Blokované prílohy v programe Outlook

Z dôvodu ochrany počítača program Microsoft Outlook neumožňuje prijímať súbory určitých typov (ako napríklad súbory .exe) ako prílohy, aby sa zabránilo prenosu vírusov do počítača. Blokovanie týchto súborov je v programe Outlook predvolené. Ak vaša organizácia používa aplikáciu Microsoft Exchange, tieto typy súborov môže odblokovať len správca e-mailového servera. Koncoví používatelia programu Outlook nemôžu tieto typy súborov odblokovať.

Obsah tohto článku

Úvod – Internet je nebezpečné prostredie

Ako bezpečne zdieľať súbory

Typy súborov príloh blokovaných v programe Outlook

Úvod – Internet je nebezpečné prostredie

Keď bol program Microsoft Outlook 97 po prvýkrát uvedený na trh, Internet sa zdal byť relatívne bezpečným miestom a odosielanie príloh pomocou e-mailu sa javilo ako skvelý nápad. Ale potom  v marci roku 1999 na nás realita tvrdo dopadla, keď po víruse Melissa nasledoval vírus ILOVEYOU . Boli to dovtedy najrýchlejšie sa šíriace vírusy, ktoré množstvo veľkých spoločností prinútili odstaviť svoje e-mailové systémy, čo ich stálo nemalé finančné prostriedky. Tieto vírusy ovplyvnili aj mnohých z vás. Aby sa mohli šíriť, útoky sa vo veľkej miere spoliehali na klamanie ľudí, že dané e-maily pochádzajú od niekoho známeho, pričom obeťou vírusov sa stali aj mnohí počítačoví experti, ktorých počítače boli takisto infikované. Nie je žiadnym tajomstvom, že hackeri radi útočia na najväčší cieľ  — a tým je dnes program Microsoft Office Outlook. V súčasnosti používa program Outlook na celom svete viac než 300 miliónov ľudí. Preto počítačový priemysel a naši zákazníci očakávajú, že spoločnosť Microsoft poskytne ochranu pred týmito bezpečnostnými hrozbami.

Väčšina ľudí súhlasí s tým, že Internet je skvelý nástroj, ale treba pamätať na to, že je to aj nebezpečné prostredie. Dokonca aj ľudia, ktorí „vedia, čo robia“, sú ľahko postihnuteľní. A hackeri sú čoraz vynaliezavejší. Spoločnosť Microsoft nechce, aby bol program Outlook prostriedkom, pomocou ktorého sa môžu nebezpečné súbory šíriť po Internete. Preto program Outlook blokuje potenciálne nebezpečné prílohy a zamedzuje prístup neautorizovaných programov k adresáru. Pri návrhu programu Outlook bola požiadavka bezpečnosti na prvom mieste, aby mohli používatelia naďalej bez problémov odosielať a prijímať e-maily.

Na začiatok stránky

Ako bezpečne zdieľať súbory

Veľká väčšina ľudí nikdy nemala v úmysle nechať kolovať potenciálne nebezpečné súbory  — a ľudia, ktorí to majú v úmysle, používajú iné metódy. Tu je niekoľko spôsobov na bezpečné zdieľanie súborov:

  • Program Outlook neblokuje dokumenty s nasledovnými príponami názvu súboru: .xls, .doc, .ppt a .txt. Tieto typy súborov používa väčšina ľudí pri práci. Je však dôležité si zapamätať, že tieto súbory môžu obsahovať makrá, prostredníctvom ktorých sa môžu šíriť vírusy. Vždy, keď takéto súbory dostanete do priečinka doručenej pošty, pred ich otvorením ich skontrolujte pomocou antivírusového programu od iného výrobcu (v angličtine). Nezabudnite sa tiež riadiť odporúčanými pokynmi na ochranu počítača (v angličtine).

  • Ak chcete poslať súbor blokovaného typu, môžete príponu názvu súboru zmeniť tak, aby sa nenachádzala v zozname blokovaných typov súborov. Súbor program.exe môžete napríklad premenovať na súbor program.exe_ok, ktorý potom môžete pripojiť k e-mailovej správe. Do správy môžete zahrnúť pokyny pre príjemcu, aby daný súbor premenoval použitím pôvodnej prípony (v tomto prípade na program.exe). Hlavnou zásadou je, aby ste otvárali len tie súbory, ktoré od niekoho očakávate.

  • Skôr, než súbory pripojíte k e-mailovej správe, zbaľte ich pomocou programu na komprimáciu súborov. Do správy môžete zahrnúť pokyny pre extrahovanie súborov z balíka.

  • Súbory môžete zverejniť na zabezpečenom zdieľanom mieste v sieti. Väčšina poskytovateľov internetových služieb (ISP) poskytuje svojim platiacim zákazníkom priestor na publikovanie súborov. Jednou z možností je uložiť súbory na lokalite MSN (v angličtine) a sprístupniť ich príjemcom. V správe príjemcom uvediete prepojenie na zdieľané miesto.


Na začiatok stránky

Typy súborov príloh blokovaných v programe Outlook

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy súborov, ktoré sú v programe Outlook predvolene blokované.

Prípona názvu súboru

Typ súboru

.ade

rozšírenie projektu programu Microsoft Access

.adp

projekt programu Access

.app

spustiteľná aplikácia

.asp

súbor v jazyku ASP

.bas

zdrojový kód v jazyku BASIC

.bat

dávkový súbor

.cer

súbor certifikátu zabezpečenia na Internete

.chm

súbor Pomocníka vo formáte HTML

.cmd

príkazový súbor DOS CP/M, príkazový súbor pre systém Windows NT

.com

príkaz

.cpl

doplnok ovládacieho panelu systému Microsoft Windows

.crt

súbor certifikátu

.csh

skript csh

.der

súbor certifikátu X509 s kódovaním DER

.exe

spustiteľný súbor

.fxp

kompilovaný zdrojový kód programu Microsoft FoxPro

.gadget

modul gadget systému Windows Vista

.hlp

súbor Pomocníka systému Windows

.hta

hypertextová aplikácia

.inf

informačný alebo inštalačný súbor

.ins

nastavenia internetovej komunikácie pre službu IIS (Microsoft)

.isp

nastavenia poskytovateľa internetových služieb pre službu IIS (Microsoft)

.its

skupina internetových dokumentov, internetový preklad

.js

zdrojový kód v jazyku JavaScript

.jse

súbor skriptu vo formáte JScript

.ksh

skript prostredia systému UNIX

.lnk

súbor zástupcu v systéme Windows

.mad

odkaz modulu programu Microsoft Access

.maf

odkaz formulára programu Microsoft Access

.mag

odkaz diagramu programu Microsoft Access

.mam

odkaz makra programu Microsoft Access

.maq

odkaz dotazu programu Microsoft Access

.mar

odkaz zostavy programu Microsoft Access

.mas

uložené procedúry programu Microsoft Access

.mat

odkaz tabuľky programu Microsoft Access

.mau

jednotka príloh médií

.mav

odkaz zobrazenia programu Microsoft Access

.maw

stránka na prístup k údajom programu Microsoft Access

.mda

doplnok programu Microsoft Access, pracovná skupina MDA 2 programu Microsoft Access

.mdb

aplikácia programu Microsoft Access, databáza MDB programu Microsoft Access

.mde

súbor databázy MDE programu Microsoft Access

.mdt

doplnkové údaje programu Microsoft Access

.mdw

informácie pracovnej skupiny programu Microsoft Access

.mdz

šablóna sprievodcu programu Microsoft Access

.msc

súbor modulu konzoly Microsoft Management Console

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

súbor programu Microsoft Windows Installer

.msp

aktualizácia programu Windows Installer

.mst

skript pre transformáciu inštalácie súpravy SDK systému Windows

.ops

súbor nastavení profilu balíka Office

.pcd

súbor nástroja Microsoft Visual Test

.pif

informačný súbor programov systému Microsoft Windows

.plg

denník verzie aplikácie Developer Studio

.prf

systémový súbor systému Windows

.prg

programový súbor

.pst

súbor adresára MS Exchange, súbor osobných priečinkov programu Microsoft Outlook

.reg

registračné informácie/kľúč pre systém Windows 95/98, súbor s údajmi databázy Registry

.scf

príkaz Prieskumníka

.scr

šetrič obrazovky systému Windows

.sct

súčasť so skriptom systému Windows, obrazovka programu Microsoft FoxPro

.shb

odkaz dokumentu v systéme Windows

.shs

súbor objektu výstrižkov prostredia

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

dočasný súbor/priečinok

.url

internetové umiestnenia

.vb

súbor skriptu VBScript alebo ľubovoľný zdrojový kód v jazyku VisualBasic

.vbe

súbor skriptu vo formáte VBScript

.vbs

súbor skriptu VBScript, skript aplikácie Visual Basic for Applications

.vsmacros

binárny projekt makier aplikácie Microsoft Visual Studio .NET

.vsw

súbor pracovného priestoru programu Microsoft Visio

.ws

súbor skriptu systému Windows

.wsc

súčasť so skriptom Windows Script

.wsf

súbor skriptu systému Windows

.wsh

súbor nastavenia programu Windows Script Host

.xnk

odkaz na verejný priečinok programu Exchange

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk