Aktivácia programov balíka Office 2010

Nasledujúce informácie sa poskytujú ako pomoc pri aktivácii programov balíka Microsoft Office 2010. Informácie o riešení problémov nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora spoločnosti Microsoft.

Ak používate tento počítač v práci alebo ako súčasť organizácie, je možné, že používate objemové vydanie balíka Microsoft Office 2010. Informácie o aktivovaní pomocou objemovej licencie nájdete v časti Aktivácia objemových vydaní balíka Office2010.

Obsah tohto článku

Ako aktivujem svoje programy balíka Office 2010?

Aktivácia prostredníctvom internetu alebo telefónu

Ako môžem aktiváciu vykonať neskôr?

Ako zistím, či je už môj softvér aktivovaný?

Čo je skúšobná verzia?

Čo znamená konvertovať?

Čo je aktivácia, čas odkladu a obmedzená funkčnosť?

Čo mám robiť, ak používam tento počítač v práci alebo ako súčasť organizácie?

Čo mám robiť, ak používam balík Office Starter 2010?

Ako aktivujem svoje programy balíka Office 2010?

Pri prvom spustení programu balíka Office po jeho inštalácii sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, ak ste tento kód nezadali počas inštalácie.

Aktivácia prostredníctvom internetu alebo telefónu

Po zadaní platného kódu Product Key sa automaticky spustí Sprievodca aktiváciou a ponúkne vám dve možnosti ďalšieho postupu:

 • Aktivácia prostredníctvom internetu     Sprievodca aktiváciou sa prostredníctvom internetového pripojenia automaticky pripojí na licenčné servery spoločnosti Microsoft. Ak používate platný kód Product Key, ktorý ešte nebol použitý v povolenom počte inštalácií, produkt sa okamžite aktivuje.

  Pri aktivácii pomocou internetu sa do spoločnosti Microsoft s použitím šifrovaného prenosu odošle identifikácia produktu (odvodená od kódu Product Key inštalácie). Do počítača sa potom naspäť odošle odozva (identifikácia potvrdenia) na aktiváciu produktu. Ak sa rozhodnete svoj produkt aktivovať prostredníctvom internetu a ešte nemáte pripojenie na internet, sprievodca vás upozorní, že neexistuje žiadne pripojenie.

 • Aktivácia prostredníctvom telefónu     Môžete zavolať do strediska aktivácie produktov a aktivovať svoj produkt s pomocou zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.

  Dôležité   Čísla stredísk aktivácie nie sú v tomto článku uvedené, pretože ich je veľa a to správne číslo pre vás závisí od viacerých faktorov. Softvér spoločnosti Microsoft je možné získať v rámci rôznych licencií vrátane individuálnych maloobchodných licencií, licencií výrobcov OEM a hromadných licencií. Telefónne čísla závisia od licencie produktu a od krajiny alebo oblasti. V kroku 2 v Sprievodcovi aktiváciou použite poskytnuté telefónne číslo na volanie do strediska aktivácie produktov spoločnosti Microsoft.

  Telefonická aktivácia môže trvať dlhšie než aktivácia prostredníctvom internetu. Pri volaní by ste sa mali nachádzať pri svojom počítači a mali byť ste mať poruke svoj kód Product Key.

  1. Na obrazovke Sprievodcu aktiváciou vyberte krajinu alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate, a v ktorej chcete produkt používať.

   Sprievodca vám poskytne telefónne čísla.

  2. Zatelefonujte so strediska aktivácie produktov.

   Zástupca oddelenia služieb zákazníkom vás požiada o identifikáciu inštalácie (zobrazuje sa na obrazovke) a ostatné relevantné informácie. Po overení identifikácie inštalácie získate identifikáciu potvrdenia.

  3. Na obrazovke Sprievodcu aktiváciou zadajte identifikáciu potvrdenia do políčok v dolnej časti obrazovky a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka   

  4. Telefonická aktivácia nie je k dispozícii pre skúšobné verzie a verzie s prihlásením na odber.

  5. Pre nepočujúcich používateľov a používateľov s poruchami sluchu sú k dispozícii služby Microsoft Text Telephone (TT/TTY). Ak používate modem TT/TTY, v USA môžete volať na telefónne číslo (800) 718 1599. V ostatných krajinách môžete s použitím modemu TT/TTY volať na číslo (716) 871 6859. Služba TT/TTY je k dispozícii iba v angličtine.

Na začiatok stránky

Ako môžem aktiváciu vykonať neskôr?

Ak nechcete svoju kópiu softvéru aktivovať pri jej inštalácii, môžete ju aktivovať neskôr.

Ak máte problém s aktiváciou, obráťte sa na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom na telefónnom čísle uvedenom na obrazovke sprievodcu.

Poznámka   Telefonická podpora nie je k dispozícii pre skúšobné verzie a verzie s prihlásením na odber. Sprievodca preto neposkytne telefónne číslo pre ani jednu z týchto verzií.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Pomocník a potom na položku Aktivovať kód Product Key.

 3. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu aktiváciou.

 1. Po dokončení sprievodcu vypnite program balíka Office a znova ho spustite.

  Poznámka   Ak znova kliknete na položku Aktivovať kód Product Key pred vypnutím a reštartovaním programu balíka Office, zobrazí sa hlásenie Tento produkt je už aktivovaný.

 2. Kroky 1 až 4 zopakujte pre všetky zobrazené tlačidlá Aktivovať kód Product Key.

Na začiatok stránky

Ako zistím, či je už môj softvér aktivovaný?

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Pomocník.

  • Ak sa nezobrazuje tlačidlo Aktivovať kód Product Key, softvér je už aktivovaný.

  • Ak sa zobrazuje tlačidlo Aktivovať kód Product Key, softvér nie je aktivovaný. Postupujte podľa pokynov v časti „Ako môžem vykonať aktiváciu neskôr?“.

Na začiatok stránky

Čo je skúšobná verzia?

Skúšobná verzia vám umožňuje skúšobne používať balík Office 2010 počas obmedzeného časového obdobia (zvyčajne 30 alebo 60 dní).

Poznámka   Niektoré skúšobné verzie nie je možné konvertovať na úplný produkt. V takom prípade je nutné odinštalovať skúšobnú verziu produktu a nainštalovať úplný produkt samostatne.

Na začiatok stránky

Čo znamená konvertovať?

Konvertovať znamená skončiť používanie skúšobnej verzie a rozhodnúť sa pre nákup úplného produktu. Zobrazí sa výzva na poskytnutie kódu Product Key, ktorý už vlastníte, alebo si ho zakúpite online.

Na začiatok stránky

Čo je aktivácia, čas odkladu a obmedzená funkčnosť?

Ak chcete ďalej používať všetky funkcie svojho produktu, musíte produkt aktivovať. Aktivácia produktu spoločnosti Microsoft je technológia spoločnosti Microsoft na boj proti krádežiam softvéru, ktorá je určená na overovanie legitimity získania licencie na používanie softvérových produktov.

Aktivácia    Tento proces overuje, či sa kód Product Key, ktorý je nutné zadať pri inštalácii produktu, používa v počítačoch povolených licenciou na používanie softvéru.

Doba odkladu    Pred zadaním platného kódu Product Key môžete softvér spúšťať 30 dní, čo je doba odkladu. Počas doby odkladu môžu byť zapnuté určité programy alebo súčasti, ktoré nie sú zahrnuté do zakúpeného produktu. Po zadaní platného kódu Product Key sa budú zobrazovať len zakúpené programy a súčasti.

Režim obmedzenej funkčnosti    Ak nezadáte platný kód Product Key počas doby odkladu, po uplynutí tejto doby softvér prejde do režimu obmedzenej funkčnosti. V režime obmedzenej funkčnosti sa softvér správa podobne ako zobrazovač. Ukladanie úprav do dokumentov ani vytváranie nových dokumentov nie sú k dispozícii a funkčnosť produktu môže byť obmedzená. Existujúce súbory alebo dokumenty sa po prechode do režimu obmedzenej funkčnosti zachovajú v pôvodnom stave. Po zadaní kódu Product Key a aktivácii softvéru budete mať opäť k dispozícii všetky funkcie zakúpených programov a súčastí.

Na začiatok stránky

Čo mám robiť, ak používam tento počítač v práci alebo ako súčasť organizácie?

Ak používate tento počítač v práci alebo ako súčasť organizácie, je možné, že používate objemové vydanie balíka Microsoft Office 2010. Informácie o aktivovaní pomocou objemovej licencie nájdete v časti Aktivácia objemových vydaní balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Čo mám robiť, ak používam balík Office Starter 2010?

Ak používate balík Microsoft Office Starter 2010, tento softvér sa dodáva už nainštalovaný do počítača. Balík Office Starter 2010 je už aktivovaný, a preto sa nevyžaduje zadanie kódu Product Key.

Na začiatok stránky

Platí pre: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, InfoPath Edit Mode 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk