Chyba „32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office sa nepodarilo nainštalovať“ pri pokuse o inštaláciu

Toto chybové hlásenie sa zobrazí vtedy, keď sa pokúšate nainštalovať 64-bitovú verziu alebo 32-bitovú verziu balíka Office 2013, Office 2016, služieb Office 365, prípadne samostatnú aplikáciu balíka Office, napríklad Visio, do počítača, v ktorom sa už nachádza 32-bitová alebo 64-bitová verzia balíka Office. Kombinovať 64-bitovú a 32-bitovú verziu balíka Office nie je možné, preto si musíte vybrať jednu z nich. Zobraziť sa vám môžu tieto dva typy hlásení.

Chybové hlásenie Nemožno nainštalovať 32-bitový Office do 64-bitového balíka Office

Chybové hlásenie Nemožno nainštalovať 32-bitový Office do 64-bitového systému

Výber verzie na nainštalovanie

Podrobné pokyny k tomu, ktorú verziu nainštalovať, nájdete v článku Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office. Informácie o tom, ako zistiť, ktorú z týchto dvoch verzií aplikácií balíka Office máte nainštalovanú vo svojom počítači, nájdete v téme Akú verziu balíka Office používate?

Je však možné kombinovať viaceré verzie balíkov, napríklad Office 2010 s balíkom Office 2013 alebo Office 2016, ak sú obe buď 32-bitové alebo 64-bitové. To znamená, že ak inštalujete balík Office 2013 alebo Office 2016 súbežne s inou verziou balíka Office, nainštalujte ten typ verzie, ktorý sa zhoduje s existujúcou verziou. Ak už napríklad máte nainštalovanú 32-bitovú verziu balíka Office 2010, nainštalujte 32-bitovú verziu balíka Office 2013 alebo Office 2016.

Ak chcete prejsť z 32-bitovej verzie na 64-bitovú, musíte najprv odinštalovať 32-bitovú verziu a potom nainštalovať 64-bitovú verziu. Alebo ak chcete prejsť zo 64-bitovej verzie na 32-bitovú, musíte najprv odinštalovať 64-bitovú verziu a potom nainštalovať 32-bitovú verziu.

Odinštalovanie balíka Office

Ak máte napríklad 32-bitovú verziu balíka Office 2010 a chcete nainštalovať kombináciu 64-bitovej verzie balíka Office 2013 alebo Office 2016 a balíka Office 2010, bude potrebné balík Office 2010 odinštalovať, preinštalovať 64-bitovú verziu balíka Office 2010 a následne nainštalovať 64-bitovú verziu balíka Office 2013 alebo Office 2016.

Na odinštalovanie vybratej verzie balíka Office použite uvedené pokyny.

Inštalácia 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office

Kroky na inštaláciu 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office 2016 nájdete v téme Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Office v časti Ste pripravení na inštaláciu?.

Poznámka : Ak chcete mať v počítači iba balík Office 2013 alebo Office 2016, druhú verziu, ktorú ste odinštalovali v predchádzajúcej časti, nie je potrebné opätovne nainštalovať.

Preinštalovanie balíka Office 2010 alebo 2007

Ak chcete preinštalovať Office 2010 alebo Office 2007, použite pôvodný DVD disk s balíkom Office a kód Product Key. Informácie o tomto kóde nájdete v téme Vyhľadanie kódu Product Key pre balík Office 2010 alebo Vyhľadanie kódu Product Key pre balík Office 2007.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×