Chyba produktu bez platnej licencie a chyba aktivácie v Office

Dôležité : 13. septembra 2016: Po otvorení aplikácie balíka Office sa môže zobraziť chybové hlásenie:

Microsoft Office nedokáže nájsť licenciu pre túto aplikáciu. Pokus o opravu bol neúspešný alebo zrušený. Microsoft Office sa teraz zavrie.

Tento problém sa týka zákazníkov, ktorí používajú verziu balíka Office 16.0.7167.2040. Tento problém aktívne riešime. Medzitým balík aktualizujte na zostavu 16.0.7167.2060 alebo novšiu, kde sa toto chybové hlásenie nevyskytuje. Postup aktualizácie nájdete v tomto článku.

Tento článok je určený pre používateľov počítačov. Máte Mac? Pozrite si tému Riešenie problémov v Macu.

Office pravidelne kontroluje, či má inštalácia balíka Office správnu licenciu. Tento proces sa nazýva aktivácia. Ak je aktivácia úspešná, môžete pokračovať v používaní balíka Office, pričom budú zapnuté všetky funkcie.

Ak aktivácia zlyhá, Office po určitom čase prejde do režimu obmedzenej funkčnosti. V záhlaví okna sa zobrazí text (Produkt bez platnej licencie) alebo (Nekomerčné použitie) (Produkt bez platnej licencie) a väčšina tlačidiel a funkcií sa vypne (budú neaktívne). Režim obmedzenej funkčnosti slúži na ochranu pred softvérovým pirátstvom, umožní vám však zobrazovať a tlačiť súbory balíka Office.

Tip : Potrebujete upraviť dokumenty balíka Office ihneď? Môžete bezplatne použiť online verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu na lokalite Office.com. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname s lokalitou Office.com.

Najskôr to najdôležitejšie

Ako používateľ služieb Office 365 for business si môžete stiahnuť nástroj Support and Recovery Assistant pre Office 365, pomocou ktorého možno vyriešiť problémy s aktiváciou. Ak sa váš problém pomocou tohto nástroja nevyrieši, postupujte podľa pokynov v tomto článku.

Ak sa v záhlaví okna zobrazuje text (Produkt bez platnej licencie) alebo (Nekomerčné použitie) (Produkt bez platnej licencie), môže sa tiež zobraziť chybové hlásenie, banner alebo dialógové okno s popisom problému. Počas aktivácie balíka Office sa môžu zobraziť chybové hlásenia aj v Sprievodcovi aktiváciou balíka Office.

Zobrazuje konkrétne chybové hlásenie o tom, prečo je Office bez platnej licencie

Zobrazuje sa konkrétna chyba? Kliknutím na chybu v zozname nižšie získate pomoc pri riešení problémov. Ak váš kód chyby nie je uvedený, pokračujte ďalšou časťou.

Poznámka : Začala sa chyba Produkt bez platnej licencie vyskytovať po prechode na staršiu verziu z balíka Office 2016 na Office 2013? Ak áno, chybu opravíte tak, že aplikáciu balíka Office 2013 zavriete a potom ju znova otvoríte.

Vydali sme na to opravu. Pozrite si tému Kód chyby balíka Office 0x8004FC12 pri aktivácii balíka Office

Používatelia budú možno musieť použiť aktualizáciu na verziu balíka Office, ktorá je súčasťou vášho nového predplatného na Office 365 for business.

Tabuľka nižšie zobrazuje, akým spôsobom obnovenie na nový plán ovplyvní vašich koncových používateľov.

Aký je váš aktuálny plán?

Na aký plán prechádzate?

Používateľská skúsenosť koncových používateľov s aplikáciami balíka Office a Skypu for Business

Inštruktážne postupy pre koncových používateľov

 • Office 365 Small Business

 • Office 365 Small Business Premium

 • Office 365 Midsize Business

Office 365 Business alebo Office 365 Business Premium

Všetkým používateľom balíka Office sa jeden až tri dni po obnovení zobrazí výzva na aktualizáciu alebo preinštalovanie balíka Office.

Používatelia Skypu for Business sa budú musieť prihlásiť na Office 365 portal a nainštalovať verziu Skypu for Business, ktorá je súčasťou plánu.

Koncových používateľov môžete nasmerovať na tento článok obsahujúci podrobný postup:

Preinštalovanie balíka Office a Skypu for Business

 • Office 365 Small Business

 • Office 365 Small Business Premium

Plán Enterprise (napríklad Office 365 Enterprise E3) alebo Office 365 ProPlus

Všetci používatelia balíka Office by si pred inštaláciou novej verzie z portálu Office 365 portal mali najskôr nainštalovať aktuálnu verziu balíka Office.

Používatelia Skypu for Business ho nebudú musieť preinštalovať, nainštaluje sa spolu s aplikáciami balíka Office.

Koncových používateľov môžete nasmerovať na tieto články poskytujúce pomoc:

Odinštalovanie balíka Office

Inštalácia balíka Office s použitím služieb Office 365 for business

 • Office 365 Midsize Business

Plán Enterprise (napríklad Office 365 Enterprise E3) alebo Office 365 ProPlus

Koncoví používatelia nebudú musieť vykonať žiadne kroky na to, aby mohli naďalej používať Office alebo Skype for Business.

Ak ste prekročili maximálny počet inštalácií, ktorý váš plán služieb Office 365 alebo jednorazový nákup balíka Office podporuje, nie je možné aktivovať ďalšie inštalácie, až kým nevykonáte niektorú z nasledujúcich akcií:

Ak máte tento produkt Office

Vykonajte nasledovné

Jednorazový nákup balíka Office

Toto sa vzťahuje sa na balík Office pre študentov a domácnosti, Office pre podnikateľov, Office Professional alebo jednotlivé aplikácie balíka 2016 alebo 2013, ako je napríklad Word, Excel alebo Project.

Pozrite si možnosti v časti Office pre študentov a domácnosti, Office pre podnikateľov, Office Professional alebo jednotlivé aplikácie balíka Office

Office 365 Home, Personal alebo University

Deaktivácia inštalácie balíka Office
 1. Prejdite na stránku http://www.office.com/myaccount.

  Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla priradených k vašej kópii balíka Office.

 2. Vyberte položku Inštalovať.

  Zobrazuje počet inštalácií a tlačidlo Inštalovať
 3. V časti Informácie o inštalácii vyberte položku Deaktivovať inštaláciu a deaktivujte inštalácie balíka Office, ktoré už nepoužívate.

  Zobrazuje prepojenie Deaktivovať inštaláciu

  Poznámka : Ak si predplatíte služby Office 365 Personal a potrebujete viac inštalácií, môžete prejsť na predplatné služieb Office 365 Home.

Služby Office 365 pre podniky, vzdelávacie inštitúcie alebo štátne organizácie

Vzťahuje sa na predplatné služieb Office 365 ako Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise E3.

Deaktivácia inštalácie balíka Office
 1. Prejdite na lokalitu https://portal.office.com/Account.

 2. Vyberte položku Spravovať inštalácie.

 3. V časti Stav inštalácie vyberte položku Deaktivovať a deaktivujte inštalácie balíka Office, ktoré už nepoužívate.

  Snímka obrazovky deaktivácie pre inštaláciu služieb Office 365 business

Ak vlastníte viacero jednorazovo zakúpených balíkov Office a máte problémy s aktiváciou ďalších inštalácií balíka Office, pozrite si tému Zmena kódu Product Key pre Office.

Ak ste vyskúšali všetko, čo je v tomto článku a stále potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Office.

Bežné opravy

Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ktoré často pomôžu vyriešiť problémy s aktiváciou.

Ak tieto nastavenia nie sú správne, aktivácia balíka Office sa nemusí podariť. Postupujte podľa krokov pre svoj operačný systém.

Windows 10
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 2. Vyberte položku Nastavenia dátumu a času.

 3. Vyberte položku Automatické nastavenie času a ak sa zobrazuje, položku Automaticky nastaviť časové pásmo. Ak nemáte k dispozícii možnosť na automatické nastavenie časového pásma, uistite sa, že miestne časové pásmo sa zobrazuje v časti Časové pásmo.

 4. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Windows 8 alebo Windows 8.1
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 2. Vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času.

 3. Ak je dátum alebo čas nesprávny, vyberte položku Zmeniť dátum a čas a opravte nastavenia dátumu a času.

 4. Ak je časové pásmo nesprávne, vyberte položku Zmeniť časové pásmo a vyberte miestne časové pásmo.

 5. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Windows 7
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 2. Vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času.

 3. Ak je dátum alebo čas nesprávny, vyberte položku Zmeniť dátum a čas a opravte nastavenia dátumu a času.

 4. Ak je časové pásmo nesprávne, vyberte položku Zmeniť časové pásmo a vyberte miestne časové pásmo.

 5. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Tip : Vo Windowse 7 môžete synchronizovať hodiny počítača s internetovým časovým serverom a aktualizovať tak čas hodín počítača. Ak to chcete urobiť, vyberte dátum alebo čas v pravom dolnom rohu obrazovky a potom vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času. Vyberte kartu Internetový čas, položku Zmeniť nastavenia, vyberte možnosť Synchronizovať s internetovým časovým serverom a potom vyberte položku Aktualizovať.

Používanie balíka Office ako správca vám pomôže vyriešiť problémy s povoleniami, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie aktivácie balíka Office.

Podrobné pokyny pre Windows 10

Video pre Windows 10

 1. Zavrite všetky programy balíka Office.

 2. Stlačte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Vo výsledkoch hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

 6. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Tu je video, ktoré ukazuje, ako spustiť Office ako správca.

Vyhľadajte Word, vo výsledkoch hľadania kliknite na jeho ikonu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

Podrobné pokyny pre Windows 8.1

Video pre Windows 8.1

 1. Zavrite všetky programy balíka Office.

 2. Vo Windowse 8.1 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona Wordu.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

 6. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Tu je video, ktoré ukazuje, ako spustiť Office ako správca.

Zobrazuje postup hľadania Wordu, kliknite na túto položku pravým tlačidlom myši a spustite Word ako správca vo Windowse 8.1

Podrobné pokyny pre Windows 8

Video pre Windows 8

 1. Zavrite všetky programy balíka Office.

 2. Vo Windowse 8 presunutím kurzora myši do pravého horného rohu obrazovky otvorte panel kľúčových tlačidiel a potom vyberte položku Vyhľadávanie.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona Wordu.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

 6. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Tu je video, ktoré ukazuje, ako spustiť Office ako správca.

Zobrazuje postup hľadania Wordu, kliknite na ikonu pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Spustiť ako správca

Podrobné pokyny pre Windows 7

Video pre Windows 7

 1. Zavrite všetky programy balíka Office.

 2. Stlačte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 3. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Excelu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Ak sa zobrazí výzva, výberom možnosti Áno povoľte spustiť Office ako správca.

 6. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Tu je video, ktoré ukazuje, ako spustiť Office ako správca.

Zobrazuje postup hľadania Wordu, vo výsledkoch hľadania kliknite na túto položku pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

Ak ste sa určitý čas neprihlásili do balíka Office alebo ak ste svoj počítač na určitý čas odpojili od internetu, Office môže stratiť platnú licenciu. Je tiež možné, že ste sa prihlásili pomocou e-mailovej adresy, ktorá nie je priradená k predplatnému služieb Office 365. Použili ste pri kúpe predplatného inú e-mailovú adresu? Skúste sa prihlásiť do balíka Office pomocou tejto e-mailovej adresy, aby ste zistili, či to pomôže problém vyriešiť.

 1. Otvorte ľubovoľnú aktuálnu aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel.

 2. V pravom hornom rohu vyberte položku Prihlásiť sa.

  Zobrazuje prepojenia prihlásenia v pravom hornom rohu aplikácií balíka Office
 3. Po prihlásení skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Poznámka : Tip: Ak sa namiesto položky Prihlásiť sa zobrazuje meno, už ste prihlásení.

Nemôžete sa prihlásiť? Postupujte takto:

Najnovšie aktualizácie balíka Office môžu obsahovať opravy problémov s aktiváciou. Dokončenie inštalácie aktualizácií môže chvíľu trvať.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.


 1. Otvorte aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel.

 2. Vyberte položky Súbor > Konto.

 3. V časti Informácie o produkte vyberte položky Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

  Aktualizovať

  Poznámky : Ak sa položka Aktualizovať nezobrazuje, vyberte položky Možnosti aktualizácie > Povoliť aktualizácie, čím zapnete automatické aktualizácie. Potom vyberte položky Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

  Kliknite na položku Možnosti aktualizácie a potom na položku Povoliť aktualizácie

 4. Po nainštalovaní aktualizácií sa Office môže aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Kontrola problémov s pripojením

Dočasné vypnutie brány firewall, antivírusového softvéru a nastavení servera proxy môže byť pre úspešnú aktiváciu užitočné. Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt. Pamätajte, že tieto služby treba po dokončení aktivácie opätovne zapnúť.

Ak používate bránu firewall od iného výrobcu, informácie o možnostiach dočasného vypnutia brány firewall získate na webovej lokalite výrobcu. Informácie týkajúce sa brány Windows Firewall nájdete nižšie.

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista

Ak potrebujete informácie o možnostiach vypnutia antivírusového programu, navštívte webovú lokalitu výrobcu. Pomôcť môže aj odinštalovanie antivírusového programu. Po dokončení inštalácie balíka Office ho nezabudnite znova nainštalovať. Ak ste ho vypli, nezabudnite ho znova zapnúť.

Ak si nie ste istí, ktorý antivírusový program máte, pomocou nasledujúcich pokynov prejdite na Ovládací panel a vyhľadajte názov antivírusového softvéru nainštalovaného v zariadení.

Tip : Windows 10 obsahuje predvolený antivírusový softvér Windows Defender. Ak ste zistili, že ho používate, vyberte položky Štart > Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie. Potom vľavo vyberte položku Windows Defender. Tlačidlo posuňte do polohy Vypnúť. Nezabudnite ho znovu Zapnúť.

Windows 10
 1. Prejdite na Ovládací panel kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Zabezpečenie a údržba a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Zabezpečenie a údržba a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

Windows 8.1
 1. Prejdite na Ovládací panel kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  Ak systém Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

Windows 7
 1. Prejdite na Ovládací panel výberom tlačidla Štart Tlačidlo Štart Windowsu 7 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

Ak zariadenie používate doma aj v práci, skúste pred inštaláciou balíka Office vypnúť nastavenia servera proxy v prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer. Ak používate iný prehliadač, pozrite si Pomocníka v danom prehliadači a zistite, ako vypnúť nastavenia servera proxy.

Microsoft Edge
 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a vyberte položku Nastavenie.

 2. Kliknite na položku Sieť a internet, kliknite na položku Možnosti internetu a potom kliknutím na položku Nastavenia napravo od výberu nastavení nakonfigurujte servera proxy na pripojenie.

 3. Zrušte začiarknutie políčka, aby ste vypli nastavenia servera proxy.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 alebo 11

Poznámka : Môže existovať viacero nastavení servera proxy, ktoré je potrebné obísť. Ak toto riešenie nepomáha a Office inštalujete z práce alebo školy, ďalšie informácie vám poskytne IT oddelenie. Správcovia IT nájdu ďalšie informácie v téme URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365.

Bežné problémy s predplatným služieb Office 365

Ak sa vyskytnú problémy s predplatným služieb Office 365, Office môže zostať bez platnej licencie. Ak ste vykonali jednorazový nákup balíka Office, túto časť môžete vynechať.

Môžete sa napríklad uistiť, či neuplynula platnosť vášho predplatného. Ak uplynula, môžete predplatné služieb Office 365 obnoviť a potom skúsiť balík Office znova aktivovať.

Služby Office 365 Home, Personal alebo University
 1. Prejdite na svoju stránku Služby a predplatné.

 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte e-mail a heslo konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému služieb Office 365.

 3. Skontrolujte podrobnosti pod nadpisom Predplatné.

  Snímka obrazovky zobrazujúca stránku Služby a predplatné
 4. Ak platnosť predplatného uplynula, môžete ho obnoviť podľa postupu uvedeného v téme Obnovenie služieb Office 365 for home.

 5. Po obnovení predplatného (ak to je potrebné) skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Office 365 for Business
 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta ako globálny správca. Informácie nájdete v téme Ako sa prihlásiť. Ak nie ste globálnym správcom, požiadajte svojho správcu, aby vykonal tento krok.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií ( Tlačidlo spúšťača aplikácií ) a vyberte položku Správca.

 3. Prejdite na stránku Predplatné:

  • Vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  • Prípadne v časti Fakturácia vyberte položku Zobraziť a upraviť predplatné (pre predplatné služieb Office 365 pre malé a stredné podniky, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom partnera).

 4. Kontrola stavu predplatného Ak platnosť predplatného uplynula, môžete ho obnoviť podľa postupu uvedeného v téme Obnovenie služieb Office 365 for home.

 5. Po obnovení predplatného (ak to je potrebné) skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Uistite sa napríklad, že máte správnu verziu balíka Office.

 1. Prihláste sa na stránku svojho konta.

 2. Na stránke Moje konto vyberte možnosť Inštalovať.

 3. Skontrolujte, či je váš počítač uvedený v časti Informácie o inštalácii.

  V časti Informácie o inštalácii sa nachádza zoznam počítačov, do ktorých ste nainštalovali balík Office z tohto konta. Ak ste z tohto konta nenainštalovali Office, zobrazí sa text Nepoužili ste žiadne inštalácie.

 4. Ak počítač uvedený nie je, výberom položky Inštalovať si nainštalujte Office a získajte aktuálnu licenciu pre toto konto.

 5. Po opätovnej inštalácii balíka Office sa Office môže aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Uistite sa, či máte licenciu na používanie balíka Office. Ak vám bude priradená nová licencia na Office alebo Office preinštalujete, môžete sa pokúsiť o opätovnú aktiváciu balíka Office.

 1. Prihláste sa na portál Office 365 portal.

 2. Prejdite na možnosti Nastavenie Kliknite na položku Nastavenie > Office 365 (v časti Nastavenie aplikácií) > Predplatné.

 3. V časti Licencie vyhľadajte možnosť Najnovšia počítačová verzia balíka Office. Ak nie je uvedená možnosť Najnovšia počítačová verzia balíka Office, znamená to, že nemáte licenciu na Office. Požiadajte správcu služieb Office 365 o priradenie licencie na Office pre vás alebo si licenciu priraďte, ak ste správcom služieb Office 365 pre vašu organizáciu. Postupujte takto: Priradenie alebo odobratie licencie jednému používateľovi

  Najnovšia počítačová verzia balíka Office

 4. Po priradení licencie (ak to je potrebné) skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Oprava balíka Office

Oprava balíka Office môže vyriešiť problémy s poškodením, ktoré spôsobuje zlyhanie aktivácie.

Ak ste aktualizovali Office, ale stále sa zobrazuje výzva na aktiváciu, spustite online opravu balíka Office. Dokončenie opravy môže chvíľu trvať. Po oprave sa balík Office môže aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Ak ste vyskúšali všetky ostatné riešenia, ale stále sa vám zobrazujú výzvy na aktiváciu, odinštalujte kód Product Key a potom prihlásením aktivujte Office.

 1. Výberom tejto jednoduchej opravy odinštalujte kód Product Key z balíka Office 2013.

  Tlačidlo na stiahnutie jednoduchej opravy, ktorého zobrazenie napovedá, že je k dispozícii automatická oprava

 2. V dolnej časti prehliadača vyberte tlačidlo Otvoriť.

  Kliknutie na položku Otvoriť

 3. Po ukončení nástroja na jednoduché opravy otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel.

 4. Keď sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou e-mailu a hesla, ktoré sú priradené k balíku Office.

 5. Skúste Office znova aktivovať tak, že vyberiete tlačidlo Znova aktivovať (ak je zobrazené na banneri) alebo prejdete na položky Súbor > Konto > Aktivovať produkt.

Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie balíka Office

Ak ste vyskúšali všetky ostatné riešenia a stále sa vám nedarí Office aktivovať, môžete Office odinštalovať a potom ho znova nainštalovať.

Postupujte podľa pokynov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×