Analýza portfólia na základe načasovaných požiadaviek prostriedku

Po vytvorení analýz, stanovení priority projektov a analýze portfólia na základe nákladových obmedzení vysokej úrovne je ďalším krokom kontrola požiadaviek portfólia na prostriedky. Po preskúmaní projektového plánu a načasovaných požiadaviek na prostriedky je bežným výstupom situácia, kedy mnohé projekty nemôžu pokračovať bez významných úprav plánu a prostriedkov. Funkcia analýzy obmedzenia prostriedku v aplikácii Project Web App označuje prostriedky pre projekty pomocou dostupnosti z hľadiska roly a požiadaviek na projekt.

Poznámka:  Tento článok a v ňom obsiahnuté videá opisujú typický scenár analýzy portfólia. Vaša organizácia si mohla tento proces prispôsobiť tak, aby sa splnili jej jedinečné obchodné potreby.

 1. Na stránke analýzy Vlastnosti analýzy v časti Načasované plánovanie prostriedkov začiarknite políčko Analyzovať načasované požiadavky na prostriedky projektu v porovnaní s organizačnou kapacitou prostriedkov.

 2. V časti Horizont a zrnitosť plánovania vyberte časový rámec pre návrhy v analýze nastavením dátumov v poliach Začiatok horizontu plánovania a Koniec horizontu plánovania.

 3. V zozname Zrnitosť plánovania vyberte, či chcete zobraziť mesačné alebo štvrťročné.

 4. V časti Možnosti prostriedku vyberte Vlastné pole roly, ktoré organizácia používa a potom vyberte ďalšie filtre.

 5. V časti Dátum začatia a skončenia projektu vyberte, či chcete Použiť nastavenie využitia plánu prostriedkov, t. j. dátum začatia a skončenia projektu sa prevezme z údajov o požiadavkách na prostriedok v návrhoch, alebo či chcete použiť možnosť Vlastné polia, t. j. dátumy sa preberú z polí, ktoré označíte ako Dátum začatia a Dátum skončenia.

 6. Ak chcete pokračovať v analýze, kliknite na položku Ďalej. Po dokončení analýzy nákladových obmedzení je ďalším krokom analýza obmedzenia prostriedkov.

 7. Overte červené „medzery“ prostriedku a upravte ich pomocou nasledujúcich krokov:

 8. Presadenie zahrnutia alebo vyradenia prostriedku

 9. Úprava plánu

 10. Nábor prostriedkov a nárast nákladov

 11. Obmedzenie nákladov na prostriedky a nábor prostriedkov, ktorý nezvyšuje nákladovosť

 12. Zmena organizačnej kapacity prostriedkov a požiadaviek na prostriedky vzhľadom na návrhy

Po dokončení uvedených postupov je ďalším krokom potvrdenie rozhodnutí o výberoch a ich oznámenie ďalším členom portfólia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×