Ako môžem zlúčiť dve alebo viac tabuliek?

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

K dispozícii je možnosť zlúčiť (spojiť) riadky jednej tabuľky do druhej. Stačí ich prilepiť do prvých prázdnych buniek pod cieľovou tabuľkou. Tabuľka tak bude obsahovať nové riadky a zväčší sa. Ak sa zhodujú riadky v obidvoch tabuľkách, môžete zlúčiť stĺpce dvoch tabuliek tak, že ich prilepíte do prvých prázdnych buniek vpravo od tabuľky. Tabuľka sa opäť zväčší, pretože tentoraz bude obsahovať nové stĺpce.

Zlúčenie riadkov je veľmi jednoduché, ale zlúčenie stĺpcov môže byť zradné, ak nemáte riadkov z jednej tabuľky vždy zarovnať s tými riadkami v druhej tabuľke. Pomocou funkcie VLOOKUPvyhnete prípadných problémoch zarovnania.

Zlúčenie dvoch tabuliek pomocou funkcie VLOOKUP

V nižšie uvedenom príklade sme, že zmeníte názvy dvoch tabuliek na "Modré" a "Oranžové". V modrej tabuľke každý riadok predstavuje riadok objednávky. Takže 20050 Identifikácia objednávky má dve položky 20051 Identifikácia objednávky obsahuje jednu položku, Identifikácia objednávky 20052 obsahuje tri položky, a tak ďalej. Chcete zlúčiť stĺpce ID predaja a oblasť s modrej tabuľke zodpovedajúce hodnoty v stĺpcoch Identifikácia objednávky oranžovej tabuľky na základe.

Zlúčenie dvoch stĺpcov s inou tabuľkou

Hodnoty ID objednávky v modrej tabuľke sa však opakujú, zatiaľ čo hodnoty ID objednávky v oranžovej tabuľke sú jedinečné. Ak by sme jednoducho skopírovali údaje z oranžovej tabuľky a prilepili ich, hodnoty ID predaja a Oblasť druhej položky objednávky 20050 by boli o riadok posunuté, čo by znamenalo automatické posunutie zostávajúcich hodnôt v týchto nových stĺpcoch v modrej tabuľke.

Ak chcete sledovať spolu, tu je údaje pre modrej tabuľke môžete skopírovať do prázdneho hárka. Po prilepení do hárka, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + T premeniť tabuľky a potom ho premenovať tabuľky modrá.

ID objednávky

Termín predaja

ID produktu

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

3/2/14

A760G

20052

3/2/14

E3331

20052

3/2/14

SP1447

20053

3/2/14

L88M

20054

4/2/14

S1018MM

20055

5/2/14

C6077B

20056

6/2/14

E3331

20056

6/2/14

D534X

Nasledujú údaje oranžovej tabuľky. Skopírujte ich do toho istého hárka. Po ich prilepení do hárka z nich stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T vytvorte tabuľku a premenujte ju na Oranžová.

ID objednávky

ID predaja

Oblasť

20050

447

Západ

20051

398

Juh

20052

1006

Sever

20053

447

Západ

20054

885

Východ

20055

398

Juh

20056

644

Východ

20057

1270

Východ

20058

885

Východ

Musíme sa uistiť, že hodnoty ID predaja a Oblasť každej objednávky budú zarovnané s jedinečnou položkou každej objednávky. Preto prilepíme záhlavia tabuľky ID predaja a Oblasť do buniek vpravo od modrej tabuľky a pomocou vzorcov funkcie VLOOKUP načítame správne hodnoty zo stĺpcov ID predaja a Oblasť oranžovej tabuľky. Použite nasledujúci postup:

 1. Skopírujte záhlavia ID predaja a Oblasť v oranžovej tabuľke (iba tieto dve bunky).

 2. Prilepte záhlavia do bunky bezprostredne vpravo od záhlavia ID produktu modrej tabuľky.

Modrá tabuľka teraz obsahuje päť stĺpcov, medzi nimi aj nové stĺpce ID predaja a Oblasť.

 1. V modrej tabuľke začnite do prvej bunky pod položkou ID predaja zadávať tento vzorec:

  = VLOOKUP)

 2. V modrej tabuľke vyberte prvú bunku v stĺpci ID objednávky – 20050.

Tento čiastočne dokončený vzorec vyzerá takto:

Čiastočné vzorca VLOOKUP

Časť [@[ID objednávky]] znamená načítanie hodnoty v tomto istom riadku zo stĺpca ID objednávky.

 1. Zadajte čiarku a potom pomocou myši vyberte celú oranžovú tabuľku tak, aby sa do vzorca pridal reťazec Oranžová[#All].

 2. Zadajte ďalšiu čiarku, číslicu 2, ďalšiu čiarku a číslicu 0: ,2,0.

 3. Po stlačení klávesu Enter vyzerá úplný vzorec takto:

Dokončený vzorec funkcie VLOOKUP

Časť Oranžová[#All] znamená hľadanie vo všetkých bunkách v oranžovej tabuľke. Číslica 2 znamená načítanie hodnoty z druhého stĺpca, zatiaľ čo číslica 0 znamená vrátenie hodnoty iba v prípade, že existuje presná zhoda.

Všimnite si, že Excel vyplnil bunky v stĺpci nadol pomocou funkcie VLOOKUP.

 1. Vráťte sa na krok č. 3, tentoraz však začnite zadávať rovnaký vzorec v prvej bunke pod položkou Oblasť.

 2. V kroku č. 6 nahraďte číslicu 2 číslicou 3. Úplný vzorec tak vyzerá takto:

Dokončený vzorec funkcie VLOOKUP

Medzi týmto a prvým vzorcom je iba jeden rozdiel – prvý načítava hodnoty zo stĺpca 2 oranžovej tabuľky, zatiaľ čo druhý ich načítava zo stĺpca 3.

Vo všetkých bunkách nových stĺpcov v modrej tabuľke sa teraz zobrazujú hodnoty. Bunky obsahujú vzorce funkcie VLOOKUP, zobrazujú sa však hodnoty. Pravdepodobne budete chcieť skonvertovať vzorce funkcie VLOOKUP v týchto bunkách na príslušné hodnoty.

 1. Vyberte všetky bunky s hodnotami v stĺpci ID predaja a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C ich skopírujte.

 2. Kliknite na položku Domov a potom na šípku pod položkou Prilepiť.

Šípka pod položkou Prilepiť, ktorá zobrazí galériu prilepenia

 1. V galérii prilepenia kliknite na položku Prilepiť hodnoty.

Tlačidlo Prilepiť hodnoty v galérii prilepenia

 1. Vyberte všetky bunky s hodnotami v stĺpci Oblasť, skopírujte ich a zopakujte kroky 10 a 11.

Vzorce funkcie VLOOKUP v obidvoch stĺpcoch sa nahradili hodnotami.

Ďalšie informácie o tabuľkách a funkcii VLOOKUP

Zmena veľkosti tabuľky pridaním riadkov a stĺpcov

Použitie štruktúrovaných odkazov vo vzorcoch tabuľky programu Excel

Funkcia VLOOKUP: Kedy a ako sa používa (školiaci kurz)

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×