Akcia makra PreniesťDatabázu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Akcia Preniesťdatabázu môžete použiť na import alebo export údajov medzi Aktuálna databáza programu Access (.mdb alebo .accdb) alebo projekt programu Access (.adp) a inej databázy. Microsoft Office Access 2007 databáz, môžete tiež prepojiť tabuľku do aktuálnej databázy programu Access z inej databázy. S prepojenej tabuľky, máte prístup k údajom v tabuľke, zatiaľ čo zostane na samotnú tabuľku z databázy.

Poznámka : Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia PreniesťDatabázu má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ prenosu

Typ prenosu, ktorý chcete vykonať. V poli Typ prenosu v sekcii Argumenty akcie na table Zostavovač makier máte možnosť vybrať položky Import, Export alebo Prepojenie. Predvolená hodnota je Import.

Poznámka : Typ prenosu Prepojenie nie je podporovaný projektmi programu Access (s príponou .adp).

Typ databázy

Typ databázy, z ktorej sa importuje, do ktorej sa exportuje, alebo s ktorou sa vytvára prepojenie. Môžete vybrať typ Microsoft Access alebo niektorý z iných typov databáz v poli Typ databázy. Predvolená hodnota je Microsoft Access.

Názov databázy

Názov databázy, z ktorej sa importuje, do ktorej sa exportuje, alebo s ktorou sa vytvára prepojenie. Tento argument je povinný.

Pre typy databáz, ktoré používajú samostatné súbory pre každú tabuľku, ako sú napríklad databázy FoxPro, Paradox a dBASE, zadajte adresár obsahujúci súbor. Názov súboru zadajte do argumentu Zdroj (ak ide o import alebo prepojenie) alebo do argumentu Cieľ (ak ide o export).

Databázy ODBC, zadajte úplnú Open Database Connectivity (ODBC) reťazec pripojenia.

Ak chcete zobraziť príklad pre reťazec pripojenia, prepojte externá tabuľka s programom Access:

  1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Import na položku Access.

  2. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte cestu k zdrojovej databáze do poľa Názov súboru.

  3. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne Prepojiť tabuľky vyberte tabuľku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Otvorte práve prepojenú tabuľku v návrhové zobrazenie a skontrolujte vlastnosti tabuľky, ktoré zobrazíte kliknutím na položku Hárok vlastností na karte Návrh v časti Nástroje. Text v nastavení vlastnosti Popis je reťazec pripojenia pre danú tabuľku.

Ďalšie informácie o reťazcoch pripojenia ODBC nájdete v súbore Pomocníka alebo v inej dokumentácii pre ovládač ODBC tohto typu databázy ODBC.

Typ objektu

Typ objektu na import alebo export. Ak vyberiete možnosť Microsoft Access pre argument Typ databázy, môžete v poli Typ objektu vybrať niektorý z nasledujúcich objektov: Tabuľka, Dotaz, Formulár, Zostava, Makro, Modul, Stránka s prístupom k údajom, Zobrazenie servera, Diagram, Uložená procedúra alebo Funkcia . Predvolená hodnota je Tabuľka. Ak vyberiete ľubovoľný iný typ databázy, alebo ak vyberiete položku Prepojenie v poli Typ prenosu, tento argument sa ignoruje.

Ak exportujete dotaz Select do databázy programu Access, vyberte v tomto argumente položku Tabuľka, ak chcete exportovať množina výsledkov dotazu, alebo vyberte položku Dotaz, ak chcete exportovať samotný dotaz. Ak exportujete výberový dotaz do iného typu databázy, tento argument sa ignoruje a exportuje sa množina výsledkov dotazu.

Zdroj

Názov tabuľky, výberového dotazu alebo objektu programu Access, ktorý chcete importovať, exportovať alebo prepojiť. Pre niektoré typy databáz, ako sú napríklad databázy FoxPro, Paradox alebo dBASE, je to názov súboru. Do názvu súboru zahrňte aj príponu názvu súboru (ako napríklad .dbf). Tento argument je povinný.

Cieľ

Názov importovanej, exportovanej alebo prepájanej tabuľky, výberového dotazu alebo objektu programu Access v cieľovej databáze. Pre niektoré typy databáz, ako sú napríklad databázy FoxPro, Paradox alebo dBASE, je to názov súboru. Do názvu súboru zahrňte aj príponu názvu súboru (ako napríklad .dbf). Tento argument je povinný.

Ak vyberiete položku Import v argumente Typ prenosu a položku Tabuľka v argumente Typ objektu, v programe Access sa vytvorí nová tabuľka, ktorá obsahuje údaje v importovanej tabuľke.

Ak importujete tabuľku alebo iný objekt s názvom, ktorý je v konflikte s názvom už existujúceho objektu, v programe Access sa pridá číslo do názvu importovaného objektu. Ak napríklad importujete objekt Zamestnanci a objekt Zamestnanci už existuje, v programe Access sa importovaná tabuľka alebo iný objekt premenuje na Zamestnanci1.

Ak exportujete do databázy programu Access alebo do inej databázy, exportovaný objekt v programe Access automaticky nahradí existujúcu tabuľku alebo iný objekt s rovnakým názvom.

Iba štruktúra

Určuje, či sa importuje alebo exportuje len štruktúra databázovej tabuľky bez údajov, ktoré obsahuje. Vyberte hodnotu Áno alebo Nie. Predvolená hodnota je Nie.

Poznámky

Môžete importovať a exportovať tabuľky medzi programom Access a inými typmi databáz. Môžete tiež exportovať prístup výberových dotazov s inými typmi databáz. Program Access exportuje množina výsledkov dotazu vo forme tabuľky. Môžete importovať a exportovať ľubovoľný objekt databázy programu Access, ak sú oba databázy databázy programu Access.

Ak importujete tabuľku z inej databázy programu Access (s príponou .mdb alebo .accdb), v ktorej je táto tabuľka prepojenou tabuľkou, tabuľka zostane prepojená aj po importe. Znamená to, že sa importuje prepojenie a nie samotná tabuľka.

Ak databáza, ku ktorej získavate prístup, vyžaduje heslo, po spustení makra sa zobrazí dialógové okno. Heslo zadajte do tohto dialógového okna.

Akcia PreniesťDatabázu je podobná príkazom na karte Externé údaje v časti Import alebo Export. Tieto príkazy môžete použiť na výber zdroja údajov, ako je napríklad databáza programu Access alebo iný typ databázy, hárok alebo textový súbor. Ak vyberiete databázu, zobrazia sa dialógové okná, v ktorých vyberáte typ objektu na import alebo export (ak ide o databázy programu Access), názov objektu a ďalšie možnosti v závislosti od typu databázy, z ktorej importujete, do ktorej exportujete, alebo s ktorou vytvárate prepojenie. Argumenty pre akciu PreniesťDatabázu zohľadňujú možnosti v týchto dialógových oknách.

Ak chcete zadať informácie o indexe pre prepojenú tabuľku dBASE, najprv vytvorte prepojenie s tabuľkou:

  1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Import na položku Ďalšie.

  2. Kliknite na položku Súbor dBASE.

  3. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte do poľa Názov súboru cestu pre súbor dBASE.

  4. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V dialógových oknách zadajte indexy pre tento príkaz. Informácie o indexe sa v programe Access uchovávajú v špeciálnom súbore s informáciami (s príponou .inf), ktorý sa nachádza v priečinku balíka Microsoft Office.

  6. Potom môžete prepojenie na prepojenú tabuľku odstrániť.

Pri ďalšom použití akcie PreniesťDatabázu sa na prepojenie s touto tabuľkou formátu dBASE v programe Access použijú zadané informácie o indexe.

Poznámka : Ak vytvoríte dotaz alebo použijete filter na prepojenú tabuľku, v dotazoch a filtroch sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Ak chcete spustiť akciu PreniesťDatabázu v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu TransferDatabase objektu DoCmd.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×