Blokovanie alebo odblokovanie externého obsahu v dokumentoch balíka Office

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Systém produktov systém Microsoft Office 2007 zvyšuje zabezpečenie a ochranu osobných údajov tak, že je nakonfigurovaný na predvolené blokovanie externého obsahu (ako sú napríklad obrázky, prepojené médiá, hypertextové prepojenia alebo pripojenia údajov) v zošitoch a v prezentáciách. Blokovanie externého obsahu prispieva k vašej ochrane pred prvkami web beacon a inými invazívnymi metódami, ktoré hackeri používajú, aby mohli získať prístup k vašim osobným údajom a donútili vás spúšťať škodlivý kód bez vášho vedomia alebo súhlasu.

Blog o balíku Office

Obsah tohto článku

Externý obsah a prvky web beacon ako potenciálna hrozba

Používanie Centra dôveryhodnosti na ochranu proti externému obsahu

Postup pri zobrazení upozornenia zabezpečenia na povolenie alebo zakázanie externého obsahu

Zmena nastavení externého obsahu pre program Excel v Centre dôveryhodnosti

Externý obsah a prvky web beacon ako potenciálna hrozba

Externý obsah je ľubovoľný obsah na Internete alebo na intranete, s ktorým sú zošity alebo prezentácie prepojené. Ako príklady externého obsahu je možné uviesť obrázky, prepojené médiá, pripojenia údajov a šablóny.

Hackeri môžu používať externý obsah ako prvky web beacon. Prvky web beacon odosielajú informácie z počítača do servera, ktorý je hostiteľom externého obsahu. Existujú nasledovné typy prvkov web beacon:

 • Obrázky     Hacker vám zašle na revíziu zošit alebo prezentáciu s obrázkami. Pri otvorení súboru sa obrázky prevezmú a informácie o súbore sa odošlú späť do externého servera.

 • Obrázky v e-mailových správach programu Outlook   Microsoft Office Outlook 2007 má svoj vlastný mechanizmus na blokovanie externého obsahu v správach. To pomáha chrániť pred Webové indikátory, ktoré by mohli získať e-mailovú adresu. Ďalšie informácie nájdete v téme blokovanie alebo odblokovanie automatického sťahovania obrázkov v e-mailových správ

 • Prepojené médiá     Hacker vám odošle prezentáciu ako prílohu e-mailovej správy. Prezentácia obsahuje objekt média, ako je napríklad zvuk, ktorý je prepojený s externým serverom. Pri otvorení prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint 2007 sa objekt média prehrá a spustí kód obsahujúci škodlivý skript, ktorý môže poškodiť počítač.

 • Pripojenia údajov     Hacker vytvorí zošit a odošle vám ho ako prílohu e-mailovej správy. Zošit obsahuje kód, ktorý získava údaje z databázy. Hacker nemá povolenie na prístup k databáze, ale používateľ áno. Výsledkom je to, že pri otvorení zošita v programe Microsoft Office Excel 2007 sa kód spustí a získa prístup k databáze s použitím poverení používateľa. Takto môže získať prístup k údajom v databáze a meniť ich aj bez vášho vedomia alebo súhlasu.

Na začiatok stránky

Používanie Centra dôveryhodnosti na ochranu proti externému obsahu

Ak sa v zošite alebo v prezentácii nachádza externý obsah, pri otvorení súboru sa zobrazí panel hlásení s informáciami o tom, že externý obsah bol blokovaný.

Panel hlásení

Ak kliknete na položku Možnosti na paneli hlásení, otvorí sa dialógové okno zabezpečenia, ktoré vám umožňuje odblokovať externý obsah. Ak chcete pred kliknutím na túto možnosť získať ďalšie informácie, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, pozrite si ďalšiu časť.

Na začiatok stránky

Postup pri zobrazení upozornenia zabezpečenia na povolenie alebo zakázanie externého obsahu

Pri zobrazení dialógového okna zabezpečenia týkajúceho sa externého obsahu máte možnosť tento obsah povoliť alebo ho ponechať zakázaný. Externý obsah povoľte iba v prípade, že máte istotu, že obsah pochádza z dôveryhodného zdroja.

Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office

Dôležité: Ak máte istotu, že externý obsah v zošite alebo v prezentácii je dôveryhodný, a nechcete, aby sa zobrazovali upozornenia na externý obsah, namiesto zmeny predvolených nastavení Centra dôveryhodnosti na nižšiu úroveň zabezpečenia je vhodnejšie umiestniť dokument do dôveryhodného umiestnenia. Súbory v dôveryhodných umiestneniach majú povolené spustiť sa bez kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti.

Na začiatok stránky

Zmena nastavení externého obsahu pre program Excel v Centre dôveryhodnosti

V Centre dôveryhodnosti sa nachádzajú iba nastavenia zabezpečenia externého obsahu pre program Office Excel 2007. Nastavenia externého obsahu pre program Office PowerPoint 2007 nie je možné globálne zmeniť v Centre dôveryhodnosti.

Ak pracujete v organizácii, je možné, že správca systému zmenil predvolené nastavenia a zabránil vám tak vykonávať zmeny nastavenia.

Zmena nastavení pre pripojenia údajov

 1. V programe Excel kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec kliknite na položku Externý obsah.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť v časti Nastavenie zabezpečenia pripojení údajov:

  • Povoliť všetky pripojenia údajov (neodporúča sa)      Ak chcete otvárať zošity obsahujúce pripojenia externých údajov a vytvárať pripojenia externých údajov v aktuálnom zošite bez prijímania upozornení zabezpečenia, kliknite na túto možnosť. Túto možnosť sa neodporúča používať, pretože pripojenia na neznáme zdroje externých údajov môžu byť škodlivé a pri otváraní zošitov z ľubovoľných umiestnení sa nezobrazujú žiadne upozornenia zabezpečenia. Túto možnosť používajte, ak sú zdroje údajov pripojení externých údajov dôveryhodné. Používajte ju len dočasne a keď ju už nebudete potrebovať, vráťte sa k predvolenému nastaveniu.

  • Upozorniť používateľa na pripojenie údajov      Táto možnosť je predvolená. Ak chcete prijímať upozornenia zabezpečenia pri každom otvorení zošita obsahujúceho pripojenia externých údajov a pri každom vytvorení pripojenia externých údajov v aktuálnom zošite, kliknite na túto možnosť. Upozornenia zabezpečenia vám poskytujú možnosť povoliť alebo zakázať pripojenia údajov pre každý príležitostne otváraný zošit.

  • Vypnúť všetky pripojenia údajov      Ak nechcete povoliť žiadne pripojenia externých údajov v aktuálnom zošite, kliknite na túto možnosť. Pri výbere tejto možnosti sa nikdy nevytvoria pripojenia externých údajov v žiadnom zošite, ktorý otvoríte. Ak po otvorení zošita vytvoríte nové pripojenia externých údajov, tieto pripojenia údajov nebudú pri ďalšom otvorení zošita povolené. Je to veľmi obmedzujúce nastavenie a môže spôsobovať, že niektoré funkcie nebudú pracovať tak, ako očakáva.

Zmena nastavení pre prepojenia zošitov

 1. V programe Excel kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec kliknite na položku Externý obsah.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť v časti Nastavenie zabezpečenia prepojení zošita:

  • Povoliť automatickú aktualizáciu všetkých prepojení zošita (neodporúča sa)      Ak chcete, aby sa prepojenia na údaje v inom zošite aktualizovali v aktuálnom zošite automaticky a bez zobrazenia upozornenia zabezpečenia, kliknite na túto možnosť. Túto možnosť sa neodporúča používať, pretože automaticky aktualizované prepojenia na neznáme údaje v zošitoch môžu byť škodlivé. Túto možnosť používajte len v prípade dôveryhodných zošitov, s ktorými sú údaje prepojené. Používajte ju len dočasne a keď ju už nebudete potrebovať, vráťte sa k predvolenému nastaveniu.

  • Upozorniť používateľa na automatickú aktualizáciu prepojení zošita      Táto možnosť je predvolená. Ak chcete prijímať upozornenia zabezpečenia na prepojenia na údaje v inom zošite pri každom spustení automatických aktualizácií v aktuálnom zošite, kliknite na túto možnosť.

  • Zakázať automatickú aktualizáciu prepojení zošita      Ak nechcete, aby sa prepojenia v aktuálnom zošite na údaje v inom zošite aktualizovali automaticky, kliknite na túto možnosť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×