DDB (funkcia)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DDB v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej zadanej metódy.

Syntax

DDB(cena; zostatok; životnosť; obdobie; [faktor])

Syntax funkcie DDB obsahuje nasledovné argumenty:

  • Cena    Povinný argument. Vstupná cena majetku.

  • Zostatok    Povinný argument. Hodnota na konci odpisovania (zostatková cena majetku). Táto hodnota môže byť 0.

  • Životnosť    Povinný argument. Počet období, v ktorých sa majetok odpisuje (tzv. životnosť majetku).

  • Obdobie    Povinný argument. Obdobie, za ktoré chcete vypočítať odpis. Argument obdobie musí byť zadaný v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

  • Faktor    Voliteľný argument. Miera poklesu zostatku. Ak tento argument nezadáte, použije sa hodnota 2 (metóda dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku).

Dôležité : Hodnoty všetkých piatich argumentov musia byť kladné čísla.

Poznámky

  • Metóda dvojitého odpisovania z klesajúceho zostatku je metódou zrýchleného odpisovania. Odpis je najvyšší v prvom období a v nasledujúcich obdobiach klesá. Funkcia DDB používa na výpočet odpisu za určité obdobie nasledovný vzorec:

Min ((vstupná cena - celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) * (faktor/životnosť) (vstupná cena - zostatková - celkové odpisy za predchádzajúce obdobia))

  • Ak nechcete použiť dvojité odpisovanie, zadajte iný faktor.

  • Ak chcete prejsť na metódu rovnomerného odpisovania, keď je hodnota odpisu vyššia ako klesajúci zostatok, použite funkciu VDB.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

 

2 400 EUR

Počiatočné náklady

300 EUR

Zostatková hodnota

10

Životnosť v rokoch

Vzorec

Popis

Výsledok

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Odpis za prvý deň s použitím metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku. Predvolený faktor je 2.

1,32 EUR

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

Odpisy za prvý mesiac.

40,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Odpisy za prvý rok.

480,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Odpisy za druhý rok s použitím faktora 1,5 namiesto metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku.

306,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;10)

Odpisy za desiaty rok. Predvolený faktor je 2.

22,12 EUR

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×