Aktualizácia kategórií a označení v kalendári zo starších verzií na použitie v programe Office Outlook 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Microsoft Office Outlook 2007 kategórií farby priradené a sú premenované podľa toho, ako farebné kategórie. Priradenie farby k kategorizované položky a umiestnenie farby výrazne v otvoriť položky, napríklad kontakty, a v tabuľka zobrazenia, napríklad priečinka Doručená pošta, môžete jednoducho identifikovať a sledovať kategorizované položky.

Pri inovácii na program Office Outlook 2007 zo staršej verzie programu Outlook budú kategórie a kategorizované položky naďalej dostupné. Označenia v kalendári sú nahradené farebnými kategóriami.

Obsah tohto článku

Čo sa stane s svoje existujúce kategórie po inovácii na Office Outlook 2007?

Ako kategorizované položky vyzerať a fungovať po prepnutí medzi verziami programu Outlook?

Čo sa stane s existujúcimi kategóriami po inovácii na program Office Outlook 2007?

 • Kategórie zo starších verzií budú pracovať rovnako. Môžete napríklad aj naďalej zoskupovať a vyhľadávať kategorizované položky. V programe Office Outlook 2007 je stĺpec Kategórie viac viditeľný a kategorizované položky je možné jednoduchšie zoraďovať.

 • Označenia v kalendári zo starších verzií sú v programe Office Outlook 2007 nahradené farebnými kategóriami. Farebné kategórie poskytujú rovnaké funkcie ako označenia v kalendári. Položky kalendára, ktoré sú priradené k označeniam v kalendári, majú v programe Office Outlook 2007 rovnakú alebo čo najviac podobnú farbu.

 • Nové kategorizovať ponuky Button image v Office Outlook 2007 zobrazuje šesť nových predvolených farebných kategórií, ktoré sú pomenované ich farieb, napríklad červené kategórie. V ponuke sa zobrazí aj kategórie, ktoré sú priradené k kontakty a poznámky alebo označenia priradené v starších verziách programu Outlook v kalendári. V ponuke zobrazí až 15 farebné kategórie v čase. Ak chcete zobraziť úplný zoznam dostupných farebných kategórií, vrátane nového predvolená farba kategórií, všetkých predchádzajúcich kategórií a predchádzajúce označenia kalendárov (teraz nahradený použitím farebných kategórií), kliknite na položku Všetky kategórie v ponuke.

 • Ako preventívne opatrenie proti neúmyselnému pridávaniu kategórií prijatých od iných osôb do zoznamu kategórií príjemcov sa farebné kategórie, ktoré boli priradené iba k e-mailovým položkám, sa do zoznamu programu Office Outlook 2007 nepriraďujú automaticky.

 • Kategórie, ktoré sú priradené súčasne v programe Office Outlook 2007 aj v starších verziách programu Outlook, sa zobrazujú v otvorených položkách, ako sú napríklad hlavičky správ, otvorené kontakty a otvorené položky kalendára. V hornej časti týchto položiek sa zobrazuje priradená farba a názov farebnej kategórie. Ak sú k položke priradené viaceré kategórie, zobrazujú sa všetky kategórie.

 • Ak sú k poštovej položke priradené viaceré kategórie a používate viacriadkové zobrazenie priečinka Doručená pošta, v stĺpci Kategórie sa súčasne zobrazia maximálne tri farby. Všetky priradené názvy kategórií a farby sa však zobrazia v hornej časti otvorenej položky. V jednoriadkovom zobrazení sa v stĺpci môžu zobraziť všetky priradené kategórie.

  Použitie jednoriadkových zobrazenia v priečinku doručenej pošty zobraziť stĺpce

  Jednoriadkové a viacriadkové zobrazenie môžete prepínať úpravou šírky okna priečinka Doručená pošta posúvaním myši. Hlavičky stĺpcov, ako je napríklad Kategorizovať, sa zobrazujú iba v jednoriadkovom zobrazení.

 • Predtým kategorizované poznámky a položky kalendára sa v programe Office Outlook 2007 zobrazia v rovnakých farbách alebo vo farbách, ktoré sa najviac podobajú na ich pôvodnú farbu.

 • Zoznam hlavných kategórií zo starších verzií programu Outlook nie je zahrnutý do programu Office Outlook 2007. Kategórie, ktoré nie sú priradené k položke zahrnutej do inovácie, sa nezahrnú do programu Office Outlook 2007.

 • Do sekcie Vyhľadávacie priečinky v navigačná tabla sa pridal nový vyhľadávací priečinom Kategorizovaná pošta, ktorý poskytuje zobrazenie všetkých kategorizovaných položiek pošty. V rámci tohto priečinka môžete zoraďovať a zoskupovať kategorizované položky.

 • Položky v iných predajniach Outlooku, napríklad Archívne priečinky, môžete manuálne inovovať na Office Outlook 2007. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok pre ukladací priestor, kliknite na položku Vlastnosti pre názov priečinka a potom kliknite na položku inovovať na farebné kategórie.

Na začiatok stránky

Ako vyzerajú a pracujú kategorizované položky pri prepínaní medzi rôznymi verziami programu Outlook?

 • Kategórie zo všetkých verzií pracujú stále rovnako. Môžete napríklad aj naďalej zoskupovať a prehľadávať kategorizované položky.

 • Ak priradíte farebnú kategóriu k položke v programe Office Outlook 2007 a pozriete sa na túto položku v staršej verzii programu Outlook, názov priradenej farebnej kategórie sa zobrazuje iba v stĺpci Kategórie v zobrazení tabuľky. V niektorých prípadoch je potrebné posunúť obsah zobrazovaný na obrazovke, aby sa stĺpec Kategórie zobrazil. Ak priradíte kategóriu k položke v staršej verzii a potom položku zobrazíte v programe Office Outlook 2007, zobrazí sa názov kategórie a najbližšia zhodná farba.

  Poznámka : Ak plánujete pracovať s rôznymi verziami programu Outlook, môžete jednoducho zladiť názvy farebných kategórií a farby tak, aby boli konzistentné vo všetkých používaných verziách.

 • Ak je položka kategorizovaná v staršej verzii a potom sa zobrazuje v programe Office Outlook 2007, farebný blok v stĺpci Kategórie sa v zobrazeniach tabuľky zobrazí inak. Hoci farba v maximálnej možnej miere zodpovedá farbe v programe Office Outlook 2007, zobrazuje sa ako plochý farebný blok, aby sa odlíšil od položiek kategorizovaných v programe Office Outlook 2007, ktoré majú menšie farebné bloky so zaoblenými rohmi.

 • Ak priradíte farebnú kategóriu ku kontaktu alebo položke kalendára v programe Office Outlook 2007 a potom otvoríte položku v staršej verzii, zobrazí sa názov priradenej farebnej kategórie v spodnej časti otvorenej položky v poli Kategórie. Pre položku kalendára sa v poli Označenie v kalendári zobrazí aj farba priradená k farebnej kategórii. Farba je rovnaká ako v programe Office Outlook 2007 alebo najviac zhodná dostupná farba.

 • Ak priradíte farebnú kategóriu k poznámke v programe Office Outlook 2007 a potom zobrazíte poznámku v staršej verzii programu, má rovnakú farbu alebo farbu, ktorá je zo všetkých dostupných farieb najviac zhodná s pôvodnou farbou.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×