Ako sa zúčastniť diskusií na lokalite SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zdieľať informácie a diskutovať o rôznych témach s druhými ľuďmi, môžete používať diskusný panel. Pokiaľ máte na lokalite SharePoint diskusnú skupinu, môžete s ňou s použitím programu Microsoft Office Outlook 2007 spolupracovať niekoľkými spôsobmi.

Poznámka: Funkcie opísané v tomto článku práca s lokalitami SharePoint, ktoré sú spustené Windows SharePoint Services 3.0 alebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ak nie ste si istí, ktoré verzie produktov spoločnosti Microsoft SharePoint a technológie na zjednodušenie ovládania sú spustené na serveri, požiadajte správcu servera.

Obsah tohto článku

Prehľad

Ako pripojiť diskusnú skupinu k programu Outlook

Príspevok v diskusnej skupine s použitím programu Outlook

Odpovedať na diskutovanú tému s použitím programu Outlook

Presunutie existujúcej položky pošty do diskusnej skupiny

Ako odstrániť diskusnú skupinu z programu Outlook

Odoslanie e-mailu do diskusnej skupiny

Prehľad

Diskusné skupiny je možné používať rôznymi spôsobmi, ako napríklad na kolektívnu diskusiu o riešení problémov spojených s projektom alebo na diskusie o spoločných záujmoch. Pokiaľ strávite veľa času prácou s e-mailom, môže byť pre vás jednoduchšie pracovať s diskusným panelom s použitím programu Office Outlook 2007 namiesto otvárania lokality SharePoint vo webovom prehľadávači.

Pripojenie diskusnej skupiny k programu Outlook

Po pripojení diskusnej skupiny na lokalite SharePoint k programu Outlook sa jej obsah zobrazí v navigačnej table v priečinku Zoznamy SharePoint. Diskusie na lokalite SharePoint je možné čítať, uverejňovať príspevky a odpovedať na ne bez opustenia programu Outlook. Položky z poštovej schránky, ako napríklad e-mailové správy, môžete do diskusnej skupiny pridávať pomocou funkcie kopírovania alebo premiestnením.

Po pripojení diskusného panela k programu Outlook môžete s vašimi diskusnými témami pracovať offline. Pokiaľ vytvoríte v režime offline témy alebo na ne odpoviete, vaša práca sa odošle na server, keď budete znova pripojení a obnovíte zobrazenie vo webovom prehľadávači.

Pokiaľ je na lokalite SharePoint a v diskusnej skupine povolené prijímanie e-mailov, je možné pridať obsah do diskusnej skupiny odoslaním e-mailu dokonca aj vtedy, keď ste nepripojili diskusný panel k programu Outlook. Ak je vaša pracovná skupina nastavená ako skupina služby SharePoint a má vlastný zoznam pre rozosielanie e-mailov, môže byť táto diskusná skupina už časťou pracovnej skupiny. V tomto prípade sa e-mail automaticky pridáva k diskusnej skupine, keď si navzájom posielate e-maily.

Nasledovné pokyny vám môžu pomôcť určiť, ktorý spôsob je na prácu s diskusnými skupinami najlepší.

Pripojte diskusnú skupinu k programu Outlook vtedy, keď:

 • Chcete zobraziť a pracovať s obsahom diskusnej skupiny rovnakým spôsobom, akým sa pracuje s e-mailom alebo s úlohami v navigačnej table.

 • Chcete vytvárať diskusné príspevky a nechcete ich posielať ako e-mailové správy.

 • Máte vo vašej poštovej schránke položky, ktoré chcete premiestniť do diskusnej skupiny.

 • Chcete použiť nástroje korektúry a ďalšie funkcie, dostupné v programe Outlook. Aj keď diskusné témy je možné formátovať pri práci s nimi na lokalite SharePoint, program Outlook poskytuje ďalšie nástroje, ako napríklad kontrolu pravopisu a slovník synoným.

 • Vo vašej diskusnej skupine alebo lokalite nie je povolené prijímanie e-mailov.

Do diskusnej skupiny pošlite e-mail vtedy, keď:

 • Posielate položku prostredníctvom e-mailu — adresu diskusnej skupiny je možné pridať k správe a potom ju poslať ako zvyčajne.

 • Vaša diskusná skupina je časťou vašej skupiny SharePoint, takže sa obsah zobrazí v diskusnej skupine ako prirodzená súčasť tímovej diskusie.

 • Chcete použiť nástroje korektúry a ďalšie funkcie, dostupné v programe Outlook. Aj keď diskusné témy je možné formátovať pri práci s nimi na lokalite SharePoint, program Outlook poskytuje ďalšie nástroje, ako napríklad kontrolu pravopisu a slovník synoným.

 • Zoznamy na vašej lokalite majú povolené prijímať e-maily.

Poznámka: V závislosti na nastavení diskusnej skupiny bude možno nutné, aby ste boli členom lokality, ktorá obsahuje diskusnú skupinu, alebo vlastník mohol priradiť iné typy povolenia. Ďalšie informácie vám poskytne majiteľ lokality.

Na začiatok stránky

Pripojenie diskusnej skupiny k programu Outlook

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte diskusnú skupinu v lokalite SharePoint.

  V prípade, že nemôžete nájsť vašu diskusnú skupinu, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov diskusnej skupiny.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku pripojiť k programu Outlook.

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie, že chcete pripojiť diskusnú skupinu k programu Outlook, kliknite na tlačidlo Áno.

  V programe Outlook sa diskusná skupina pridá do zoznamu priečinkov v novom priečinku s názvom Zoznamy lokality SharePoint. Keď sa zobrazia diskusné témy, je možné ich čítať a odpovedať na ne.

Tip: Po pripojení diskusnú skupinu k programu Outlook, môžete odoslať správu o zdieľaní ostatných členov tímu, ktoré vyzve, aby pripojenie diskusnej skupiny. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov diskusnej skupiny v programe Outlook, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zdieľať názov diskusnej skupiny. Týmto krokom sa vytvorí e-mailovej správe, ktorá obsahuje prepojenie a príkaz na pripojenie diskusnej skupiny.

Na začiatok stránky

Uverejňovanie príspevkov do diskusnej skupiny s použitím programu Outlook

Ak chcete uverejniť na diskutovanú tému do diskusnej skupiny na lokalite SharePoint pomocou nasledujúceho postupu v Office Outlook 2007, musíte najprv pripojiť diskusnú skupinu k programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie diskusnej skupiny k programu Outlook v tomto článku.

 1. V časti Pošta na navigačnej tablekliknite na znamienko plus vedľa priečinka Zoznamy lokality SharePoint. Potom kliknite na názov diskusného panela, ako napríklad názov Marketing – Tímová diskusia.

  Ak sa názov diskusného panela nezobrazuje, posuňte zobrazenie zoznamu priečinka.

 1. V ponuke Nový, kliknite na položku Príspevok v tomto priečinku.

 2. Do poľa Predmet napíšte predmet diskusnej témy.

  Text predmetu sa zobrazí v diskusnej skupine v programe Outlook a v lokalite SharePoint.

 3. Kliknite do tela príspevku pod pole Predmet a potom napíšte požadovaný text pre diskusnú tému.

  Pri písaní správy môžete využiť formátovanie a nástroje korektúry, ktoré vám pomôžu správu napísať.

 4. Kliknite na tlačidlo Zverejniť.

Poznámka: Keď obnovíte zobrazenie vo webovom prehľadávači, téma sa pridá do diskusnej skupiny v programe Outlook a do lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Odpoveď na diskutovanú tému s použitím programu Outlook

Ak chcete odpovedať na tému na diskusnom paneli na lokalite SharePoint pomocou Office Outlook 2007, musíte najprv pripojiť diskusnú skupinu k programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie diskusnej skupiny k programu Outlook v tomto článku.

Odpoveď do diskusnej skupiny pošlite, keď chcete pridať vašu odpoveď do diskusnej skupiny, ale nechcete poslať odpoveď priamo osobe, ktorá tému posielala. Ak chcete odpovedať priamo osobe, ktorá posielala diskutovanú tému, môžete odpovedať rovnako, ako by ste normálne odpovedali na e-mailovú správu.

 1. V časti Pošta na navigačnej tablekliknite na znamienko plus vedľa priečinka Zoznamy lokality SharePoint. Potom kliknite na názov diskusného panela, ako napríklad názov Marketing – Tímová diskusia.

  Ak sa názov diskusného panela nezobrazuje, posuňte zobrazenie zoznamu priečinka.

 1. Nájdite diskutovanú tému, na ktorú chcete odpovedať, a potom na ňu dvakrát kliknite, čim položku otvoríte.

 2. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odpoveď na diskutovanú tému, ale neposlať poštu, kliknite na položku Uverejniť odpoveď. Kliknite informácie, ktoré chcete vložiť, a potom na tlačidlo Zverejniť.

  • Ak chcete poslať odpoveď v e-maily, kliknite na tlačidlo Odpovedať. Napíšte informácie, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

   Kliknutím na tlačidlo Odpovedať odošlete odpoveď iba osobe, ktorá zverejnila diskutovanú tému – nepridáte tým odpoveď do diskusnej skupiny.

Na začiatok stránky

Presunutie existujúcej položky pošty do diskusnej skupiny

Ak chcete pridať položku pošty, napríklad e-mailovej správy alebo položky kalendára, do diskusnej skupiny s použitím Office Outlook 2007, musíte najprv pripojiť diskusnú skupinu k programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie diskusnej skupiny k programu Outlook v tomto článku.

Dôležité: Keď kopírujete položku kalendára do diskusnej skupiny, položka obsahuje iba text oznamu a neposkytuje plnú funkčnosť položky kalendára. Môžete napríklad do diskusnej skupiny kopírovať žiadosť o schôdzu, aby ste účastníkov informovali o nadchádzajúcej schôdzi, ale položka nezobrazí pripomenutie na schôdzu spôsobom, akým to robí žiadosť o schôdzu v programe Outlook.

Než začnete, budete možno chcieť nájsť vašu diskusnú skupinu v priečinku Zoznamy SharePoint, aby ste poznali jej umiestnenie pre nasledovný postup.

 1. V priečinku Pošta v navigačnej table zvoľte položku pošty, ktorú chcete presunúť do diskusnej skupiny.

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku premiestniť do priečinka Vzhľad tlačidla na zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite na položku premiestniť do priečinka v zozname.

  Zoznam, ktorý sa zobrazí, keď kliknete na tlačidlo Premiestniť do priečinka na štandardnom paneli s nástrojmi, zobrazí aj priečinky, do ktorých ste predtým premiestnili nejaké položky. Ak sa v zozname zobrazí názov vašej diskusnej skupiny, môžete kliknúť priamo na diskusnú skupinu namiesto kliknutia na príkaz Premiestniť do priečinka v zozname.

 3. V dialógovom okne Premiestniť položky kliknite na priečinok pre diskusnú skupinu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Priečinok diskusnej skupiny je umiestnený v priečinku Zoznamy SharePoint. Možno budete musieť zobrazenie posunúť, aby ste ho videli.

 4. Kliknite na tlačidlo Zverejniť.

Tip: Môžete takisto premiestniť položky z priečinka pošty do priečinka diskusií namiesto toho, aby ste ich presunuli a potom klikli na tlačidlo Zverejniť.

Na začiatok stránky

Odstránenie diskusnej skupiny z programu Outlook

 1. V priečinku Pošta v priečinku Zoznamy SharePoint kliknite na názov diskusnej skupiny, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku odstrániť názov diskusnej skupiny.

 3. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka: Tento postup odstraňuje diskusnú skupinu iba z programu Outlook, nie z lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Posielanie e-mailu do diskusnej skupiny

Ak je vaša diskusná skupina nastavená na prijímanie e-mailov, môžete pridávať diskusné témy posielaním e-mailu. V tomto prípade nie je potrebné najprv pripojiť diskusnú skupinu k programu Outlook. Vytvoríte správu ako zvyčajne a potom vložíte názov diskusnej skupiny do textového poľa Komu alebo Kópia e-mailovej správy. Pomocou správy sa potom vytvorí nová diskusná téma v diskusnej skupine.

Ak patríte k skupine SharePoint, ktorej účastníci vkladajú diskusnú skupinu do svojho e-mailového distribučného zoznamu, e-mailové správy, ktoré posielate skupine, sa automaticky pridávajú do diskusnej skupiny. Ak odpovedáte na e-mailovú diskusnú správu a skupinu vložíte do textového poľa Komu alebo Kópia, stane sa vaša e-mailová odpoveď tiež odpoveďou v diskusii.

Ak chcete pre účasť v diskusiách používať e-mail, je najprv potrebné získať adresu diskusnej skupiny alebo skupiny SharePoint. V závislosti od vašej situácie sa môže e-mailová adresa vašej diskusnej alebo skupiny SharePoint zobraziť v adresári. Ak sa tam nezobrazí, môžete ju pridať do zoznamu kontaktov, aby ste ju mohli neskôr ľahko nájsť.

 1. V programe Outlook je možné pripraviť položku, ktorú chcete pridať do diskusnej skupiny, jedným z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť novú diskusnú tému, vytvorte novú e-mailovú správu ako zvyčajne. Môžete napríklad ukázať na položku Nová v ponuke Súbor a potom kliknúť na položku Poštová správa.

  • Ak chcete odpovedať na existujúcu diskusnú tému s použitím e-mailu, otvorte pôvodnú e-mailovú správu a potom kliknite na tlačidlo Odpovedať.

 2. Do textového poľa Komu alebo Kópia pridajte adresu diskusnej skupiny alebo skupiny SharePoint.

 3. Ku správe pridajte požadovaný obsah.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámka: Ak niekto do diskusnej skupiny pošle e-mail, ktorý obsahuje rovnaký riadok predmetu ako má už existujúca diskusia, tento e-mail sa neuloží automaticky ako odpoveď na danú diskusiu, pokiaľ správa nie je aj odpoveďou na už existujúcu e-mailovú diskusiu. Takto je zabezpečené, že správy, ktoré patria do rôznych diskusií sa nepridávajú automaticky k tej istej diskusii ani v prípade, že náhodou majú rovnaký riadok predmetu, ako napríklad „Zmluvy“.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×