Akcia makra Uložiť

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete použiť akciu Uložiť uložte zadaný prístup objekt alebo aktívny objekt, ak nie je zadaná. Môžete tiež uložiť aktívny objekt s novým názvom v niektorých prípadoch (funguje rovnako ako príkaz Uložiť ako na paneli S nástrojmi Rýchly prístup ).

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia Uložiť má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ objektu

Typ objektu, ktorý sa má uložiť. Kliknite na položku Tabuľka, Dotaz, Formulár, Zostava, Makro, Modul, Stránka s prístupom k údajom, Zobrazenie servera, Diagram, Uložená procedúra, alebo Funkcia v poli Typ objektu v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier. Ak chcete zvoliť aktívny objekt, nechajte tento argument prázdny. Ak v tomto argumente zvolíte typ objektu, musíte v argumente Názov Objektu zvoliť názov existujúceho objektu.

Názov objektu

Názov objektu, ktorý sa má uložiť. V poli Názov Objektu sa zobrazujú všetky objekty v databáze, ktoré sú typu zvoleného pomocou argumentu Typ objektu. Ak necháte argument Typ objektu prázdny, môžete nechať tento argument prázdny, ak chcete uložiť aktívny objekt, alebo v niektorých prípadoch zadajte do tohto argumentu nový názov, ak chcete uložiť aktívny objekt s týmto názvom.

Ak zadáte nový názov, názov musí byť vytvorený podľa štandardných konvencií pre objekty programu Microsoft Office Access 2007.

Poznámky

Akcia Uložiť funguje pre všetky databázové objekty, ktoré môže používateľ explicitne otvoriť a uložiť. Aby mala akcia Uložiť nejaký efekt na objekt, špecifikovaný objekt musí byť otvorený. Táto akcia má ten istý efekt, ako keď objekt zvolíte a potom ho uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť na Paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Ak necháte argument Typ objektu prázdny a zadáte nový názov do argumentu Názov Objektu, má to ten istý efekt, ako keď kliknete na tlačidlo Uložiť ako na Paneli s nástrojmi Rýchly Prístup a následne zadáte nový názov pre aktívny objekt. Použitie akcie Uložiť umožňuje určiť objekt, ktorý sa má uložiť, a vykonať príkaz Uložiť ako z makro.

Poznámka: Akcia Uložiť sa nedá použiť na uloženie žiadnej z nasledovných položiek pod novým názvom:

  • formulár vo zobrazenie formulára alebo v údajové zobrazenie.

  • zostava v ukážke pred tlačou.

  • modul.

  • Zobrazenie servera v údajovom zobrazení alebo v zobrazení Ukážka pred tlačou.

  • stránka s prístupom k údajom v zobrazení zobrazenie stránky.

  • Tabuľka v údajovom zobrazení alebo v zobrazení Ukážka pred tlačou.

  • Dotaz v údajovom zobrazení alebo v zobrazení Ukážka pred tlačou.

  • uložená procedúra v údajovom zobrazení alebo v zobrazení Ukážka pred tlačou.

Akcia Uložiť, či už sa vykonáva v makre, ktoré je spustené v aktuálnej databáze, alebo v knižničná databáza, vždy ukladá určený objekt alebo aktívny objekt do databázy, v ktorej bol objekt vytvorený.

Ak ukladáte aktívny objekt pod novým názvom, ale názov je rovnaký ako názov už existujúceho objektu tohto typu, zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete prepísať existujúci objekt. Ak ste nastavili argument Zapnuté upozornenia akcie NastaviťUpozornenia na možnosť Nie, dialógové okno sa nezobrazí a starý objekt sa automaticky prepíše.

Ak chcete spustiť akciu Uložiť v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu Save objektu DoCmd.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×