Ako funguje tvorba verzií v zozname SharePoint alebo v knižnici

Ako funguje tvorba verzií v zozname SharePoint alebo v knižnici

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak je v zozname alebo knižnici služby SharePoint povolená tvorba verzií, môžete ukladať, sledovať a obnovovať položky v zozname a súbory v knižnici vždy, keď sa zmenia. Tvorba verzií poskytuje v kombinácii s ďalšími nastaveniami, ako je napríklad vzatie z projektu, vysokú úroveň kontroly obsahu zverejneného na lokalite a môže byť skutočne užitočná, ak je potrebné zobraziť alebo obnoviť staršiu verziu položky alebo súboru.

Poznámka: Predvolene je tvorba verzií v knižniciach služby SharePoint zapnutá a v zoznamoch služby SharePoint vypnutá. Ďalšie informácie o nastavení tvorby verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia tvorby verzií v zozname alebo knižnici.

Prehľad tvorby verzií

Zapnúť alebo vypnúť tvorbu verzií v knižnici môže každý s povolením na spravovanie zoznamov. Tvorba verzií je k dispozícii pre položky zoznamov vo všetkých predvolených typoch zoznamov vrátane kalendárov, zoznamov na sledovanie problémov a vlastných zoznamov. Je k dispozícii aj pre všetky typy súborov, ktoré možno uložiť v knižniciach, vrátane stránok webových častí. Ďalšie informácie o nastavení a používaní tvorby verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia tvorby verzií v zozname alebo knižnici.

Poznámka: Ak ste zákazníkom služieb Office 365, tvorba verzií je teraz zapnuté v predvolenom keď vytvoríte nové OneDrive for Business knižnice a posledných 500 verzií dokumentu sa automaticky uloží. To vám pomôže zabrániť tak strate dôležité dokumenty alebo údaje. Ak máte existujúce knižnice na lokalite OneDrive for Business alebo na tímovej lokalite, nie je povolená tvorba verzií, môžete zapnúť tvorbu verzií pre ne kedykoľvek.

Tvorbu verzií môžete použiť na:

 • Sledovanie histórie verzie    Ak je tvorba verzií povolená, môžete zobraziť kedy a kto položku alebo súbor zmenil. Môžete tiež zobraziť, kedy sa zmenili vlastnosti (informácie o súbore). Ak niekto zmenil napríklad termín dokončenia položky zoznamu, táto informácia sa zobrazí v histórii verzií. Môžete zobraziť aj komentáre, ktoré používatelia zadávajú pri vrátení súborov do knižníc.

 • Obnovenie predchádzajúcej verzie    Ak ste urobili chybu v aktuálnej verzii, ak je aktuálna verzia poškodená alebo ak vám jednoducho viac vyhovuje predchádzajúca verzia, môžete nahradiť aktuálnu verziu predchádzajúcou verziou. Obnovená verzia sa stane novou aktuálnou verziou.

 • Zobrazenie predchádzajúcej verzie    Predchádzajúcu verziu môžete zobraziť bez prepísania aktuálnej verzie. Ak zobrazujete históriu verzií v rámci dokumentu balíka Microsoft Office, napríklad v rámci wordového alebo excelového súboru, môžete porovnať dve verzie a nájsť medzi nimi rozdiely.

Ak je povolená tvorba verzií, verzie sa vytvárajú v nasledujúcich situáciách:

 • Pri prvom vytvorení položky zoznamu alebo súboru alebo pri nahratí súboru.

  Poznámka:  Ak sa vyžaduje vzatie súboru z projektu, na vytvorenie prvej verzie súboru je potrebné vrátiť súbor do projektu.

 • Keď nahráte súbor, ktorý má rovnaký názov ako existujúci súbor.

 • Keď sa zmenia vlastnosti položky zoznamu alebo súboru.

 • Keď otvorí a uloží dokumentu balíka Office. Po opätovnom otvorení dokumentu sa vytvorí nová verzia po uložení upraviť.

 • Pravidelne, keď úprava a ukladanie dokumentov balíka Office. Všetky úpravy a slúži na uloženie vytvoriť nové verzie. Pri ukladaní úpravy často, napríklad každá nová verzia zaznamenáva bodu v čase, skôr než každý jednotlivé upraviť. Ide o bežné je zapnuté Automatické ukladanie .

 • Pri spolutvorbe dokumentu, keď iný používateľ začne pracovať na dokumente alebo keď používateľ klikne na tlačidlo Uložiť zmeny odovzdať do knižnice.

V ľubovoľnom okamihu môžu existovať najviac tri aktuálne verzie súboru: verzia vzatá z projektu, najnovšia vedľajšia alebo pracovná verzia a najnovšia publikovaná alebo hlavná verzia. Všetky ostatné verzie sa považujú za historické verzie. Niektoré aktuálne verzie sa zobrazujú iba používateľom, ktorí majú povolenia na ich zobrazenie.

V niektorých organizáciách sa sledujú hlavné aj vedľajšie verzie súborov v knižniciach, v iných sa sledujú len hlavné verzie. Hlavné verzie sú označené celým číslom, napríklad 5.0, vedľajšie verzie sú označené desatinným číslom, napríklad 5.1.

Vedľajšie verzie sa vo väčšine organizácií používajú počas vytvárania súborov, zatiaľ čo hlavné verzie predstavujú dosiahnutie určitých medzníkov alebo keď sú súbory pripravené na revíziu širším publikom. V mnohých organizáciách je zabezpečenie konceptov nastavené tak, aby umožňovalo zobrazenie súborov iba ich vlastníkom a používateľom, ktorí majú povolenia na schvaľovanie súborov. Znamená to, že vedľajšie verzie môžu iní používatelia zobraziť až po publikovaní hlavnej verzie.

Hlavné verzie sú pre zoznamy k dispozícii, vedľajšie verzie však nie. Každá verzia položky zoznamu je označená celým číslom. Ak sa v organizácii vyžaduje schválenie položiek v zozname, položky zostanú v stave Čakajúce, až kým ich neschváli používateľ s povoleniami na schvaľovanie položiek. Keď sa položky nachádzajú v stave Čakajúce, sú očíslované desatinnými číslami a označujú sa ako koncepty.

Ďalšie informácie o zapnutí a nastavení tvorby verzií vrátane hlavných a vedľajších verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií v zozname alebo knižnici.

Čísla verzií sa automaticky pridávajú pri každom vytvorení novej verzie. V zozname alebo knižnici s povolenou tvorbou hlavných verzií sú verzie označené celými číslami, napríklad 1.0, 2.0, 3.0 a tak ďalej. V knižniciach môže správca zapnúť tvorbu verzií pre hlavné aj vedľajšie verzie. Ak sa sledujú vedľajšie verzie, označujú sa desatinnými číslami, napríklad 1.1, 1.2, 1.3 a tak ďalej. Po publikovaní jednej z týchto verzií ako hlavnej verzie sa číslo verzie zmení na verziu 2.0. Ďalšie vedľajšie verzie budú mať číslo 2.1, 2.2, 2.3 a tak ďalej.

Keď zahodíte vzatie z projektu, číslo verzie sa nezmení. Ak bola posledná verzia 3.0, po zahodení vzatia z projektu zostane verziou 3.0.

Keď odstránite verziu, premiestni sa do Koša spolu so svojím číslom. V histórii verzií budú uvedené zostávajúce čísla verzií. Čísla ostatných verzií sa nemenia. Ak napríklad dokument obsahuje vedľajšie verzie 4.1 a 4.2 a rozhodnete sa odstrániť verziu 4.1, vo výslednej histórii verzií sa zobrazia iba verzie 4.0 a 4.2. Tento prípad je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Ďalšie informácie o zapnutí a nastavení tvorby verzií vrátane hlavných a vedľajších verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií v zozname alebo knižnici.

História verzií s odstránenou jednou vedľajšou verziou

Niektoré organizácie povoľujú neobmedzený počet verzií súborov, iné tento počet obmedzujú. Pri kontrole najnovšej verzie súboru môžete zistiť, že chýba stará verzia. Ak je najnovšou verziou verzia 26.0 a verzia 1.0 už nie je k dispozícii, znamená to, že správca nakonfiguroval knižnicu na povolenie iba 25 hlavných verzií súboru. Pridaním 26. verzie sa prvá verzia odstráni a zostanú iba verzie 2.0 až 26.0. Po pridaní 27. verzie podobne zostanú iba verzie 3.0 až 27.0.

Správca môže tiež rozhodnúť obmedziť počet vedľajších verzií rovnako ako pri stanovený počet najnovšej verzie. Ak sú povolené 25 hlavných verzií, správca môže rozhodnúť ponechať vedľajšie návrhy len posledných päť hlavných verzií. Predvolený počet vedľajších verzií medzi hlavných verzií je 511. Ak sa pokúsite uložiť inou vedľajšou verziou, zobrazí sa chybové hlásenie s výzvou, musíte najskôr publikovať dokument. Správca lokality môžete zmeniť predvolený povoliť menej vedľajších verzií.

Ak je v zozname alebo v knižnici určené obmedzenie počtu hlavných verzií, pri dosiahnutí tohto obmedzenia sa staršie verzie odstránia. Ak je povolených napríklad iba 20 verzií a váš tím vytvorí 25 verzií, zachované ostanú iba verzie 6 až 25. Ak sa vytvorí ďalšia verzia, zachované ostanú iba verzie 7 až 26. Ak zoznam alebo knižnica obmedzuje počet verzií, mali by ste zabezpečiť, aby prispievatelia vedeli o tom, že po dosiahnutí limitu verzií sa staršie verzie odstránia.

V knižnici s obmedzeným počtom hlavných verzií, pre ktoré sa uchovávajú vedľajšie verzie, sa po dosiahnutí limitu verzií odstránia vedľajšie verzie predchádzajúcich hlavných verzií. Ak napríklad uchovávate koncepty iba pre 10 hlavných verzií a váš tím vytvorí 15 hlavných verzií, uchovajú sa len hlavné verzie najstarších verzií. Vedľajšie verzie priradené k piatim najstarším hlavným verziám, napríklad 1.2 alebo 2.3, sa odstránia, ale hlavné verzie, ako 1, 2 atď, sa zachovajú, ak knižnica neobmedzuje aj počet hlavných verzií.

Vo všeobecnosti sa odporúča obmedzovať počet verzií z dôvodu šetrenia miesta na serveri a zlepšovania prehľadnosti pre používateľov. Ak však vaša organizácia vyžaduje ukladanie všetkých verzií, či už z právnych alebo iných dôvodov, nepoužívajte žiadne obmedzenia.

Dôležité: Ak vaša organizácia obmedzuje počet uložených verzií, po dosiahnutí limitu sa najstaršie verzie natrvalo odstránia. Neodošlú sa do Koša.

Ďalšie informácie o zapnutí a nastavení tvorby verzií vrátane obmedzení nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií v zozname alebo knižnici.

Môžete nakonfigurovať, kto si môže pozrieť koncepty položiek zoznamu a súborov. Koncepty sa vytvárajú v dvoch prípadoch:

 • keď sa v knižnici, ktorá sleduje hlavné a vedľajšie verzie, vytvorí alebo aktualizuje vedľajšia verzia súboru;

 • keď sa v zozname alebo knižnici vytvorí alebo aktualizuje položka zoznamu alebo súbor, v ktorých sa požaduje schválenie obsahu.

Pri sledovaní hlavných a vedľajších verzií môžete určiť, či musia mať osoby pred zobrazením a čítaním vedľajšej verzie povolenie na úpravu súborov. Pri použití tohto nastavenia môžu so súborom pracovať osoby s povolením na úpravu súboru, ale osobám s povolením len na čítanie súboru sa vedľajšia verzia nezobrazí. Možno nechcete, aby sa každému, kto má prístup k vašej knižnici, zobrazovali komentáre či revízie počas úpravy súboru. Ak sa sledujú hlavné a vedľajšie verzie a nikto ešte nepublikoval hlavnú verziu, súbor nie je viditeľný pre osoby, ktoré nemajú povolenie na prezeranie položiek konceptu.

Keď sa požaduje schválenie obsahu, môžete určiť, či si súbory čakajúce na schválenie môžu zobrazovať osoby s povolením na čítanie, osoby s povolením na úpravu alebo iba autor a osoby s povolením na schvaľovanie položiek. Ak sa sledujú hlavné aj vedľajšie verzie, je nutné, aby autor najskôr publikoval hlavnú verziu a až potom môže byť súbor odoslaný na schválenie. Keď sa požaduje schválenie obsahu, osobám, ktoré majú povolenie na čítanie obsahu, ale nemajú povolenie na prezeranie položiek konceptu, sa zobrazí posledná schválená alebo hlavná verzia súboru.

Bez ohľadu na to či ľudia majú povolenie na úpravu súboru alebo nie, ak ľudia vyhľadajte súbor, ktorý je v vedľajšia verzia, nebudú mať výsledky pre ňu.

Môžete obmedziť počet verzií položiek zoznamu alebo súborov, ktoré sa uložia v zozname alebo v knižnici. Umožní to efektívnejšie spravovanie priestoru na serveri. Ak váš tím vytvára väčšie množstvo verzií, obmedzenie počtu verzií môže pomôcť pri lepšej správe a vyhľadávaní predchádzajúcich verzií. Ak napríklad tím uchováva veľké množstvo verzií po dobu niekoľkých mesiacov alebo rokov,

pre členov môže byť ťažké prehľadávať celú históriu verzií a vyhľadávať potrebné verzie. Ak váš tím potrebuje zobraziť alebo zachovať niektorú z predchádzajúcich verzií, buď nenastavujte obmedzenie počtu uložených verzií, alebo nastavte vyšší počet uložených verzií.

Ak je v knižnici nastavené sledovanie hlavných a vedľajších verzií, môžete vybrať, koľko hlavných verzií súborov sa má uchovať, ako aj počet hlavných verzií, pre ktoré sa majú uchovávať vedľajšie verzie. Predvolene môže mať každá hlavná verzia až 511 konceptov (vedľajších verzií).

V závislosti od spôsobu práce sa môže stať, že tím bude potrebovať skôr najnovšie vedľajšie verzie, napríklad tie, ktoré boli upravené nedávno. Po istom čase tím nemusí potrebovať staršie vedľajšie verzie. Hlavné verzie predstavujú zvyčajne dôležitú fázu, napríklad odoslanie súboru na kontrolu alebo jeho publikovanie, zatiaľ čo vedľajšia verzia je pracovná fáza, ktorá nie je v stave, aby ju mohli čítať všetci používatelia lokality.

Ak je v zozname alebo v knižnici určené obmedzenie počtu hlavných verzií, pri dosiahnutí tohto obmedzenia sa staršie verzie odstránia. Ak je povolených napríklad iba 20 verzií a váš tím vytvorí 25 verzií, zachované ostanú iba verzie 6 až 25. Ak sa vytvorí ďalšia verzia, zachované ostanú iba verzie 7 až 26. Ak zoznam alebo knižnica obmedzuje počet verzií, mali by ste zabezpečiť, aby prispievatelia vedeli o tom, že po dosiahnutí limitu verzií sa staršie verzie odstránia.

V knižnici s obmedzeným počtom hlavných verzií, pre ktoré sa uchovávajú vedľajšie verzie, sa po dosiahnutí limitu verzií odstránia vedľajšie verzie predchádzajúcich hlavných verzií. Ak napríklad uchovávate koncepty iba pre 10 hlavných verzií a váš tím vytvorí 15 hlavných verzií, uchovajú sa len hlavné verzie najstarších verzií. Vedľajšie verzie priradené k piatim najstarším hlavným verziám, napríklad 1.2 alebo 2.3, sa odstránia, ale hlavné verzie, ako 1, 2 atď, sa zachovajú, ak knižnica neobmedzuje aj počet hlavných verzií.

Tvorba verzií sa zapne automaticky pri vytvorení knižnice, no nie pri vytvorení zoznamu. Tvorbu verzií môže zapnúť alebo vypnúť ktokoľvek s povolením spravovať zoznamy. Na mnohých lokalitách lokalitu spravuje jedna osoba, pretože zoznamy a knižnice dedia povolenia z lokality. Okrem povolenia tvorby verzií vlastník lokality (alebo iná osoba spravujúca zoznam alebo knižnicu) rozhoduje, či sa má vyžadovať schvaľovanie obsahu, kto môže zobraziť položky konceptu a či sa má vyžadovať vzatie súborov z projektu. Všetky tieto rozhodnutia majú vplyv na spôsob fungovania tvorby verzií. Ak napríklad osoba spravujúca knižnicu rozhodne, že sa bude vyžadovať vzatie z projektu, čísla verzií sa budú vytvárať len po vrátení súboru do projektu. Ak sa vyžaduje schvaľovanie obsahu, čísla hlavných verzií sa použijú až po schválení súborov používateľom s povolením na schvaľovanie obsahu.

Dôležité:  Ak používatelia vašej knižnice plánujú spoluvytvárať dokumenty, nekonfigurujte knižnicu tak, aby vyžadovala vzatie dokumentov z projektu. Používatelia nemôžu pracovať ako spoluautori, ak majú potrebné dokumenty vzaté z projektu iní používatelia.

Informácie o zapnutí tvorby verzií pre zoznam alebo knižnicu nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií v zozname alebo knižnici.

Používateľ, ktorý v knižnici nastavuje a povoľuje vytváranie verzií, rozhoduje o sledovaní hlavných aj vedľajších verzií a taktiež rozhoduje o tom, kto si môže prezerať vedľajšie verzie. Vo väčšine prípadov, kedy sa vyžaduje schválenie obsahu, si môže vedľajšie verzie prezerať iba vlastník súboru a používatelia s povolením na schvaľovanie položiek. Iné knižnice umožňujú zobraziť všetky súbory všetkým používateľom, ktorí môžu upravovať súbory v knižnici alebo používateľom s povolením na čítanie súborov v knižnici. Po schválení verzie môže túto verziu vidieť každý používateľ s povolením na čítanie v zozname alebo knižnici.

Hoci zoznamy neobsahujú hlavné a vedľajšie verzie, za koncept sa považuje ľubovoľná položka so stavom Čakajúce. Väčšinou môže koncept prezerať iba autor položky a používatelia s povoleniami Úplný prístup alebo Návrh. Týmto používateľom sa zobrazí koncept so stavom Čakajúce, ale ostatným používateľom sa v histórii verzií zobrazí iba najnovšia verzia so stavom Schválené. Súbor po zamietnutí ostáva v stave Čakajúce, kým ho neodstráni niekto s potrebnými povoleniami.

Predvolene sa čakajúca položka zobrazuje len tvorcovi a osobám s povolením na spravovanie zoznamov. Vy však môžete určiť aj iné skupiny používateľov, ktorým sa bude položka alebo súbor zobrazovať. Ak je v knižnici nastavené sledovanie hlavných aj vedľajších verzií, osoba, ktorá upravuje súbor, musí najprv zverejniť hlavnú verziu súboru.

Ďalšie informácie o nastavovaní schvaľovania dokumentov nájdete v téme Požadovanie schválenia položiek v zozname alebo knižnici lokality.

Poznámka: V niektorých zoznamoch a knižniciach je zabezpečenie konceptu nakonfigurované tak, aby všetci používatelia lokality mohli vidieť verzie so stavom Čakajúce aj Schválené.

Keď vezmete súbor z knižnice s povolenou tvorbou verzií, po každom jeho vrátení do projektu sa vytvorí nová verzia. Ak sú povolené hlavné a vedľajšie verzie, pri vracaní do projektu môžete rozhodnúť, ktorý typ verzie sa vráti do projektu. V knižniciach s povinným vzatím z projektu sa verzie vytvárajú iba pri vracaní do projektu.

V knižniciach bez povinného vzatia z projektu sa nová verzia vytvorí pri prvom uložení súboru po jeho otvorení. Každé následné uloženie prepíše verziu vytvorenú pri prvom uložení. Po zatvorení aplikácie a opätovnom otvorení dokumentu sa pri prvom uložení vytvorí ďalšia verzia, čo môže spôsobiť prudký nárast počtu verzií.

Ďalšie informácie o vzatí z projektu alebo vrátení do projektu nájdete v téme Vzatie z projektu, vrátenie do projektu a zahodenie zmien v súboroch v knižnici.

Dôležité:  Ak vytvárate dokument so spoluautormi, neberte ho z projektu, ak naozaj nemáte vážny dôvod zabrániť ostatným používateľom v práci na dokumente.

Vďaka vyžiadaniu vzatia z projektu môže váš tím využiť tvorbu verzií čo najefektívnejšie, pretože používatelia týmto spôsobom presne určujú čas vytvárania verzie. Verzia sa vytvorí iba vtedy, keď niekto vezme súbor z projektu, zmení ho a potom ho vráti späť do projektu. Ak sa vzatie z projektu nevyžaduje, verzia sa vytvorí pri prvom uložení súboru používateľom a táto verzia sa aktualizuje, keď ho používateľ zatvorí. Ak potom používateľ alebo niekto iný opäť súbor otvorí a uloží, vytvorí sa ďalšia verzia. V závislosti od situácie môžno nebudete chcieť vytvárať viaceré verzie. Môže ísť napríklad o prípad, kedy musíte kvôli schôdzi zatvoriť súbor ešte predtým, než v ňom vykonáte požadované zmeny.

Ak sa vzatie z projektu vyžaduje, ľudia bez prvého vzatia súboru z projektu nemôžu súbory pridávať ani meniť, dokonca ani meniť vlastnosti súboru. Keď používatelia vrátia súbory späť do projektu, zobrazí sa im výzva, aby zadali komentáre týkajúce sa vykonaných zmien, vďaka čomu je možné vytvárať zmysluplnejšiu históriu verzií.

Poznámka: Ak budú v knižnici uložené .mpp súbory Microsoft Projectu, ktoré sú synchronizované so zoznamami úloh na vašej lokalite, začiarknutie políčka Vyžadovať vzatie z projektu by ste mali zrušiť.

Ďalšie informácie o vyžadovaní vzatia z projektu nájdete v téme Nastavenie knižnice na vyžadovanie vzatia súborov z projektu.

V zoznamoch a knižniciach sa vyskytujú povolenia týkajúce sa tvorby verzií a vzatia z projektu, ktoré sa líšia v závislosti od úrovne povolení vzťahujúcich sa na používateľa alebo konkrétnu skupinu. Niekto, kto môže upravovať úrovne povolení, môže nakonfigurovať tieto povolenia inak, prípadne môže vytvoriť novú skupinu s prispôsobenými úrovňami povolení.

Tieto povolenia vám poskytnú flexibilitu pri spravovaní knižnice. Môžete napríklad chcieť, aby určitá osoba mohla odstraňovať verzie súboru bez toho, aby musela mať povolenie na odstránenie samotného súboru. Povolenie na odstránenie verzie nie je to isté ako povolenie na odstránenie položky, takže môžete poskytnúť prispôsobenú úroveň prístupu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje povolenia, ktoré súvisia s tvorbou verzií a so vzatím z projektu, a určujú, na ktoré predvolené úrovne povolení sa vzťahujú.

Povolenie

Predvolená úroveň povolenia

Zobraziť verzie

Úplný prístup, Návrh, Prispievanie a Čítanie

Odstrániť verzie

Úplný prístup, Návrh a Prispievanie

Prepísať vzatie z projektu

Úplný prístup a Návrh

Schváliť položky

Úplný prístup a Návrh

Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×