Aktivácia balíka Office 2007

Keď po inštalácii balíka systém Microsoft Office 2007 prvýkrát spustíte niektorý z jeho programov, zobrazí sa výzva na zadanie kódu Product Key, ak ste tento kód nezadali počas inštalácie.

Ďalšie informácie o kóde Product Key získate v téme Zadanie alebo vyhľadanie kódu Product Key. Ďalšie informácie o riešení problémov získate na lokalite technickej podpory.

Čo chcete urobiť?

Ako je možné aktivovať programy balíka Office 2007?

Aktivácia prostredníctvom internetu alebo telefónu

Ako môžem aktiváciu vykonať neskôr?

Na začiatok stránky

Ako je možné aktivovať programy balíka Office 2007?

Aktivácia prostredníctvom internetu alebo telefónu

Pri zadaní platného kódu Product Key sa automaticky spustí Sprievodca aktiváciou. Sprievodca aktiváciou vám ponúka dve možnosti ďalšieho postupu:

 • Aktivácia prostredníctvom internetu     Sprievodca aktiváciou sa prostredníctvom internetového pripojenia automaticky pripojí na licenčné servery spoločnosti Microsoft. Ak používate platný kód Product Key, ktorý ešte nebol použitý v povolenom počte inštalácií, produkt sa okamžite aktivuje.

  Pri aktivácii prostredníctvom internetu sa spoločnosti Microsoft s použitím šifrovaného prenosu odošle identifikácia produktu (odvodená od kódu Product Key inštalácie). Do počítača sa potom naspäť odošle odozva (identifikácia potvrdenia) na aktiváciu produktu. Ak sa rozhodnete svoj produkt aktivovať prostredníctvom internetu a ešte nemáte pripojenie na internet, sprievodca vás upozorní, že neexistuje žiadne pripojenie.

 • Aktivácia prostredníctvom telefónu     Môžete zavolať do strediska aktivácie produktov a aktivovať svoj produkt s pomocou zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.

  Dôležité   Kontaktné telefónne čísla sa líšia v závislosti od licencie a od krajiny alebo územia. V kroku 2 Sprievodcu aktiváciou použite poskytnuté číslo na zavolanie do strediska aktivácie produktov spoločnosti Microsoft. Telefónne čísla stredísk aktivácie produktov nie sú v tomto článku uvedené, pretože správne telefónne číslo, na ktoré máte zavolať, závisí od viacerých faktorov. Softvér spoločnosti Microsoft je možné získať v rámci rôznych licencií vrátane individuálnych maloobchodných licencií, licencií výrobcov OEM a hromadných licencií, a preto je dôležité, aby ste použili číslo uvedené v Sprievodcovi aktiváciou.

  Telefonická aktivácia môže trvať dlhšie než aktivácia prostredníctvom internetu. Pri volaní by ste sa mali nachádzať pri svojom počítači a mali byť ste mať poruke svoj kód Product Key.

  1. V Sprievodcovi aktiváciou vyberte krajinu alebo územie, v rámci ktorého sa nachádzate a kde chcete produkt používať.

   Sprievodca vám poskytne jedno alebo viaceré telefónne čísla zodpovedajúce vášmu výberu. Ak chcete zavolať do strediska aktivácie produktov spoločnosti Microsoft, použite číslo uvedené na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

  2. Zavolajte do strediska aktivácie produktov.

   Zástupca oddelenia služieb zákazníkom vás požiada o identifikáciu inštalácie (zobrazuje sa na obrazovke) a ostatné relevantné informácie. Po overení identifikácie inštalácie získate identifikáciu potvrdenia.

  3. V Sprievodcovi aktiváciou zadajte identifikáciu potvrdenia do polí v dolnej časti obrazovky a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka   

  4. Telefonická aktivácia nie je k dispozícii pre skúšobné verzie a verzie dostupné na základe prihlásenia.

  5. Pre nepočujúcich používateľov a používateľov s poruchami sluchu sú k dispozícii služby Microsoft Text Telephone (TT/TTY). Ak používate modem TT/TTY, v USA môžete volať na telefónne číslo (800) 718-1599. V ostatných krajinách môžete s použitím modemu TT/TTY volať na číslo (716) 871-6859. Služba TT/TTY je k dispozícii iba v angličtine.

Na začiatok stránky

Ako môžem aktiváciu vykonať neskôr?

Ak nechcete svoju kópiu softvéru aktivovať pri jej inštalácii, môžete ju aktivovať neskôr.

Ak máte problém s aktiváciou, obráťte sa na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom na telefónnom čísle uvedenom na obrazovke sprievodcu.

Poznámka   Telefonická podpora nie je k dispozícii pre skúšobné verzie a verzie dostupné na základe prihlásenia. Sprievodca preto neposkytne telefónne číslo pre ani jednu z týchto verzií.

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu aktiváciou Activation Wizard.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu aktiváciou Activation Wizard.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu aktiváciou Activation Wizard.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Ako sa dá zistiť, či je už softvér aktivovaný?

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledovné potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  This product has already been activated.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa sprievodca aktiváciou Activation Wizard. Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  This product has already been activated.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa sprievodca aktiváciou Activation Wizard. Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  This product has already been activated.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa sprievodca aktiváciou Activation Wizard. Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Čo je aktivácia, doba odkladu a obmedzená funkčnosť?

Ak chcete ďalej používať všetky funkcie svojho produktu, musíte produkt aktivovať. Aktivácia produktu spoločnosti Microsoft je technológia spoločnosti Microsoft na boj proti krádežiam softvéru, ktorá je určená na overovanie legitimity získania licencie na používanie softvérových produktov.

Aktivácia    Tento proces overuje, či sa kód Product Key, ktorý je nutné zadať pri inštalácii produktu, používa v počítačoch povolených licenciou na používanie softvéru. Zadajte alebo vyhľadajte kód Product Key.

Doba odkladu    Pred zadaním platného kódu Product Key môžete softvér spustiť 25-krát, čo sa označuje ako doba odkladu. Počas doby odkladu môžu byť zapnuté určité programy alebo súčasti, ktoré nie sú zahrnuté v zakúpenom produkte. Po zadaní platného kódu Product Key sa budú zobrazovať len zakúpené programy a súčasti.

Režim obmedzenej funkčnosti    Ak nezadáte platný kód Product Key počas doby odkladu, po uplynutí tejto doby softvér prejde do režimu obmedzenej funkčnosti. V režime obmedzenej funkčnosti sa softvér správa podobne ako zobrazovač. Ukladanie úprav dokumentov ani vytváranie nových dokumentov nie je k dispozícii a funkčnosť produktu môže byť obmedzená. Existujúce súbory alebo dokumenty sa po prechode do režimu obmedzenej funkčnosti zachovajú v pôvodnom stave. Po zadaní kódu Product Key a aktivácii softvéru budete mať opäť k dispozícii všetky funkcie zakúpených programov a súčastí.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, SharePoint Designer 2007, Picture Manager 2007, Režim úprav v programe InfoPath 2007, Office 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, Project Standard 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk