Aktualizácia, oprava alebo odinštalovanie produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Produkty technológie Microsoft Office 2010 Klikni a spusti môžete aktualizovať, opraviť alebo odinštalovať. Ďalšie informácie o technológii Office Klikni a spusti nájdete v časti Ďalšie informácie o technológii Office Klikni a spusti.

Čo vás zaujíma?

Aktualizácia produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Oprava produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Odinštalovanie produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Aktualizácia produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Aktualizácie produktov technológie Office Klikni a spusti sa automaticky sťahujú do vášho počítača, ale pred použitím aktualizácií bude možno treba zavrieť programy balíka Office.

Keď sa aktualizácie stiahnu, ale ich používanie je blokované, zobrazí sa upozornenie v malom rozbaľovacom okne zobrazenom v oblasti upozornení.

Väčšina aktualizácií nevyžaduje internetové pripojenie počas celého procesu aktualizácie. Ak sa však internetové pripojenie vyžaduje počas celého procesu aktualizácie, zobrazí sa hlásenie s upozornením, že musíte zostať pripojení až do dokončenia aktualizácie.

Kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:

 • OK    Pred kliknutím na tlačidlo OK by ste mali uložiť všetky otvorené súbory a zavrieť otvorené programy balíka Microsoft Office.

Dôležité :  Ak sú po kliknutí na položku OK otvorené akékoľvek programy balíka Office, proces aktualizácie ich zavrie, pričom prídete o neuložené súbory a údaje.

 • Zrušiť    S inštaláciou aktualizácií môžete počkať. Keď ste pripravení inštalovať aktualizácie, vykonajte toto:

 • V programe balíka Office kliknite na kartu Súbor.

 • Kliknite na položku Pomocník a potom na tlačidlo Použiť aktualizácie.

 • Zakázať aktualizácie    Túto možnosť neodporúčame. Ak zakážete aktualizácie, nebudete môcť využívať aktualizácie zvyšujúce zabezpečenie a spoľahlivosť.

Na začiatok stránky

Oprava produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Oprava produktov technológie Office Klikni a spusti vyžaduje internetové pripojenie počas celého procesu opravy.

Súbory, ktoré ste vytvorili pomocou balíka Microsoft Office, sa neodstránia. Môžete však vybrať uloženie nastavení alebo prispôsobení balíka Microsoft Office vytvorených v programoch balíka Office.

Windows 7

 1. V ovládacom paneli kliknite na položky Programy >Programy a súčasti.

  V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položky Microsoft Office 2010 pre podnikateľov, Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Microsoft Office Starter 2010 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. Začiarknite políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 4. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 5. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, uložiť nechcete, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

  Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, ale nie ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása s nástrojmi nie sú k dispozícii v balíku Office Starter 2010).

 6. Kliknite na tlačidlo Opraviť.

Windows Vista

 1. V ovládacom paneli kliknite na položky Programy >Programy a súčasti.

  V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položky Microsoft Office 2010 pre podnikateľov, Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Microsoft Office Starter 2010 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. Začiarknite políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 4. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 5. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, uložiť nechcete, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

  Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, ale nie ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása s nástrojmi nie sú k dispozícii v balíku Office Starter 2010).

 6. Kliknite na tlačidlo Opraviť.

Windows XP

 1. V ovládacom paneli kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť programy.

  V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

 2. Kliknite na položky Microsoft Office 2010 pre podnikateľov, Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Microsoft Office Starter 2010 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. Začiarknite políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 4. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 5. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, uložiť nechcete, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

  Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, ale nie ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi.

 6. Kliknite na tlačidlo Opraviť.

Na začiatok stránky

Odinštalovanie produktov technológie Office 2010 Klikni a spusti

Súbory, ktoré ste vytvorili pomocou balíka Microsoft Office, sa neodstránia. Môžete však vybrať uloženie nastavení alebo prispôsobení balíka Microsoft Office vytvorených v programoch balíka Office.

Dôležité :  Prispôsobenia sa dajú použiť iba v rovnakom produkte a jazykovej verzii balíka Microsoft Office.

Windows 7

 1. V ovládacom paneli kliknite na položky Programy >Programy a súčasti.

  V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položky Microsoft Office 2010 pre podnikateľov, Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Microsoft Office Starter 2010.

 3. Začiarknite políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 4. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 5. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, uložiť nechcete, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

  Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, ale nie ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása s nástrojmi nie sú k dispozícii v balíku Office Starter 2010).

 6. Kliknite na položku Odinštalovať.

Windows Vista

 1. V ovládacom paneli kliknite na položky Programy >Programy a súčasti.

  V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položky Microsoft Office 2010 pre podnikateľov, Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Microsoft Office Starter 2010.

 3. Začiarknite políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 4. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 5. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, uložiť nechcete, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

  Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, ale nie ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi (prispôsobenia pása s nástrojmi nie sú k dispozícii v balíku Office Starter 2010).

 6. Kliknite na položku Odinštalovať.

Windows XP

 1. V ovládacom paneli kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť programy.

  V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft Office Klikni a spusti.

 3. Začiarknite políčko Odstrániť používateľské nastavenie balíka Office a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 4. Ak chcete uložiť nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, políčko nezačiarknite.

 5. Ak nastavenia balíka Microsoft Office, napríklad prispôsobenia pása s nástrojmi, uložiť nechcete, alebo ak sa vyskytujú problémy s nastaveniami, ktoré chcete opraviť, začiarknite políčko.

  Ak chcete uložiť prispôsobenia pása s nástrojmi, ale nie ostatné nastavenia balíka Office, najskôr exportujte prispôsobenia pása s nástrojmi.

 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×