Office
Prihlásenie

Diagnostika problémov s výkonom SharePointu Online

Tento článok obsahuje informácie o spôsobe diagnostiky bežných problémov s lokalitou SharePoint Online použitím vývojárskych nástrojov pre Internet Explorer.

Existujú tri odlišné spôsoby, pomocou ktorých môžete zistiť, či sa na stránke lokality SharePoint Online vyskytuje problém s výkonom spôsobený prispôsobeniami.

 • Monitor siete na paneli s nástrojmi F12

 • Porovnanie so základnou lokalitou bez prispôsobení

 • Metrika hlavičky odpovedí služby SharePoint Online

Táto téma obsahuje informácie o spôsobe používania každej z uvedených metód na diagnostiku problémov s výkonom. Keď zistíte príčinu problému, problém sa môžete pokúsiť vyriešiť použitím článkov o vylepšení výkonu SharePointu, ktoré nájdete na adrese http://aka.ms/tune.

Používanie panela s nástrojmi F12 na diagnostiku výkonu v službe SharePoint Online

V tomto článku používame Internet Explorer 11. Verzie vývojárskych nástrojov F12 v iných prehliadačoch majú podobné funkcie, môžu sa však mierne odlišovať. Informácie o vývojárskych nástrojoch F12 nájdete v týchto témach:

Ak chcete zobraziť vývojárske nástroje, stlačte kláves F12 a potom kliknite na ikonu siete Wi-Fi:

Snímka obrazovky s ikonou wifi pripojenia vývojárskych nástrojov F12

Stlačením zeleného tlačidla prehrávania na karte Sieť načítate stránku. Tento nástroj vráti všetky súbory, ktoré prehliadač požaduje na načítanie požadovanej stránky. Takýto zoznam obsahuje nasledujúca snímka obrazovky.

Snímka obrazovky so zoznamom súborov vrátených po žiadosti o stránku.

Na pravej strane (pozri snímku obrazovky) sa tiež zobrazujú časy sťahovania súborov.

kritériá návrhára dotazu nastavené tak, aby pole Mesto nebolo prázdne

Takto získate vizuálne informácie o čase potrebnom na načítanie súboru. Zelená čiara znamená pripravenosť stránky na vykreslenie prehliadačom. Takto môžete získať rýchly prehľad o rôznych súboroch, ktoré môžu spôsobovať pomalé načítania stránok na lokalite.

Nastavenie základnej lokality bez prispôsobení pre SharePoint Online

Najlepším spôsobom určenia slabých stránok výkonu vašej lokality je nastavenie hotovej predpripravenej kolekcie lokalít v službe SharePoint Online. Týmto spôsobom môžete porovnať všetky rôzne aspekty vašej lokality s výsledkom, ktorý by ste získali bez prispôsobení na stránke. Domovská stránka OneDrivu for Business je vhodným príkladom samostatnej kolekcie lokalít, ktorá pravdepodobne neobsahuje žiadne prispôsobenia.

Zobrazenie informácií hlavičky odpovedí SharePointu

V službách SharePoint Online a SharePoint Server 2013 môžete získať prístup k informáciám, ktoré sa odosielajú späť do prehliadača v hlavičke odpovedí pre každý súbor. Dve najužitočnejšie hodnoty na diagnostiku problémov s výkonom sú SPRequestDuration a X-SharePointHealthScore:

 • SPRequestDuration

  Ide o časový úsek, v priebehu ktorého bola požiadavka na serveri spracovaná. Takto môžete určiť, či je požiadavka náročná na spracovanie a prostriedky. Ide o najlepší poznatok o objeme práce, ktorú musí server vynaložiť na obsluhu stránky.

 • X-SharePointHealthScore

  Táto hodnota označuje využitie servera alebo procesora, na ktorom je spustená vaša inštancia SharePointu. Pohybuje sa v rozmedzí od 0 do 10, pričom 0 označuje nečinnosť servera a 10 znamená, že server je veľmi zaneprázdnený. Ak sa hodnota HealthScore neustále drží na úrovni 9 alebo 10, môže to znamenať pretrvávajúci problém s výkonom servera. Akákoľvek iná hodnota znamená, že server pracuje podľa očakávaní.

Zobrazenie informácií hlavičky odpovedí SharePointu

 1. Overte, či máte nainštalované nástroje F12. Ďalšie informácie o stiahnutí a inštalácii týchto nástrojov nájdete v téme Novinky v nástrojoch F12.

 2. Stlačením zeleného tlačidla prehrávania v nástrojoch F12 na karte Sieť načítate stránku.

 3. Kliknite na niektorý zo súborov .aspx vrátených nástrojom a potom kliknite na položku PODROBNOSTI.

  Zobrazuje podrobnosti o hlavičke odpovede
 4. Kliknite na položku Hlavičky odpovedí.

  Čiarový graf a čiarový graf so značkami

Čo spôsobuje problémy s výkonom v službe SharePoint Online?

V článku Možnosti navigácie v SharePointe Online je uvedený príklad, ako sa pomocou hodnoty SPRequestDuration určilo, že komplikovaná štrukturálna navigácia spôsobovala dlhé spracovanie stránky na serveri. Na základe hodnoty vzťahujúcej sa na základnú lokalitu (bez prispôsobenia) je možné určiť, či dochádza k dlhým intervalom načítania ktoréhokoľvek konkrétneho súboru. V článku Možnosti navigácie v SharePointe Online sa ako príklad použil hlavný súbor .aspx. Tento súbor obsahuje väčšinu kódu ASP.NET, ktorý sa používa na načítanie stránky. V závislosti od použitej šablóny lokality môže mať tento súbor názov start.aspx, home.aspx, default.aspx alebo iný názov podľa toho, či ste prispôsobili domovskú stránku. Ak je táto číselná hodnota výrazne vyššia než v prípade základnej lokality, znamená to, že na stránke dochádza ku komplexným krokom, ktoré spôsobujú problémy s výkonom.

Po zistení problému špecifického pre vašu lokalitu sa odporúča zistiť presné príčiny nedostatočného výkonu tak, že odstránite všetky možné príčiny, ako sú napríklad prispôsobenia stránok, a potom ich po jednej znova pridáte na lokalitu. Keď sa po odstránení dostatočného počtu prispôsobení obnoví dobrý výkon stránky, môžete postupne po jednom znova pridať konkrétne prispôsobenia.

Ak napríklad používate veľmi komplexnú navigáciu, pokúste sa ju zmeniť tak, aby nezobrazovala vedľajšie lokality. Potom použite vývojárske nástroje a zistite, či došlo k nejakému rozdielu. Alebo ak používate veľký počet súhrnov obsahu, pokúste sa ich zo stránky odstrániť a skontrolujte, či sa výkon zlepší. Ak odstránite všetky možné príčiny a znova ich pridáte po jednej, budete môcť jednoducho zistiť, ktoré funkcie predstavujú najväčší problém, a potom nájsť riešenie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×