvukovú stopu.

015: [0.01-0.02)

Meškanie

Rozsah (milisekundy)

Priemerná meškanie pre prúd údajov v milisekundách. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje žiadne meškanie údaje, ktoré koncový bod prijíma prúd údajov.

065: [2-3)

Meškanie Max

Rozsah (milisekundy)

Maximálny počet meškanie pre prúd údajov v milisekundách. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje žiadne meškanie údaje, ktoré koncový bod prijíma prúd údajov.

065: [2-3)

Miera straty paketov

Rozsah (percento)

Average paketov stratu úroková sadzba pre prúd údajov. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje žiadne paketov stratu údajov vykazovaných koncového bodu prijíma prúd údajov.

050: [1.8-1.9)

Max sadzba straty paketov

Rozsah (percento)

Maximálny počet paketov stratu úroková sadzba pre prúd údajov. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje žiadne paketov stratu údajov vykazovaných koncového bodu prijíma prúd údajov.

041: [0.95-1)

Celkovú sieť Avg MOS

Rozsah (MOS)

Priemerná MOS siete pre prúd údajov. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje žiadne siete MOS rozkladu hlási koncového bodu prijíma prúd údajov alebo ak prúdu údajov nie je zvukovú stopu.

076: [4.4-4.5)

Pomer skryté vzorky Avg

Rozsah (rez)

Pomer počtu audio snímky s ukážkami generované ukrytie straty paketov celkový počet audio snímky. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. 0,1 označuje 10% rámy obsahuje skryté vzorky.

Prázdne hodnoty označuje túto hodnotu nie hlási ho prúdu údajov alebo prúdu údajov nebol zvukovú stopu.

015: [0.01-0.02)

Pomer natiahnuť vzorky Avg

Rozsah (rez)

Pomer počtu audio snímky s vzorky, ktoré majú boli natiahnuť nahradiť meškanie alebo strata celkový počet audio snímky. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. 0,1 označuje 10% audio snímky obsiahnuté rozšírený vzorky.

Prázdne hodnoty označuje túto hodnotu nie hlási ho prúdu údajov alebo prúdu údajov nebol zvukovú stopu.

017: [0.03-0.04)

Výmeny údajov

Rozsah (v milisekundách)

Priemerná siete šírenie čas výmeny údajov vypočítaný zadané v RFC3550 (v milisekundách). Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď hodnotu bola nie vypočítaná koncový bod alebo nevykazujú.

070: [15-20)

Max výmeny údajov

Rozsah (v milisekundách)

Maximálny počet siete šírenie čas výmeny údajov vypočítaný zadané v RFC3550 (v milisekundách). Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď hodnotu bola nie vypočítaná koncový bod alebo nevykazujú.

098: [350-375)

Avg meškanie siete

Rozsah (v milisekundách)

Priemer meškanie siete v milisekundách vypočítaný viac než 20 druhý windows počas schôdze. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol zvukovú stopu alebo či údaje nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

066: [3-4)

Video Post FECPLR

Rozsah (rez)

Miera straty paketov po FEC pre agregované vo všetkých video prúdov a kodeky. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

014: [0-0.01)

Miestne rám videa strata percento Avg

Rozsah (percento)

Priemerný percentuálny podiel snímok videa stratili, ako je to zobrazené používateľovi. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. Patria sem aj rámy obnoveného zo siete strát.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

160: [80-85)

Prijať rámec sadzba priemer

Rozsah (snímok za sekundu)

Priemerná snímok za sekundu pre všetky video prúdov vypočítaný počas trvania relácie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

101: [14.5-15)

Nízke rám sadzby hovoru percento

Rozsah (percento)

Percentuálna hodnota času hovoru frekvenciu snímok, kde je menej ako 7.5 snímok za sekundu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

099: [13.5-14)

Nízke rozlíšenie hovoru percento

Rozsah (percento)

Percento čas hovoru, kde je nízke rozlíšenie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. Prahová hodnota je 120 pixely pre menšie rozmer.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

Sadzba straty paketov videa

Rozsah (rez)

Priemerný desatinné miesto paketov stratených ako zadaný v RFC3550 vypočítaný počas trvania relácie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

037: [0.75-0.8)

Rám videa sadzba Avg

Rozsah (snímok za sekundu)

Priemerná snímok za sekundu pre videa, vypočítaný počas trvania relácie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

135: [31.5-32)

Dynamické schopnosti percento

Rozsah (percento)

Percentuálna hodnota času, klienta je spustený < 70% očakávaných spracovanie videa u pre tento typ Procesora zoskupené podľa rozsahu

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol videoklipu alebo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúd údajov alebo údajov bol nie hlási koncový bod prijíma prúd údajov.

122: [25-25.5)

Rozmaznaný dlaždicu percenta súčtu

Rozsah (percento)

Percento dlaždíc, ktoré sú uložené namiesto odosielaného do vzdialeného peer (napríklad z MCU na prehliadač). Hodnoty zoskupené podľa rozsahu. Odstránené dlaždice môže byť spôsobené obmedzenia šírky pásma medzi klientom a serverom.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol prúd údajov zdieľania aplikácie alebo údaje nie bola hlási koncový bod odosielanie prúdu údajov.

140: [34-34.5)

AppSharing relatívne jednosmerný priemer

Rozsah (v milisekundách)

Priemerná relatívna jedným zo spôsobov oneskorenie medzi koncové body (v milisekundách) pre aplikáciu zdieľanie prúdov. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol prúd údajov zdieľania aplikácie alebo údaje nie bola hlási koncový bod odosielanie prúdu údajov.

126: [27-27.5)

AppSharing RDP dlaždicu spracovanie oneskorenie priemer

Rozsah (v milisekundách)

Priemernej latencie v milisekundách spracovanie dlaždíc v zásobníku RDP na serveri konferencie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol prúd zdieľania aplikácie na konferencii alebo údaje nie bola hlási koncový bod odosielanie prúdu údajov.

103: [15.5-16)

Zvukové FEC používa

Boolean

Môžu byť pravdivé označuje, že oprava chyby zvuku dopredu (FEC) bol použitý v určitom bode počas hovoru. False, v opačnom prípade

Prázdne hodnoty označuje buď prúdu údajov nebol zvukovú stopu alebo údaje nie bola hlási koncový bod odosielanie prúdu údajov.

True

ClassifiedPoorCall

Boolean

Hodnota TRUE, ak streamu klasifikované ako chudobných na základe metriky sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Prázdne hodnoty uveďte prúdu údajov nemal dostatočné metriky vykázaný možno klasifikovať ako dobré alebo nízka.

True

Video chudobných z dôvodu VideoPostFecplr

Boolean

Hodnota TRUE, ak streamu klasifikované ako chudobných na základe metrických prahovú hodnotu Video príspevok FEC PLR tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video chudobných z dôvodu videa lokálnej rám stratu percento Avg

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných na základe videa miestne rám stratu percento Avg metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video chudobných z dôvodu prijať rámu miera priemer

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných na základe prijať rám sadzba priemerná metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video nízku z dôvodu nízkej Frame Rate hovoru percento

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných na základe nízka rýchlosť snímok hovoru percenta metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video nízku kvôli nízkym rozlíšením hovoru percento

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných na základe nízkym rozlíšením hovoru percenta metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video chudobných z dôvodu sadzba straty paketov videa

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných na základe videa kurzu straty paketov metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE? Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video chudobných vzhľadom na rám videa Hodnotenie Avg

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných na základe videa rám sadzby Avg metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

Video chudobných z dôvodu dynamické schopnosti percento

Boolean

Hodnota TRUE, ak videa klasifikované ako chudobných založené na dynamické schopnosti percenta metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa.

môžu byť pravdivé

VBSS nízka vzhľadom k príspevku Video Fec plr

Boolean

Tu uvedené plr metrických prahovú hodnotu TRUE, ak na základe – zdieľanie obrazovky videa klasifikované ako chudobných na základe videa Fec príspevok: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video na základe – zdieľanie obrazovky prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa na obrazovke zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

VBSS chudobných z dôvodu videa lokálnej rám stratu percento Avg

Boolean

Hodnota TRUE, ak na základe – zdieľanie obrazovky videa klasifikované ako chudobných na základe videa miestne rám stratu percento Avg metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video na základe – zdieľanie obrazovky prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa na obrazovke zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

VBSS chudobných z dôvodu prijať rámu miera priemer

Boolean

Hodnota TRUE, ak na základe – zdieľanie obrazovky videa klasifikované ako chudobných na základe prijať rám sadzba priemerná metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video na základe – zdieľanie obrazovky prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa na obrazovke zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

VBSS nízku z dôvodu nízkej Frame Rate hovoru percento

Boolean

Hodnota TRUE, ak na základe – zdieľanie obrazovky videa klasifikované ako chudobných na základe nízka rýchlosť snímok hovoru percenta metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video na základe – zdieľanie obrazovky prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa na obrazovke zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

VBSS chudobných z dôvodu LowResolutionCallPercent

Boolean

Hodnota TRUE, ak prúd údajov VBSS klasifikované ako chudobných na základe nízkym rozlíšením hovoru percenta metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-video na základe – zdieľanie obrazovky prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol videa na obrazovke zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

AppSharing chudobných z dôvodu rozmaznaný dlaždicu percenta súčtu

Boolean

Hodnota TRUE, ak zdieľanie prúd údajov aplikácií klasifikované ako chudobných na základe Spoiled dlaždicu percento celkového metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-aplikáciu zdieľania prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol aplikácie zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

AppSharing chudobných z dôvodu relatívne jednosmerný priemer

Boolean

Tu uvedené yAverage metrických prahovú hodnotu TRUE, ak zdieľanie prúd údajov aplikácií klasifikované ako chudobných na základe relatívne jeden Wa: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-aplikáciu zdieľania prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol aplikácie zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

AppSharing chudobných z dôvodu RDP dlaždicu spracovanie oneskorenie priemer

Boolean

Hodnota TRUE, ak zdieľanie prúd údajov aplikácií klasifikované ako chudobných na základe RDP dlaždicu spracovanie oneskorenie priemerná metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre-aplikáciu zdieľania prúdov.

Prázdne hodnoty označuje koncový bod sa nevykazujú tieto údaje, alebo prúdu údajov nebol aplikácie zdieľanie prúd údajov.

môžu byť pravdivé

Zlá kvalita zvuku z dôvodu meškanie

Boolean

Hodnota TRUE, ak zvuk klasifikované ako chudobných na základe meškanie metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre ne audio prúdov.

Prázdne hodnoty označujúce objekty vytvorené koncový bod sa nevykazujú tieto údaje alebo prúdu údajov nebol zdieľania prúd údajov zvuku.

môžu byť pravdivé

Zlá kvalita zvuku z dôvodu jednotlivých aplikáciách

Boolean

Hodnota TRUE, ak zvuk klasifikované ako chudobných na základe Spiatočná metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre ne audio prúdov.

Prázdne hodnoty označujúce objekty vytvorené koncový bod sa nevykazujú tieto údaje alebo prúdu údajov nebol zdieľania prúd údajov zvuku.

môžu byť pravdivé

Zlá kvalita zvuku z dôvodu straty paketov

Boolean

Hodnota TRUE, ak zvuk klasifikované ako chudobných na základe straty paketov metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre ne audio prúdov.

Prázdne hodnoty označujúce objekty vytvorené koncový bod sa nevykazujú tieto údaje alebo prúdu údajov nebol zdieľania prúd údajov zvuku.

môžu byť pravdivé

Zlá kvalita zvuku z dôvodu rozkladu

Boolean

Hodnota TRUE, ak zvuk klasifikované ako chudobných na základe rozkladu metrických prahovú hodnotu tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre ne audio prúdov.

Prázdne hodnoty označujúce objekty vytvorené koncový bod sa nevykazujú tieto údaje alebo prúdu údajov nebol zdieľania prúd údajov zvuku.

môžu byť pravdivé

Zlá kvalita zvuku z dôvodu skryté pomer

Boolean

Hodnotu TRUE, ak zvukovú stopu klasifikované ako chudobných na základe skryté pomeru metrických prahovú hodnotu uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?. Bude mať vždy false pre ne audio prúdov.

Prázdne hodnoty označujúce objekty vytvorené koncový bod sa nevykazujú tieto údaje alebo prúdu údajov nebol zdieľania prúd údajov zvuku.

môžu byť pravdivé

Nezaradené

Boolean

0, ak prúdu údajov obsahuje dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako dobré alebo zlé. 1 inak.

-

1

Strata paketov OnePercent

Boolean

1, ak sa straty paketov prekročí 1%, inak 0.

-

1

Dôvodom nízkej

Príznaky

Zoznam príznakov, ktoré zistiť, prečo prúdu údajov sa neoznačila ako nízka. Môže byť viacero príznakov nastaviť, pretože môže byť niekoľko dôvodov, prečo prúdu údajov sa neoznačila ako nízka. Označovať čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE? podrobné informácie.

 • Možné hodnoty:

 • Skryté pomer

 • Zníženie úrovne dostupnosti

 • Meškanie

 • Straty paketov

 • Výmeny údajov

 • Dynamické schopnosti percento

 • Nízke rám sadzby hovoru percento

 • Prijať rámec sadzba priemer

 • Rám videa sadzba Avg

 • Miestne rám videa strata percento Avg

 • Sadzba straty paketov videa

 • Video príspevok Fec plr

 • Spracovanie dlaždicu RDP oneskorenie priemer

 • Relatívne jednosmerný priemer čoho dlaždicu percenta súčtu

Prázdne hodnoty uveďte prúdu údajov bol nie sú klasifikované ako nízka.

ConcealedRatio | Zníženie úrovne dostupnosti

Nízka

Boolean

1, ak prúdu údajov obsahuje dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako dobré alebo nízkej a streamovanie je klasifikované ako nízka 0 v opačnom prípade.

-

1

Dobré

Boolean

1, ak prúdu údajov obsahuje dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako dobré alebo nízkej a streamovanie je klasifikované ako vhodná. 0 inak.

-

1

Prvý pripomienky hodnotenia

Hodnotenie užívateľov (1-5)

Hodnotenie hovoru priradeného k prúdu údajov podľa prvého koncového bodu v rozsahu 1-5 (5 = výborný). hodnota 0 označuje používateľ bolo uvedené prieskumu hodnotenia hovor, ale nie je sadzba používatelia odniesli viac.

Prázdne hodnoty označuje žiadny prieskum bol zobrazené na prvú koncového bodu.

5

Druhý pripomienky hodnotenia

Hodnotenie užívateľov (1-5)

Hodnotenie hovoru priradeného k prúdu údajov podľa druhej koncového bodu v rozsahu 1-5 (5 = výborný). hodnota 0 označuje používateľ bolo uvedené prieskumu hodnotenia hovor, ale nie je sadzba používatelia odniesli viac.

Prázdne hodnoty uveďte, žiadny prieskum bol zobrazené ku koncovému bodu druhého.

5

Prvý pripomienky tokenov

Reťazec

Reťazec obsahujúci zoznam pripomienok tokenov s boolovský príznak, ktorý označuje, či bola nastavená tokenu poskytovanie spätnej väzby od prvého koncového používateľa.

Prázdne hodnoty označuje žiadne pripomienky poskytol používateľa prvého koncového bodu.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Ozvenu: 1;}

Druhý pripomienky tokenov

Reťazec

Reťazec obsahujúci zoznam pripomienok tokenov s boolovský príznak, ktorý označuje, či bola nastavená tokenu poskytovanie spätnej väzby od druhého koncového používateľa.

Prázdne hodnoty označuje žiadne pripomienky poskytol používateľa druhý koncového bodu.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Ozvenu: 1;}

Prvá spätná väzba sa vyskytuje problém s zvuku

Boolean

Hodnotu TRUE, ak tokenov pripomienky od prvého koncového označí prúd údajov mal zvuku problém, false, v opačnom prípade.

-

false

Druhý pripomienky má zvuku problém

Boolean

Hodnotu TRUE, ak tokenov pripomienok od druhého koncového označí prúd údajov mal zvuku problém, false, v opačnom prípade.

-

false

Prvá spätná väzba sa vyskytuje problém s videa

Boolean

Hodnotu TRUE, ak tokenov pripomienky od prvého koncového označenie toku mala videa problém, false, v opačnom prípade.

-

false

Druhý pripomienky sa vyskytuje problém s videa

Boolean

Hodnotu TRUE, ak tokenov pripomienok od druhého koncového označenie toku mala videa problém, false, v opačnom prípade.

-

false

Prvý udalosť spôsobuje ozvenu

Príznaky

Príznaky, označujúcich z dôvodov DeviceEchoEvent bola zvýšená na prvého koncového bodu. Môže byť viacero príznakov pre jeden prúd údajov. Príznaky patria:

 • BAD_TIMESTAMP - zvukovej ukážky časovú pečiatku z zachytenie alebo vykreslenie zariadenie používané boli nízkej kvality

 • POSTAEC_ECHO - vysokej úrovne ozvenu zostal po ozveny

 • MIC_CLIPPING - úroveň signálu zo zariadenia zachytávania mal významnú prípadov signálom úrovne

 • EVENT_ANLP - zvukové ukážky zo snímky obsahujú vysoký šum.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo žiadne príčiny udalosti hlási prvého koncového bodu.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Druhý spôsobuje ozvenu udalosti

Príznaky

Príznaky, ktoré uviedol dôvody DeviceEchoEvent bola zvýšená na druhý koncový bod. Môže byť viacero príznakov pre jeden prúd údajov. Príznaky patria:

 • BAD_TIMESTAMP - zvukovej ukážky časovú pečiatku z zachytenie alebo vykreslenie zariadenie používané boli nízkej kvality

 • POSTAEC_ECHO - vysokej úrovne ozvenu zostal po ozveny

 • MIC_CLIPPING - úroveň signálu zo zariadenia zachytávania mal významnú prípadov signálom úrovne

 • EVENT_ANLP - zvukové ukážky zo snímky obsahujú vysoký šum.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo žiadne príčiny udalosti hlási prvého koncového bodu.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Prvý ozvenu percenta mikrofónu v

Rozsah (percento)

Percentuálna hodnota času, kedy ozvenu sa zistí v zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia pred ozveny prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

068: [5-10)

Druhý ozvenu percenta mikrofónu v

Rozsah (percento)

Percentuálna hodnota času, kedy ozvenu sa zistí v zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia pred ozveny druhý koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

068: [5-10)

Odoslať prvý percento ozvenu

Rozsah (percento)

Percentuálna hodnota času, kedy ozvenu zistí v zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia po ozveny prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

068: [5-10)

Druhý ozvenu percento Odoslať

Rozsah (percento)

Percentuálna hodnota času, kedy ozvenu zistí zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia po ozveny druhý koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

068: [5-10)

Najskôr Odoslať úroveň signálu

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči od prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

055: [-15--10)

Druhé Odoslať úroveň signálu

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči od druhého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

055: [-15--10)

Prvú úroveň signálu prijať

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči od prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

056: [--10 -5)

Druhá úroveň signálu prijať

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči od druhého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

056: [--10 -5)

Najskôr Odoslať úroveň šumu

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku hluk od prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

048: [--50 -45)

Druhé Odoslať úroveň šumu

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku šum v druhom koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

048: [--50 -45)

Prvú úroveň šumu prijať

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku hluk od prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

048: [--50 -45)

Druhá úroveň šumu prijať

Rozsah (dB decibelov)

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku šum v druhom koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

048: [--50 -45)

Prvá sieť Odoslať udalosť pomer kvality

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní prvého koncového bodu siete bolo príčinou nízkej kvality zvuku odoslaná. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

015: [0.01-0.02)

Pomer druhý siete Odoslať kvality udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní druhý koncový bod siete bolo príčinou nízkej kvality zvuku odoslaná. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

015: [0.01-0.02)

Prvá sieť prijímať udalosti pomer kvality

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní prvého koncového bodu siete bolo príčinou nízkej kvality zvuku prijali. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

015: [0.01-0.02)

Druhá sieť prijímať udalosti pomer kvality

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní druhý koncový bod siete bolo príčinou nízkej kvality zvuku prijali. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

015: [0.01-0.02)

Prvý siete oneskorenie udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní siete oneskorenie prvého koncového bodu bol nenarušila vplyv na možnosť mať obojsmernú komunikáciu v reálnom čase. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhý siete oneskorenie udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní druhý koncový bod siete oneskorenie bola nenarušila vplyv na možnosť mať obojsmernú komunikáciu v reálnom čase. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý siete šírky pásma nízkej udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní prvého koncového bodu dostupné šírky pásma alebo pásma politiky bola dostatočne nízka, ku ktorým dochádza nízkej kvality zvuku odoslaná. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhý siete šírky pásma nízkej udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní druhý koncový bod dostupné šírky pásma alebo pásma politiky bola dostatočne nízka, ku ktorým dochádza nízkej kvality zvuku odoslaná. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý pomer Procesora nedostatočná udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní CPU zdroje, ktoré sú k dispozícii prvého koncového bodu boli nedostatočné a je to spôsobené nízkej kvality zvuku odoslaných a prijatých. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhý pomer Procesora nedostatočná udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní CPU zdroje, ktoré sú k dispozícii druhý koncového bodu boli nedostatočné a je to spôsobené nízkej kvality zvuku odoslaných a prijatých. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvé zariadenie pol obojstranná AEC udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovoru či prvého koncového bodu zistí problémy a prevádzkovaný zvukovej ozveny ECHA režime polovica Dvojúrovňový vplyv možnosť mať obojsmernú komunikáciu v reálnom čase. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia pol obojstranná AEC udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovoru či druhý koncový bod zistí problémy a prevádzkované zvukovej ozveny ECHA režime polovica Dvojúrovňový vplyv možnosť mať obojsmernú komunikáciu v reálnom čase. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvé zariadenie vykreslenie nie funkčné pomer udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní zariadenia vykresliť prvého koncového bodu bola nefunguje správne. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhé zariadenie vykreslenie nie funkčné pomer udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní zariadenia vykresliť druhý koncový bod bola nefunguje správne. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvé zariadenie zachytiť nie funkčné pomer udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní zariadenia zachytenie prvého koncového bodu bola nefunguje správne. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhé zariadenie zachytiť nie funkčné pomer udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní zariadenia zachytiť druhý koncový bod bola nefunguje správne. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý zariadenia Glitches udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní prvého koncového bodu závady alebo medzery v zvuk prehrá alebo nezaznamenajú, príčinou nízkej kvality zvuku sú odoslaná alebo prijatá. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia Glitches udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní druhý koncový bod závady alebo medzery v zvuk prehrá alebo nezaznamenajú, príčinou nízkej kvality zvuku sú odoslaná alebo prijatá. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý zariadenia nízky šum udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní nízka reči na úroveň šumu, ktorý spôsobil nízkej kvality zvuku odosielaného prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia nízky šum udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní nízka reči na úroveň šumu, ktorý spôsobil nízkej kvality zvuku odosielaného druhý koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý zariadenia nízka reči podujatie na úrovni pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní úroveň nízka reči, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku odosielaného prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia nízka reči podujatie na úrovni pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní úroveň nízka reči, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku odosielaného druhý koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý zariadenia výrez udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok, odosielaného prvého zisteného výrez v získaný zvuk, ktorý spôsobil nízkej kvality zvuku hovoru. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia výrez udalosť pomer

rozsah (rez)

Zlomok, odosielaného druhý zisteného výrez v získaný zvuk, ktorý spôsobil nízkej kvality zvuku hovoru. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý zariadenia ozvenu udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok, odosielaného prvého zisteného ozvenu, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku hovoru. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia ozvenu udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok, odosielaného druhý zisteného ozvenu, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku hovoru. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvé zariadenie blízko konca ozvenu pomer strán udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní pomer v blízkosti konca úroveň signálu ozvenu úrovni, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku odosielaného prvého koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhé zariadenie blízko konca ozvenu pomer strán udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovor rozpoznaní pomer v blízkosti konca úroveň signálu ozvenu úrovni, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku odosielaného druhý koncového bodu. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvé zariadenie vykreslenie nula vyváženia udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovoru či prvého zisteného zariadenia vykresliť hlasitosť je nastavená na 0. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhé zariadenie vykreslenie nula vyváženia udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovorov, ktoré druhý koncový bod zistené zariadenia vykresliť hlasitosť je nastavená na hodnotu 0. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvé zariadenie vykreslenie pomer stlmenie udalosti

Rozsah (rez)

Zlomok hovoru tohto prvého koncového bodu zistí zariadenie vykresliť je stlmený. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia vykresliť stlmenie udalosť pomer

Rozsah (rez)

Zlomok hovorov, ktoré druhý koncový bod zistené zariadenia vykresliť je stlmený. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Spočítanie prvom zariadení viacerých koncové body udalosti

Rozsah (rez)

Počet opakovaní počas hovoru prvého koncového bodu rozpoznaní viacerých koncových bodov v rovnakej miestnosti alebo akustické prostredie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhé viacerých koncové body počet udalostí

Rozsah (rez)

Počet opakovaní počas hovoru druhý koncový bod rozpoznaní viacerých koncových bodov v rovnakej miestnosti alebo akustické prostredie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Prvý zariadenia vytie počet udalostí

Rozsah (rez)

Počet opakovaní počas hovoru prvého koncového bodu rozpoznaní dvoch alebo viacerých koncové body v rovnakom miestnosť alebo akustické prostredí, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku vo forme vytie alebo škrípaním zvuku. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané prvého koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Druhého zariadenia vytie počet udalostí

Rozsah (rez)

Počet opakovaní počas hovoru druhý koncový bod rozpoznaní dvoch alebo viacerých koncové body v rovnakom miestnosť alebo akustické prostredí, ktoré spôsobili nízkej kvality zvuku vo forme vytie alebo škrípaním zvuku. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Prázdne hodnoty uveďte-audio prúd údajov alebo údaje nie sú zaznamenané druhý koncového bodu.

016: [0.02-0.03)

Chyba správa odosielateľa

Reťazec

Uvádza, ktoré koncový bod odoslaná hovoru chybe pre prúdu údajov. Táto správa obsahuje ďalšie telemetrie a môžu naznačovať problém hovoru hovoru alebo nastavenie rozbaľovací hovor.

Prázdne hodnoty označuje žiadne chybové hlásenie hovor bola odoslaná.

Krstné meno

Je chyba médií

Reťazec

Označuje, či hovor chybe Stream bol úrovne chyba médií alebo nie. Táto správa obsahuje ďalšie telemetrie a môžu naznačovať problém hovoru hovoru alebo nastavenie rozbaľovací hovor.

Prázdne hodnoty označuje žiadne chybové hlásenie hovor bola odoslaná.

True

Zlyhanie typu mediálnych súborov

Reťazec

Typ médií zlyhania spojené s prúdu údajov. Možné hodnoty sú:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Prázdne hodnoty označuje žiadne chybové hlásenie hovor bola odoslaná.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

Môžu byť pravdivé označuje, či boli na rovnaké porty obsiahnutých RTP a RTCP. False inak.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie sú hlási koncového bodu.

True

Omráčiť verzie

Integer

Verziu protokolu STUN použitá na určenie hovor.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie sú hlási koncového bodu.

2

Prenos médií

Reťazec

IP adresa relay(s) médií používaných pre reláciu. Môže správy dvojica relé oddelené "+" if prúdu údajov.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncové body.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Dôvod zlyhania nastavenie hovorov

Enumerácia

Klasifikácia prečo médií Nepodarilo sa pripojiť na hovor. Možné hodnoty:

 • Chýbajúce FW hlboké paketov kontroly oslobodenie od dane pravidlo - označuje, či sieťových zariadení na ceste pravdepodobne zabrániť médií cestu je založená z dôvodu hlbokej paketov pravidiel kontroly. Príčinou môže byť servera proxy alebo brány firewall pravidlá, ktoré nie sú správne nakonfigurované.

 • Chýbajúce FW IP blok oslobodenia - označuje, že sieťových zariadení na ceste pravdepodobne zabrániť médií cestu je založená na sieť služieb Office 365. Môže to byť spôsobené proxy alebo brány firewall pravidlá, ktoré nie sú správne nakonfigurované tak, aby prístup k IP adries a portov používané pre Skype for Business prenosy.

 • Ostatné – označuje cestu médií nie je možné vytvoriť hovor, ale príčina nie je možno klasifikovať.

 • Nie médií zlyhania - označuje zistila sa žiadny problém so zriadením cestu médií.

Prázdne hodnoty uveďte hovoru nastavenie neporušila z dôvodu médií známy problém.

Chýbajúce FW IP blok oslobodenia

Je anonymný pripojiť sa k relácii

Boolean

Hodnotu TRUE, ak používateľ pripojenie ku konferencii bol anonymný, False, v opačnom prípade.

Prázdne hodnoty označuje žiadne údaje na určenie, či používateľ bol spojený anonymne alebo nie.

True

Obsahuje médiá Diag Blob

Boolean

Hodnotu TRUE, ak reláciu mal multimediálne údaje diagnostiky, False inak.

Prázdne hodnoty označujú niektoré hlásiacej údaje zhromaždené nie na tomto streame.

True

Použité Dns vyriešiť vyrovnávacej pamäte

Boolean

Hodnotu TRUE, ak koncový bod používa vyrovnávaciu pamäť DNS na riešenie médií relé adresu, False inak.

Prázdne hodnoty uveďte tieto údaje nie hlási koncového bodu.

False

Sieťové pripojenie Detail dvojice

Vymenovanými dvojice

Pár detailov pripojenia siete pre prvou a druhou koncového bodu. Možné hodnoty:

 • Wi-Fi: Wi-Fi

 • Wi-Fi: Káblové

 • Káblové pripojenie: Wi-Fi

 • Káblové pripojenie: Káblové

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: Ostatné

 • MobileBB: tunelom

 • MobileBB: Wi-Fi

 • MobileBB: Káblové

 • Iné: iné

 • Iné: Wi-Fi

 • Iné: Káblové

 • Tunelom: tunelom

 • Tunelom: Wi-Fi

 • Tunelom: Káblové

 • : MobileBB

 • : Ostatné

 • : Tunelom

 • : Wi-Fi

 • : Káblové

 • :

Prázdne hodnoty v enumerácia označuje typu pripojenia koncového bodu siete je neznámy. Môže sa to stať, ak nie je možné vytvoriť hovor.

Káblové pripojenie: Káblové

Dvojice kategórie agenta používateľa

Vymenovanými dvojice

Pár kategórie agenta používateľa pre prvú a druhú koncového bodu.

Prázdne hodnoty v enumerácia označuje agenta používateľa koncový bod nebol známy typ.

AV MCU: OC

Je pár Server

Vymenovanými dvojice

Pár identifikácie prvou a druhou koncové body ako klienta alebo servera. Možné hodnoty sú: klienta: klient, klient: Server, Server: Server.

žiadne prázdne hodnoty

Klient: Server

Pripojenie k Ice dvojice

Vymenovanými dvojice

Páry typu ICE pripojenie používané každého koncového bodu. Možné hodnoty:

 • PRIAME: PRIAME

 • PRIAME: ZLYHALA

 • PRIAME: HTTP

 • ZLYHALO: ZLYHALA

 • ZLYHALO: PRENOS

 • HTTP: PRENOS

 • :

 • : PRIAME

 • : ZLYHALA

 • : HTTP

 • : PRENOS

Prázdne hodnoty v enumerácia označuje ICE pripojenie používané koncový bod nebol známe alebo vykázať.

PRIAME: PRENOS

Operačný systém dvojice

Vymenovanými dvojice

Pár názov operačného systému a verzia pre prvú a druhú koncového bodu.

Prázdne hodnoty v enumerácia označuje názov OS nie je možné analyzovať alebo nie hlási koncového bodu.

Windows 10: Windows 10

Identifikácia dvojice nájomníka

Vymenovanými dvojice

Pár nájomníka identifikácie pre prvú a druhú koncového bodu.

Prázdne hodnoty v enumerácia označuje, nie je možné určiť identifikátor nájomníka. Môže sa to stať, ak koncový bod je prihlásený ku lokálne Skype for Business Server nasadenie.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Názov preddefinovaného dvojice

Vymenovanými dvojice

Pár názov preddefinovaného prvou a druhou koncového bodu.

Prázdne hodnoty v enumerácia označuje, že nie je možné určiť preddefinovaný názov koncového bodu. Je možné, že koncový bod sa nachádza mimo podnikovej siete, alebo na prístup k sieti z lokality bez priradenia podsiete.

Hlavné: Pobočka lokality na stavebné

Vnútorné Corp dvojice

Vymenovanými dvojice

Zobrazuje sa dvojice Ak koncové body nachádzali v rámci organizácie alebo mimo podnikovej sieti, na základe mapovania podsiete. Možné hodnoty:

 • Vo vnútri: vo vnútri

 • Vo vnútri: mimo

 • Mimo: mimo

-

Vo vnútri: vo vnútri

Scenár dvojice

Vymenovanými dvojice

Zobrazuje sa dvojice Ak koncové body nachádzali v rámci organizácie alebo mimo podnikovej sieti, na základe mapovania podsiete a detail pripojenia siete.

Poznámka : Páry sú oddelené "–".

Prázdne hodnoty v enumerácia určenie typu pripojenia siete bol neznámy pre jeden alebo oba koncové body.

Klienta vo vnútri – klient-vnútri-Wi-Fi

IsTeams

Boolean

TRUE označuje, že prvou a druhou User agentov Stream sú Microsoft Team koncové body.

False označuje agentov používateľov Skype for Business koncové body.

True

Poznámky k rozmeru/jednotiek údajov:

Rozsah

Rozmery, ktoré sú k dispozícii ako rozsah alebo skupinu hodnôt sa zobrazujú v tomto formáte:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Napríklad dimenziu trvanie (minút) predstavuje trvania hovoru v sekundách s hodnotou uvádzať ako rozsahu hodnôt.

Trvanie (minúty)

Ako pracovať s informáciami

062: [0-0)

Streamovanie trvanie = 0 minút

064: [1-2)

1 minúta < = trvanie prúd údajov < 2 minúty

065: [2-3)

2 minúty < = trvanie prúd údajov < 3 minúty

066: [3-4)

3 minúty < = trvanie prúd údajov < 4 minút

< Reťazec poradie zoradenia > sa používa na ovládanie spôsobu zoradenia pri prezentovaní údaje, ktoré možno použiť na filtrovanie. Napríklad filter na trvanie (minút) < "065" ukáže prúdov s trvaním menej ako 2 minúty (úvodnej 0 je potrebná filtra fungovať podľa očakávaní).

Poznámka : Skutočná hodnota reťazca poradie zoradenia nie je významný.

Enumerácia dvojice

Rozmery, ktoré sú k dispozícii ako enumerácie dvojice sa zobrazujú v tomto formáte:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Poradie hodnoty enumerácie je konzistentné, ale nie je premietnutý objednávanie prvej alebo druhej koncové body.

Napríklad sieťové pripojenie Detail dvojice zobrazuje sieťové pripojenia podrobných hodnôt pre dva koncové body:

Sieťové pripojenie Detail dvojice

Ako pracovať s informáciami

Káblové pripojenie: Káblové

Prvou a druhou koncové body oboch používa káblové pripojenie ethernet.

Káblové pripojenie: Wi-Fi

Prvý koncového bodu používa káblové pripojenie ethernet a druhé koncového bodu používa Wi-Fi pripojenie, alebo druhý koncový bod používa káblové pripojenie ethernet a prvého koncového bodu použiť Wi-Fi pripojenie.

: Wi-Fi

Prvý koncového bodu používa Wi-Fi pripojenia a sieťové pripojenie používané v druhom koncového bodu nie je známe, alebo druhý koncový bod používa Wi-Fi pripojenia a sieťové pripojenie používané v prvom koncového bodu je známa.

Prázdne hodnoty

V tabuľke vyššie sú uvedené možné príčiny, prečo rozmer môže byť prázdne. Veľa dimenzií a mier bude prázdna, ak QoE záznam k dispozícii dimenziu nepravdivé. Zvyčajne ide hovor nebol úspešne vytvorilo.

Miery

V nasledujúcej tabuľke sú v súčasnosti k dispozícii v zavolať kvality tabule (dashboard) (CQD) opatrenia:

Názov ukazovateľa

Jednotky

Popis

Celková hodnota Count

Počet prúdov

Číslo prúdov médií bez ohľadu na typ média.

Počet audio prúd údajov

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov.

Počet AppSharing prúd údajov

Počet prúdov

RDP podľa prúdov zdieľania aplikácie.

Video Stream Count

Počet prúdov

Počet video streamu.

Počet VBSS prúd údajov

Počet prúdov

Počet prúdov zdieľania obrazovky založené video.

Počet Stream chudobných zvuku

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet Stream vhodná zvuku

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov klasifikované ako vhodná na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Nezaradené tok Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov, ktoré nemajú dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako vhodná alebo chudobný na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Zvukové nízkej percentuálnu hodnotu

Percentuálna hodnota

Percentuálneho podielu zo všetkých zvukových prúdov klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Zvukové OnePercent strata paketov Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov s viac ako 1% straty paketov.

Zvukové OnePercent strata paketov percento

Percentuálna hodnota

Percento všetkých zvukových prúdov s viac ako 1% straty paketov.

Zlá kvalita zvuku z dôvodu meškanie Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov ak meškanie metriky presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Zlá kvalita zvuku z dôvodu strata paketov Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov kde metriky straty paketov presiahne prahové hodnoty sú uvedené tu:čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Zlá kvalita zvuku z dôvodu rozkladu Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov Ak rozkladu metriky presahuje prahové hodnoty uvedené tu https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Zlá kvalita zvuku z dôvodu spiatočnú Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov Ak Spiatočná presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Zlá kvalita zvuku z dôvodu ConcealedRatio Count

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov Ak skryté pomer presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing chudobných z dôvodu SpoiledTilePercentTotal Count

Počet prúdov

Počet aplikácie zdieľanie prúdov Ak rozmaznaný dlaždicu percento celkového metriky presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing chudobných z dôvodu RelativeOneWayAverage Count

Počet prúdov

Počet aplikácie zdieľanie prúdov Ak rozmaznaný dlaždicu percento celkového metriky presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing chudobných z dôvodu RDPTileProcessingLatencyAverage Count

Počet prúdov

Počet aplikácie zdieľanie prúdov ak RDP dlaždicu spracovanie oneskorenie priemer presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu VideoPostFecplr Count

Počet prúdov

Počet video prúdov Ak Video príspevok Fec plr presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

Počet prúdov

Počet video prúdov Ak Video miestne rám stratu percento Avg presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu RecvFrameRateAverage Count

Počet prúdov

Počet Video prúdov Ak prijať rám sadzba priemerná presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu LowFrameRateCallPercent Count

Počet prúdov

Počet Video prúdov ktorej percento hovoru nízka rýchlosť snímok presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu LowResolutionCallPercent Count

Počet prúdov

Počet Video prúdov ktorej percento hovoru nízkym rozlíšením presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu VideoPacketLossRate Count

Počet prúdov

Počet Video prúdov Ak miera straty paketov Video presahuje prahové hodnoty uvedené tu https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Video chudobných z dôvodu VideoFrameRateAvg Count

Počet prúdov

Počet Video prúdov Ak Video rám sadzby Avg presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video chudobných z dôvodu DynamicCapabilityPercent Count

Počet prúdov

Počet Video prúdov kde dynamické možnosť percento presahuje prahové hodnoty sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS chudobných z dôvodu VideoPostFecplr Count

Počet prúdov

Číslo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúdov Ak Video príspevok Fec plr presahuje prahové hodnoty uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS chudobných z dôvodu VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

Počet prúdov

Číslo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúdov Ak Video miestne rám stratu percento Avg presahuje prahové hodnoty uvedené tu: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

VBSS chudobných z dôvodu RecvFrameRateAverage Count

Počet prúdov

Číslo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúdov Ak prijať rám sadzba priemerná presahuje prahové hodnoty uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS chudobných z dôvodu LowFrameRateCallPercent Count

Počet prúdov

Číslo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúdov ktorej percento hovoru nízka rýchlosť snímok presahuje prahové hodnoty uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE? .

VBSS chudobných z dôvodu LowResolutionCallPercent Count

Počet prúdov

Číslo na základe-obrazovky-zdieľanie videa prúdov ktorej percento hovoru nízkym rozlíšením presahuje prahové hodnoty uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE? .

Počet chudobných prúd videa

Počet prúdov

Počet video prúdov klasifikované ako metriky nízkou kvalitou sieťového založené na zozname predtým https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Video vhodná Stream Count

Počet prúdov

Počet video prúdov klasifikované ako vhodná na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet Nezaradené videa

Počet prúdov

Počet video prúdov, ktoré nemajú dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako vhodná alebo chudobný na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Video nízkej percentuálnu hodnotu

Percentuálna hodnota

Percentuálny podiel celkovej video prúdov, klasifikované ako metriky nízkou kvalitou sieťového založené na zozname predtým https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Počet AppSharing chudobných prúd údajov

Počet prúdov

Počet prúdov klasifikované ako chudobných na základe metriky sieti zdieľanie aplikácií uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet AppSharing vhodná prúd údajov

Počet prúdov

Počet prúdov klasifikované ako vhodná na základe metriky sieti zdieľanie aplikácií uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing Nezaradené streamovanie Count

Počet prúdov

Počet zdieľanie tokov, ktoré nemajú dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako dobré alebo nízkej aplikácie založené na sieť metriky tu uvedené: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing nízkej percento

Percentuálna hodnota

Percentuálny podiel celkovej aplikácie zdieľanie prúdov klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet VBSS chudobných prúd údajov

Počet prúdov

Počet prúdov na základe-obrazovky-zdieľanie videa klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet VBSS vhodná prúd údajov

Počet prúdov

Počet prúdov na základe-obrazovky-zdieľanie videa klasifikované ako vhodná na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS Nezaradené streamovanie Count

Počet prúdov

Číslo prúdov na základe-obrazovky-zdieľanie videa, ktoré nemajú dostatočné údaje, ktoré možno klasifikovať ako vhodná alebo chudobný na základe metriky siete uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS nízkej percento

Percentuálna hodnota

Percentuálny podiel celkovej na základe-obrazovky-zdieľanie videa prenáša ktoré klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Trvanie AVG hovoru

Sekundy

Priemerná doba tokov v sekundách.

Prvý pripomienky hodnotenia Avg

Hodnotenie užívateľov (1-5)

Priemerné hodnotenie prúdov hlási používateľa pomocou prvého koncového bodu. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Druhý pripomienky hodnotenia Avg

Hodnotenie užívateľov (1-5)

Priemerné hodnotenie prúdov hlási používateľa pomocou druhého koncového bodu. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Prvý pripomienky hodnotenia Count

Počet hodnotené tokov

Počet prúdov Hodnotenie používateľom pomocou prvého koncového bodu. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Druhý pripomienky hodnotenia Count

Počet hodnotené tokov

Počet prúdov Hodnotenie používateľom pomocou druhého koncového bodu. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Prvý pripomienky hodnotenia nízkej Count

Počet hodnotené tokov

Počet prúdov Hodnotenie používateľom pomocou prvého koncového bodu ako 1 alebo 2. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Druhý pripomienky hodnotenia nízkej Count

Počet hodnotené tokov

Počet prúdov Hodnotenie používateľom pomocou druhého koncový bod ako 1 alebo 2. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Prvý pripomienky hodnotenia nízkej percentuálnu hodnotu

Počet hodnotené tokov

Percento všetkých hodnotené tokov, ktoré boli označené používateľom pomocou prvého koncového bodu ako 1 alebo 2. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Druhý pripomienky hodnotenia nízkej percentuálnu hodnotu

Počet hodnotené tokov

Percento všetkých hodnotené tokov, ktoré boli označené používateľom pomocou druhého koncový bod ako 1 alebo 2. Hovory sú hodnotené z 1-5 a hodnotenia sa použije na všetky prúdov hovor.

Prvý pripomienky tokenu zvuku problém Count

Číslo Hodnotenie tokov

Počet prúdov uvedeným problém so zvukom používateľa pomocou prvého koncového bodu.

Druhý pripomienky tokenu zvuku problém Count

Číslo Hodnotenie tokov

Počet prúdov kde používateľa pomocou druhého koncový bod označený problém so zvukom.

Prvý pripomienky tokenu Video počet problémov

Počet hodnotené tokov

Počet prúdov uvedeným problém s video používateľa pomocou prvého koncového bodu.

Druhý pripomienky tokenu Video počet problémov

Počet hodnotené tokov

Počet prúdov uvedeným problém s video používateľa pomocou druhého koncového bodu.

Počet zvukových SLA dobré hovoru

Počet volaní

Počet zvukových hovorov v rámci rozsahu Skypu for Business hlasové kvality SLA (Volume Licensing pre produkty spoločnosti Microsoft Online Services) klasifikované ako cieľov výkonu siete.

Zvukové SLA nízka hovor Count

Počet volaní

Počet zvukových hovorov v rámci rozsahu Skypu for Business hlasové kvality SLA (Volume Licensing pre produkty spoločnosti Microsoft Online Services) klasifikované ako cieľov výkonu siete.

SLA zvukového hovoru Count

Počet volaní

Počet zvukových hovorov v rámci rozsahu Skypu for Business hlasové kvality SLA (Volume Licensing pre produkty spoločnosti Microsoft Online Services).

Zvukové SLA dobré hovoru percento

Percentuálna hodnota

Percento zvukové hovory v rámci rozsahu Skypu for Business hlasové kvality SLA (Volume Licensing pre produkty spoločnosti Microsoft Online Services) klasifikované ako cieľov výkonu siete.

Počet zvuku vhodná hovoru prúd údajov

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov kde oboch zvukových prúdov počas hovoru (hovor nohy) nie sú klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet zvuku chudobných hovoru prúd údajov

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov, kde aspoň jeden zvukový prúd počas hovoru (hovor nohy) klasifikované ako chudobných na základe metriky siete sú uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Počet tok Nezaradené hovoru

Počet prúdov

Počet zvukových prúdov kde oboch zvukových prúdov počas hovoru (hovor nohy) nemôže spadať z dôvodu chýba metriky siete.

Percento nízkej zvukového hovoru

Percentuálna hodnota

Percento všetkých zvukových prúdov, kde aspoň jeden zvukový prúd počas hovoru (hovor nohy) klasifikované ako chudobných na základe metriky siete uvedené tu: čo je základ pre klasifikáciu hovoru ako chudobných v Lyncu 2013 QoE?.

Prvý AVG ozvenu percenta mikrofónu v

Percentuálna hodnota

Priemerný percentuálny podiel počas prvého koncové body detected ozvenu zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia pred ozveny prúdu údajov.

AVG druhej ozvenu percenta mikrofónu v

Percentuálna hodnota

Priemerný percentuálny podiel počas toku druhom koncové body detected ozvenu zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia pred ozveny.

Odoslanie AVG prvý ozvenu percento

Percentuálna hodnota

Priemerný percentuálny podiel počas prvého koncové body rozpoznaní ozvenu v zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia po ozveny prúdu údajov.

Odoslanie AVG druhej ozvenu percento

Percentuálna hodnota

Priemerný percentuálny podiel počas toku druhom koncové body rozpoznaní ozvenu v zvuku zo snímky alebo mikrofónu zariadenia po ozveny.

Úroveň signálu zvuku Odoslať prvý AVG

Decibelov

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči pošle prvý koncové body.

Úroveň signálu zvuku Odoslať druhej AVG

Decibelov

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči pošle druhého koncové body.

Úroveň signálu AVG prvý zvukový prijať

Decibelov

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči od prvého koncové body.

Úroveň signálu AVG druhej zvuku prijať

Decibelov

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikované ako jednofarebné reči alebo ľavý kanál stereozvuku reči od druhého koncové body.

Úroveň šumu zvuku Odoslať prvý AVG

Decibelov

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku hluk podľa prvého koncové body.

Úroveň šumu zvuku Odoslať druhej AVG

Decibelov

Priemerná úroveň energie odoslané zvuku zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku šum v druhom koncové body.

Úroveň šumu AVG prvý zvukový prijať

Decibelov

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku hluk podľa prvého koncové body.

Úroveň šumu AVG druhej zvuku prijať

Decibelov

Priemerná úroveň energie zvukové súbory prijaté zvukových klasifikovať ako jednofarebné hluk alebo ľavý kanál stereozvuku šum v druhom koncové body.

Prvý zvukový ozvenu BAD_TIMESTAMP Count

Počet prúdov

Počet prúdov Ak ozvenu spôsobí časovú pečiatku poškodené zariadenia z prvej koncové body, obmedzené ozveny v zvuku odoslaná.

Prvý zvukový ozvenu POSTAEC_ECHO Count

Počet prúdov

Počet prúdov, ak bola zistená vysoká ozvenu po ozveny zvukových pošle prvý koncové body.

Prvý zvukový ozvenu EVENT_ANLP Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde prvý koncové body detected hluk získaný zvuku obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Prvý zvukový ozvenu EVENT_DNLP Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde prvý koncové body detected hluk získaný zvuku obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Prvý zvukový ozvenu MIC_CLIPPING Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde prvý koncové body detected výrez získaný zvuku obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Prvý zvukový ozvenu BAD_STATE Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde prvý koncové body zistí problémy s vnútorným uvádza, že obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Druhý zvuku ozvenu BAD_TIMESTAMP Count

Počet prúdov

Počet prúdov Ak ozvenu spôsobí časovú pečiatku poškodené zariadenia z druhého koncové body, obmedzené ozveny v zvuku odoslaná.

Druhý zvuku ozvenu POSTAEC_ECHO Count

Počet prúdov

Počet prúdov, ak bola zistená vysoká ozvenu po ozveny zvukových pošle druhého koncové body.

Druhý zvuku ozvenu EVENT_ANLP Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde druhý koncové body detected hluk získaný zvuku obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Druhý zvuku ozvenu EVENT_DNLP Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde druhý koncové body detected hluk získaný zvuku obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Druhý zvuku ozvenu MIC_CLIPPING Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde druhý koncové body detected výrez získaný zvuku obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Druhý zvuku ozvenu BAD_STATE Count

Počet prúdov

Počet prúdov ak druhá koncové body zistí problémy s vnútorným uvádza, že obmedzený ozveny v zvuku odoslaná.

Celkový hovoru zlyhala Stream Count

Počet prúdov

Počet prúdov kde médií cesta nie je možné vytvoriť medzi koncové body na začiatku hovoru.

Celkový hovoru vynechajú Stream Count

Počet prúdov

Počet prúdov, kde sa médií cestu nie ukončiť normálne.

Celková médií nepodarilo Stream Count

Počet prúdov

Počet prúdov, kde buď médií cesta nie je možné vytvoriť alebo normálne právo.

Celková médií úspešné Stream Count

Počet prúdov

Počet prúdov, kde bol médií materiály boli vytvorené a ukončené normálne.

Celkový hovoru nastavenie úspešné Stream Count

Počet prúdov

Počet prúdov, kde nebolo možné stanoviť médií cestu medzi koncové body na začiatku hovoru.

Percento celkového hovoru nastavenie zlyhania

Percentuálna hodnota

Percento všetkých tokov kde médií cesta nie je možné vytvoriť medzi koncové body na začiatku hovoru.

Celkový hovoru vynechajú percento zlyhania

Percentuálna hodnota

Percento všetkých tokov, kde sa médií cestu nie ukončiť normálne.

Zaistenie pomer celkom odpovedí

Pomer

Pomer hovory s trvaním menej ako 5 sekúnd nad celkový počet hovorov.

Percentuálny podiel celkovej krátke hovoru

Percentuálna hodnota

Percentuálny podiel celkovej hovorov menej ako 1 minút.

Percento zlyhania celková médií

Percentuálna hodnota

Percento všetkých tokov, kde buď médií cesta nie je možné vytvoriť alebo normálne právo.

Zníženie úrovne dostupnosti AVG zvuku

Stanovisko priemerné (0-5)

Priemerná siete prejavu názor skóre rozkladu prúdov. Predstavuje koľko strate siete a meškanie vplyv kvality zvukové súbory prijaté.

Meškanie AVG

Milisekúnd

Priemerný meškanie siete tokov v milisekundách.

AVG meškanie Max

Milisekúnd

Maximálny počet siete chvenie tokov v milisekundách.

Sadzba straty paketov AVG

Percentuálna hodnota

Priemer priemerný percentuálny podiel paketov stratených vypočítaný pomocou 5 druhý interval prúdov.

Max sadzba straty paketov AVG

Percentuálna hodnota

Priemer maximálne percento paketov stratené počas 5 druhý intervale prúdov.

Celkový AVG Avg siete MOS

Stanovisko priemerné (0-5)

Priemerná alebo priemerná sieť na mysli názor skóre prúdov. Predstavuje priemernú predpokladané kvalitu prijatých zvuku faktoringu v strate siete, meškanie a kodek.

Pomer AVG skryté vzorky

Pomer

Priemer priemerný pomer počet audio snímky s ukážkami generované ukrytie straty paketov celkový počet audio snímky prúdov. 0,1 označuje 10% rámy obsahuje skryté vzorky.

Pomer AVG natiahnuť vzorky

Pomer

Priemer priemerný pomer počet audio snímky s vzorky, ktoré majú boli natiahnuť nahradiť meškanie alebo strata celkový počet audio snímky prúdov. 0,1 označuje 10% audio snímky obsiahnuté rozšírený vzorky.

AVG výmeny údajov

Milisekúnd

Priemer priemerná siete šírenie spiatočnú čas počíta ako je uvedené v RFC3550 (v milisekundách) pre prúdov.

AVG Round výletu Max

Milisekúnd

Priemer maximálne siete šírenie spiatočnú čas počíta ako je uvedené v RFC3550 (v milisekundách) pre prúdov.

Meškanie siete AVG

Milisekúnd

Priemer meškanie priemerná siete v milisekundách vypočítaný viac než 20 druhý windows počas relácie prúdov.

AVG Video príspevok FECPLR

Pomer

Priemerná rýchlosť straty paketov po FEC používa pre agregované vo všetkých video prúdov a kodeky pre prúdov.

AVG Video miestne rám stratu percento

Percentuálna hodnota

Priemerný percentuálny podiel snímok videa stratili, ako je to zobrazené používateľovi prúdov. Patria sem aj rámy obnoveného zo siete strát.

AVG Video prijať rám sadzba priemer

Snímok za sekundu

Priemer priemerný snímok za sekundu pre všetky video prúdov vypočítaný počas trvania relácie prúdov.

AVG Video nízka rám sadzby hovoru percento

Percentuálna hodnota

Priemer percentuálny podiel čas hovoru, kde rýchlosť snímok je menší než 7.5 snímok za sekundu pre prúdov.

AVG Video nízkym rozlíšením hovoru percento

Percentuálna hodnota

Priemerný percentuálny podiel čas hovoru, kde je nízka prúdov rozlíšenie. Prahová hodnota je 120 pixely pre menšie rozmer.

Sadzba straty paketov AVG Video

Pomer

Priemer priemerný desatinné miesto paketov stratených ako zadaný v RFC3550 vypočítaný počas trvania relácie prúdov.

Rýchlosť snímok videa AVG

Snímok za sekundu

Priemerná snímok za sekundu pre videa, vypočítaný počas trvania relácie. Hodnoty zoskupené podľa rozsahu.

Dynamické schopnosti percento AVG Video

Milisekúnd

Priemer percentuálna hodnota času, klienta je spustený < 70% očakávaných spracovanie videa u pre tento typ Procesora prúdov.

AVG AppSharing čoho dlaždicu percenta súčtu

Milisekúnd

Priemer percento dlaždíc, ktoré sú uložené namiesto prúdov odoslaním do vzdialeného peer (napríklad z MCU na prehliadač). Odstránené dlaždice môže byť spôsobené obmedzenia šírky pásma medzi klientom a serverom.

Relatívne jednosmerný AVG AppSharing

Milisekúnd

Priemer priemerná relatívne jedným zo spôsobov oneskorenie medzi koncové body (v milisekundách) pre aplikáciu zdieľanie prúdov.

Oneskorenie AVG AppSharing RDP dlaždicu spracovanie

Milisekúnd

Priemer priemernej latencie v milisekundách spracovanie dlaždíc v zásobníku RDP na serveri konferencie prúdov.

Médiá zlyhalo brány Firewall IP blokované Stream Count

Počet prúdov

Počet tokov, ktoré sa nepodarilo sa vytvoriť z dôvodu sieťových zariadení zablokovanie prístupu do Skypu for Business servery. Tieto zlyhania zvyčajne uviesť proxy, bránu firewall alebo iné zariadenie zabezpečenia siete nie je správne nakonfigurovaný na prístup k IP adresy a porty používané v Skype for Business v službách Office 365.

Zobrazenie brány firewall IP blokované percento Media zlyhania

Percentuálna hodnota

Percento tokov, ktoré sa nepodarilo sa vytvoriť z dôvodu sieťových zariadení zablokovanie prístupu do Skypu for Business servery. Tieto zlyhania zvyčajne uviesť proxy, bránu firewall alebo iné zariadenie zabezpečenia siete nie je správne nakonfigurovaný na prístup k IP adresy a porty používané v Skype for Business v službách Office 365.

Médiá zlyhalo brány Firewall DPI Stream Count

Počet prúdov

Počet tokov, ktoré sa nepodarilo sa vytvoriť z dôvodu sieťových zariadení zablokovanie prístupu z dôvodu hĺbkové preverovanie paketov nepovolenia Skype for Business prenosy. Tieto zlyhania zvyčajne znamená, že server proxy, bránu firewall alebo iné zariadenie zabezpečenia siete nie je správne nakonfigurovaný na prístup k IP adresy a porty používané v Skype for Business v službách Office 365.

Brána firewall DPI percento Media zlyhania

Percentuálna hodnota

Percento tokov, ktoré sa nepodarilo sa vytvoriť z dôvodu sieťových zariadení zablokovanie prístupu z dôvodu hĺbkové preverovanie paketov nepovolenia Skype for Business prenosy. Tieto zlyhania zvyčajne znamená, že server proxy, bránu firewall alebo iné zariadenie zabezpečenia siete nie je správne nakonfigurovaný na prístup k IP adresy a porty používané v Skype for Business v službách Office 365.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×