Automatické zarovnanie, automatické vytvorenie rozstupu a opätovné vytvorenie rozloženia tvarov v diagrame

Program Visio obsahuje viacero nástrojov na jednoduché vytváranie rozloženia tvarov a spojníc. Na vytvorenie diagramov môžete pri rôznych príležitostiach použiť rôzne nástroje. Niektorými sa vykonávajú malé úpravy pozícií tvarov a niektoré pomáhajú pri úprave celých diagramov. Tieto nástroje sú usporiadané v týchto štyroch častiach:

 • Tlačidlo Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup

  Použite tlačidlo Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup v prípade, ak ste s rozložením diagramu spokojní a chcete diagram a spojnice len doupravovať bez prílišného premiestňovania jednotlivých položiek.

 • Príkazy pozície

  Použite príkazy, ktoré obsahuje tlačidlo Pozícia v prípade, ak chcete len upraviť zarovnanie alebo rozstupy vybratých tvarov, alebo otočiť či prevrátiť diagram.

 • Galéria Znova vytvoriť rozloženie strany

  Použite galériu Znova vytvoriť rozloženie strany v prípade, ak chcete vyskúšať nové rozloženie diagramu, pričom sa nemusia zachovať východiskové pozície tvarov.

 • Príkazy rozloženia špecifické pre jednotlivé šablóny

  Niektoré šablóny diagramov obsahujú vlastné príkazy rozloženia, ktoré sú vytvorené špeciálne pre daný typ diagramu, napríklad šablóny Organizačná schéma a Diagram pracovnej porady.

Tlačidlo Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup

Tlačidlo Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup sa nachádza na karte Domov v skupine Usporiadať. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby sa čo najviac zachovali aktuálne pozície daných tvarov, ale pritom sa vzájomne zarovnali a rovnomerne rozmiestnili.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať alebo rozmiestniť, alebo kliknutím mimo diagram výber odstráňte. Ak nevyberiete žiadny tvar, úprava sa prejaví na všetkých tvaroch.

 2. Kliknite na tlačidlo Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup.

Na začiatok stránky

Príkazy pozície

Tlačidlo Pozícia sa nachádza na karte Domov v skupine Usporiadať. Kliknutím na šípku sa zobrazia príkazy na zarovnanie, rozstupy a orientáciu vybratých tvarov.

Zarovnanie tvarov

Pomocou príkazov z tejto časti sa zarovnajú tvary, pričom sa nezmení ich rozstup. Ak chcete zobraziť ukážku, ako sa príslušný príkaz prejaví skôr ako ho použijete, podržte nad ním ukazovateľ.

Použitie automatického zarovnania

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia.

 3. Kliknite na položku Automaticky zarovnať.

Zadanie smeru zarovnania

 1. Vyberte tvar, ku ktorému chcete zarovnať iné tvary, kliknite na kláves Shift a potom kliknite na tvary, ktoré k nemu chcete zarovnať.

  Primárny tvar je označený hrubým purpurovým ohraničením.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť.

Špecifickými príkazmi z časti Zarovnať sa zarovnajú vybraté tvary k primárnemu tvaru. Príkazom Automaticky zarovnať sa však zarovnanie k primárnemu tvaru nevykoná.

Vytvorenie rozstupov tvarov

Príkazmi z tejto časti sa vyrovnajú rozstupy medzi tvarmi, pričom sa nezmení ich zarovnanie. Ak chcete zobraziť ukážku, ako sa príslušný príkaz prejaví skôr ako sa vykoná, podržte nad ním ukazovateľ.

Použitie automatického nastavenia rozstupu

 1. Vyberte tvary, pre ktoré chcete nastaviť rozstup, alebo odstráňte výber kliknutím mimo diagram. Ak nevyberiete žiadny tvar, zmena ovplyvní všetky tvary.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia.

 3. Kliknutím na položku Automaticky nastaviť rozstup presuňte všetky vybraté tvary do zadanej vzdialenosti od susedných tvarov.

  Ak chcete zmeniť vzdialenosť rozstupu, kliknite na položku Možnosti rozstupu a zadajte požadovanú hodnotu.

Použitie možností pre rozmiestnenie

Príkazy rozstupov zo staršej verzie programu Visio, ktoré sú naďalej k dispozícii, predstavujú iné možnosti rozstupov.

 1. Kliknutím na tvary so stlačeným klávesom Shift alebo Ctrl vyberte tri alebo viac tvarov. Príkazy na rozmiestnenie tvarov sú nedostupné, ak nie sú vybraté tri alebo viac tvarov.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia a potom ukážte na položku Vytvoriť rozstup tvarov.

 3. Vyberte príslušnú možnosť pre rozmiestnenie. Kliknutím na položku Ďalšie možnosti rozmiestnenia otvorte dialógové okno Rozmiestniť tvary.

  • Pre zvislé rozmiestnenie sú hranice definované vrchným a spodným tvarom výberu.

  • Pre vodorovné rozmiestnenie sú hranice definované krajným pravým a ľavým tvarom.

  • Ak chcete pridať vodiace čiary a tvary o ne prichytiť, vyberte začiarkavacie políčko Vytvoriť vodiace čiary a prilepiť k nim tvary. Ak vyberiete túto možnosť, môžete presunutím najkrajnejšej vodiacej čiary zmeniť rozmiestnenie všetkých tvarov.

Presunutie tvarov zo zlomov strán

Pred tlačou diagramu môžete skontrolovať, či nie sú tvary predelené zlomami strán.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete presunúť od zlomu strán, alebo kliknutím mimo diagram zrušte výber. Ak nie je vybratý žiadny tvar, úprava sa dotkne všetkých tvarov.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia.

 3. Ukážte na položku Vytvoriť rozstup tvarov a potom kliknite na položku Premiestniť zlomy strán.

Ďalšou možnosťou je nastavením správania príkazov automatického zarovnania a automatického nastavenia rozstupov zabrániť umiestneniu tvarov na zlomy strán.

 1. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia.

 2. Ukážte na položku Vytvoriť rozstup tvarov a skontrolujte, či je vybratá možnosť Nepoužívať zlomy strán. Ak to tak nie je, vyberte ju.

Orientovanie tvarov

Príkazmi vedľajšej ponuky Otočiť tvary sa otočí alebo prevráti vybratý tvar.

 • Vyberte tvar a potom kliknite na príslušný príkaz.

Ak je vybratý viac ako jeden tvar, týmito príkazmi sa otočia alebo prevrátia, pričom sa zachová ich vzájomná relatívna pozícia, ako keby sa prevrátila strana.

Príkazmi z vedľajšej ponuky Otočiť diagram sa na rozdiel od toho otočí alebo prevráti orientácia diagramu, ale orientácia tvarov sa zachová.

Na začiatok stránky

Galéria Znova vytvoriť rozloženie strany

Príkaz Znova vytvoriť rozloženie strany sa nachádza na karte Návrh v skupine Rozloženie. Ak máte jednoduchý diagram a neviete, ako ho najlepšie usporiadať, vyberte tvary, ktorých usporiadanie chcete zmeniť, alebo kliknutím mimo diagram odstráňte výber a úprava sa dotkne všetkých tvarov. Skúste potom podržať ukazovateľ myši nad jednotlivými návrhmi galérie. Zobrazia sa ukážky, ako sa jednotlivé návrhy prejavia. Na zobrazenie ukážky nie je potrebné operáciu vykonať.

Na začiatok stránky

Príkazy rozloženia špecifické pre jednotlivé šablóny

Ak sa na použitej šablóne diagramu nachádza karta určená špeciálne pre daný diagramu, ako je to napríklad v prípade šablóny Organizačná schéma alebo Diagram pracovnej porady, skontrolujte, či obsahuje príkaz rozloženia navrhnutý pre tento diagram. Ak je to tak, vyskúšajte ho a posúďte, či vám vyhovuje.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×