Aké sú plány vytáčania?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Plán vytáčania je pomenovaná množina normalizácia pravidlá, ktoré sa premietajú vytočiť telefónne čísla jedného používateľa do alternatívny formát (zvyčajne E.164) pre účely volaní a smerovanie hovorov.

Plán vytáčania sa skladá z jedného alebo viacerých normalizácia pravidiel, ktoré definujú ako telefónne čísla, ktoré sú vyjadrené v rôznych formátoch sú preložené do alternatívneho formátu. Rovnaký reťazec vytáčania môže byť interpretované a preložená odlišne v plánoch rôznych vytáčania, tak, aby sa v závislosti od toho, ktorý plán vytáčania vám bola pridelená daného používateľa rovnaké číslo volaného môže preložiť a smerovaná odlišne.

Pozrite si tému vytvoriť a spravovať plány vytáčania v Skype for Business Online tvorby a správy nájomníkov plány vytáčania.

Plán rozsahu nájomníka vytáčania

Rozsah plánu vytáčania určuje hierarchickú úroveň, na ktorej možno použiť plán vytáčania. Rozsahy sú iné než v Skype for Business Server 2015 lokálne nasadenie. Klienti získať príslušné vytáčanie plánu prostredníctvom poskytovania nastavenia, ktoré sú automaticky uvedené keď používatelia prihlásiť do aplikácie Skype for Business Online. Ako správca môžete spravovať a priradiť úrovne rozsahu plánu vytáčania pomocou prostredia Remote PowerShell.

V Skype for Business Online tam dva typy plánov vytáčania – služba rozsahmi a nájomníka (čo je pre vašu organizáciu) zamerané. Plán vytáčania služby zamerané je definovaná pre každú krajinu alebo oblasť, kde je k dispozícii Office 365 telefónnym systémom. Každému používateľovi sa automaticky priradí plán vytáčania služby krajiny, ktorá zodpovedá miesto využívania Office 365 sa používateľovi priradia. Plánu vytáčania služby krajiny nie je možné zmeniť, ale môžete vytvoriť nájomníka zamerané plány vytáčania, ktoré rozšíriť plánu vytáčania služby krajiny. Ako sa klienti majú povolené rozšírené používanie získajú "schô vytáčanie plán", ktorý je kombináciou plánu vytáčania služby krajiny a plán vytáčania správne rozsahu nájomníka. Preto nie je potrebné definovať všetky pravidlá normalizácia v plánoch vytáčania nájomníka, ako možno už existujú v rámci plánu vytáčania služby krajiny.

Plány vytáčania nájomníka môžete ďalej rozdelený do dvoch rozsahov - rozsahu nájomníka alebo rozsahu používateľov. Ak nájomník definuje a priradí plánu vytáčania používateľa zamerané, danému používateľovi bude poskytovať efektívne vytáčanie plán plán vytáčania používateľa služby krajiny a plán vytáčania priradeného používateľa. Ak nájomník definuje plánu vytáčania nájomníka zamerané, ale nie priradenie plánu vytáčania používateľa zamerané, danému používateľovi bude poskytovať efektívne vytáčanie plán plán vytáčania používateľa služby krajiny a plán vytáčania nájomníka.

Nasledujúci obrázok je dedenie model plány vytáčania v Skype for Business Online.

Ako plány vytáčania dedia v Skype for Business Online.

Nižšie sú uvedené možné efektívne vytáčanie plánov:

Služba krajiny Ak žiadne nájomníka zamerané plán vytáčania je definovaná a žiadne plán vytáčania používateľa zamerané nájomníka je priradený zriadený používateľ - používateľ dostane plán schô vytáčania priradia k služieb krajiny priradené miesto využívania ich Office 365.

Globálne – nájomníka služieb krajiny Ak je definované plánu vytáčania používateľa nájomníka, ale nie sú priradené používateľovi - zriadený používateľ dostane plán schô vytáčania pozostávajúci z plánu vytáčania zlúčených nájomníka a plánu vytáčania služby krajiny priradené miesto využívania ich Office 365.

Nájomník používateľa – služieb krajiny Ak plánu vytáčania používateľa nájomníka je definovaná a priradené používateľovi - zriadený používateľ dostane schô vytáčanie obsahujúceho zlúčených nájomník používateľa na vytáčanie plánu a plánu vytáčania služby krajiny priradené miesto využívania ich Office 365.

Pozrite si tému vytvoriť a spravovať plány vytáčania v Skype for Business Online vytvoriť nájomníka služieb plánoch vytáčania.

Plánovanie pre plány vytáčania nájomníka

Pri plánovaní vlastnej vytáčania, postupujte nasledovne:

  • Krok 1 Rozhodnúť, či plán vytáčania vlastné sú potrebné na rozšírenie možností používateľa vytáčania – zvyčajne potrebou jeden by sa na technickú podporu – E.164 vytáčania napríklad rozšírenia alebo skrátený národné vytáčania.

  • Krok 2 Určiť, či sú potrebné nájomníka globálne alebo nájomcu používateľa zamerané plány vytáčania alebo oboje. Používateľ zamerané vytáčanie plány sú potrebné, ak používatelia majú rôzne miestne požiadavky na vytáčanie.

  • Krok 3 Identifikáciu platné číslo vzorcov pre každý plán vytáčania vyžaduje. Iba čísla vzorky, ktoré nie sú definované v plánoch vytáčania služby úrovne krajiny.

  • Krok 4 Vývoj celej organizácie schému na pomenovanie plány vytáčania. Prijatie štandardný systém pomenovania zabezpečuje konzistentnosť v organizácii a zjednodušuje údržbu a aktualizácie.

Skype operácie Framework obsahuje ďalšie zdroje informácií a partnerov, ktorí vám môžu pomôcť s vykonávaním nájomníka plánoch vytáčania.

Vytvorenie plánu vytáčania nového nájomníka

Ak chcete vytvoriť nový plán vytáčania, je potrebné umiestniť informácie, ktoré je potrebné.

Jednoduchý názov a názov

V prípade plánov vytáčania používateľ by zadajte popisný názov, ktorý identifikuje používatelia budú priradené k plánu vytáčania. Plán vytáčania jednoduché meno je predvyplnenom reťazcom, ktorý je odvodené od názvu plánu vytáčania. Jednoduchý názov poľa je možné upravovať, ktorá umožňuje vytvoriť viac popisného konvenciu k plánom vytáčania. Jednoduché názov hodnoty nemôže byť prázdna a musí byť jedinečná. Najlepším spôsobom je vývoj konvencia pre celú organizáciu a potom tento veľtrh konzistentné používanie všetky lokality a používateľov.

Popis

Odporúčame zadáte bežné, rozpoznateľný názov geografickú oblasť alebo skupiny používateľov, do ktorej zodpovedajúci plán vytáčania sa vzťahuje.

Externý prístup predpony

Upozornenie : Externý prístup predponu v súčasnosti nie je podporovaná.

Môžete určiť externého prístupu predponu štyroch znakov (#, *, a 0 až 9) Ak používatelia potrebujú vytočiť jedného alebo viacerých ďalších popredných číslic (napríklad 9) získať externé čiary.

Poznámka : Ak zadáte externý prístup predponu, nie je potrebné vytvoriť ďalšie normalizácia pravidlo tak, aby umožňovali predponou.

Pozrite si tému vytvoriť a spravovať plány vytáčania v Skype for Business Online vytvoriť nájomníka služieb plánoch vytáčania.

Normalizácia pravidiel

Normalizácia pravidlá definovať ako telefónne čísla, ktoré sú vyjadrené v rôznych formátoch preložiť. Rovnaký číselného reťazec môže byť interpretované a preložená odlišne v závislosti od miestnych nastavení, z ktorého je vytočené. Normalizácia pravidiel môže byť potrebné Ak používatelia potrebujú byť schopný vytočiť skrátený interný alebo externý čísla.

Niektoré pravidlá normalizácia musí mať priradené k plánu vytáčania. Normalizácia pravidlá sú prispôsobené zhora nadol tak, aby poradie, v akom sa zobrazujú v pláne vytáčania nájomníka je dôležité. Napríklad, ak plánu vytáčania nájomníka 10 normalizácia pravidiel, ste sa pripojili číslo zodpovedajúce logiky bude sa pokúsili počnúc prvé pravidlo normalizácia, ak nie je zápas potom druhá, a tak ďalej. Ak sa zápas, toto pravidlo sa používa a nie je úsilie podľa iných pravidiel, ktoré sú definované. Môže byť maximálne 25 normalizácia pravidlá v danom nájomníkovi pláne vytáčania.

Určenie vyžaduje normalizácia pravidiel

Pretože všetky plán vytáčania nájomníka je efektívne zlúčiť s daného používateľa služby krajiny vytočiť plán na to, je pravdepodobne plán služieb krajiny vytáčanie normalizácia pravidlá musieť vyhodnotiť s cieľom určiť, ktoré nájomníka vytočiť plán normalizácia pravidlá, ktoré sú potrebné. Rutiny cmdlet Get-CsEffectiveTenantDialPlan možno použiť na tieto účely. Rutiny cmdlet zaujme identita používateľa ako vstupný parameter a vráti všetky normalizácia pravidlá, ktoré platia pre používateľa.

Vytváranie pravidiel normalizácia

Normalizácia pravidiel pomocou rozhrania .NET Framework regulárne výrazy môžete určiť číselné zhody vzorce, ktoré používa server preložiť vytočte reťazce vo formáte E.164 plnenie reverzného číslo vyhľadávania. Normalizácia pravidlá možno vytvoriť zadaním regulárne výrazy na zápas a preklad sa má vykonať, ak sa nájde zhoda. Keď skončíte, môžete zadať test číslo overte, či pravidlo Normalizácia funguje podľa očakávania.

Podrobné informácie o používaní regulárne výrazy .NET Framework nájdete.NET Framework regulárne výrazy.

Pozrite si tému vytvoriť a spravovať plány vytáčania v Skype for Business Online vytvárať a spravovať normalizácia pravidlá pre nájomníka služieb plánoch vytáčania.

Vzorový normalizácia pravidiel

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vzorové normalizácia pravidlá, ktoré sú napísané ako .NET Framework regulárne výrazy. Vzorky sú len príklady a nie sú určené záväzné odkaz na vytváranie pravidiel normalizácia.

Normalizácia pravidlá pomocou .NET Framework regulárne výrazy

Názov pravidla

Popis

Číslo vzorky

Preklad

Príklad

4digitExtension

Preloží 4-miestny rozšírenia.

^ (\d{4})$

+ 1425555$ 1

0100 je preložená na + 14255550100

5digitExtension

Preloží rozšírenia 5 číslicami.

^ 5(\d{4})$

+ 1425555$ 1

50100 je preložená na + 14255550100

7digitcallingRedmond

Preloží čísiel 7-miestny Redmond miestne čísla.

^ (\d{7})$

+1425$ 1

5550100 je preložená na + 14255550100

RedmondOperator

Preloží 0 až Redmond operátor.

^ 0$

+ 14255550100

0 je preložená na + 14255550100

RedmondSitePrefix

Preloží čísel s Redmond lokality Predvoľby (222) a na sieť predpona (6).

^ 6222(\d{4})$

+ 1425555$ 1

62220100 je preložená na + 14255550100

5digitRange

Preloží 5 číslicami rozšírenia začínajú číslic v rozmedzí 3-7 vrátane.

^ ([3-7] \d {4}) $

+ 142570$ 1

54567 je preložená na +14255554567

PrefixAdded

Pridá krajiny predponu pred 9 miestne číslo s obmedzeniami na prvý a tretí číslic.

^ ([2-9]\d\d[2-9]\d{6})$

1$ 1

4255554567 je preložená na 14255554567

NoTranslation

Podľa 5 číslic, ale bez prekladu.

^ (\d{5})$

$1

34567 je preložená na 34567

Redmond vytočte plánu na základe normalizácia pravidlá uvedené vyššie.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje plán vytáčania vzorky pre Redmond, Washington, Spojené štáty, na základe pravidiel normalizácia uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

Plán vytáčania Redmond

5digitExtension

7digitcallingRedmond

RedmondSitePrefix

RedmondOperator

Poznámka : Normalizácia pravidlá názvy uvedené v tabuľke vyššie nevkladajte medzery, ale je to otázkou výberu. Krstné meno v tabuľke, napríklad môžu byť napísané "5 číslic príponu" alebo "5 číslicami príponu" a naďalej platné.

Súvisiace témy

Vytváranie a správa plánov vytáčania v Skype for Business Online

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×