Ako program Outlook pomáha pri ochrane pred vírusmi, nevyžiadanou poštou a neoprávneným získavaním údajov

Internet so sebou prináša množstvo hrozieb pre priečinok Doručená pošta - sú to napríklad vírusy, nevyžiadaná pošta a neoprávnené získavanie údajov. Tento článok stručne popisuje tieto nebezpečenstvá a prináša informácie o tom, ako program Microsoft Office Outlook 2007 pomáha chrániť počítač pred týmito hrozbami.

Obsah tohto článku

Ochrana pred nevyžiadanou poštou

Ochrana pred neoprávneným získavaním údajov

Bezpečné zobrazovanie ukážok a otváranie správ

Bezpečné zobrazovanie ukážok a otváranie príloh

Ochrana pred makrovírusmi

Ochrana pred nevyžiadanou poštou

Každý, kto používa e-mail, pozná hromadné e-maily, ktoré prichádzajú do priečinka Doručená pošta, pričom väčšina z nich je nevyžiadaná. Program Outlook pomáha redukovať problém s nevyžiadanou poštou prostredníctvom filtra nevyžiadanej pošty, ktorý automaticky hodnotí prichádzajúce správy a odosiela správy považované za nevyžiadané do priečinka Nevyžiadaná pošta.

Program Outlook sa vyznačuje aj doplnkovými antispamovými funkciami. Správy vo formáte HTML často obsahujú obrázky alebo zvuky z externého zdroja na Internete. Túto možnosť bežne používajú legitímni odosielatelia, aby sa vyhli vkladaniu veľkých grafických objektov do samotnej správy. Odosielatelia nevyžiadanej pošty však túto možnosť používajú ako prostriedok na zhromažďovanie e-mailových adries. Keď otvoríte správu a obsah sa automaticky preberie, nevedomky tak potvrdzujete serveru odosielateľa, že daná e-mailová adresa je platná. Vaša e-mailová adresa potom môže byť predaná odosielateľom nevyžiadanej pošty, čo často vedie k zasielaniu väčšieho množstva nevyžiadanej pošty na vašu adresu. Program Outlook na základe predvoleného nastavenia blokuje automatické preberanie obrázkov. Ak sa domnievate, že správa pochádza z dôveryhodného zdroja, môžete obrázky alebo iný externý obsah odblokovať.

Program Outlook využíva aj technológiu označovanú ako pečiatkovanie e-mailov programu Outlook na ďalšie redukovanie množstva nevyžiadanej pošty v priečinku Doručená pošta.

Na začiatok stránky

Ochrana pred neoprávneným získavaním údajov

V prípade neoprávneného získavania údajov ide o zlomyseľné praktiky, ktoré vás majú donútiť k zverejneniu osobných údajov, ako je napríklad číslo a heslo bankového účtu. Správy neoprávneného získavania údajov často obsahujú prepojenia na falošné webové lokality, ktoré od vás požadujú zadanie a odoslanie osobných informácií. Osobné informácie sú potom použité podvodníkmi na odcudzenie vašej totožnosti alebo vašich peňazí.

Keďže e-mailovú správu neoprávneného získavania údajov je ťažké odlíšiť od legitímneho e-mailu z banky, filter nevyžiadanej pošty pri každej prijatej správe zisťuje, či je podozrivá, či neobsahuje podozrivé prepojenia a či nebola odoslaná z falošnej e-mailovej adresy. Ak filter určí, že správa je podozrivá, odošle správu do priečinka Nevyžiadaná pošta a prepojenia v správe sa vypnú. Funkcie Odpovedať a Odpovedať všetkým sú v tejto správe vypnuté, aby sa predišlo neúmyselnému odpovedaniu na správu s falošnou e-mailovou adresou. Okrem toho sú blokované aj všetky prílohy podozrivej e-mailovej správy. Podrobnosti nájdete v téme Zapnutie a vypnutie prepojení a funkcií v správach neoprávneného získavania údajov.

Poznámka : Ak máte e-mailové konto programu Microsoft Exchange Server 2007, filter nevyžiadanej pošty používa technológiu identifikácie odosielateľa na určenie, či správa pochádzajúca z e-mailovej adresy typu meno@example.com bola zaslaná oprávneným poštovým serverom pre danú doménu (example.com). Táto technológia pomáha chrániť pred správami, ktoré používajú falošnú e-mailovú adresu so zamaskovaným názvom domény.

Na začiatok stránky

Bezpečné zobrazovanie ukážok a otváranie správ

Program Office Outlook 2007 používa na vytváranie a čítanie e-mailových správ otvorením správy alebo zobrazením jej ukážky v table na čítanie iba jeden editor založený na programe Microsoft Office Word 2007. Skripty, makrá a ovládacie prvky ActiveX nemôžu byť spustené v žiadnom formáte správ, či už používate jednoduchý text, HTML alebo RTF. Spúšťanie inteligentných značiek a vlastných formulárov je však povolené.

Ak dávate prednosť čítaniu správ vo formáte obyčajného textu, máte vždy k dispozícii aj túto možnosť, hoci ani táto možnosť vám neposkytuje úplnú ochranu proti všetkým e-mailovým hrozbám.

Na začiatok stránky

Bezpečné zobrazovanie ukážok a otváranie príloh

Na ochranu pred potenciálne škodlivým kódom počas zobrazovania ukážky program Outlook vypína vložený obsah v prílohách, ako sú napríklad skripty, makrá a ovládacie prvky ActiveX. Prílohy by ste mali otvárať a ich ukážky zobrazovať iba v prípade, že pochádzajú z dôveryhodných zdrojov. Ďalšie informácie o zobrazovaní ukážok príloh nájdete v téme Zobrazovanie ukážok, otváranie alebo ukladanie príloh.

Ak správa obsahuje prílohu, v zozname správ v priečinku Doručená pošta sa v stĺpci Príloha zobrazí ikona kancelárskej spinky. Program Outlook automaticky blokuje prílohy, ktoré obsahujú typy súborov, ktoré môžu spúšťať programy. Toto pomáha zamedziť šíreniu vírusov z programových súborov, čo sa považuje za hrozbu 1. stupňa. Ako príklady blokovaných typov súborov je možné uviesť súbory s príponou .exe, .bat, .com, .vbs a .js. Zoznam blokovaných súborov príloh v správe sa zobrazí na informačnom paneli v hornej časti správy.

Informačný panel

Ak sa pokúšate odoslať prílohu s príponou typu súboru, ktorý je blokovaný, zobrazí sa hlásenie, že ostatní používatelia programu Outlook nebudú mať prístup k tomuto typu prílohy.

Upozorňujúce hlásenie o odosielaní potenciálne nebezpečných príloh

Toto predvolené nastavenie a blokovanie určitých typov súborov môže zmeniť iba správca e-mailového servera. Toto nastavenie sa často používa v rámci intranetu v organizácii a nepoužíva sa pre Internet.

Súbory typu .doc, .xls, .ppt a .txt nie sú blokované. Pri pokuse o otvorenie prílohy sa však zobrazí dialógové okno Otváranie prílohy pošty.

Dialógové okno Otváranie prílohy pošty

Toto dialógové okno vám poskytuje príležitosť na posúdenie bezpečnosti otváraného súboru a na uloženie súboru a zisťovanie vírusov pred jeho otvorením.

Ak chcete mať možnosť odoslať ľubovoľný typ súboru pomocou e-mailu, môžete súbor skomprimovať a pripojiť ho k správe ako balík .zip.

Úplný zoznam blokovaných typov súborov príloh a ďalšie tipy na bezpečné zdieľanie súborov nájdete v téme Blokované prílohy v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Ochrana pred makrovírusmi

Makro slúži na automatizáciu často vykonávaných úloh. Hoci niektoré makrá sú len jednoduchým záznamom úderov na klávesnicu alebo kliknutí myšou, účinnejšie makrá Visual Basic for Applications (VBA) sú vytvorené vývojármi používajúcimi kód, ktorý môže spustiť množstvo príkazov v počítači. Makrá VBA preto môžu predstavovať potenciálne riziko pre zabezpečenie, pretože hacker môže takéto škodlivé makro vložiť do dokumentu, ktorý po svojom otvorení umožní makru rozšíriť vírus do počítača.

Súčasťou programu Office, verzia 2007 je aj Centrum dôveryhodnosti, ktoré pomáha poskytovať ochranu proti potenciálne nebezpečným makrám. Program Outlook okrem toho blokuje potenciálne nebezpečné prílohy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×