Celková časová rezerva (pole úlohy)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítané

Popis.    Pole Celková časová rezerva obsahuje dobu, o ktorú možno odložiť dátum dokončenia úlohy bez toho, aby sa oneskoril dátum dokončenia projektu.

Spôsob výpočtu.    Program Microsoft Office Project zakladá výpočty celkovej časovej rezervy na porovnaniach polí dátumov Najskoršie možné začatie, Najskoršie možné dokončenie, Najneskoršie možné začatie a Najneskoršie možné dokončenie, ktoré zas zohľadňujú dátumy všetkých následných úloh. Celková časová rezerva sa vypočíta ako menší z rozdielov hodnôt v poliach Najneskoršie možné dokončenie a Najskoršie možné začatie a hodnôt v poliach Najneskoršie možné začatie a Najskoršie možné začatie.

Najlepšie použitie    Pole Celková časová rezerva sa používa na zisťovanie, či má úloha nejakú časovú rezervu na dokončenie. Tá môže byť užitočná, ak zdroje potrebujú na úlohu viac času, alebo ak chcete zdroj priradiť k ďalšej úlohe. Pole Celková časová rezerva môžete použiť aj na určenie, ako zachrániť plán v sklze.

Príklad.    Z vedenia ste dostali návrh na pridanie niekoľkých ďalších úloh do projektu. Súhlasili ste, že skontrolujete plán a určíte, či existuje časová rezerva, ktorá by mohla pokryť nové úlohy. Do hárka úloh preto pridáte pole Celková časová rezerva a vyhľadáte väčšie kladné čísla, ktoré budú označovať, že v pláne existuje časová rezerva.

Poznámky.    Celková časová rezerva môže byť kladná alebo záporná. Ak je celková časová rezerva kladné číslo, označuje dobu, o ktorú možno odložiť úlohu bez toho, aby sa oneskoril dátum dokončenia projektu. Ak je celková časová rezerva záporné číslo, označuje dobu, ktorú je potrebné ušetriť, aby sa neoneskoril dátum dokončenia projektu. Záporná časová rezerva naznačuje, že na úlohu nie je naplánovaný dostatok času, čo zvyčajne spôsobujú obmedzené termíny.

Správanie celkovej časovej rezervy závisí od typu prepojenia. Ak pracujete napríklad so vzťahom úloh typu „začiatok pri začiatku“, po zadaní priebehu predchádzajúcej úlohy sa celková časová rezerva môže zmeniť. Po zadaní priebehu v predchádzajúcej úlohy sa dátum začiatku nasledujúcej úlohy stáva známym a zahŕňa sa výpočtu celkovej časovej rezervy.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×