Akcia makra KopírovaťObjekt

Akcia KopírovaťObjekt kopíruje zadaný databázové objekty do inej databáza alebo do rovnakej databázy alebo projekt programu Microsoft Access pod novým názvom. Existujúci objekt môžete napríklad kopírovať alebo zálohovať do inej databázy alebo rýchlo vytvoriť podobný objekt s niekoľkými zmenami.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia KopírovaťObjekt má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Cieľová databáza

Platná cesta alebo názov súboru cieľovej databázy. Do poľa Cieľová databáza v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier zadajte cestu alebo názov súboru. Ak chcete vybrať aktuálnu databázu, ponechajte tento argument prázdny.

Poznámka: Tento argument je k dispozícii len v prostredí databázy programu Access. Ak používate túto akciu v prostredí projektu programu Access (.adp), argument Cieľová databáza musí zostať prázdny.

Ak spustíte makro obsahujúce akciu KopírovaťObjekt v knižničná databáza a tento argument zostane prázdny, objekt sa v programe Microsoft Office Access 2007 skopíruje do knižničnej databázy.

Nový názov

Nový názov objektu. Pri kopírovaní do odlišnej databázy ponechajte tento argument prázdny, aby sa použil rovnaký názov.

Typ zdrojového objektu

Typ objektu, ktorý chcete kopírovať. Kliknite na položku Tabuľka, Dotaz, Formulár, Zostava, Makro, Modul, Stránka s prístupom k údajom, Zobrazenie servera, Diagram, Uložená procedúra alebo Funkcia. Ak chcete kopírovať objekt vybraný na navigačnej table, ponechajte argument prázdny.

Názov zdrojového objektu

Názov objektu, ktorý sa má kopírovať. Pole Názov zdrojového objektu zobrazí všetky objekty databázy typu vybratého pomocou argumentu Typ zdrojového objektu. V poli Názov zdrojového objektu kliknite na požadovaný objekt. Ak zostane argument Typ zdrojového objektu prázdny, ponechajte prázdny aj tento argument.

Ak sa v knižničnej databáze spustí makro obsahujúce akciu KopírovaťObjekt, program Access najprv vyhľadá objekt s týmto názvom v knižničnej databáze a potom v aktuálnej databáze.

Poznámky

Pre túto akciu je potrebné zadať hodnotu jedného z argumentov alebo hodnoty oboch argumentov Cieľová databáza a Nový názov.

Ak ponecháte argumenty Typ zdrojového objektu a Názov zdrojového objektu prázdne, program Access skopíruje objekt vybratý na navigačnej table. Objekt možno na navigačnej table vybrať použitím akcie VybraťObjekt spolu s argumentom navigačnej tably In nastaveným na hodnotu Áno.

Akcia KopírovaťObjekt je podobná manuálnemu vykonávaniu nasledovných krokov:

 1. Na navigačnej table vyberte objekt.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Kopírovať.

 3. Na rovnakej karte kliknite na položku Prilepiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Prilepiť ako, ktoré poskytuje možnosť zadania nového názvu objektu. Akcia KopírovaťObjekt automaticky vykoná všetky tieto kroky.

Poznámka:  Pri kopírovaní stránok s prístupom k údajom akcia KopírovaťObjekt kopíruje len prepojenie na súvisiaci súbor .htm, a nie samotný súbor.

Cesta a názov súboru cieľovej databázy musia existovať pred spustením akcie KopírovaťObjekt makrom. Ak neexistujú, program Access zobrazí chybové hlásenie.

Ak chcete spustiť akciu KopírovaťObjekt v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu CopyObject objektu DoCmd.

Objekt vybratý na navigačnej table alebo aktuálne otvorený objekt môžete skopírovať kliknutím na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a následným kliknutím na položku Uložiť ako. Tento príkaz vytvorí kópiu objektu len v aktuálnej databáze. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov kópie a vyberte typ ukladaného objektu. Ak už bol pôvodný objekt uložený a teraz sa uloží v aktuálnej databáze pod novým názvom, pôvodná verzia zostane uložená pod starým názvom.

Ak chcete manuálne kopírovať objekt do inej databázy programu Access, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Exportovanie na položku Ďalšie a potom kliknite na položku Databáza aplikácie Access.

 2. V dialógovom okne Export - databáza programu Access zadajte názov cieľovej databázy.

  alebo

  Kliknutím na položku Prehľadávať zobrazte dialógové okno Uložiť súbor, v ktorom vyhľadajte cieľovú databázu, a potom kliknite na položku Uložiť.

 3. V dialógovom okne Export - databáza programu Access kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa dialógové okno Export.

 4. V dialógovom okne Export zadajte názov objektu v cieľovej databáze. Pre tabuľky vyberte príslušné možnosti, napríklad Exportovať definíciu a údaje alebo Iba definíciu. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×