Aktualizácia, oprava alebo odinštalovanie produktov technológie Office Klikni a spusti

Produkty technológie Microsoft Office Klikni a spusti môžete aktualizovať, opraviť alebo odinštalovať. Ďalšie informácie o technológii Office Klikni a spusti nájdete v časti Ďalšie informácie o technológii Office Klikni a spusti.

Čo chcete urobiť?

Aktualizácia produktov technológie Office Klikni a spusti

Oprava produktov technológie Office Klikni a spusti

Windows 7

Windows Vista

Systém Windows XP

Odinštalovanie produktov technológie Office Klikni a spusti

Windows 7

Windows Vista

Systém Windows XP

Aktualizácia produktov technológie Office Klikni a spusti

Aktualizácie produktov technológie Office Klikni a spusti sa automaticky preberajú do vášho počítača, ale pred uplatnením aktualizácií bude možno potrebné zavrieť programy balíka Office.

Keď sa aktualizácie prevezmú a ich uplatnenie je blokované, zobrazí sa upozornenie: malé rozbaľovacie okno zobrazené v oblasti upozornení.

Väčšina aktualizácií nevyžaduje internetové pripojenie počas celého procesu aktualizácie. Ak sa však internetové pripojenie vyžaduje počas celého procesu aktualizácie, zobrazí sa hlásenie s upozornením, že musíte zostať pripojení až do dokončenia aktualizácie.

Kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:

 • OK    Pred kliknutím na tlačidlo OK by ste mali uložiť otvorené súbory a zavrieť otvorené programy balíka Microsoft Office.

Dôležité    Ak sú otvorené akékoľvek programy balíka Office po kliknutí na tlačidlo OK, proces aktualizácie ich zavrie, pričom prídete o neuložené súbory a údaje.

 • Zrušiť    S inštaláciou aktualizácií môžete počkať. Keď ste pripravení inštalovať aktualizácie, vykonajte nasledovné:

 • V programe balíka Office kliknite na kartu Súbor.

 • Kliknite na položku Pomocník a potom na tlačidlo Použiť aktualizácie.

 • Zakázať aktualizácie    Túto možnosť neodporúčame. Ak zakážete aktualizácie, nebudete môcť využívať aktualizácie zvyšujúce zabezpečenie a spoľahlivosť.

Na začiatok stránky

Oprava produktov technológie Office Klikni a spusti

Dôležité    Oprava produktov technológie Office Klikni a spusti vyžaduje internetové pripojenie počas celého procesu opravy.

Súbory, ktoré ste vytvorili pomocou balíka Microsoft Office, sa neodstránia. Môžete však zvoliť uloženie nastavení alebo prispôsobení balíka Microsoft Office vytvorených v iných programoch balíka Office.

Windows 7

 1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a potom kliknite na možnosť Programy a súčasti.

Poznámka    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 1. Kliknite na položku Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 alebo na položku Microsoft Office Starter 2010 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 2. Nastavte začiarkavacie políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office:

 3. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 4. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, nechcete uložiť, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

Poznámka    Ak chcete uložiť prispôsobenia pása, nie však ostatné nastavenia balíka Office, najskôrexportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása nie sú dostupné v balíku Office Starter 2010).

 1. Kliknite na tlačidlo Opraviť.

Windows Vista

 1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a potom kliknite na možnosť Programy a súčasti.

Poznámka    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 1. Kliknite na položku Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 alebo na položku Microsoft Office Starter 2010 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 2. Nastavte začiarkavacie políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office:

 3. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 4. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, nechcete uložiť, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

Poznámka    Ak chcete uložiť prispôsobenia pása, nie však ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása nie sú dostupné v balíku Office Starter 2010).

 1. Kliknite na tlačidlo Opraviť.

Systém Windows XP

 1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na možnosť Zmeniť alebo odstrániť programy.

Poznámka V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

 1. Kliknite na položku Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 alebo na položku Microsoft Office Starter 2010 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 2. Nastavte začiarkavacie políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office:

 3. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 4. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, nechcete uložiť, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

Poznámka    Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, nie však ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi.

 1. Kliknite na tlačidlo Opraviť.

Na začiatok stránky

Odinštalovanie produktov technológie Office Klikni a spusti

Súbory, ktoré ste vytvorili pomocou balíka Microsoft Office, sa neodstránia. Môžete však zvoliť uloženie nastavení alebo prispôsobení balíka Microsoft Office vytvorených v iných programoch balíka Office.

Dôležité    Prispôsobenia sa dajú použiť iba v rovnakom produkte a jazykovej verzii balíka Microsoft Office.

Windows 7

 1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a potom kliknite na možnosť Programy a súčasti.

Poznámka    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 1. Kliknite na položku Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 alebo na položku Microsoft Office Starter 2010.

 2. Nastavte začiarkavacie políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office:

 3. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 4. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, nechcete uložiť, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

Poznámka    Ak chcete uložiť prispôsobenia pása, nie však ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása nie sú dostupné v balíku Office Starter 2010).

 1. Kliknite na položku Odinštalovať.

Windows Vista

 1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Programy a potom kliknite na možnosť Programy a súčasti.

Poznámka    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 1. Kliknite na položku Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 alebo na položku Microsoft Office Starter 2010.

 2. Nastavte začiarkavacie políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office:

 3. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 4. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, nechcete uložiť, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

Poznámka    Ak chcete uložiť prispôsobenia pása, nie však ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása nie sú dostupné v balíku Office Starter 2010).

 1. Kliknite na položku Odinštalovať.

Systém Windows XP

 1. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na možnosť Zmeniť alebo odstrániť programy.

Poznámka    V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

 1. Kliknite na položku Microsoft Office Klikni a spusti.

 2. Nastavte začiarkavacie políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office:

 3. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 4. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, nechcete uložiť, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

Poznámka    Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, nie však ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi.

 1. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Platí pre: Office 2010, Word Starter, OneNote 2010, Word 2010, Excel Starter, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk