Automatizácia všeobecných alebo opakovaných úloh

Rýchle kroky sú novou funkciou v programe Microsoft Outlook 2010, ktorá naraz vykonáva viaceré akcie s e-mailovými správami a umožňuje rýchlo a jednoducho spravovať poštovú schránku. Ak napríklad často premiestňujete správy do určitého priečinka, na jej premiestnenie jedným kliknutím môžete použiť rýchly krok. Alebo ak posielate správy ďalej svojmu nadriadenému alebo spolupracovníkom, rýchly krok môže túto činnosť zjednodušiť.

Galéria Rýchle kroky

Rýchle kroky obsiahnuté v programe Outlook 2010 sa dajú prispôsobiť. Môžete si vytvoriť tiež vlastné kroky a z nich galériu rýchlych krokov s akciami, ktoré vykonávate najčastejšie.

Predvolené rýchle kroky

Prispôsobiť sa dajú všetky predvolené rýchle kroky. Pri prvom použití rýchlych krokov sa zobrazí výzva na ich konfiguráciu. Ak chcete rýchly krok používať napríklad na premiestňovanie správ do určitého priečinka, najprv je nutné zadať požadovaný priečinok, až potom sa bude dať rýchly krok použiť.

Medzi predvolené rýchle kroky v programe Outlook 2010 patria:

Rýchly krok

Akcia

Premiestniť do:

Premiestni vybratú správu do poštového priečinka, ktorý ste zadali, a označí správu ako prečítanú.

Nadriadenému

Pošle správu ďalej nadriadenému. Ak používate v organizácii program Microsoft Exchange Server, meno nadriadeného sa zistí v globálny zoznam adries a vloží sa do poľa Komu. Príjemcu môžete tiež zadať manuálne.

Tímový e-mail

Pošle správu ďalej ďalším členom tímu. Ak používate v organizácii program Microsoft Exchange Server, mená členov tímu sa zistia v globálny zoznam adries a vložia sa do poľa Komu.

Hotovo

Premiestni správu do zadaného poštového priečinka a označí ju ako dokončenú a prečítanú.

Odpovedať a odstrániť

Otvorí odpoveď na vybratú správu a odstráni pôvodnú správu.

Vytvoriť nový

Na vykonanie sekvencie príkazov si môžete vytvoriť vlastný rýchly krok, ktorému priradíte názov a ikonu, podľa ktorej krok rozpoznáte.

Pri konfigurácii a zmene existujúcich rýchlych krokov postupujte nasledovne:

 1. V priečinku Pošta kliknite na karte Domov v skupine Rýchle kroky na šípku Ďalšie vedľa poľa Rýchle kroky a potom kliknite na položku Spravovať rýchle kroky.

 2. V poli Rýchly krok kliknite na krok, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. V časti Akcie zmeňte alebo pridajte akcie, ktoré má tento rýchly krok vykonávať.

 4. Ak chcete, v poli Klávesová skratka kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete rýchlemu kroku priradiť.

 5. Ak chcete zmeniť ikonu rýchleho kroku, kliknite na ikonu vedľa poľa Názov, kliknite na požadovanú ikonu a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie rýchleho kroku

 1. V priečinku Pošta na karte Domov, v skupine Rýchle kroky, v galérii Rýchle kroky kliknite na rýchly krok Vytvoriť nový.

 2. Kliknite na typ akcie v zozname, alebo kliknite na položku Vlastný.

 3. Do poľa Názov zadajte názov nového rýchleho kroku.

 4. Kliknite na tlačidlo ikony vedľa poľa Názov, kliknite na ikonu a potom na tlačidlo OK.

 5. V časti Akcie vyberte akciu, ktorú má rýchly krok vykonávať. Kliknite na položku Pridať akciu, ak chcete pridať ďalšie akcie.

 6. Ak chcete vytvoriť klávesovú skratku, v poli Klávesová skratka kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete priradiť.

Poznámka   Nový krok sa zobrazí v hornej časti galérie na karte Domov v skupine Rýchle kroky. Zmenené rýchle kroky si zachovávajú rovnaké umiestnenie v galérii, ktoré môžete zmeniť v okne Spravovať rýchle kroky.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk