Aktivácia balíka Office 2007

Dôležité : Keď si zvolíte možnosť aktivácie balíka Office cez telefón, môže sa vám zobraziť táto chyba: Telefonická aktivácia tohto produktu už nie je podporovaná. Aktivácia balíka Office cez telefón je možná aj na číslach uvedených pre vašu krajinu alebo oblasť v tomto článku.

Keď po inštalácii balíka Office 2007 po prvýkrát spustíte niektorý z jeho programov, zobrazí sa výzva na zadanie kódu Product Key, ak ste tento kód nezadali počas inštalácie.

Ďalšie informácie o kóde Product Key nájdete v téme Vyhľadanie kódu Product Key pre balík Office 2007. Dodatočné informácie o riešení problémov nájdete na lokalite podpory.

Aktivácia programov balíka Office 2007

Aktivácia balíka Office 2007 prostredníctvom internetu alebo telefónu

Pri zadaní platného kódu Product Key sa automaticky spustí Sprievodca aktiváciou. Sprievodca aktiváciou vám ponúka dve možnosti ďalšieho postupu:

 • Aktivácia prostredníctvom internetu     Sprievodca aktiváciou sa prostredníctvom internetového pripojenia automaticky pripojí na licenčné servery spoločnosti Microsoft. Ak používate platný kód Product Key, ktorý ešte nebol použitý v povolenom počte inštalácií, produkt sa okamžite aktivuje.

  Pri aktivácii pomocou internetu sa do spoločnosti Microsoft s použitím šifrovaného prenosu odošle identifikácia produktu (odvodená od kódu Product Key inštalácie). Do počítača sa potom naspäť odošle odozva (identifikácia potvrdenia) na aktiváciu produktu. Ak sa rozhodnete svoj produkt aktivovať prostredníctvom internetu a ešte nemáte pripojenie na internet, sprievodca vás upozorní, že neexistuje žiadne pripojenie.

 • Aktivácia prostredníctvom telefónu     Pomocou čísel pre vašu krajinu alebo oblasť uvedených v tomto článku môžete zavolať do strediska aktivácie a aktivovať svoj produkt s pomocou zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.

  Telefonická aktivácia môže trvať dlhšie než aktivácia prostredníctvom internetu. Pri volaní by ste sa mali nachádzať pri svojom počítači a mali byť ste mať poruke svoj kód Product Key.

  1. Pomocou čísel pre vašu krajinu alebo oblasť uvedených v tomto článku môžete zavolať do strediska aktivácie.

   Zástupca oddelenia služieb zákazníkom vás požiada o identifikáciu inštalácie (zobrazuje sa na obrazovke) a ostatné relevantné informácie. Po overení identifikácie inštalácie získate identifikáciu potvrdenia.

  2. V Sprievodcovi aktiváciou zadajte identifikáciu potvrdenia do polí v dolnej časti obrazovky a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Telefonická aktivácia nie je k dispozícii pre skúšobné verzie a verzie dostupné na základe prihlásenia.

  4. Pre nepočujúcich používateľov a používateľov s poruchami sluchu sú k dispozícii služby Microsoft Text Telephone (TT/TTY). Ak používate modem TT/TTY, v USA môžete volať na telefónne číslo (800) 718-1599. V ostatných krajinách môžete s použitím modemu TT/TTY volať na číslo (716) 871-6859. Služba TT/TTY je k dispozícii iba v angličtine.

Ako môžem aktiváciu balíka Office 2007 vykonať neskôr?

Ak nechcete svoju kópiu softvéru aktivovať pri jej inštalácii, môžete ju aktivovať neskôr.

Ak máte problém s aktiváciou, obráťte sa na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom na telefónnom čísle uvedenom na obrazovke sprievodcu.

Ktorý program balíka Office 2007 používate?

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Ako zistím, či je už môj balík Office 2007 aktivovaný?

Ktorý program balíka Office 2007 používate?

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledovné potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledovné potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledovné potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Aktivovať produkt.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Help kliknite na položku Activate product.

 2. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Aktivovať.

 3. Ak je softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledovné potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu aktiváciou.

Na začiatok stránky

Čo je aktivácia, doba odkladu a obmedzená funkčnosť?

Ak chcete ďalej používať všetky funkcie svojho produktu, musíte produkt aktivovať. Aktivácia produktu spoločnosti Microsoft je technológia spoločnosti Microsoft na boj proti krádežiam softvéru, ktorá je určená na overovanie legitimity získania licencie na používanie softvérových produktov.

Aktivácia    Tento proces overuje, či sa kód Product Key, ktorý je nutné zadať pri inštalácii produktu, používa v počítačoch povolených licenciou na používanie softvéru. Zadajte alebo vyhľadajte kód Product Key.

Doba odkladu    Pred zadaním platného kódu Product Key môžete softvér spustiť 25-krát, čo sa označuje ako doba odkladu. Počas doby odkladu môžu byť zapnuté určité súčasti alebo programy, ktoré nie sú zahrnuté v zakúpenom produkte. Po zadaní platného kódu Product Key sa budú zobrazovať len zakúpené programy a súčasti.

Režim s obmedzenou funkčnosťou    Ak nezadáte platný kód Product Key počas doby odkladu, po uplynutí tejto doby softvér prejde do režimu s obmedzenou funkčnosťou. V režime s obmedzenou funkčnosťou sa softvér správa podobne ako zobrazovač. Ukladanie úprav do dokumentov ani vytváranie nových dokumentov nie sú k dispozícii a funkčnosť produktu môže byť obmedzená. Existujúce súbory alebo dokumenty sa po prechode do režimu s obmedzenou funkčnosťou zachovajú v pôvodnom stave. Po zadaní kódu Product Key a aktivácii softvéru budete mať opäť k dispozícii všetky funkcie zakúpených programov a súčastí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×