Digitálne podpisovanie makier

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako môžete digitálne podpísať súbor alebo projekt makier pomocou certifikát. Ak ešte nemáte digitálny certifikát, musíte získať jeden. Ak chcete otestovať makrá vo vašom počítači, môžete vytvoriť certifikát s vlastným podpisom pomocou nástroja Selfcert.exe.

Blog o balíku Office

Obsah tohto článku

Získanie digitálneho certifikátu na podpisovanie

Vytvorenie vlastného digitálneho certifikátu s vlastným podpisom

Digitálne podpisovanie makier

Získanie digitálneho certifikátu na podpisovanie

Digitálny certifikát môžete získať od komerčnej certifikačnej autority (CA) alebo od správcu zabezpečenia.

Ďalšie informácie o certifikačných autoritách, ktoré ponúkajú služby pre produkty spoločnosti Microsoft, získate v zozname Členovia programu Microsoft Root Certificate Program.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného digitálneho certifikátu s vlastným podpisom

Keďže vami vytvorené digitálne certifikáty nie sú vydané oficiálnou certifikačnou autoritou, makrá podpísané takýmto certifikátom sa označujú ako projekty s vlastným podpisom. V balíku Microsoft Office sa certifikáty s vlastným podpisom považujú za dôveryhodné iba v počítači, ktorý má tento certifikát uložený vo svojom ukladacom priestore osobných certifikátov.

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

Ktorý operačný systém používate?

Windows Vista

Systém Windows XP

Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Office, kliknite na položku Nástroje balíka Microsoft Office a potom kliknite na položku Digitálny certifikát pre projekty VBA. Do poľa Názov certifikátu zadajte popisný názov pre certifikát.

 2. Po zobrazení potvrdzujúceho hlásenia certifikátu kliknite na tlačidlo OK.

Certifikát v ukladacom priestore osobných certifikátov zobrazíte nasledovne:

 1. Spustite program Windows Internet Explorer.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Obsah.

 3. Kliknite na položku Certifikáty a potom kliknite na kartu Osobné.

Na začiatok stránky

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, potom na položku Microsoft Office, na položku Nástroje balíka Microsoft Office a potom kliknite na položku Digitálny certifikát pre projekty VBA. Do poľa Názov certifikátu zadajte popisný názov pre certifikát.

 2. Po zobrazení potvrdzujúceho hlásenia certifikátu kliknite na tlačidlo OK.

Certifikát v ukladacom priestore osobných certifikátov zobrazíte nasledovne:

 1. Spustite program Windows Internet Explorer.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Obsah.

 3. Kliknite na položku Certifikáty a potom kliknite na kartu Osobné.

Na začiatok stránky

Digitálne podpisovanie makier

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Program Excel

Excel

 1. Otvorte súbor obsahujúci makro, ktoré chcete Ak sa chcete odhlásiť.

  • Na karte Vývojár kliknite v skupine Kód na položku Visual Basic.

   Ak karta vývojár nie je k dispozícii, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

   Poznámka : Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 2. V nástroji Visual Basic Project Explorer vyberte projekt, ktorý chcete podpísať.

 3. V ponuke Tools kliknite na položku Digital Signature.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak digitálny certifikát nie je vybratý alebo ak ho chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Vybrať, vyberte certifikát a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť aktuálny certifikát, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky : 

   • Makrá podpíšte až potom, ako riešenie otestujete a pripravíte na distribúciu, pretože po každej zmene kódu makra sa digitálny podpis odstráni. Ak sa však v počítači nachádza platný digitálny certifikát, ktorý sa predtým použil na podpísanie projektu, makro sa pri uložení automaticky znova podpíše.

   • Ak chcete zabrániť používateľom vášho riešenia náhodne zmenám makra a zamknite, zamknúť projekt makier, pred podpísaním. Digitálny podpis vyjadruje len záruku, či projekt nebol upravený s od vášho podpisu. Digitálny podpis nie potvrdeniu ste projekt napísali. Uzamknutie makra preto nezabráni inému používateľovi nahradiť digitálny podpis iným podpisom. Podnikových správcov môžete zmeniť podpisy šablón a doplnkov budú môcť kontrolovať presne to, čo používatelia môžu spúšťať v počítačoch.

   • Ak vytvoríte doplnok, ktorý pridá kód do makra, tento kód by mal určiť, či je projekt digitálne podpísaný, a mal by používateľov vopred upozorniť na následky zmien podpísaného makra.

   • Pri digitálnom podpisovaní makier je dôležité získať časovú pečiatku, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu. Ak podpíšete makrá bez časovej pečiatky, podpis zostane platný len počas doby platnosti certifikátu.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Otvorte súbor obsahujúci makro, ktoré chcete podpísať.

  • V ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a potom kliknite na položku Editor jazyka Visual Basic.

 2. V nástroji Visual Basic Project Explorer vyberte projekt, ktorý chcete podpísať.

 3. V ponuke Tools kliknite na položku Digital Signature.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak digitálny certifikát nie je vybratý alebo ak ho chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Vybrať, vyberte certifikát a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť aktuálny certifikát, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky : 

   • Podpisovanie makier až vtedy, keď sa vaše riešenie testované a je pripravená na distribúciu, pretože vždy, keď sa nejakým spôsobom zmení kód makra, digitálny podpis sa odstráni. Však ak máte platný digitálny certifikát, ktorý bol predtým použitý na podpisovanie vo vašom počítači, makro sa automaticky znova prihlásení pri ukladaní.

   • Ak chcete zabrániť používateľom vášho riešenia náhodne zmenám makra a zamknite, zamknúť projekt makier, pred podpísaním. Digitálny podpis vyjadruje len záruku, či projekt nebol upravený s od vášho podpisu. Digitálny podpis nie potvrdeniu ste projekt napísali. Uzamknutie makra preto nezabráni inému používateľovi nahradiť digitálny podpis iným podpisom. Podnikových správcov môžete zmeniť podpisy šablón a doplnkov budú môcť kontrolovať presne to, čo používatelia môžu spúšťať v počítačoch.

   • Ak vytvoríte doplnok, ktorý pridá kód do makra, tento kód by mal určiť, či je projekt digitálne podpísaný, a mal by používateľov vopred upozorniť na následky zmien podpísaného makra.

   • Pri digitálnom podpisovaní makier je dôležité získať časovú pečiatku, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu. Ak podpíšete makrá bez časovej pečiatky, podpis zostane platný len počas doby platnosti certifikátu.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Otvorte súbor obsahujúci makro, ktoré chcete podpísať.

  • Na karte Vývojár kliknite v skupine Kód na položku Visual Basic.

   Ak karta vývojár nie je k dispozícii, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

   Poznámka : Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 2. V nástroji Visual Basic Project Explorer vyberte projekt, ktorý chcete podpísať.

 3. V ponuke Tools kliknite na položku Digital Signature.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak digitálny certifikát nie je vybratý alebo ak ho chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Vybrať, vyberte certifikát a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť aktuálny certifikát, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky : 

   • Makrá podpíšte až potom, ako riešenie otestujete a pripravíte na distribúciu, pretože po každej zmene kódu makra sa digitálny podpis odstráni. Ak sa však v počítači nachádza platný digitálny certifikát, ktorý sa predtým použil na podpísanie projektu, makro sa pri uložení automaticky znova podpíše.

   • Ak chcete zabrániť používateľom vášho riešenia náhodne zmenám makra a zamknite, zamknúť projekt makier, pred podpísaním. Digitálny podpis vyjadruje len záruku, či projekt nebol upravený s od vášho podpisu. Digitálny podpis nie potvrdeniu ste projekt napísali. Uzamknutie makra preto nezabráni inému používateľovi nahradiť digitálny podpis iným podpisom. Firemné Správcovia môžu zmeniť podpisy šablóny a doplnky budú môcť kontrolovať presne to, čo používatelia môžu spúšťať v počítačoch.

   • Ak vytvoríte doplnok, ktorý pridá kód do makra, tento kód by mal určiť, či je projekt digitálne podpísaný, a mal by používateľov vopred upozorniť na následky zmien podpísaného makra.

   • Pri digitálnom podpisovaní makier je dôležité získať časovú pečiatku, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu. Ak podpíšete makrá bez časovej pečiatky, podpis zostane platný len počas doby platnosti certifikátu.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. Otvorte súbor obsahujúci makro, ktoré chcete podpísať.

  • V ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a potom kliknite na položku Editor jazyka Visual Basic.

 2. V nástroji Visual Basic Project Explorer vyberte projekt, ktorý chcete podpísať.

 3. V ponuke Tools kliknite na položku Digital Signature.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak digitálny certifikát nie je vybratý alebo ak ho chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Vybrať, vyberte certifikát a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť aktuálny certifikát, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky : 

   • Makrá podpíšte až potom, ako riešenie otestujete a pripravíte na distribúciu, pretože po každej zmene kódu makra sa digitálny podpis odstráni. Ak sa však v počítači nachádza platný digitálny certifikát, ktorý sa predtým použil na podpísanie projektu, makro sa pri uložení automaticky znova podpíše.

   • Ak chcete zabrániť používateľom vášho riešenia náhodne zmenám makra a zamknite, zamknúť projekt makier, pred podpísaním. Digitálny podpis vyjadruje len záruku, či projekt nebol upravený s od vášho podpisu. Digitálny podpis nie potvrdeniu ste projekt napísali. Uzamknutie makra preto nezabráni inému používateľovi nahradiť digitálny podpis iným podpisom. Podnikových správcov môžete zmeniť podpisy šablón a doplnkov budú môcť kontrolovať presne to, čo používatelia môžu spúšťať v počítačoch.

   • Ak vytvoríte doplnok, ktorý pridá kód do makra, tento kód by mal určiť, či je projekt digitálne podpísaný, a mal by používateľov vopred upozorniť na následky zmien podpísaného makra.

   • Pri digitálnom podpisovaní makier je dôležité získať časovú pečiatku, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu. Ak podpíšete makrá bez časovej pečiatky, podpis zostane platný len počas doby platnosti certifikátu.

Na začiatok stránky

Visio

 1. Otvorte súbor obsahujúci makro, ktoré chcete podpísať.

  • V ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a potom kliknite na položku Editor jazyka Visual Basic.

 2. V jazyku Visual Základné Prieskumník projektu, vyberte projekt, ktorý chcete podpísať.

 3. V ponuke Tools kliknite na položku Digital Signature.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak digitálny certifikát nie je vybratý alebo ak ho chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Vybrať, vyberte certifikát a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť aktuálny certifikát, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky : 

   • Makrá podpíšte až potom, ako riešenie otestujete a pripravíte na distribúciu, pretože po každej zmene kódu makra sa digitálny podpis odstráni. Ak sa však v počítači nachádza platný digitálny certifikát, ktorý sa predtým použil na podpísanie projektu, makro sa pri uložení automaticky znova podpíše.

   • Ak chcete zabrániť používateľom vášho riešenia náhodne zmenám makra a zamknite, zamknúť projekt makier, pred podpísaním. Digitálny podpis vyjadruje len záruku, či projekt nebol upravený s od vášho podpisu. Digitálny podpis nie potvrdeniu ste projekt napísali. Uzamknutie makra preto nezabráni inému používateľovi nahradiť digitálny podpis iným podpisom. Podnikových správcov môžete zmeniť podpisy šablón a doplnkov budú môcť kontrolovať presne to, čo používatelia môžu spúšťať v počítačoch.

   • Ak vytvoríte doplnok, ktorý pridá kód do makra, tento kód by mal určiť, či je projekt digitálne podpísaný, a mal by používateľov vopred upozorniť na následky zmien podpísaného makra.

   • Pri digitálnom podpisovaní makier je dôležité získať časovú pečiatku, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu. Ak podpíšete makrá bez časovej pečiatky, podpis zostane platný len počas doby platnosti certifikátu.

Na začiatok stránky

Word

 1. Otvorte súbor obsahujúci makro, ktoré chcete podpísať.

  • Na karte Vývojár kliknite v skupine Kód na položku Visual Basic.

   Ak karta vývojár nie je k dispozícii, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

   Poznámka : Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 2. V nástroji Visual Basic Project Explorer vyberte projekt, ktorý chcete podpísať.

 3. V ponuke Tools kliknite na položku Digital Signature.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak digitálny certifikát nie je vybratý alebo ak ho chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Vybrať, vyberte certifikát a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť aktuálny certifikát, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky : 

   • Makrá podpíšte až po otestovaní a je pripravená na distribúciu, pretože vždy, keď sa nejakým spôsobom zmení kód makra, digitálny podpis sa odstráni riešenia. Však, ak máte platný digitálny certifikát, ktorý bol predtým použitý na prihlásenie projekt vo vašom počítači, projekt makier je automaticky opäť podpíše po každom uložení.

   • Ak chcete zabrániť používateľom vášho riešenia náhodne zmenám makra a zamknite, zamknúť projekt makier, pred podpísaním. Digitálny podpis vyjadruje len záruku, či projekt nebol upravený s od vášho podpisu. Digitálny podpis nie potvrdeniu, že ste autorom makra. Uzamknutie makra preto nezabráni inému používateľovi nahradiť digitálny podpis iným podpisom. Podnikových správcov môžete zmeniť podpisy šablón a doplnkov budú môcť kontrolovať presne to, čo používatelia môžu spúšťať v počítačoch.

   • Ak vytvoríte doplnok, ktorý pridá kód do makra, tento kód by mal určiť, či je projekt digitálne podpísaný, a mal by používateľov vopred upozorniť na následky zmien podpísaného makra.

   • Pri digitálnom podpisovaní makier je dôležité získať časovú pečiatku, aby ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu. Ak podpíšete makrá bez časovej pečiatky, podpis zostane platný len počas doby platnosti certifikátu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×