Add a rule

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri návrhu šablóny formulára, môžete použiť pravidlá automaticky zobrazí dialógové okno, nastaviť hodnoty poľa, dotaz alebo odosielať do údajového pripojenia, prepínať medzi zobrazeniami, alebo otvorenie alebo zatvorenie formulára v odpovedi na určité udalosti a podmienky. Udalosti môžu zahŕňať prechod k určitému poľu alebo skupine v zdroj údajov, kliknite na tlačidlo, vloženie opakujúca sa sekcia alebo riadka opakujúca sa tabuľka alebo otvorenie alebo odoslania formulára. Podmienky môžu zahŕňať výpočty, výrazy XPath, roly používateľov, a či je hodnota poľa prázdne, je v zadanom rozsahu, je rovná hodnote iného poľa alebo začína alebo obsahuje určité znaky.

Môžete tiež pridať viacero akcií pre každé pravidlo. Môžete napríklad pridať pravidlo, ktoré sa zobrazí hlásenie v dialógovom okne používateľovi vedieť, že sa zobrazia nové zobrazenie formulára, zmení zobrazenie formulára, a potom používa pripojenie údajov pri vypĺňaní ovládací prvok, ktorý je viazaný na pole.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pridanie pravidla, ktoré sa spustí, keď používateľ otvorí formulár

Pridanie pravidla do ovládacieho prvku

Pridanie pravidla k poľu alebo skupine

Pridanie pravidla pri odoslaní formulára

Prehľad

Keď budete musieť použiť pracovnej logiky v šablóne formulára, môžete použiť pravidlá. Pravidlo môžete postupujte takto:

 • Zobraziť hlásenie v dialógovom okne    Môžete pridať pravidlo zobrazíte dialógové okno používateľovi po splnení určitej podmienky vo formulári. Môžete napríklad zobraziť správu vo formulári vyúčtovania výdavkov, ak používateľ zadá hodnotu, ktorá prevyšuje určitú sumu.

 • Zobraziť výraz v dialógovom okne    Môžete pridať pravidlo, ktoré zobrazí výsledky výrazu XPath vypočítané z hodnôt rôznych polí vo formulári. Napríklad, môžete použiť túto akciu v strede niekoľko pravidiel, ktoré sa používajú na vykonávanie zložitých výpočtov. Túto akciu môžete použiť na overenie, či fungovania výpočtu pomocou sledovania jednotlivých zmien, ktorá sa uskutoční v hodnotách počas výpočtu.

 • Prepnúť zobrazenia    Môžete pridať pravidlo prechádzanie viacerých zobrazení alebo ak chcete zobraziť formulár, ktorý je založený na funkcii používateľa, ktorý súvisí s používateľa, ktorý sa otvorí formulár. Môžete napríklad pridať pravidlo k tlačidlu, ktoré umožňuje používateľom prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zobrazenie po kliknutí na tlačidlo.

 • Nastavenie poľa hodnoty    Môžete pridať pravidlo, ktoré vypočíta hodnotu v poli. Napríklad, môžete pridať pravidlo do poľa, ktoré zobrazuje dátum ukončenia projektu na základe dátumu z iného poľa a pripočítania nastaveného počtu dní.

 • Dotaz pomocou pripojenia údajov    Môžete pridať pravidlo, ktoré vo formulári nastane určitá podmienka, odošle dotaz prostredníctvom pripojenia údajov. Môžete napríklad pridať pravidlo, ktoré odosiela dotaz prostredníctvom pripojenia údajov, keď používateľ zadá číslo zamestnanca jeho alebo jej vo formulári vyúčtovania výdavkov.

 • Odoslať pomocou pripojenia údajov    Môžete pridať pravidlo, ktoré odosiela všetky údaje vo formulári k externému zdroju údajov prostredníctvom pripojenia údajov. Môžete napríklad pridať pravidlo k šablóne formulára pre žiadosť o povolenie, ktoré odosiela údaje vo forme webovej služby a databázy, keď používateľ klikne na tlačidlo Odoslať.

 • Otvoriť nový formulár na vyplnenie    Môžete pridať pravidlo, ktoré otvára novú kópiu formulára, ktorý je založený na šablóne formulára alebo inej šablóny formulára. Napríklad, môžete pridať pravidlo k šablóne formulára pre žiadosť o povolenie je nasledovná: Ak sa hodnota v poli presiahne pevne stanovený, pravidlo otvorí nový formulár, ktorý je založený na iný šablónu formulára, ktorá sa používa pre oba elektrických povolenie na stavebné aplikácie ióny.

 • Zavrieť formulár    Môžete pridať pravidlo, ktoré zavrie formulár v prípade výskytu udalosti vo formulári. Môžete napríklad pridať pravidlo, ktoré sa zatvorí formulár po odoslaní formulára a externý zdroj údajov potvrdí bol formulár úspešne odoslaný.

Poznámka: Typy pravidiel, ktoré môžete použiť k šablóne formulára závisia od ovládacie prvky a polia v šablóne formulára.

Pravidlá v ovládacom prvku, ktorý je viazaný na pole sa automaticky použijú na dané pole a pravidlá v poli sa automaticky vzťahujú na ovládací prvok, ktorý je prepojený s daným poľom. Ak naviažete ovládací prvok na pole, ktoré obsahuje existujúcich pravidiel, pravidlá sa automaticky použijú na ovládací prvok. Ak pridáte pravidla do ovládacieho prvku, toto pravidlo sa automaticky použije pre pole, ktoré je viazané na ovládací prvok.

Ak pridáte viacerých pravidiel do šablóny formulára, program Microsoft Office InfoPath spustí každého pravidla v poradí, ktoré sa pravidlá zobrazujú v dialógovom okne pravidlá. Máte možnosť zastaviť spracovávanie všetkých zostávajúcich pravidiel po spustení predchádzajúceho pravidla.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Hoci môžete pridať pravidlo k šablóne formulára, ktorý sa zobrazuje dialógové okno používateľov, dialógových okien sa nezobrazujú automaticky vo formulároch, ktoré používatelia vyplniť vo webovom prehliadači. V dialógových oknách zoskupené názvy iba do formulárov, ktoré sú vypĺňané v programe InfoPath.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla, ktoré sa spustí, keď používateľ otvorí formulár

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Otvoriť a uložiť.

 3. V časti správanie pri otváraní kliknite na položku pravidlá.

 4. V dialógovom okne pravidlá kliknite na položku Pridať.

 5. Do poľa názov zadajte názov pravidla.

 6. Zadajte podmienku pre pri pravidlo by mali spustiť, kliknite na položku Nastaviť podmienku, zadajte podmienku a potom kliknite na tlačidlo OK. Pravidlo sa spustí, keď je splnená podmienka, ktorú ste zadali v tomto kroku.

 7. Kliknite na položku pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu a potom zadajte požadované možnosti pre túto akciu.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú akciu, ktorú chcete spustiť pre toto pravidlo.

 10. Aby sa zabránilo všetky pravidlá spúšťať po splnení podmienky pre toto pravidlo a pravidlo sa spúšťa, začiarknite políčko zastaviť spracovávanie všetkých pravidiel po dokončení tohto pravidla.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla do ovládacieho prvku

Ak ovládací prvok viazaný na pole, ktoré má jedno alebo viac pravidiel, pravidlá poľa sa automaticky použijú na ovládací prvok. Pravidlo, ktoré pridáte do ovládacieho prvku sa tiež pridá do poľa. Ak pridáte ovládací prvok do zobrazenia v šablóne formulára a potom väzba ovládacieho prvku s poľom s existujúcimi pravidlami, existujúcich pravidiel sa automaticky použijú na ovládací prvok. Ak pridáte pravidla do poľa a pole viazaný ovládací prvok, pravidlá sa automaticky použijú na ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Kliknite na položku pravidlá.

 4. V dialógovom okne pravidlá kliknite na položku Pridať.

 5. Do poľa názov zadajte názov pravidla.

 6. Zadajte podmienku pre pri pravidlo by mali spustiť, kliknite na položku Nastaviť podmienku, zadajte podmienku a potom kliknite na tlačidlo OK. Pravidlo sa spustí, keď je splnená podmienka, ktorú ste zadali v tomto kroku.

 7. Kliknite na položku pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu a potom zadajte požadované možnosti pre túto akciu.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú akciu, ktorú chcete spustiť pre toto pravidlo.

 10. Aby sa zabránilo všetky pravidlá spúšťať po splnení podmienky pre toto pravidlo a pravidlo sa spúšťa, začiarknite políčko zastaviť spracovávanie všetkých pravidiel po dokončení tohto pravidla.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla k poľu alebo skupine

Ak je ovládací prvok viazaný na pole, ktoré obsahuje existujúce pravidlá, tieto pravidlá sa automaticky použijú na ovládací prvok. Pravidlo, ktoré pridáte do poľa sa tiež pridá do ovládacieho prvku.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Dvakrát kliknite na pole.

 3. Kliknite na kartu pravidlá a zlúčenie.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa názov zadajte názov pravidla.

 6. Zadajte podmienku pre pri pravidlo by mali spustiť, kliknite na položku Nastaviť podmienku, zadajte podmienku a potom kliknite na tlačidlo OK. Pravidlo sa spustí, keď je splnená podmienka, ktorú ste zadali v tomto kroku.

 7. Kliknite na položku pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu a potom zadajte požadované možnosti pre túto akciu.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú akciu, ktorú chcete spustiť pre toto pravidlo.

 10. Všetky pravidlá zabrániť spúšťať za toto pravidlo (v aktuálnej udalosti), začiarknite políčko zastaviť spracovávanie všetkých pravidiel po dokončení tohto pravidla.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla pri odoslaní formulára

Môžete nakonfigurovať šablónu formulára na spustenie jedného alebo viacerých pravidiel, keď váš používateľ odošle ich formulár založený na šablóne formulára. Napríklad, môžete pridať pravidlo k šablóne formulára, ktorý sa automaticky odošle formulár k databáze a e-mailovej správy, keď používateľ vyberie odoslať vyplnený formulár. Môžete tiež pridať pravidlo k šablóne formulára, ktoré po odoslaní formulára sa prepne na iné zobrazenie formulára.

Poznámka: Pred vykonaním tohto postupu skontrolujte, či v šablóne formulára obsahuje aspoň jeden pripojenia údajov odoslania. Vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o pripojenie na odoslanie údajov v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania začiarknite políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

  Poznámka: Ak začiarknete toto políčko, program InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor počas vypĺňania formulára.

 3. Kliknite na položku vykonať vlastnú akciu pomocou pravidiel a potom kliknite na položku pravidlá.

 4. V dialógovom okne pravidlá odosielania formulárov, kliknite na položku Pridať.

 5. Do poľa názov zadajte názov pre toto pravidlo popisujúci umiestnenie Odoslať. Ak chcete povoliť používateľom odoslať formulár pomocou e-mailovej správy, iba ak je hodnota v konkrétnom poli vyššia ako 50 €, zadajte e-mailové odoslanie nad 50 €.

 6. Ak chcete nastaviť podmienky, ktoré musia byť splnené ešte pred použitím tohto pravidla, kliknite na položku Nastaviť podmienku v dialógovom okne pravidlo. V dialógovom okne podmienka, nastavte podmienky, ktoré musia byť splnené, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne pravidlo, kliknite na položku Pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na akciu, ktorú chcete vykonať po odoslaní formulára založeného na šablóne formulára a potom vyberte požadované možnosti pre túto akciu.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete pridať ďalšie akcie, zopakujte kroky 7 až 9 pre každú ďalšiu akciu.

 11. Ak chcete pridať ďalšie pravidlá, zopakujte kroky 4 až 9 pre každé ďalšie pravidlo.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 13. Ak chcete zabrániť používateľom pomocou príkazu Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný po vyplnení formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   • Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Tip: Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   • Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×