Office
Prihlásenie

Chyby kontroly kompatibility

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontrola kompatibility vedie v dokumente evidenciu prvkov, ktoré nie sú podporované, a prvkov, ktoré sa vo formáte programu Word 97-2003 budú správať inak. Niektoré z týchto funkcií sa natrvalo zmenia a neskonvertujú sa na prvky programu Microsoft Office Word 2007 ani v prípade, že sa dokument neskôr skonvertuje na formát programu Office Word 2007.

V kontrole kompatibility môžete skontrolovať súhrn prvkov, ktoré sa v starších verziách programu Word správajú inak, a potom môžete kliknúť na tlačidlo Pokračovať a uložiť tak dokument vo formáte programu Word 97-2003, alebo môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť.

Preddefinované bloky

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Šablóny poskytujú obsah, ktorý sa zobrazuje v galérii preddefinovaných blokov programu Word 2007. Ak uložíte šablónu vo formáte programu Word 97-2003, obsah galérií preddefinovaných blokov sa natrvalo skonvertuje na statické položky automatického textu. Automatický text už nebude možné skonvertovať späť na preddefinované bloky ani v prípade, že sa dokument neskôr skonvertuje na formát programu Office Word 2007.

Na automatický text sa skonvertuje obsah nasledovných galérií preddefinovaných blokov:

 • Tabuľky

 • Hlavičky

 • Päty

 • Čísla strán

 • Bloky textu

 • Rovnice

 • Obsah

 • Bibliografie

 • Vodotlače

 • Vlastné galérie

Citácie a bibliografie

Citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text a už sa zaktualizuje automaticky.

V programe Office Word 2007 sa citácie a bibliografie aktualizujú automaticky, ak sa upravia ich zdroje alebo sa použije nový štýl dokumentu. Ak uložíte dokument programu Office Word 2007 vo formáte programu Word 97-2003, citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text, ktorý sa nebude automaticky aktualizovať a ich zdroje nebudú k dispozícii.

Ak neskôr dokument skonvertujete do programu Office Word 2007, citácie a bibliografie sa nebudú automaticky aktualizovať. Ak chcete, aby sa citácie a bibliografie automaticky aktualizovali, je v dokumente potrebné opätovne vytvoriť zdroje alebo skopírovať ich do zoznamu Aktuálny zoznam v dialógovom okne Správca zdroja a potom nahradiť statické citácie a bibliografie novovytvorenými.

Ovládacie prvky obsahu

Ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na statický obsah.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97–2003, všetky ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na obyčajný text a priradené vlastnosti sa natrvalo stratia, a to aj v prípade, že sa dokument neskôr skonvertuje do formátu programu Office Word 2007.

Používateľom programu Word 97–2003 sa už napríklad nezobrazia položky rozbaľovacieho zoznamu. Vlastnosti zabezpečenia (čiže oblasti, ktoré sa nemôžu upravovať alebo odstraňovať) sa už tiež nebudú presadzovať a používatelia budú môcť odstraňovať a meniť obsah ovládacích prvkov.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v programe Microsoft Office Excel 2007. Nebudete môcť upraviť objekt v starších verziách programu Word.

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

Konverzia vložených objektov programu Office Excel 2007

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt hárka a potom kliknite na príkaz Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Pracovný hárok programu Microsoft Office Excel.

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v programe Microsoft Office PowerPoint 2007. Nebudete môcť upraviť objekt v starších verziách programu Word.

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií balíka Microsoft Office. Ak chcete konvertovať objekty programu PowerPoint, vykonajte v programe Office Word 2007 jeden z nasledovných krokov.

Konverzia vložených snímok programu Office PowerPoint 2007

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Snímka a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Snímka programu Microsoft Office PowerPoint.

Konverzia vložených objektov prezentácie programu Office PowerPoint 2007

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt prezentácie a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Prezentácia programu Microsoft Office PowerPoint:

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v programe Microsoft Office Word 2007. Nebudete môcť upraviť objekt v starších verziách balíka Microsoft Office.

Konverzia vložených objektov programu Office Word 2007

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt dokumentu a kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknutím vyberte položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Dokument programu Microsoft Office Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice sa skonvertujú na obrázky. Nebudete môcť upravovať, kým dokument sa skonvertuje na nový formát súboru.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97-2003, rovnice sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné upravovať. Ak však dokument neskôr skonvertujete do formátu programu Office Word 2007, rovnice sa zmenia na text, ktorý bude možné upravovať.

Grafika SmartArt

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nemožno upravovať v starších verziách programu Word.

Ak dokument obsahujúci objekty grafiky SmartArt uložíte vo formáte programu Word 97-2003, tieto objekty sa skonvertujú na statické obrázky. V grafike nebude možné upravovať text, zmeniť jej rozloženie alebo celkový vzhľad.

Ak dokument neskôr skonvertujete na formát programu Office Word 2007, grafika sa zmení späť na objekt grafiky SmartArt.

Tabulátory

Tabulátory zarovnania sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Tabulátory zarovnania sa v programe Office Word 2007 používajú na umiestnenie textu vzhľadom na okraje dokumentu alebo oblasť dokumentu a na úpravu umiestnenia v prípade, že sa zmenia okraje.

Ak uložíte dokument vo formáte programu Word 97-2003, tabulátory zarovnania sa natrvalo nahradia tradičnými tabulátormi a už sa ich umiestnenie v prípade zmeny okrajov sa už nebude automaticky upravovať. Ak ste používali tabulátory zarovnania na vytvorenie zložitého rozloženia, karty sa môžu posunúť a zmeniť vzhľad dokumentu.

Bloky textu

Niektoré z umiestnení textového poľa sa zmení.

Text v blokoch textu, ktorý je centrovaný vertikálne alebo zarovnaný nadol, sa natrvalo zarovná nahor, a to aj v prípade, že dokument neskôr skonvertujete do formátu programu Office Word 2007.

Sledované pohyby

Sledované pohyby sa skonvertujú na odstránené a vložené položky.

Ak uložíte dokument vo formáte programu Word 97-2003, sledované pohyby sa stanú sledovanými odstránenými a vloženými položkami. Ak dokument neskôr skonvertujete na formát programu Office Word 2007, sledované vložené a odstránené položky sa neskonvertujú späť na sledované pohyby.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×