Automatické pridávanie kontaktov pre každú osobu, ste odoslali e-mailovej správy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niekedy, odošlete e-mailové správy s ľuďmi, ktorí nie sú v zozname kontaktov programu Outlook. Príčinou môže byť jednorazový správy, kde zadáte e-mailovú adresu na, kópia alebo Skrytá polia alebo ste mohli odpovedanie na správu od niektorých, ktorá sa nenachádza vo vašom priečinku Kontakty.

Keď budete potrebovať vyhľadať informácie o danej osobe neskôr, pomôže vám pri tom nová funkcia programu Microsoft Outlook 2010 – Navrhnuté kontakty. Pomocou nej môžete vyhľadať osoby, ktorým ste v minulosti odoslali správy. Vo funkcii Navrhnuté kontakty sa automaticky zaznamenáva každá osoba, ktorej ste odoslali správu, ale nenachádza sa v zozname kontaktov programu Outlook.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie kontaktu pri zostavovaní správy

Prezeranie alebo hľadanie navrhnutých kontaktov

Prezeranie navrhnutých kontaktov

Hľadanie navrhnutých kontaktov

Pridanie navrhnutého kontaktu do zoznamu kontaktov programu Outlook

Rozdiely medzi funkciami Automatické dokončovanie a Navrhnuté kontakty

Vypnutie funkcie Navrhnuté kontakty

Vyhľadanie kontaktu pri zostavovaní správy

Pri zostavovaní správy môžete vybrať ľubovoľnú osobu z priečinka Navrhnuté kontakty.

 1. V novom okne správy kliknite na položky Komu, Kópia alebo Skrytá.

 2. V dialógovom okne Výber mien kliknite v časti Adresár na položku Navrhnuté kontakty.

 3. Kliknite na kontakt a potom kliknite na položky Komu, Kópia alebo Skrytá.

 4. Ak sa chcete vrátiť do okna správy, kliknite na tlačidlo OK.

Vybraté navrhnuté kontakty sa pridajú do polí Komu, Kópia alebo Skrytá.

Na začiatok stránky

Prezeranie alebo hľadanie navrhnutých kontaktov

Prezeranie navrhnutých kontaktov

 1. V navigačná tabla, kliknite na položku kontakty.

 2. V časti Moje kontakty kliknite na položku Navrhnuté kontakty.

Priečinok Navrhnuté kontakty na navigačnej table

Hľadanie navrhnutých kontaktov

 1. V navigačná tabla, kliknite na položku kontakty.

 2. V časti Moje kontakty kliknite na položku Navrhnuté kontakty.

 3. V poli okamžité vyhľadávanie, začnite písať meno alebo e-mailovú adresu časť.

Klávesová skratka    Ak chcete rýchlo prejsť na pole okamžité vyhľadávanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + E.

Počas písania sa budú zobrazené kontakty filtrovať tak, aby zodpovedali zadávaným znakom.

Na začiatok stránky

Pridanie navrhnutého kontaktu do zoznamu kontaktov programu Outlook

 1. V navigačná tabla, kliknite na položku kontakty.

 2. V časti Moje kontakty kliknite na položku Navrhnuté kontakty.

 3. Kliknite na kontakt, ktorý chcete presunúť, potom na karte Domov kliknite v skupine Akcie na položku Premiestniť a potom na položku Kontakty.

Ak sa v zozname položka Kontakty nezobrazí, kliknite na položku Iný priečinok, vyberte priečinok Kontakty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozdiely medzi funkciami Automatické dokončovanie a Navrhnuté kontakty

Na rozdiel od sa zobrazí, keď začnete písať meno alebo e-mailovú adresu v poliach Komu, kópia a Skrytá správy zoznamu automatického dokončovania, môžete vyhľadávať navrhované kontakty a neexistuje žiadne maximálny počet navrhnuté kontakty. Zoznam automatického dokončovania obsahuje maximálne 1 000 položiek.

Na začiatok stránky

Vypnutie funkcie Navrhnuté kontakty

Funkcia Navrhnuté kontakty je v predvolenom nastavení zapnutá. Keďže funkcia Navrhnuté kontakty je súčasťou adresára programu Outlook, niektoré programy na synchronizáciu sa môžu pokúsiť o synchronizáciu kontaktov s inými zariadeniami.

Priečinok Navrhnuté kontakty môže obsahovať veľké množstvo položiek. Ak chcete zabrániť synchronizácii priečinka Navrhnuté kontakty, pozrite si dokumentáciu dodanú so synchronizačným softvérom. Priečinok tiež môžete vyňať ako súčasť adresára programu Outlook. Týmto zabránite synchronizácii priečinka s inými zariadeniami.

 1. V časti Kontakty na navigačnej table kliknite na položku Navrhnuté kontakty.

 2. Na karte Priečinok kliknite v skupine Vlastnosti na položku Vlastnosti priečinka.

 3. Na karte Adresár programu Outlook zrušte začiarknutie políčka Tento priečinok zobraziť ako e-mailový adresár.

Ak chcete funkciu Navrhnuté kontakty vypnúť, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na priečinok Kontakty.

 4. V časti Navrhnuté kontakty začiarknite políčko Automaticky vytvárať kontakty programu Outlook pre príjemcov, ktorí nepatria do adresára programu Outlook alebo toto začiarknutie zrušte.

Ak by ste chceli odstrániť obsah priečinka Navrhnuté kontakty, postupujte nasledovne:

 1. V časti Kontakty na navigačnej table kliknite na položku Navrhnuté kontakty.

 2. Kliknite na ľubovoľný kontakt a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×