Animácia textu alebo objektov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete animovať textu, obrázkov, tvarov, tabuliek, Grafické prvky SmartArt a iných objektov v prezentácii PowerPoint im vizuálne efekty, vrátane vchodov, ukončí, zmeny veľkosti alebo farby a dokonca aj pohybu. Vytvorenie prezentácie snímok, ktoré animuje odrážok alebo dokonca výroby kredit.

Animácie je skvelý spôsob, ako zdôrazniť, kontrolovať tok informácií a zvýšiť Zobrazovač úrok. Môžete použiť efekty animácie na jednotlivé snímky, predloha snímky alebo vlastné rozloženia snímok.

PowerPoint 2013
4:05

Súvisiace informácie nájdete v článku sa slová zobrazujú jeden riadok v čase.

(V PowerPointanimácie nie sú rovnaké ako prechody. Prechod animuje tak, ako jednu snímku zmeny do druhej. Ak chcete pridať prechod, pozrite si tému Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami.)

Použitie animácie

 1. Vyberte na snímke objekt alebo text, ktorý chcete animovať.

  "Objekt" v tejto súvislosti je čokoľvek na snímke, napríklad obrázok, graf alebo textového poľa. Po výbere ho na snímke sa nezobrazia rukoväte okolo objektu. (Na účely animácie odseku v textovom poli je aj objekt, ale ho nemuseli rukovätí na zmenu veľkosti, keď ju vyberiete, namiesto celého textového poľa má rukoväte na zmenu veľkosti.)

 2. Na karte animácie na páse s nástrojmi kliknite na položku Pridať animáciu a vyberte efekt animácie.

  Pridanie efektu animácie v PowerPointe

  Ak chcete zaistiť, aby sa animácie počas prezentovania prehrali, je potrebné prejsť na položky Prezentácia > Nastaviť prezentáciu a presvedčiť sa, že políčko Prezentovať bez animácie nie je začiarknuté. Keď je políčko začiarknuté, animácie sa zobrazia počas ukážky prezentácie, no nie počas prezentovania.

Informácie o použití dodatočných efektov animácie na ten istý objekt nájdete v téme Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt a informácie o pridávaní dráhy pohybu nájdete v téme Pridanie efektu animácie dráhy pohybu.

Niektoré úvodné a koncové efekty (napríklad prevrátiť, Drop a bič) a niektoré efekty zvýraznenia (napríklad farba štetca a vlnovkou) sú k dispozícii iba pre objekty, ktoré obsahujú text. Ak chcete použiť efekt animácie, ktoré nie sú dostupné z tohto dôvodu, skúste pridať znak medzery vo vnútri objektu.

Zmeniť rýchlosť efektu animácie

Rýchlosť efektu je určený nastavením Trvanie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, pre ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte animácie kliknite v časti možnosti časovania do poľa Trvanie zadajte počet sekúnd, ktorý má efekt animácie na poslednú.

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe

  (Maximálna: 59 sekúnd. Minimálna:.01 sekúnd. Môžete zadajte trvanie alebo nahor alebo nadol šípky vybrať štandardné prírastkové hodnotu.)

Zmena spôsobu spustenia efektu animácie

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, pre ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte animácie kliknite v časti možnosti časovania, otvorte zoznam Spustiť a vyberte jednu z týchto troch možností popísané nižšie:

  Ak chcete efekt animácie spustiť

  Vyberte položku

  Po kliknutí na snímku

  Pri kliknutí

  Súčasne s predchádzajúcim efektom animácie v zozname. (Jedným kliknutím sa spustí dvoch alebo viacerých efektov animácie v rovnakom čase.)

  S predchádzajúcim

  Bezprostredne za predchádzajúcim efektom animácie v zozname dokončí prehrávanie. (Ak chcete, aby tento efekt animácie spustiť je potrebné žiadne ďalšie kliknutie.)

  Po predchádzajúcej

  Spustenie možnosti animácie v PowerPointe

Nastavte časový interval medzi efektmi animácie

Oneskorenie možnosť určuje, koľko času uplynie pred začatím konkrétne animáciu, ani po kliknutí na položku po predchádzajúcej animáciu uzatvára.

Zmena poradia efektov animácie na snímke

Ak chcete zmeniť usporiadanie množiny animácie na snímke:

 1. Otvorenie tably animácií: na karte animácie v skupine Rozšírená animácia vyberte položku Tabla animácií.

 2. Na table animácií vyberte animáciu, ktorú chcete zmeniť poradie.

 3. Na karte animácie na páse s nástrojmi v skupine časovanie v časti Zmena poradia animácií vyberte jednu z týchto možností:

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe
  • Vyberte Tlačidlá predchádzajúce presunúť efekt nahor jedno miesto v poradí, animácie.

  • Vyberte položku Premiestniť neskôr presunúť efekt nadol jedno miesto v poradí, animácie.

  Môžete vybrať možnosť viackrát, v prípade potreby presunúť váš vybratý efekt na príslušné miesto v poradí, animácie.

Odstránenie efektu animácie

Pri animovaní objekt (napríklad odrážky alebo obrázok), sú malé číslicami sa zobrazí len na ľavej strane daný objekt. V tomto číslicami indikuje prítomnosť efektu animácie a jeho miesto v poradia animácií na aktuálnej snímke.

Ak chcete odstrániť animácie
 1. Vyberte číslicami animácie, ktoré chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Ukážku animácie

Päť minút video, ktoré zobrazuje množstvo funkcie animácie, nájdete v téme školenie: Pridanie animácie snímok.

Pridanie animácie do objektu

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať.

  "Objekt" v tejto súvislosti je čokoľvek na snímke, napríklad obrázok, graf alebo textového poľa. Po výbere ho na snímke sa nezobrazia rukoväte okolo objektu. (Na účely animácie odseku v textovom poli je aj objekt, ale ho nemuseli rukovätí na zmenu veľkosti, keď ju vyberiete, namiesto celého textového poľa má rukoväte na zmenu veľkosti.)

 2. Na karte animácie na páse s nástrojmi v skupine animácia kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovaný efekt animácie.

  Skupina Animácia na karte Animácie.
  • Ak sa nezobrazujú požadované animácie efektov na úvod, efektov na záver, efektov zvýraznenia alebo dráh pohybu, kliknite na položky Ďalšie efekty na úvod, Ďalšie efekty zvýraznenia, Ďalšie efekty na záver alebo Ďalšie trasy pohybu.

  • Niektoré efekty na úvod a záver (napríklad Preklopenie, Pustenie a Uvedenie) a niektoré efekty zvýraznenia (napríklad Farba štetca a Vlna) sú k dispozícii len pre objekty, ktoré obsahujú text. Ak chcete použiť efekt animácie, ktorý z tohto dôvodu nie je k dispozícii, skúste do objektu pridať medzeru.

  • Po použití animácie na objekt alebo text sa animované položky na snímke označia netlačiteľnou očíslovanou značkou zobrazenou v blízkosti textu alebo objektu. Táto značka sa zobrazuje iba v normálnom zobrazení, ak je vybratá karta Animácie, prípadne ak je zobrazená pracovná tabla animácie.

Zmeniť rýchlosť efektu animácie

Rýchlosť efektu je určený nastavením Trvanie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, pre ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte animácie kliknite v časti možnosti časovania do poľa Trvanie zadajte počet sekúnd, že chcete efekt animácie na poslednú.

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe

  (Maximálna: 59 sekúnd. Minimálna:.01 sekúnd. Môžete zadajte trvanie alebo nahor alebo nadol šípky vybrať štandardné prírastkové hodnotu.)

Zmena spôsobu spustenia efektu animácie

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, pre ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte animácie kliknite v časti možnosti časovania, otvorte zoznam Spustiť a vyberte jednu z týchto troch možností popísané nižšie:

  Ak chcete efekt animácie spustiť

  Vyberte položku

  Po kliknutí na snímku

  Pri kliknutí

  Súčasne s predchádzajúcim efektom animácie v zozname. (Jedným kliknutím sa spustí dvoch alebo viacerých efektov animácie v rovnakom čase.)

  S predchádzajúcim

  Bezprostredne za predchádzajúcim efektom animácie v zozname dokončí prehrávanie. (Ak chcete, aby tento efekt animácie spustiť je potrebné žiadne ďalšie kliknutie.)

  Po predchádzajúcej

  Spustenie možnosti animácie v PowerPointe

Nastavte časový interval medzi efektmi animácie

Oneskorenie možnosť určuje, koľko času uplynie pred začatím konkrétne animáciu, ani po kliknutí na položku po predchádzajúcej animáciu uzatvára.

Zmena poradia efektov animácie na snímke

Ak chcete zmeniť usporiadanie množiny animácie na snímke:

 1. Otvorenie tably animácií: na karte animácie v skupine Rozšírená animácia vyberte položku Tabla animácií.

 2. Na table animácií vyberte animáciu, ktorú chcete zmeniť poradie.

 3. Na karte animácie na páse s nástrojmi v skupine časovanie v časti Zmena poradia animácií vyberte jednu z týchto možností:

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe
  • Vyberte Tlačidlá predchádzajúce presunúť efekt nahor jedno miesto v poradí, animácie.

  • Vyberte položku Premiestniť neskôr presunúť efekt nadol jedno miesto v poradí, animácie.

  Môžete vybrať možnosť viackrát, v prípade potreby presunúť váš vybratý efekt na príslušné miesto v poradí animácia.

Odstránenie efektu animácie

Pri animovaní objekt (napríklad odrážky alebo obrázok), sú malé číslicami sa zobrazí len na ľavej strane daný objekt. V tomto číslicami indikuje prítomnosť efektu animácie a jeho miesto v poradia animácií na aktuálnej snímke.

Ak chcete odstrániť animácie
 1. Vyberte číslicami animácie, ktoré chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorému chcete pridať viacero animácií.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Pridať animáciu.

  Skupina Rozšírená animácia na karte Animácie.

Zobrazenie zoznamu animácií aktuálne používaných na snímke

Zoznam všetkých animácií na snímke môžete zobraziť pomocou tably animácie. Tabla animácie zobrazuje dôležité informácie o efekte animácie, ako je napríklad typ efektu, vzájomné poradie jednotlivých efektov, názov príslušného objektu a trvanie efektu.

Ak chcete otvoriť pracovnú tablu animácie, na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

Pracovná tabla Animácia.

1. Čísla na pracovnej table označujú poradie, v akom sa efekty animácie prehrajú. Čísla na pracovnej table zodpovedajú netlačiteľným číslovaným značkám zobrazeným na snímke.

2. Časové osi predstavujú trvanie efektov.

3. Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto príklade je to efekt na záver.

4. Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípka nadol), vyberte položku v zozname a potom kliknutím na ikonu zobrazte ponuku.

Poznámky : 

 • Efekty sa zobrazia na pracovnej table animácie v takom poradí, v akom ste ich pridali.

 • Zobraziť môžete aj ikony označujúce časovanie spustenia efektov animácie vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Ak chcete zobraziť ikony časovania spustenia pre všetky animácie, kliknite na ikonu ponuky vedľa efektu animácie a vyberte položku Skryť rozšírenú časovú os.

 • Existuje niekoľko typov ikon označujúcich časovanie spustenia efektov animácie. Možnosti sú nasledovné:

  • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): animácia sa spustí po kliknutí myšou.

  • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí spolu s predchádzajúcim efektom v zozname. Nastavením sa kombinujú viaceré efekty v rovnakom čase.

  • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname.

Nastavenie možností efektu, časovania a poradia animácie

 • Ak chcete pre animáciu nastaviť možnosti efektu, na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na šípku uvedenú v pravej časti položky Možnosti efektu a kliknite na požadovanú možnosť.

 • Na karte Animácie môžete zadať začiatok, trvanie a časovanie oneskorenia animácie.

  • Ak chcete nastaviť Spustenie časovania animácie v skupine časovanie, kliknite na šípku napravo od ponuky Štart a vyberte požadovanú časovania.

  • Ak chcete nastaviť dĺžku trvania animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Trvanie požadovaný počet sekúnd.

  • Ak chcete nastaviť oneskorenie začiatku animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Oneskorenie požadovaný počet sekúnd.

 • Ak chcete zmeniť poradie animácie v zozname, na pracovnej table animácie vyberte animáciu, ktorej poradie chcete zmeniť, a potom na karte Animácie v skupine Časovanie kliknite v časti Zmeniť poradie animácie na položku Posunúť dopredu, ak sa má animácia odohrať pred inou animáciou v zozname, alebo na položku Posunúť dozadu, ak sa má animácia odohrať po inej animácii v zozname.

Testovanie efektu animácie

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • Na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

  Skupina Ukážka na karte Animácie.

Prehľad animácií

Môžete použiť efekty animácie v Microsoft Office PowerPoint 2007, alebo môžete vytvoriť vlastné vlastné efekty. Efekty animácie môžete použiť na jednotlivé snímky, predloha snímky alebo vlastné rozloženia snímok. Ďalšie informácie o predlohy snímok a vlastné rozloženia, pozrite si tému Vytvorenie a úprava predlohy snímky a čo je rozloženie snímky?

 • Príklady najobľúbenejších efektov animácie pre text alebo objekty spolu s podrobným postupom nájdete v téme Použitie ukážkových animácií v prezentácii, v ktorej tiež nájdete postupy na vykonanie nasledujúcich akcií:

  • použitie efektov animácie na úvod a na záver pre odrážky textu,

  • použitie zvukových efektov pre odrážky textu,

  • použitie dráhy pohybu pre objekt,

  • Testovanie efektov animácie

 • Informácie o prechodov medzi snímkami (vrátane rôznych typov, ktoré sú k dispozícii) a pridaním zvuk, ktorý chcete prechody snímok, pozrite si tému Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami.

 • Súvisiace informácie nájdete v téme animovať grafický prvok SmartArt.

Použitie vstavaného efektu animácie pre text alebo objekt

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

  "Objekt" v tejto súvislosti je čokoľvek na snímke, napríklad obrázok, graf alebo textového poľa. Po výbere ho na snímke sa nezobrazia rukoväte okolo objektu.

 2. Na karte animácie na páse s nástrojmi v skupine animácie vyberte efekt animácie, ktoré chcete v zozname animovať.

  Informácie o zamestnancoch v ovládacích prvkoch predlohy a podrobností vo formulári

  Ak váš vybratý objekt je blok textu, budete mať dve možnosti pre každý typ animácie v zozname animovať:

  • Všetky naraz: animácia sa vyskytuje pre celý text v rovnakom čase.

  • 1. úroveň odsekmi: animácia sa vyskytuje samostatne v poradí pre každý odsek textového poľa.

Odstránenie efektu animácie

 • Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete odstrániť animácie z.

 • Na karte animácie v skupine animácie vyberte Bez animácie v zozname animovať.

Vytvorenie a použitie efektu animácie pre text alebo objekty

Ak chcete získať väčšiu kontrolu nad tým, ako a kedy sa použijú efekty, môžete vytvoriť a použiť vlastné animácie. Môžete napríklad zväčšiť alebo zmenšiť text, prípadne ho otočiť alebo na ňom použiť efekt trblietania. Animácie tiež možno nastaviť tak, aby sa pri zobrazení obrázka prehral zvuk potlesku. Máte možnosť použiť viacero animácií, a vytvoriť tak líniu textu, ktorý sa zobrazí a zmizne so zvukom alebo bez zvuku, a potom môžete nechať text úplne zmiznúť. Ďalej môžete okrem preddefinovaných alebo vlastných dráh pohybu použiť aj možnosti efektov zvýraznenia, efektov na úvod alebo na záver.

Na vytváranie vlastných animácií sa používa pracovná tabla Vlastné animácie. Pracovná tabla Vlastné animácie zobrazuje dôležité informácie o efekte animácie vrátane typu efektu, vzájomného poradia jednotlivých efektov a textovej časti efektu.

Pracovná tabla Vlastné animácie

1. Ikony označujú časovanie efektov animácie vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Možnosti sú nasledovné:

 • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): efekt animácie sa spustí po kliknutí na snímku.

 • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí súčasne s predchádzajúcim efektom v zozname (znamená to, že sa jedným kliknutím spustia dva efekty animácie alebo sa ich spustí viacero).

 • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí ihneď po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname (znamená to, že na spustenie ďalšieho efektu animácie nie je potrebné ďalšie kliknutie).

2. Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípka nadol), vyberte položku v zozname a potom kliknutím na ikonu zobrazte ponuku.

3. Čísla označujú poradie, v akom sa efekty animácie prehrajú. Čísla zodpovedajú označeniam priradeným k animovaným položkám pri normálnom zobrazení a pri zobrazení pracovnej tably Vlastné animácie.

4. Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto príklade je to efekt zvýraznenia.

Animované položky sú na snímke označené netlačiteľnými číslovanými značkami. Táto značka zodpovedá efektom v zozname Vlastné animácie a zobrazí sa vedľa textu alebo objektu. Značka sa zobrazí len v normálnom zobrazení a pri otvorenej pracovnej table Vlastné animácie.

Tip : Podrobné príklady najobľúbenejších efektov animácie na text alebo objekty nájdete v článku Používanie efektov ukážkových animácií v prezentácii.

Ak chcete v programe Office PowerPoint 2007 použiť vlastné efekty animácie, postupujte takto:

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 3. Na pracovnej table Vlastné animácie kliknite na položku Pridať efekt a potom vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa text alebo objekt zobrazil pomocou efektu, ukážte na položku Začiatok a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete do textu alebo objektu, ktorý sa už na snímke nachádza, pridať efekt, ako je napríklad efekt otočenia, ukážte na položku Zvýraznenie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, prostredníctvom ktorého daný text alebo objekt v určitom bode snímku opustí, ukážte na položku Koniec a potom kliknite na požadovaný efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, pomocou ktorého sa text alebo objekt bude pohybovať na základe zadaného vzoru, ukážte na položku Trasy pohybu a potom kliknite na dráhu.

 4. Ak chcete určiť spôsob použitia efektu pre text alebo objekt, kliknite v zozname Vlastné animácie pravým tlačidlom myši na vlastný efekt animácie a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti efektu.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zadať nastavenie pre text, kliknite na kartách Efekt, Časovanie a Animácia textu na možnosti, ktoré chcete pri animovaní textu použiť.

  • Ak chcete zadať nastavenie pre objekt, kliknite na kartách Efekt a Časovanie na možnosti, ktoré chcete pri animovaní objektu použiť.

Efekty sa v zozname Vlastné animácie zobrazia v takom poradí, v akom ste ich pridali.

Testovanie efektu animácie

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • V dolnej časti pracovnej tably Vlastné animácie kliknite na položku Prehrať.

Testovanie efektov animácií stlačením tlačidla Prehrať

Ďalšie informácie o animácii textu a objektov

K dispozícii sú štyri rôzne typy efektov animácie:

 • Efekty skupiny Začiatok umožňujú postupné zjasňovanie objektu, jeho prílet na snímku z okraja alebo skok s odrazom na miesto zobrazenia.

 • Efekty skupiny Koniec zahŕňajú odlet objektu zo snímky, zmiznutie alebo opustenie snímky špirálovým pohybom.

 • Efekty skupiny Zdôraznenie zahŕňajú zmenšenie alebo zväčšenie objektu, zmenu farby alebo otáčanie sa objektu okolo stredu.

 • Dráhy pohybu umožňujú pohyb objektov nahor alebo nadol, doľava alebo doprava, prípadne po hviezdicovej alebo kruhovej trajektórii (okrem iných efektov). Nakresliť si môžete aj vlastné dráhy pohybu.

Môžete použiť akýkoľvek animácie samostatne alebo Kombinujte viacero efektov. Napríklad riadok textu výpočty v počas rastie, požiadať Prílet efekt a efekt zvýraznenia Zväčšenie alebo zmenšenie k nemu. Kliknite na položku Pridať animáciu a Pridanie efektov a pomocou tably animácií na nastavenie efekt zvýraznenia sa vyskytujú S predchádzajúcou.

Galéria efektov animácie na karte Animácie zobrazuje len najobľúbenejšie efekty. Kliknutím na položku Pridať animáciu, posunutím sa nadol a kliknutím na položky Ďalšie efekty na úvod, Ďalšie efekty zvýraznenia, Ďalšie efekty na záver alebo Ďalšie trasy pohybu získate ďalšie možnosti.

Ďalšie efekty animácií v PowerPointe

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Zmeniť slová zobrazujú jeden riadok v čase v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×