Akú verziu balíka Office používate?

Viete, že máte nainštalovaný Microsoft Office, potrebujete však zistiť viac o verzii balíka Office. Tu je spôsob, ako vyhľadať možnosti, napríklad typ verzie, balíka Service Pack (SP) a bitovej verzie (32-bitová alebo 64-bitová), ktoré máte nainštalované.

Ak viete, akú verziu používate, ale hľadáte ďalšie informácie, napríklad či máte nainštalovanú 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office, môžete prejsť priamo na príslušnú časť nižšie.

Ak si nie ste istí, akú verziu máte nainštalovanú, otvorte aplikáciu balíka Office (v našich príkladoch používame Word) a v používateľskom rozhraní môžete zistiť, akú verziu používate.

Ak sa po otvorení aplikácie balíka Office zobrazí toto používateľské rozhranie...

máte túto verziu.

Karta Domov vo Worde 2013, Worde 2016 a Worde RT

Máte počítačovú verziu služieb Office 365, balíka Office 2016 alebo balíka Office 2013.

Vyberte položky Súbor > Konto. Ďalšie informácie o produkte získate v časti nižšie.

Karta Domov vo Worde 2016 pre Mac

Máte Office 2016 pre Mac.

Vyberte ponuku programu Word > položku Čo je Word. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office 2016 pre Mac nižšie.

Karta Domov vo Worde RT

Máte Office 2013 RT.

Vyberte položky Súbor > Konto. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office 2013 RT nižšie.

Karta Domov vo Worde Mobile vo Windowse 10

Máte aplikáciu Office Mobile pre Windows 10.

Vyberte položky Súbor > Nastavenia > Informácie. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office Mobile pre Windows 10 nižšie.

Hlavné používateľské rozhranie pre Word for Mac 2011

Máte Office for Mac 2011.

Vyberte ponuku programu Word > položku Čo je Word. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office for Mac 2011 nižšie.

Karta Domov vo Worde 2010

Máte Office 2010.

Vyberte položky Súbor > Pomocník. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office 2010 nižšie.

Hlavný pás s nástrojmi Domov vo Worde 2007

Máte Office 2007.

Vyberte položky tlačidlo Microsoft Office Kliknite na tlačidlo Microsoft Office > Pomocník. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office 2007 nižšie.

Hlavná ponuka v Worde 2003

Máte Office 2003.

Vyberte položky Pomocník > Informácie o programe Microsoft Word. Ďalšie informácie o produkte získate v časti Office 2003 nižšie.

Predplatné na Office 365

V rámci predplatného na Office 365 sa používa karta Súbor a zobrazenie Microsoft Office Backstage – ide o zobrazenie, ktoré vidíte po kliknutí na položku Súbor. Táto časť sa vo Worde zobrazuje po výbere položiek Súbor > Konto.

Súbor > Konto v rámci predplatného na Office 365

Number one in a pink circle Zobrazuje, či máte predplatený produkt Office a o aký produkt balíka Office ide.

Number two in a pink circle. Zobrazuje úplné číslo verzie.

Tip   Výberom položky Možnosti aktualizácie môžete nainštalovať aktualizácie.

Number three in a pink circle. Po kliknutí na položku Čo je Word sa zobrazí informácia, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu.

Okno O programe Microsoft Word

Na začiatok stránky

Office 2013 a Office 2016 (jednorazový nákup)

V Office 2013 a 2016 sa používa karta Súbor a zobrazenie Microsoft Office Backstage – ide o zobrazenie, ktoré vidíte po kliknutí na položku Súbor. Táto časť sa v programe Word 2013 zobrazuje po výbere položiek Súbor > Konto.

Poznámka   V Outlooku treba kliknúť na položky Súbor > Konto balíka Office.

Súbor > Konto vo Worde 2013

Number one in a pink circle Zobrazuje, či máte produkt balíka Office zakúpený formou jednorazového nákupu, o aký produkt balíka Office ide, a či je tento produkt aktivovaný.

Number two in a pink circle. Po kliknutí na položku Čo je Word sa zobrazí informácia, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu.

Okno O programe Word 2013

Na začiatok stránky

Office Mobile pre Windows 10

Toto sa zobrazí vo vašom zariadení s aplikáciou Office Mobile pre Windows 10 po výbere položiek Súbor > Nastavenia > Informácie.

Okno Informácie týkajúce sa Wordu Mobile

Na začiatok stránky

Office 2016 pre Mac

Táto časť sa vo Worde 2016 pre Mac zobrazuje po výbere ponuky programu Word > položky Čo je Word.

Strana O Worde vo Worde 2016 pre Mac

Na začiatok stránky

Office for Mac 2011

Táto časť sa vo Worde for Mac 2011 zobrazuje po výbere ponuky programu Word > položky Čo je Word.

Word for Mac 2011 showing About Word page

Na začiatok stránky

Office 2013 RT

V systéme Microsoft Surface RT existuje iba jedna verzia balíka Office, ktorá je určená na používanie s procesorom ARM tabletu, a to Office 2013 RT. Tieto informácie o verzii sa vo Worde RT zobrazujú po výbere položiek Súbor > Konto.

Word RT showing the File > Account window

Number one in a pink circle Zobrazuje, o aký produkt balíka Office ide, a či je tento produkt aktivovaný.

Number two in a pink circle. Po kliknutí na položku Čo je Word sa zobrazí informácia, či je aplikácia balíka Office súčasťou balíka Office.

Okno O programe Word RT

Na začiatok stránky

Office 2010

V Office 2010 sa po prvý raz používa karta Súbor a zobrazenie Microsoft Office Backstage – ide o zobrazenie, ktoré vidíte po kliknutí na položku Súbor. Toto sa zobrazí vo Worde 2010 po výbere položiek Súbor > Pomocník.

Produktové informácie po kliknutí na položky Súbor > Pomocník vo Worde 2010

Number one in a pink circle Zobrazuje, o aký produkt balíka Office ide, či je tento produkt aktivovaný a aké aplikácie sú súčasťou tohto produktu balíka Office.

Number two in a pink circle. Zobrazuje úplné číslo verzie a informáciu, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office.

Number three in a pink circle. Po kliknutí na položku Dodatočné informácie o autorských právach sa zobrazia informácie o balíkoch Service Pack a licencii.

Okno O programe Word 2010

Na začiatok stránky

Office 2007

V Office 2007 sa po prvý raz používajú karty a tlačidlo Microsoft Office. Táto časť sa vo Worde 2007 zobrazuje po výbere tlačidla Microsoft Office Tlačidlo Microsoft Office > položiek Možnosti programu Word > Prostriedky.

Okno Zdroje v časti Možnosti programu Word vo Worde 2007

Number one in a pink circle Zobrazuje číslo verzie, úplné číslo verzie a balíky Service Pack.

Number two in a pink circle. Zobrazuje, či je aplikácia balíka Office súčasťou balíka Office a informácie o licencii.

Poznámka   Pre Office 2007 nebola k dispozícii 64-bitová verzia.

Na začiatok stránky

Office 2003

Dôležité   Poskytovanie podpory pre Office 2003 bolo ukončené

V balíku Office 2003 sú textové ponuky na sivom paneli: Súbor, Upraviť, Zobraziť, Vložiť, Formát, Nástroje, Tabuľka, Okno a Pomocník. Táto časť sa vo Worde 2003 zobrazuje po kliknutí na položky Pomocník > Informácie o programe Microsoft Office Word.

Pomocník > O programe Microsoft Office Word vo Worde 2003

Okno O programe Microsoft Office Word 2003

Number one in a pink circle Zobrazuje číslo verzie, úplné číslo verzie a balíky Service Pack.

Number two in a pink circle. Zobrazuje informácie o licencii.

Poznámka   Pre Office 2003 nebola k dispozícii 64-bitová verzia.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, InfoPath 2013, Office 365, Správca služieb Office 365, Správca služieb Office 365 Small Business, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, Excel 2016 pre Mac, Outlook 2016 pre Mac, PowerPoint 2016 pre Mac, Word 2016 pre Mac, OneNote 2016 pre Mac, Office 2016 pre Mac, Word pre Mac 2011, Excel pre Mac 2011, Outlook pre Mac 2011, PowerPoint pre Mac 2011, Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet – správca služieb Small Business, Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet – správca, OneNote pre Mac, Office 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2007, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk