Automatické odstránenie starších položiek RSS

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Množstvo obsahu v niektorých informačných kanáloch RSS môže byť veľmi vysoká. Keď pridáte viacero informačných kanálov RSS na Microsoft Office Outlook 2007, zistíte, že Microsoft Exchange poštová schránka alebo súbor osobných priečinkov (.pst) sa rýchlo zväčšuje veľkosť.

Funkcia automatickej archivácie v Microsoft Outlook poskytuje automatický spôsob, ako odstrániť položky, ktoré sú staršie ako určitý dátum. Mnohé informačné kanály RSS zahrnúť správy alebo iné časovo citlivé informácie. Potrebujete, aby staršie položky nie je zvyčajne také dôležité ako uchovávanie e-mailových správ.

Poznámka: Postupy v tomto článku vyžadujú použitie funkcie automatickej archivácie. Automatická archivácia nemusí byť k dispozícii, ak niektorá z profilov programu Outlook v počítači obsahuje konto servera Exchange Messaging správy záznamov.

Obsah tohto článku

Ďalšie informácie o automatickej archivácie

Prispôsobenie automatickej archivácie pre položky RSS

Zapnutie automatickej archivácie

Zadanie nastavenia automatickej archivácie pre každý priečinok informačných kanálov RSS

Manuálna archivácia alebo odstránenie

Ďalšie informácie o automatickej archivácie

V predvolenom nastavení je automatická archivácia zapnutá, automaticky sa spúšťa v určených intervaloch a archivuje, a ak je to zadané, aj odstraňuje staršie položky zo všetkých priečinkov programu Outlook. Staršie položky sú položky, ktoré sa uchovávajú dlhšie, ako je stanovená doba na presun do archívu.

V programe Outlook sa archívne súbory na základe predvoleného nastavenia vytvárajú na nasledovných miestach:

 • Windows Vista   

  Drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Ak sa priečinok Local nezobrazuje, môže byť skrytý. Informácie o zobrazení skrytých priečinkov nájdete v Pomocníkovi systému Microsoft Windows.

 • Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003    

  jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Ak sa priečinok Local Settings nezobrazuje, môže byť skrytý. Informácie o zobrazení skrytých priečinkov nájdete v Pomocníkovi systému Microsoft.

Po Outlook archívy položiek, môžete získať prístup k položky priamo z Priečinka Archívne priečinky na navigačnej table programu Outlook. V ponuke nájdete v téme Archívne priečinky na navigačnej table, kliknite na položku Zoznam priečinkov.

Po otvorení priečinka Archívne priečinky uvidíte, že v programe Outlook sa zachováva existujúca štruktúra priečinkov. Ak chcete archivovať priečinok, ktorý sa nachádza v nadradenom priečinku, v archívnom súbore sa vytvorí nadradený priečinok. V nadradenom priečinku sa však archivujú iba položky, ktoré spĺňajú kritériá automatickej archivácie. Ak sa rozhodnete premiestniť archivované položky naspäť do hlavnej poštovej schránky, môžete importovať všetky položky z archívneho súboru do pôvodných priečinkov alebo do iných zadaných priečinkov. Položky môžete premiestniť a kopírovať aj manuálne a môžete ich aj presúvať medzi priečinkami.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie automatickej archivácie pre položky RSS

Existujú dve množiny nastavení automatickej archivácie – globálne nastavenia a nastavenia pre jednotlivé priečinky:

 • Globálne nastavenia    Nazývaný aj predvolené nastavenia, globálnych nastavení určiť, či Automatická archivácia vôbec spustí, a čo robí predvolene s položkami v priečinku programu Outlook s výnimkou kontaktov, ktoré sa automatická archivácia nevzťahuje.

 • Nastavenia pre jednotlivé priečinky    Tieto nastavenia prepísať predvolené nastavenia, takže môžete archivovať jednotlivé priečinky odlišne.

Ak nezadáte nastavenia automatickej archivácie pre konkrétny priečinok, priečinok sa nebude archivovať. Nastavenia automatickej archivácie sa vzťahujú len pre aktuálnu poštovú schránku. Znamená to, že ak vyberte priečinok vo vašom konte Exchange a potom nastavíte globálne nastavenia automatickej archivácie, tieto nastavenia sa vzťahujú len na konto programu Exchange.

Poznámka: Položky poštovej schránky môže okrem nastavení automatickej archivácie ovplyvňovať aj retenčná politika alebo správa záznamov výmeny správ, ktorá sa presadzuje v spoločnosti. Retenčná politika a správa záznamov výmeny správ núti používateľov uchovávať položky len určitý čas, ktorý určí spoločnosť. Retenčná politika má prednosť pred nastaveniami automatickej archivácie. Pri aktivácii správy záznamov výmeny správ na všetkých kontách servera Exchange vo všetkých profiloch programu Outlook v počítači sa automatická archivácia úplne odstráni zo všetkých profilov programu Outlook.

Na začiatok stránky

Zapnutie automatickej archivácie

Hoci automatickej archivácie je predvolene zapnutá, môžete vypnúť a zapnúť funkciu, keď je to potrebné. Automatická archivácia zapnutá pre procedúr v tomto článku pracovať.

Ak chcete používať automatickú archiváciu iba pre priečinky informačných kanálov RSS, odporúčame vám upraviť predvolené nastavenie tak, aby automatická archivácia zostala zapnutá, ale aby nevykonávala žiadne akcie okrem akcií s konkrétnymi nakonfigurovanými priečinkami. To vám pomáha predchádzať náhodnej archivácii alebo odstráneniu z priečinkov, do ktorých ste nechceli zasiahnuť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte iné kliknite na položku Automatická archivácia.

  Nastavenia automatickej archivácie

 3. Začiarknite políčko Spustiť automatickú archiváciu vždy po n dňoch.

 4. Ako často sa má Automatická archivácia spustiť zadajte číslo od 1 do 60 v poli.

  Ak chcete efektívne používať automatickú archiváciu s priečinkami informačných kanálov RSS, odporúčame použiť hodnotu od 1 do 7 dní. Toto nie je počet dní uchovávania položiek, ale frekvenciu spúšťania automatickej archivácie. Presnejšie sú vaše obdobie uchovávania údajov, čím častejšie spúšťate automatickú archiváciu.

 5. V časti Počas automatickej archivácie, zrušte začiarknutie políčok Odstrániť položky po uplynutí platnosti (iba e-mailové priečinky) a archivovať alebo odstrániť staré položky.

  Zrušením začiarknutia týchto políčok zabránite náhodnému vykonaniu akcií automatickej archivácie v priečinkoch, do ktorých ste nechceli zasiahnuť. V ďalšej časti tohto článku zadáte nastavenia automatickej archivácie pre jednotlivé priečinky.

  Ak už používate automatickú archiváciu a niektoré priečinky používajú predvolené globálne nastavenia, nie je potrebné zmeniť nastavenia.

Na začiatok stránky

Zadanie nastavenia automatickej archivácie pre každý priečinok informačných kanálov RSS

Je potrebné zadať nastavenia automatickej archivácie pre každý priečinok informačných kanálov RSS. Vlastnosti automatickej archivácie nie sú opätovne použiteľné, vlastnosti sa nepreberajú z nadradeného priečinka.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok informačné kanály RSS, ktorý chcete určiť nastavenia a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Automaticky archivovať.

  Nastavenia automatickej archivácie pre priečinok informačných kanálov RSS

 3. Kliknite na políčko Archivovať tento priečinok pomocou tohto nastavenia.

 4. Do Vymazať položky staršie ako obdobie n , kde n predstavuje číselnú hodnotu 1 až 999 a obdobie sa rovná mesiacov, dňoch alebo týždňoch, zadajte maximálna dĺžka čas, ktorý chcete uchovávať položky RSS.

 5. Kliknite na položku natrvalo odstrániť starých položiek.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Tento postup zopakujte pre každý priečinok informačných kanálov RSS s položkami, ktoré chcete automaticky odstrániť.

Na začiatok stránky

Manuálna archivácia alebo odstránenie

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Archív.

 2. Zadajte, či sa majú všetky priečinky archivovať s použitím ich nastavenia automatickej archivácie (čiže predvolené nastavenia alebo nastavenia pre jednotlivé priečinky, ktoré ste zadali pre jednotlivé priečinky), alebo či archivovať jednotlivé priečinky pomocou možností, ktoré ste zadali v Toto dialógové okno.

Poznámka: Ak chcete archivovať do iného súboru ako je predvolený súbor, zadajte do poľa Archívny súbor názov tohto súboru. Program Outlook automaticky vytvorí ďalší archívny súbor pre položky vo vybratom priečinku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×