Automatizácia úloh so záznamom makra

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete automatizovať opakujúce sa úlohy, môžete zaznamenať makro pomocou záznamu makra v Microsoft Exceli. Predstavte si, že máte náhodne formátované dátumy a chcete v nich použiť iba jeden formát. Makro to dokáže urobiť za vás. Zaznamenajte makro pomocou požadovaného formátu a následne prehrajte makro vždy, keď je to potrebné.

Pozrite si video, v ktorom sa dozviete, ako vytvoriť makro, ktoré formátuje dátumy v Exceli.

Záznam makra zaznamenáva všetky kroky v kóde programu Visual Basic for Applications (VBA). Tieto kroky môžu zahŕňať zadávanie textu alebo čísel, klikanie na bunky alebo príkazy na páse s nástrojmi alebo v ponukách, formátovanie buniek, riadkov alebo stĺpcov alebo dokonca importovanie údajov z externého zdroja, ako napríklad z Microsoft Accessu. Program VBA (Visual Basic Application) je podmnožinou výkonného programovacieho jazyka Visual Basic a je súčasťou väčšiny aplikácií balíka Office. Hoci program VBA poskytuje možnosť automatizácie procesov v aplikáciách balíka Office a medzi nimi, nie je potrebné poznať kód programu VBA alebo programovanie v počítači, ak to, čo potrebujete, dokáže vykonať záznam makra.

Je dôležité vedieť, že záznam makra počas zaznamenávania zaznamenáva takmer každý uskutočnený krok. Ak teda urobíte v postupnosti chybu, napríklad kliknete na tlačidlo, na ktoré ste nechceli kliknúť, záznam makra to zaznamená. Riešením je opakovať záznam celej postupnosti alebo úprava samotného kódu programu VBA. Preto je dobré zaznamenávať procesy, ktoré veľmi dobre poznáte. Čím lepšie zaznamenáte postupnosť, tým efektívnejšie bude fungovať makro pri prehrávaní.

Makrá a nástroje programu VBA nájdete na karte Vývojár, ktorá je predvolene skrytá, preto je prvým krokom jej zapnutie. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie karty Vývojár.

Karta Vývojár na páse s nástrojmi

Zaznamenanie makra

O makrách je dobré vedieť toto:

 • Keď v Exceli zaznamenáte makro na vykonanie množiny úloh v rozsahu buniek, dané makro bude fungovať iba v bunkách daného rozsahu. Ak ste teda k rozsahu pridali ďalší riadok, makro bude fungovať iba v bunkách daného rozsahu, a nie v novom riadku.

 • Ak plánujete zaznamenať dlhý proces úloh, vytvorte radšej viacero menších makier ako jedno dlhé.

 • Pomocou makra je možné zaznamenať nielen úlohy v Exceli. Makro môžete použiť aj v iných aplikáciách balíka Office, ako aj aplikáciách, ktoré podporujú program VBA (Visual Basic Application). Môžete napríklad zaznamenať makro, v ktorom najprv aktualizujete tabuľku v Exceli a potom otvoríte Outlook a danú tabuľku odošlete e-mailom na e-mailovú adresu.

Ak chcete zaznamenať makro, postupujte takto.

 1. Najprv je potrebné povoliť makrá v Exceli. Postupujte takto:

  1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Zabezpečenie makra.

  2. V časti Nastavenie makra kliknite na položku Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Upozornenie :  Škodlivý kód makra môže vážne poškodiť počítač. Ak chcete zabrániť spusteniu potenciálne nebezpečného kódu, odporúča sa mať nainštalovanú aplikáciu na skenovanie vírusov a po ukončení práce s makrami sa vrátiť k predvolenému nastaveniu makier.

 2. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Zaznamenať makro.

  –ALEBO–

  Stlačte kombináciu klávesov Alt + T + M + R.

  Záznam makra
 3. Do poľa Názov makra zadajte názov makra. Názov vyberte čo najopisnejší, aby ste makro mohli rýchlo nájsť, ak ich vytvoríte viac.

  Poznámka : Prvým znakom makra musí byť písmeno. Nasledujúce znaky môžu byť písmená, čísla a znaky podčiarknutia. V názve makra sa nedajú použiť medzery; na oddelenie slov je vhodný znak podčiarknutia. Ak použijete názov makra, ktorý je aj odkazom na bunku, môže sa zobrazovať chybové hlásenie, že názov makra je neplatný.

 4. Ak chcete k spusteniu makra priradiť kombináciu s klávesom Ctrl (klávesová skratka), zadajte do poľa Klávesová skratka ľubovoľné písmeno (fungovať bude malé aj veľké písmeno), ktoré chcete použiť. Najvhodnejšie je použiť kombinácie klávesov Ctrl + Shift (veľké písmeno), pretože klávesová skratka prepíše predvolené skratky Excelu, pokiaľ bude otvorený zošit obsahujúci dané makro. Ak by ste napríklad použili kombináciu klávesov Ctrl + Z (funkcia Späť), stratíte v tejto inštancii Excelu možnosť používať funkciu Späť.

 5. V zozname Makro uložiť v vyberte umiestnenie, do ktorého chcete makro uložiť.

  Vo všeobecnosti sa makro ukladá do umiestnenia Tento zošit, ale ak chcete, aby bolo makro dostupné vždy, keď používate Excel, vyberte možnosť Zošit osobných makier. Keď vyberiete možnosť Zošit osobných makier, v Exceli sa vytvorí skrytý zošit osobných makier (Personal.xlsb), ak ešte neexistuje, a makro sa uloží do tohto zošita. V systémoch Windows 10, Windows 7, a Windows Vista sa zošit uloží do priečinka C:\Používatelia\meno používateľa\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. V systéme Microsoft Windows XP sa zošit uloží do priečinka C:\Documents and Settings\meno používateľa\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Zošity v priečinku XLStart sa otvárajú automaticky pri každom spustení Excelu. Všetky kódy uložené v zošite osobných makier budú uvedené v dialógu makier, ktorý je popísaný v nasledujúcej časti. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie makra.

 6. V poli Popis je možné zadať stručný popis toho, čo makro robí.

  Aj keď je vyplnenie poľa popisu voliteľné, odporúča sa popis zadať. Pokúste sa zadať zmysluplný popis obsahujúci užitočné informácie pre vás alebo iných používateľov, ktorí budú makro spúšťať. Ak vytvoríte veľa makier, vďaka popisu budete vedieť rýchlo rozoznať funkcie jednotlivých makier, v opačnom prípade budete musieť len odhadovať.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK spustíte záznam.

 8. Vykonajte akcie, ktoré chcete zaznamenať.

 9. V skupine Kód na karte Vývojár kliknite na položku Zastaviť záznam Obrázok tlačidla .

  –ALEBO–

  Stlačte kombináciu klávesov Alt + T + M + R.

Práca so zaznamenanými makrami v Exceli

Na karte Vývojár kliknutím na položku Makrá zobrazíte makrá priradené k zošitu. Ďalšou možnosťou je stlačiť kombináciu klávesov Alt + F8. Týmto otvoríte dialógové okno Makro.

Dialógové okno Makro

Poznámka : Makrá nie je možné zrušiť. Pred prvým spustením zaznamenaného makra skontrolujte, či ste uložili zošit, v ktorom chcete spúšťať makro, alebo pracujete s kópiou zošita, aby ste predišli nechceným zmenám. Ak spustíte makro, ktoré nefunguje podľa očakávaní, môžete hárok zavrieť bez uloženia.

Tu sú ďalšie informácie o práci s makrami v Exceli.

Úloha

Popis

Zmena nastavenia zabezpečenia makier v Exceli

Prečítajte si špecifické informácie o dostupných nastaveniach zabezpečenia makier a ich význame.

Spustenie makra

Existuje niekoľko spôsobov spúšťania makier, ako napríklad použitím klávesovej skratky, grafického objektu, panela s nástrojmi Rýchly prístup, tlačidla alebo otvorením zošita.

Úprava makra

Na úpravu makier pripojených k zošitu použite editor jazyka Visual Basic.

Kopírovanie modulu makra do iného zošita

Ak zošit obsahuje makro programu VBA, ktoré chcete použiť na inom mieste, môžete modul obsahujúci toto makro skopírovať do iného zošita pomocou editora jazyka Microsoft Visual Basic.

Priradenie makra objektu, tvaru alebo grafike

 1. V hárku kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, grafiku, tvar alebo položku, ku ktorému chcete existujúce makro priradiť, a potom kliknite na položku Priradiť makro.

 2. V poli Priradiť makro kliknite na makro, ktoré chcete priradiť.

Priradenie makra k tlačidlu

Makro môžete priradiť ku grafickej ikone a pripojiť ho na panel s nástrojmi Rýchly prístup alebo na pás s nástrojmi.

Priradenie makra k ovládaciemu prvku v hárku

Makrá v hárku môžete priradiť k formulárom a ovládacím prvkom ActiveX.

Povolenie a zakázanie makier v súboroch balíka Office

Ako povoliť a zakázať makrá v súboroch balíka Office

Otvorte editora jazyka Visual Basic

Stlačte kombináciu klávesov Alt + F11.

Získanie pomoci pri používaní editora jazyka Visual Basic

Naučte sa vyhľadať pomoc s prvkami programu Visual Basic.

Práca so zaznamenaným kódom v editore jazyka Visual Basic (VBE)

V editore VBE (Visual Basic Editor) môžete pracovať so zaznamenaným kódom a pridávať vlastné premenné, štruktúry ovládacích prvkov a ďalší kód, ktorý nie je možné zaznamenať cez záznam makra. Keďže záznam makra zaznamenáva takmer každý krok, všetok zbytočne zaznamenaný kód, ktorý neslúži v makre žiadnemu účelu, môžete vyčistiť. Kontrola zaznamenaného kódu je skvelým spôsobom, ako sa naučiť niečo nové a zlepšiť svoje schopnosti programovania pomocou programu VBA.

Ďalšie informácie o úprave zaznamenaného kódu v príklade nájdete v téme Začíname pracovať s programom VBA v Exceli.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Rýchly štart: Vytvorenie makra

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×