Akcia makra PreniesťZoznamSharePoint

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Akciu PreniesťZoznamSharePoint môžete použiť na import alebo prepojenie údajov z lokality Windows SharePoint Services 3.0.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia PreniesťZoznamSharePoint má nasledovné argumenty.

Akcia argume nt

Popis

Typ prenosu

Vyberte typ prenosu.

 • Vyberte možnosť importovať údaje môžete skopírovať aj Windows SharePoint Services 3.0 do tabuľky v Microsoft Office Access 2007. Aktualizácie údajov v Office Access 2007 nemajú vplyv na údaje v službe Windows SharePoint Services. Aktualizácie údajov v službe Windows SharePoint Services, nebude mať vplyv na údaje v programe Access.

 • Vyberte položku Prepojenie, ak chcete vytvoriť prepojenú tabuľku v programe Access, ktorá sa prepája na údaje v službe Windows SharePoint Services. Aktualizácie údajov v programe Access sa premietajú do služby Windows SharePoint Services. Podobne aj aktualizácie údajov v službe Windows SharePoint Services sa premietajú do programu Access.

Adresa lokality

Zadajte celú cestu k lokalite SharePoint.

Identifikácia zoznamu

Zadajte názov alebo identifikátor GUID pre zoznam, ktorý chcete preniesť. Tento argument je povinný.

Identifikácia zobrazenia

Zadajte identifikátor GUID zobrazenia pre zoznam, ktorý chcete použiť. Argument nezadávajte, ak chcete preniesť všetky riadky a stĺpce v zozname.

Názov tabuľky

Zadajte názov, ktorý sa má zobraziť pre tabuľku alebo prepojenú tabuľku v programe Access.

Získať hodnoty zobrazenia vyhľadávania

Vyberte hodnotu Áno, ak chcete preniesť zobrazené hodnoty pre vyhľadávacie polia namiesto identifikácie použitej na vyhľadávanie.

Poznámky

 • Táto akcia má rovnaký účinok ako kliknutie na položku Zoznam lokality SharePoint v skupine Import na karte Externé údaje. Argumenty pre akciu zodpovedajú voľbám vybratým v sprievodcovi načítaním externých údajov.

 • Ak chcete spustiť akciu PreniesťZoznamSharePoint v module VBA, použite metódu TransferSharePointList objektu DoCmd.

 • Ak zadáte neexistujúci zoznam alebo zobrazenie, nezobrazí sa žiadna chyba a neprenesú sa žiadne údaje.

 • Identifikátor GUID je jedinečný hexadecimálny identifikátor pre zoznam alebo zobrazenie. Identifikátor GUID musí byť zadaný v nasledovnom formáte, kde každé písmeno „F“ je hexadecimálne číslo (0 až 9 alebo A až F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Identifikátor GUID pre zoznam alebo zobrazenie môžete získať z lokality SharePoint pomocou nasledovného postupu:

 1. Otvorte zoznam v službe Windows SharePoint Services.

 2. Ak sa požadované zobrazenie nezobrazuje, kliknite na šípku rozbaľovacieho poľa Zobrazenie a potom vyberte požadované zobrazenie.

 3. Kliknite na šípku rozbaľovacieho poľa Zobrazenie a potom vyberte položku Upraviť toto zobrazenie.

  Adresa na paneli s adresou v prehľadávači obsahuje identifikátory GUID pre zoznam aj pre zobrazenie. Identifikátor GUID pre zoznam nasleduje za výrazom List= a identifikátor GUID pre zobrazenie nasleduje za výrazom View=. V adrese je však každý znak { (ľavá zložená zátvorka) vyjadrený reťazcom %7B, každý znak - (spojovník) je vyjadrený reťazcom %2D a každý znak } (pravá zložená zátvorka) je vyjadrený reťazcom %7D. Napríklad:

http://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Identifikátory GUID z adresy môžete použiť ako argumenty v danom makre až po nahradení každého reťazca %7B znakom {, každého reťazca %2D znakom - a každého reťazca %7D znakom }. Nevkladajte znak & (ampersand), ktorý nasleduje za reťazcom %7D v identifikátore zoznamu GUID.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×