DGET (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DGET v Microsoft Exceli.

Popis

Zo stĺpca zoznamu alebo z databázy vyberie jednu hodnotu, ktorá spĺňa zadané kritériá.

Syntax

DGET(databáza; pole; kritériá)

Syntax funkcie DGET obsahuje nasledovné argumenty:

 • Databáza    Povinný argument. Rozsah buniek tvoriacich zoznam alebo databázu. Databáza je zoznam súvisiacich údajov, v ktorom riadky so súvisiacimi informáciami predstavujú záznamy a stĺpce s údajmi predstavujú polia. Prvý riadok zoznamu obsahuje označenia jednotlivých stĺpcov.

 • Pole    Povinný argument. Označuje, ktorý stĺpec funkcia používa. Zadajte názov stĺpca ako text v úvodzovkách, napríklad "Vek" alebo "Výnos", alebo ako číslo označujúce pozíciu stĺpca v zozname: 1 pre prvý stĺpec, 2 pre druhý stĺpec, a tak ďalej.

 • Kritériá    Povinný argument. Rozsah buniek, ktorý obsahuje dané podmienky. Pre argument kritériá môžete použiť ľubovoľný rozsah, ak obsahuje aspoň jedno označenie stĺpca a aspoň jednu bunku pod týmto označením, ktorá určuje podmienku pre stĺpec.

Poznámky

 • Ak dané kritériá nespĺňa žiaden záznam, funkcia DGET vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak dané kritériá spĺňa viac záznamov, funkcia DGET vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ako argument kritériá môžete použiť ľubovoľný rozsah, ak zahŕňa aspoň jedno označenie stĺpca a aspoň jednu bunku pod týmto označením určujúcu podmienku.

  Ak napríklad rozsah G1:G2 obsahuje označenie stĺpca Príjem v bunke G1 a sumu 10 000 € v bunke G2, rozsah je možné definovať ako ZhodnýPríjem a názov sa dá použiť ako argument kritériá v databázových funkciách.

 • Aj keď môže byť rozsah kritérií umiestnený v hárku ľubovoľne, nemal by byť umiestnený pod zoznamom. Ak sa do zoznamu pridajú nové údaje, tieto sa pridajú do prvého riadka pod zoznam. Ak nie je tento riadok prázdny, program Microsoft Excel tieto údaje nevie pridať.

 • Uistite sa, že rozsah kritérií neprekrýva zoznam.

 • Ak chcete urobiť operáciu s celým stĺpcom databázy, zadajte pod označenia stĺpcov v rozsahu kritérií prázdny riadok.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Strom

Výška

Vek

Výnos

Zisk

Výška

="=Jabloň"

>3

<5

="=Hruška"

>4

Strom

Výška

Vek

Výnos

Zisk

Jabloň

5

20

14

105 EUR

Hruška

4

12

10

96 EUR

Čerešňa

4

14

9

105 EUR

Jabloň

4

15

10

75 EUR

Hruška

3

8

8

77 EUR

Jabloň

2

9

6

45 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=DGET(A5:E11; "Výnos"; A1:A3)

Vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!, pretože kritériá (jabloň alebo hruška) spĺňajú viaceré záznamy.

#ČÍSLO!

=DGET(A5:E11; "Výnos"; A1:F3)

Vráti hodnotu 10 (výnos z jablone v riadku 9), pretože ide o jediný záznam, ktorý spĺňa podmienky v rozsahu buniek A1:F3.

10

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×