CELL (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CELL v Microsoft Exceli. Prepojenia na ďalšie informácie o formátovaní údajov v bunkách a používaní štýlov buniek nájdete v časti súvisiace témy .

Popis

Funkcia CELL vracia informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky. Ak chcete napríklad pred vykonaním výpočtu overiť, či bunka obsahuje číselnú hodnotu, a nie text, môžete použiť nasledovný vzorec:

= IF( CELL("typ";A1) = "v";A1 * 2;0)

Tento vzorec vypočíta hodnotu A1*2 iba v prípade, ak bunka A1 obsahuje číselnú hodnotu, a vráti hodnotu 0, ak táto bunka obsahuje text alebo je prázdna.

Syntax

CELL(typ_informácií, [odkaz])

Syntax funkcie CELL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Informácia    Povinný argument. Textová hodnota, ktorá určuje typ požadovanej informácie. Nasledujúci zoznam obsahuje možné hodnoty argumentu typ_informácií a zodpovedajúce výsledky.

typ_informácií

Výsledky

"adresa"

Odkaz (v tvare textu) na prvú bunku oblasti.

"stĺpec"

Číslo stĺpca bunky v odkaze.

"farba"

Hodnota 1 pri nastavenej farbe na zobrazenie záporných hodnôt. V ostatných prípadoch vráti hodnotu 0.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"obsah"

Hodnota ľavej hornej bunky v odkaze, nie vzorec.

"názov_súboru"

Názov súboru (vrátene celej cesty), ktorý obsahuje odkaz. Vráti prázdny text (""), ak hárok, ktorý obsahuje odkaz, ešte nebol uložený.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"formát"

Hodnota v tvare textu zodpovedajúca číselnému formátu bunky. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené hodnoty a formáty, ktoré im zodpovedajú. Ak má bunka nastavenú farbu na zobrazenie záporných hodnôt, vráti textový reťazec ukončený znakom "-". Ak má bunka nastavené zátvorky pre kladné alebo všetky hodnoty, vráti reťazec ukončený znakom "()".

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"zátvorky"

Hodnota 1 pri nastavených zátvorkách pre kladné alebo všetky hodnoty. V ostatných prípadoch vráti hodnotu 0.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"predpona"

Textová hodnota zodpovedajúca „predpone označenia“ bunky. Ak je text v bunke zarovnaný vľavo, vráti apostrof ('). Ak je text v bunke zarovnaný vpravo, vráti úvodzovky ("). Ak je text zarovnaný v strede, vráti znak vsuvky (^). Ak je bunka vyplnená textom, vráti opačnú lomku (\) a v ostatných prípadoch vráti prázdny reťazec ("").

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"ochrana"

Hodnota 0 pri odomknutej bunke. Ak je bunka uzamknutá, vráti hodnotu 1.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"riadok"

Číslo riadka bunky v odkaze.

"typ"

Textová hodnota zodpovedajúca typu údajov v bunke. Ak je bunka prázdna, vráti hodnotu "b". Ak bunka obsahuje textovú konštantu, vráti hodnotu "l". V ostatných prípadoch vráti hodnotu "v".

"šírka"

Šírka stĺpca zaokrúhlená najbližšie menšie celé číslo. Každá jednotka šírky stĺpca sa rovná šírke jedného znaku pri predvolenej veľkosti písma.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Excel pre web, Exceli Mobile a Exceli Starter.

  • Referencia    Voliteľný argument. Bunka, o ktorej chcete získať informácie. Ak sa tento argument vynechá, zobrazia sa informácie pre poslednú bunku, ktorá bola zmenená, zadané v argumente typ_informácií. Ak argument odkazu predstavuje rozsah buniek, funkcia CELL vráti informácie len o ľavej hornej bunke v rozsahu.

Kódy formátov funkcie CELL

Nasledovný zoznam popisuje textové hodnoty, ktoré funkcia CELL vráti, ak je argument typ_informácií nastavený na hodnotu „format“ a argument odkazu je bunka naformátovaná vstavaným číselným formátom.

Formát programu Excel

Výsledok funkcie CELL

Všeobecný

"G"

0

"F0"

# ##0,00|_S_k;-# ##0,00|_S_k

";0"

0,00

"F2"

# ##0,00|_S_k;-# ##0,00|_S_k

";2"

# ##0 €;-# ##0 €

"C0"

# ##0 €;[červené]-# ##0 €

"C0-"

# ##0,00 €;-# ##0,00 €

"F0"

# ##0,00 €;[červené]-# ##0,00 €

"C0-"

0%

"P0"

40%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# " "?/? alebo # " "??/??

"G"

d.m.rrrr alebo d.mmm.rr

"D4"

d-mmm-rr alebo dd-mmm-rr

"D1"

d-mmm alebo dd-mmm

"D2"

mmm-rr

"D3"

mm/dd

"D5"

h:mm

"D7"

h:mm:ss dop./odp.

"D6"

h:mm

"D9"

h:mm:ss

"D8"

Poznámka: Ak je argument typ_informácií funkcie CELL nastavený na hodnotu „format“ a neskôr v odkazovanej bunke použijete iný formát, za účelom aktualizovania výsledkov funkcie CELL musíte prepočítať hárok.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

75

Hello, world!

Vzorec

Popis

Výsledok

=CELL("riadok"; A20)

Číslo riadka bunky A20.

20

=CELL("obsah"; A3)

Obsah bunky A3.

Hello, world!

=CELL("typ"; A2)

Typ údajov bunky A2. Typ údajov v označuje hodnotu.

v

Súvisiace témy

Zmena formátu bunky
Vytvorenie alebo zmena odkazu na bunku
Funkcia ADDRESS
Pridanie, zmena, vyhľadanie alebo vymazanie podmieneného formátovania v bunke

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×