CSV súbory pre službu School Data Sync

Súbory CSV (súbory s položkami oddelenými čiarkou) môžete spolu so službou School Data Sync (SDS) použiť na synchronizáciu systému SIS so službami Office 365. Pri použití tejto metódy musíte mať na nastavenie profilu synchronizácie v rámci služby SDS vytvorených šesť samostatných súborov CSV. V tejto téme sa nachádza popis súborov CSV a ich povinné formátovanie.

Povinné súbory CSV pre službu School Data Sync

Pri konfigurácii služby SDS pomocou súborov CSV musia správcovia zostaviť šesť jednotlivých súborov CSV obsahujúcich všetky povinné atribúty, ktoré sú uvedené nižšie. Do týchto šiestich súborov CSV môžete zahrnúť aj voliteľné atribúty. Podrobný postup nastavenia profilu synchronizácie pomocou súborov CSV v službe SDS nájdete v téme Nasadenie služby School Data Sync pomocou súborov CSV. Vzorky súborov CSV, ktoré obsahujú vzorové údaje s príslušnými hodnotami atribútov a s formátovaním, nájdete v téme Odkladací priestor GitHub pre SDS.

Povinné atribúty súborov CSV sa líšia v závislosti od možností profilu synchronizácie, ktoré boli vybraté počas spustenia sprievodcu nastavením profilu synchronizácie služby SDS. Ak bol nájomník služieb Office 365 nastavený v Spojenom kráľovstve, na šesť súborov CSV a na povinné atribúty, ktoré sú ich súčasťou, sa vzťahujú určité jedinečné požiadavky. Pozrite si časť Súbory CSV vytvorené v Spojenom kráľovstve nachádzajúcu sa v tomto dokumente, kde nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek Spojeného kráľovstva, prípadne si pozrite vzorové súbory Spojeného kráľovstva umiestnené v odkladacom priestore GitHub pre SDS.

Poznámka : Skontrolujte, či vaše súbory CSV neobsahujú neplatné znaky. Súbory CSV okrem tohto nesmú obsahovať viac ako 500 000 riadkov údajov. Ak prekročíte 500 000 riadkov, musíte tieto dodatočné riadky rozdeliť do ďalšej množiny 6 súborov CSV a vytvoriť ďalší profil synchronizácie. Len tak ich budete vedieť nahrať a zosynchronizovať.

Šiestimi povinnými súbormi CSV sú:

Poznámka : Tieto súbory CSV musia mať presne taký názov, ako je to znázornené, a v lokálnom počítači sa všetky musia nachádzať v rámci toho istého priečinka alebo adresára. V tomto adresári by sa nemali nachádzať žiadne iné súbory. V každom z príslušných súborov CSV sa názov jednotlivých atribútov pre každý súbor CSV zobrazený nižšie nakonfiguruje ako hlavička.

Všetky CSV súbory sa musia nachádzať v rovnakom adresári

Skola.csv

Súbor Skola.csv musí obsahovať nasledujúce povinné atribúty. Na vytvorenie a synchronizáciu súboru Skola v rámci služby SDS sú potrebné minimálne tieto povinné atribúty. Ak tieto atribúty nezahrniete, súbory sa nemusia načítať, prípadne sa pomocou súboru Skola vytvorí alebo vykoná synchronizácia nesprávnym spôsobom. Následne sa táto chyba zahrnie do správy o chybe v profile synchronizácie.

 • Identifikácia v systéme SIS    – identifikácia školy v systéme SIS

 • Názov    – názov školy

Voliteľné atribúty súboru Skola.csv

Súbor Skola.csv môže obsahovať ľubovoľný z týchto voliteľných atribútov. Pri nastavovaní profilu synchronizácie môžete pridať akékoľvek voliteľné nižšie zobrazené atribúty, ale každý vybratý atribút musí byť potom zahrnutý do príslušného súboru CSV ako hlavička stĺpca. Tieto atribúty sa musia presne zhodovať s názvami uvedenými nižšie vrátane pravopisu, používania veľkých písmen a syntaxe. Hoci služba SDS tieto polia nevyžaduje, všetky aplikácie, ktoré využívajú synchronizované údaje služby SDS, môžu tieto atribúty používať. Ak chcete zabezpečiť optimálne fungovanie aplikácie, nezabudnite zahrnúť niektoré alebo všetky potrebné atribúty. Ak chcete zistiť, ktoré z týchto atribútov sú v príslušnej aplikácii použité, obráťte sa na dodávateľa aplikácie. V prípade potreby môžete voliteľné atribúty v profile synchronizácie služby SDS upraviť a pridať neskôr.

 • Číslo školy

 • Identifikácia školy v systéme NCES

 • Identifikácia štátu

 • Nižšie ročníky

 • Vyššie ročníky

 • Identifikácia riaditeľa v systéme SIS

 • Meno riaditeľa

 • Druhý e-mail riaditeľa

 • Adresa

 • Mesto

 • Štát

 • Krajina

 • PSČ

 • Telefón

 • Zóna

Na nižšie zobrazenej snímke obrazovky sprievodcu nastavením profilu synchronizácie v službe SDS sú atribúty vyznačené sivou farbou povinné a ostatné sú voliteľné.

Sekcia.csv

Súbor Sekcia.csv musí obsahovať nasledujúce povinné atribúty. Na vytvorenie a synchronizáciu súboru Sekcia v rámci služby SDS sú potrebné minimálne tieto povinné atribúty. Ak tieto atribúty nezahrniete, súbory sa nemusia načítať, prípadne sa pomocou súboru Sekcia vytvorí alebo vykoná synchronizácia nesprávnym spôsobom. Následne sa táto chyba zahrnie do správy o chybe v profile synchronizácie.

 • Identifikácia v systéme SIS    – identifikácia sekcie v systéme SIS

 • Identifikácia školy v systéme SIS    – identifikácia školy v systéme SIS

 • Názov sekcie    – názov sekcie

Voliteľné atribúty súboru Sekcia.csv

Súbor Sekcia.csv môže obsahovať ľubovoľný z týchto voliteľných atribútov. Pri nastavovaní profilu synchronizácie môžete pridať akékoľvek voliteľné nižšie zobrazené atribúty, ale každý vybratý atribút musí byť potom zahrnutý do príslušného súboru CSV ako hlavička stĺpca. Tieto atribúty sa musia presne zhodovať s názvami uvedenými nižšie vrátane pravopisu, používania veľkých písmen a syntaxe. Hoci služba SDS tieto polia nevyžaduje, všetky aplikácie, ktoré využívajú synchronizované údaje služby SDS, môžu tieto atribúty používať. Ak chcete zabezpečiť optimálne fungovanie aplikácie, nezabudnite zahrnúť niektoré alebo všetky potrebné atribúty. Ak chcete zistiť, ktoré z týchto atribútov sú v príslušnej aplikácii použité, obráťte sa na dodávateľa aplikácie. V prípade potreby môžete voliteľné atribúty v profile synchronizácie služby SDS upraviť a pridať neskôr.

 • Číslo sekcie

 • Identifikácia semestra v systéme SIS

 • Názov semestra

 • Dátum začatia semestra

 • Dátum ukončenia semestra

 • Identifikácia predmetu v systéme SIS

 • Názov predmetu

 • Číslo predmetu

 • Popis predmetu

 • Obsah predmetu

 • Obdobia

 • Stav

Na nižšie zobrazenej snímke obrazovky sprievodcu nastavením profilu synchronizácie v službe SDS sú atribúty vyznačené sivou farbou povinné a ostatné sú voliteľné.

Student.csv

Súbor Student.csv musí obsahovať nasledujúce povinné atribúty. Na vytvorenie a synchronizáciu súboru Student v rámci služby SDS sú potrebné minimálne tieto povinné atribúty. Ak tieto atribúty nezahrniete, súbory sa nemusia načítať, prípadne sa pomocou súboru Student vytvorí alebo vykoná synchronizácia nesprávnym spôsobom. Následne sa táto chyba zahrnie do správy o chybe v profile synchronizácie.

 • Identifikácia v systéme SIS    – identifikácia študenta v systéme SIS

 • Identifikácia školy v systéme SIS    – identifikácia školy v systéme SIS

 • Meno používateľa – používateľské meno študenta 

Ak ste počas používania sprievodcu nastavením profilu synchronizácie v službe SDS vybrali možnosť Vytvoriť a synchronizovať nových používateľov, povinné sú aj nasledujúce nižšie zobrazené tri atribúty. Ak vyberiete možnosť Synchronizovať existujúcich používateľov, tieto tri atribúty povinné nie sú a služba SDS nebude môcť v službe Azure tieto atribúty prepísať, čo sa prejaví aj v objekte USER.

Voliteľné atribúty súboru Student.csv

Súbor Student.csv môže obsahovať ľubovoľný z týchto voliteľných atribútov. Pri nastavovaní profilu synchronizácie môžete pridať akékoľvek voliteľné nižšie zobrazené atribúty, ale každý vybratý atribút musí byť potom zahrnutý do príslušného súboru CSV ako hlavička stĺpca. Tieto atribúty sa musia presne zhodovať s názvami uvedenými nižšie vrátane pravopisu, používania veľkých písmen a syntaxe. Hoci služba SDS tieto polia nevyžaduje, všetky aplikácie, ktoré využívajú synchronizované údaje služby SDS, môžu tieto atribúty používať. Ak chcete zabezpečiť optimálne fungovanie aplikácie, nezabudnite zahrnúť niektoré alebo všetky potrebné atribúty. Ak chcete zistiť, ktoré z týchto atribútov sú v príslušnej aplikácii použité, obráťte sa na dodávateľa aplikácie. V prípade potreby môžete voliteľné atribúty v profile synchronizácie služby SDS upraviť a pridať neskôr.

 • Identifikácia štátu

 • Druhý e-mail

 • Číslo študenta

 • Hodnotenie

 • Stav

 • Poštová adresa

 • Mesto (poštová adresa)

 • Kraj (poštová adresa)

 • PSČ (poštová adresa)

 • Zemepisná šírka (poštová adresa)

 • Zemepisná dĺžka (poštová adresa)

 • Krajina (poštová adresa)

 • Adresa trvalého pobytu

 • Mesto (trvalý pobyt)

 • Kraj (trvalý pobyt)

 • PSČ (trvalý pobyt)

 • Zemepisná šírka (trvalý pobyt)

 • Zemepisná dĺžka (trvalý pobyt)

 • Krajina (trvalý pobyt)

 • Pohlavie

 • Dátum narodenia

 • Štatút študenta angličtiny

 • Etnická príslušnosť

 • Rok ukončenia štúdia

Na nižšie zobrazenej snímke obrazovky sprievodcu nastavením profilu synchronizácie služby SDS sú atribúty vyznačené sivou farbou povinné a ostatné sú voliteľné.

Vyucujuci.csv

Súbor Vyucujuci.csv musí obsahovať nasledujúce povinné atribúty. Na vytvorenie a synchronizáciu súboru Vyucujuci v rámci služby SDS sú potrebné minimálne tieto povinné atribúty. Ak tieto atribúty nezahrniete, súbory sa nemusia načítať, prípadne sa pomocou súboru Vyucujuci vytvorí alebo vykoná synchronizácia nesprávnym spôsobom. Následne sa táto chyba zahrnie do správy o chybe v profile synchronizácie.

 • Identifikácia v systéme SIS    – identifikácia vyučujúceho v systéme SIS

 • Identifikácia školy v systéme SIS    – identifikácia školy v systéme SIS

 • Meno používateľa – používateľské meno vyučujúceho

Ak ste počas používania sprievodcu nastavením profilu synchronizácie v službe SDS vybrali možnosť Vytvoriť a synchronizovať nových používateľov, povinné sú aj nasledujúce nižšie zobrazené tri atribúty. Ak vyberiete možnosť Synchronizovať existujúcich používateľov, tieto tri atribúty povinné nie sú a služba SDS nebude môcť v službe Azure tieto atribúty prepísať, čo sa prejaví aj v objekte USER.

 • Meno    – meno vyučujúceho

 • Priezvisko    – priezvisko vyučujúceho

 • Heslo    – heslo vyučujúceho. Heslá musia dodržiavať politiku hesiel používateľských kont služby Azure AD.

Voliteľné atribúty súboru Vyucujuci.csv

Súbor Vyucujuci.csv môže obsahovať ľubovoľný z týchto voliteľných atribútov. Pri nastavovaní profilu synchronizácie môžete pridať akékoľvek voliteľné nižšie zobrazené atribúty, ale každý vybratý atribút musí byť potom zahrnutý do príslušného súboru CSV ako hlavička stĺpca. Tieto atribúty sa musia presne zhodovať s názvami uvedenými nižšie vrátane pravopisu, používania veľkých písmen a syntaxe. Hoci služba SDS tieto polia nevyžaduje, všetky aplikácie, ktoré využívajú synchronizované údaje služby SDS, môžu tieto atribúty používať. Ak chcete zabezpečiť optimálne fungovanie aplikácie, nezabudnite zahrnúť niektoré alebo všetky potrebné atribúty. Ak chcete zistiť, ktoré z týchto atribútov sú v príslušnej aplikácii použité, obráťte sa na dodávateľa aplikácie. V prípade potreby môžete voliteľné atribúty v profile synchronizácie služby SDS upraviť a pridať neskôr.

 • Identifikácia štátu

 • Číslo vyučujúceho

 • Stav

 • Druhý e-mail

 • Funkcia

 • Kvalifikácia

Na nižšie zobrazenej snímke obrazovky sprievodcu nastavením profilu synchronizácie služby SDS sú atribúty vyznačené sivou farbou povinné a ostatné atribúty znázornené modrou farbou sú voliteľné.

RegistraciaStudenta.csv

Súbor RegistraciaStudenta.csv musí obsahovať nasledujúce povinné atribúty. Na pridanie študenta do sekcie v rámci služby SDS sú potrebné minimálne tieto povinné atribúty. Ak tieto atribúty nezahrniete, súbory sa nemusia načítať, prípadne sa pomocou priradenia súboru RegistraciaStudenta vytvorí alebo vykoná synchronizácia nesprávnym spôsobom. Následne sa táto chyba zahrnie do správy o chybe v profile synchronizácie.

 • Identifikácia sekcie v systéme SIS    – identifikácia sekcie v systéme SIS

 • Identifikácia v systéme SIS    – identifikácia študenta v systéme SIS

ZoznamVyucujucich.csv

Súbor ZoznamVyucujucich.csv musí obsahovať nasledujúce povinné atribúty. Na pridanie vyučujúceho do sekcie v rámci služby SDS sú potrebné minimálne tieto povinné atribúty. Ak tieto atribúty nezahrniete, súbory sa nemusia načítať, prípadne sa pomocou priradenia súboru ZoznamVyucujucich vytvorí alebo vykoná synchronizácia nesprávnym spôsobom. Následne sa táto chyba zahrnie do správy o chybe v profile synchronizácie.

 • Identifikácia sekcie v systéme SIS    – identifikácia sekcie v systéme SIS

 • Identifikácia v systéme SIS    – identifikácia vyučujúceho v systéme SIS

Súbory CSV Spojeného kráľovstva

Pri používaní služby School Data Sync pomocou súborov CSV pre nájomníka služieb Office 365 v Spojenom kráľovstve sa medzi povinnými atribútmi uvedenými vyššie a tými, ktoré sa vzťahujú na súbory CSV Spojeného kráľovstva, vyskytujú určité rozdiely. V nižšie zobrazenom súhrne nájdete podrobné informácie o všetkých povinných atribútoch pre súbory CSV Spojeného kráľovstva. Všetky voliteľné atribúty, ktoré sú uvedené vyššie, zostávajú pre schémy Spojeného kráľovstva rovnaké.

Skola.csv

 • Číslo v Inštitúte vzdelávania – číslo školy v Inštitúte vzdelávania

 • Názov – názov školy

Sekcia.csv

 • Identifikácia – identifikácia sekcie v systéme SIS

 • Číslo školy v Inštitúte vzdelávania – číslo školy v Inštitúte vzdelávania

 • Názov sekcie – názov sekcie

Student.csv

 • Identifikácia – identifikácia študenta v systéme SIS

 • Číslo ​​​​​​​školy v Inštitúte vzdelávania – číslo školy v Inštitúte vzdelávania

 • Meno používateľa – používateľské meno študenta

Vyucujuci.csv

 • Identifikácia – identifikácia vyučujúceho

 • Číslo ​​​​​​​školy v Inštitúte vzdelávania – číslo školy v Inštitúte vzdelávania

 • Meno používateľa – používateľské meno vyučujúceho

RegistraciaStudenta.csv

 • Identifikácia sekcie – identifikácia sekcie

 • Identifikácia – identifikácia vyučujúceho v systéme SIS

ZoznamVyucujucich.csv

 • Identifikácia sekcie – identifikácia sekcie

 • Identifikácia – identifikácia vyučujúceho

Súvisiace témy

Prehľad služby School Data Sync a Classroom

Nasadenie služby School Data Sync pomocou súborov CSV

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×