Aký formát súborov mám používať v programe Access 2010?

Program Microsoft Access 2010 predvolene používa formát súbor .accdb, ktorý používal už program Access 2007. Program Access aj naďalej poskytuje určitú formu podpory pre formát súboru predchádzajúcich verzií programu Access. Tento článok obsahuje informácie o tom, prečo by ste mali používať nový formát súboru a prečo budete musieť v niektorých prípadoch používať staršie formáty súboru tohto programu. Taktiež sa dozviete informácie o spôsobe konverzie databázy na nový formát súboru.

Obsah tohto článku

Nový formát súborov (.accdb)

Staršia verzia formátu súborov (.mdb)

Konverzia na nový formát súborov

Nový formát súborov (.accdb)

Program Access 2010 používa formát súborov, ktorý podporuje množstvo vylepšení produktu. Keď vytvárate novú databázu, databáza bude predvolene používať nový formát súborov s príponou .accdb.

Nový formát súboru by ste mali používať vždy, keď je to možné, pretože podporuje nové funkcie, ako sú napríklad polia s viacerými hodnotami a prílohy. Ak chcete konvertovať databázu na pracovnej ploche na webovú databázu pomocou služieb programu Access, formát databázy na pracovnej ploche musí byť .accdb.

Nový formát súboru však nie je možné otvoriť ani prepojiť so staršími verziami programu Access, nepodporuje replikáciu a nepodporuje zabezpečenie na úrovni používateľa. Ak potrebujete používať databázu so staršími verziami programu Access, alebo ak potrebujete použiť replikáciu alebo zabezpečenie na úrovni používateľa, musíte použiť staršiu verziu formátu súboru.

Funkcie poskytované formátom súboru .accdb

 • Publikovanie na webe pomocou služieb programu Access    

  Ak máte server so službami programu Access (súčasť servera SharePoint Server), v súlade s niektorými obmedzeniami kompatibility môžete publikovať formát súboru .accdb na web. Niektoré funkcie návrhu a paradigiem sa vo webových databázach a databázach na pracovnej ploche odlišujú  – niektoré databázy na pracovnej ploche nemožno publikovať na webe bez predchádzajúcich zmien návrhu.

  Po publikovaní databázy na web môžete otvoriť súbor .accdb a vykonať zmeny návrhu, a taktiež synchronizovať tieto zmeny s publikovanou verziou. Používatelia môžu používať publikovanú webovú databázu v prehľadávači bez toho, aby mali nainštalovaný program Access.

 • Polia s viacerými hodnotami    

  Predpokladajme, že potrebujete priradiť úlohu jednému z vašich zamestnancov, ale rozhodnete sa, že ju priradíte viac než jednej osobe. V programe Access 2010 je možné vytvoriť pole s viacerými hodnotami, ktoré vám umožní vybrať alebo zadať zamestnancov.

  Keď kliknete na pole, zobrazia sa začiarkavacie políčka, pričom začiarknuté označujú vaše voľby. Vybraní zamestnanci sú uložení v poli s viacerými hodnotami a pri zobrazení sú oddelení čiarkami (predvolené nastavenie).

  Hlavnou myšlienkou polí s viacerými hodnotami je zjednodušiť výber a uloženie viac než jednej možnosti bez nutnosti vytvárať zložitejší návrh databázy. Polia s viacerými hodnotami sú tiež dôležité pre integráciu so službou Microsoft SharePoint Foundation, pretože zoznamy lokality SharePoint takisto podporujú polia s viacerými hodnotami.

 • Typ údajov Attachment    

  Nový typ údajov Attachment umožňuje jednoduché uloženie všetkých typov dokumentov a binárnych súborov v databáze bez toho, aby databáza nadmerne fyzicky narástla. Prílohy sa automaticky skomprimujú pri potrebe maximalizovať využitie priestoru. Môžete priložiť dokument programu Word k záznamu alebo uložiť skupinu digitálnych fotografií. K jednému záznamu je možné pripojiť viacero príloh.

 • Zlepšená integrácia s lokalitou SharePoint a programom Outlook    

  Súbory programu Access vo formáte .mdb boli v minulosti blokované službou SharePoint alebo programom Outlook, pretože v databáze programu Access mohol byť vložený nebezpečný kód. Program Access 2010 umožňuje, aby bol kód overený ako bezpečný alebo vypnutý. Toto umožňuje lepšiu integráciu databáz programu Access so službou SharePoint a programom Outlook.

 • Sledovanie histórie polí typu Memo    

  Polia typu Memo sú užitočné pri ukladaní veľkého množstva informácií. Spustenie programu Access 2007 umožňuje nastaviť vlastnosť LenPriložiť, ktorá núti program Access, aby uchoval históriu všetkých zmien v poli typu Memo. Takto je možné zobraziť históriu daných zmien. Táto funkcia podporuje aj funkciu riadenia verzií v programe Windows SharePoint Services 3.0 tak, aby ste program Access mohli použiť na sledovanie zmien vo viacerých riadkoch textového poľa uloženého v zozname lokality SharePoint (za predpokladu, že pole má možnosť Pripojiť zmeny k existujúcemu textu nastavenú na hodnotu Áno).

 • Vylepšené šifrovanie    

  Môžete nastaviť heslo databázy a zašifrovať jej obsah. Keď tak urobíte pomocou programu Access 2007 a súboru s novým formátom súboru, program Access použije na šifrovanie údajov rozhranie Windows Crypto API. Môžete použiť aj nástroje na šifrovanie od tretej strany.

Na začiatok stránky

Staršia verzia formátu súborov (.mdb)

Verzie programu Access staršie, ako je verzia Office Access 2007, podporujú formát súborov, ktorý používa príponu súboru .mdb. Súbory s príponou .mdb však možno naďalej otvoriť v programe Access 2010. Ak je súbor uložený vo formáte súboru programu Access 2002-2003 alebo Access 2000, môžete ho otvoriť a používať v programe Access 2010 tak, ako by ste to normálne urobili. Nemôžete však využívať výhody nových funkcií, ktoré si vyžadujú formát súboru .accdb.

Ak je súbor uložený vo formáte súborov programu Access 95 alebo Access 97, program Access 2010 vám pri jeho prvom otvorení ponúkne možnosť databázu inovovať na formát súborov, ktorý je aktuálne vybratý ako predvolený formát súborov (obyčajne formát súborov .accdb, ak správca nastavenie nezmenil). Ak databázu neplánujete používať s verziami programu Access staršími ako Access 2007 a nebudete zdieľať databázu s inými používateľmi, ktorí používajú verzie programu Access staršie ako Access 2007, pričom nepoužívate replikáciu ani zabezpečenie na úrovni používateľa, mali by ste inovovať súbor databázy na nový formát .accdb. Keď inovujete databázu na formát súborov .accdb, nie je možné naďalej otvárať databázu pomocou inej verzie programu Access, než je program Access 2007.

Ak je súbor uložený vo formáte súborov programu Access 95 alebo Access 97 a vyberiete, že nechcete inovovať na formát .accdb, nie je možné vykonať zmeny návrhu. V programe Access 2010 môžete zobrazovať objekty a vykonávať zmeny vašich údajov, ale nie je možné vykonať zmeny návrhu.

Na začiatok stránky

Konverzia na nový formát súborov

Ak chcete databázu programu Access konvertovať výlučne do nového formátu súborov .accdb, musíte databázu najprv otvoriť a potom ju uložiť vo formáte súborov .accdb.

Dôležité : Nasledujúci postup platí pre súbory vytvorené v programoch Access 97, Access 2000, Access 2002 alebo Access 2003.

Najprv databázu otvorte:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku Otvoriť.

 3. V dialógovom okne Otvoriť vyberte a otvorte databázu, ktorú chcete konvertovať.

Teraz databázu konvertujte:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku Zdieľať.

 3. V časti Uložiť celú databázu kliknite na položku Uložiť databázu ako.

 4. Na pravej strane v časti Typy databázových súborov kliknite na položku Databáza programu Access.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako v poli Názov súboru zadajte názov súboru alebo použite ponúknutý názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Vytvorí sa kópia databázy vo formáte súborov .accdb.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×