Centrá schôdzí - úvod do témy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Centrum schôdzí je webová lokalita, v ktorej sa sústreďujú všetky informácie a materiály pre jednu alebo viacero schôdzí.

Centrá schôdzí

Časti lokality centra schôdzí

Účastníci, používatelia a skupiny lokality na lokalite centra schôdzí

Centrá schôdzí

Lokalita centra schôdzí je webová lokalita, ktorá je archívom všetkých informácií a materiálov potrebných pre jednu alebo viacero schôdzí. Lokalitu centra schôdzí môžete nastaviť vtedy, keď vytvárate pozvánku na schôdzu v programe Microsoft Office Outlook. Program Outlook automaticky pridá tému, mená účastníkov, dátum, čas a miesto zo žiadosti o schôdzu. Ak tieto informácie neskôr zmeníte, program Outlook bude automaticky aktualizovať lokalitu centra schôdzí novými informáciami.

Poznámka : Ak namiesto toho budete aktualizovať informácie na lokalite centra schôdzí, budete musieť aktualizovať tieto informácie v žiadosti o schôdzu manuálne.

Ak nastavíte lokalitu centra schôdzí pomocou programu Outlook použitím konta servera Microsoft Exchange, do hlavnej časti žiadosti o schôdzu sa automaticky pridá prepojenie. Pozvaní účastníci môžu kliknúť na prepojenie na zobrazenie a prácu s programom schôdze, dokumentmi a ostatnými informáciami súvisiacimi so schôdzou na lokalite centra schôdzí. Počas schôdze môžete zobraziť lokalitu centra schôdzí a aktualizovať ju informáciami, ako sú napríklad mená účastníkov, vykonané rozhodnutia, úlohy pridelené účastníkom a publikovať zápis zo schôdze. Tieto funkcie vám pomôžu vytvoriť úplný záznam schôdze pre ďalšie použitie.

Ak sú k dispozícii služby Microsoft SharePoint a nadradená lokalita SharePoint, môžete vytvoriť lokality centra schôdzí z rozličných umiestnení. Nové lokality centra schôdzí sa vytvorí ako podlokalita nadradenej lokality SharePoint. Niektoré príklady umiestnení na vytvorenie lokality centra schôdzí sú kompatibilný so službou SharePoint služby Kalendár a plánovanie programe, napríklad v programe Outlook, a lokalitu SharePoint Services na intranete. Lokality centra schôdzí môžete vytvoriť aj pomocou existujúcej lokality centra schôdzí, ale v tomto prípade nová lokalita nemôže byť podlokalitou existujúcej lokality centra schôdzí.

Outlook a SharePoint Services môže pomôcť pri nastavení lokality centra schôdzí pre viacero schôdzí, ako napríklad opakovanej schôdze alebo viaceré súvisiace schôdze, ktoré sú prepojené na rovnakej lokality centra schôdzí. Môžete tiež priradiť delegátov nastavenie lokality centra schôdzí za vás.

Poznámka : Ak používate iný e-mailový program než program Outlook, ďalšie informácie vyhľadajte v dokumentácii k danému programu alebo sa obráťte na správcu systému.

Na lokality centra schôdzí, ktoré sú vytvorené v dôveryhodnej doméne, môžete pozvať kohokoľvek s platnou e-mailovou adresou v tej istej dôveryhodnej doméne, ako je vaša. Lokality centra schôdzí, ktoré sú vytvorené na externých lokalitách sú prístupné pre každého, kto má platnú e-mailovú adresu.

Ak používate program na odosielanie okamžitých správ, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint, napríklad Microsoft Skype alebo Microsoft Lync, môžete použiť tento program zo zoznamu účastníkov na lokalite centra schôdzí na komunikáciu s ostatnými účastníkmi. Môžete položiť účastníka, kto je online na lokalite centrum schôdzí, tak, aby ste mohli pracovať spolu.

Na začiatok stránky

Časti lokality centra schôdzí

Lokalita centra schôdzí sa skladá z jednej alebo viacerých stránok, ktoré obsahujú časti informácií nazývané ako webové časti. Príkladmi webových častí sú podrobnosti o schôdzi a zoznamy informácií prístupných všetkým, ktoré sa využívajú pri plánovaní, vedení alebo spracovaní záverov schôdze. Typické nadpisy zoznamov obsahujú ciele, program schôdze, účastníkov, rozhodnutia a úlohy. Okrem zoznamov tiež môžete pridať knižnicu dokumentov a knižnicu obrázkov, do ktorých môžu pozvaní účastníci ukladať materiály súvisiace so schôdzou. Zoznamy a knižnice, ktoré sa predvolene zobrazujú na domovskej stránke závisia od šablóny, ktorú ste si vybrali pri vytváraní lokality centra schôdzí.

Ak je lokalita centra schôdzí neobsahuje všetky informácie, ktoré budete potrebovať, môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Pomocník pre lokalitu centra schôdzí je k dispozícii na lokalite a v Pomocníkovi služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Účastníci, používatelia a skupiny v rámci lokality centra schôdzí

Hoci program Outlook aktualizuje zoznam účastníkov lokality centra schôdzí, automaticky nepriraďuje účastníkom prístupové povolenia na lokalitu centra schôdzí. Či sa prístupové práva prideľujú automaticky alebo nie, závisí od typu vašej lokality centra schôdzí.

Ak vytvoríte novú lokalitu centra schôdzí a odošlete žiadosť o schôdzu s prepojením na túto lokalitu, účastníci budú automaticky zaradení do skupiny prispievateľov a pridaní do lokality ako používatelia s právami čítať a písať do lokality centra schôdzí. Ako organizátor schôdze budete zaradení do skupiny správcov lokality. Ak sa vyskytne problém s automatickým prideľovaním práv účastníkom, dostanete správu s pokynmi, kde na lokalite centra schôdzí môžete pridať účastníka ako používateľa.

Po vytvorení prepojenia na existujúce centrum schôdzí získajú všetci účastníci automaticky prístupové práva na danú lokalitu ihneď po odoslaní žiadosti o schôdzu v prípade, že je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

  • Lokalita centra schôdzí bola vytvorená ako pôvodná lokalita, s jedinečnými povoleniami, ktoré sa líšia od povolení nadradenej webovej lokality.

  • Lokalita centra schôdzí prevzala nastavenia povolení z nadradenej lokality SharePoint a účastníci majú prístupové práva na nadradenú lokalitu.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi na lokalite centra schôdzí.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×