10 najdôležitejších dôvodov na používanie Accessu s Excelom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Je vhodnejšie pri používaní produktového radu Office používať na správu tabuľkových údajov Excel alebo Access? V článku Používanie Accessu alebo Excelu na správu svojich údajov boli nedávno popísané výhody, ktoré oba produkty poskytujú pri práci s tabuľkami. Prečo sa však rozhodovať len pre jeden z týchto programov? Ak uložíte údaje v Accesse a pripojíte sa k nim Excelu, získate výhody oboch programov. Tu je desať dôvodov, prečo je spoločné používanie Excelu a Accessu skutočne výhodné. Používatelia Excelu, nebojte sa pracovať so svojimi údajmi trochu inak. Zamyslite sa nad tým takto. Neprídete o možnosť používať Excel a zároveň budete môcť používať funkcie Accessu.

Obsah tohto článku

Excel a Access sú lepšie spolu a tu sú dôvody

1. dôvod: Kopírovanie excelového hárka do údajového hárka Accessu

2. dôvod: Zdieľanie údajov pomocou prepojenia na excelový hárok z Accessu

3. dôvod: Premiestnenie údajov importovaním údajov z Excelu do Accessu

4. dôvod: Pripojenie k údajom v Accesse z Excelu

5. dôvod: Používanie zostáv Accessu s údajmi z Excelu

6. dôvod: Používanie formulárov Accessu s údajmi z Excelu

7. dôvod: Filtrovanie, zoraďovanie a zadávanie dotazov je v Accesse podobné ako v Exceli

8. dôvod: Zhromažďovanie údajov pomocou Accessu na analýzu v Exceli

9. dôvod: Vytváranie hromadnej korešpondencie alebo označení

10. dôvod: Kombinovanie Excelu a Accessu s technológiami SharePoint

Ďalšie kroky: Staňte sa pokročilým používateľom Accessu

Excel a Access sú lepšie spolu a tu sú dôvody

Napriek tomu, že Excel nie je databáza, bežne sa používa na ukladanie údajov a riešenie jednoduchých databázových problémov. V Exceli ale pracujete s obyčajnou, nie relačnou databázou. Keď je obyčajné tabuľky potrebné zmeniť na viaceré tabuľky súvisiacich údajov, pre informačných pracovníkov, ktorí chcú rýchlo vytvoriť databázovú aplikáciu, je Access prvou voľbou. Access bol vždy skvelým nástrojom na zhromažďovanie a konsolidovanie údajov roztrúsených po celom podniku, z ktorých sa nezanedbateľná časť nachádza v excelových zošitoch. Keď máte údaje v Accesse, môžete pridávať ďalšie tabuľky a prepojiť ich, vytvárať dotazy (alebo zobrazenia údajov), štruktúrovať údaje a definovať typy údajov tak, aby sa zaistila integrita údajov a mohli ste zdieľať a aktualizovať údaje u mnohých používateľov a vytvárať výkonné zostavy a formuláre.

O tom, že je Access nabitý rôznymi funkciami, nie je pochýb. Na rozdiel od jednoduchého rozloženia tabuľkového hárka v Exceli je Acces usporiadaný inak a s viacerými vzájomne prepojenými objektmi, čo sa môže na prvý pohľad zdať trochu skľučujúce. Na používanie programu Access ale nemusíte byť expert. Access je určený pre všetky typy používateľov a môžete využívať len tie jeho možnosti a funkcie, ktoré potrebujete.

Postupné odhaľovanie možností Accessu

Prehľad accessových súčastí a používateľov

1. Access môžete používať tromi spôsobmi: ako občasný používateľ, ako pokročilý používateľ alebo ako vývojár.

2. Tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy sú vzájomne previazané a tvoria najdôležitejšiu časť databázovej aplikácie.

3. Príležitostní používatelia majú k dispozícii sprievodcov, zostavovače vlastností, používateľské rozhranie Office Fluent a funkcie podobné Excelu, s ktorými rýchlo zvládnu vykonávanú úlohu.

4. Pokročilí používatelia majú k dispozícii makrá, tablu vlastností, výrazy a nástroje na navrhovanie databáz, ktoré im umožnia preniknúť hlbšie do Accessu a zvládnuť s ním viac.

5. Vývojári môžu pracovať s modulmi a vyvíjať kód VBA na vytváranie vlastných databázových riešení a nasadzovanie spustiteľných aplikácií.

Objekt s kartami v Accesse 2007 Videli ste niekedy v poslednej dobe nový Access? Už viac nevyzerá ako počítačová databáza vášho otca. Už od spustenia Accessu si všimnete dramatický rozdiel. S otvorenou náručou vás vítajú výkonné a dobre navrhnuté šablóny databáz, ktoré slúžia na vytváranie úplných aplikácií. Zjednodušená a flexibilná navigačná tabla, viac ako 40 sprievodcov, zostavovače vlastností a novo navrhnuté rozhranie WYSIWYG formulárov a zostáv – to všetko toto máte k dispozícii, aby ste prácu s Accessom zvládli za podstatne kratší čas.

Príkazy v skupine rozloženia ovládacieho prvku na karte Usporiadať Najmä používatelia Excelu sa budú cítiť ako doma. Mnohé funkcie Accessu majú známy vzhľad a správanie: Používateľské rozhranie Office Fluent, kontrola pravopisu, údajové zobrazenie, zoradenie a filtrovanie, stavový riadok, ukladanie zostáv v PDF formáte, systém Pomocníka atď.

1. dôvod: Kopírovanie excelového hárka do údajového hárka Accessu

Panel s nástrojmi príkazov Internet Explorera so zobrazenou ikonou HTTPWatch. Vhodným spôsobom otestovania tohto nového vzťahu v produktovom rade Office je skopírovanie údajov z Excelu do Accessu. Môžete vytvoriť tabuľku Accessu a zobraziť ju v údajovom zobrazení, ktoré sa odteraz viac podobá na hárok programu Excel. Môžete vykonávať rôzne úlohy bežne vykonávané pri vytváraní tabuľky, ako napríklad definovať typ údajov, názov poľa alebo nové pole, a to priamo v údajovom zobrazení. Ak napríklad zadáte dátum do prázdneho poľa, Access nastaví pre dané pole typ údajov Date/Time. Ak zadáte nejaký text, napríklad názov, Access použije na pole typ údajov Text. Ak chcete pole premiestniť, stačí naň kliknúť a presunúť ho myšou.

Pri kopírovaní údajov z Excelu a ich prilepení do Accessu dokonca ani nemusíte najskôr vytvoriť tabuľku ani tabuľku otvoriť v údajovom zobrazení. Access automaticky zobrazí výzvu s otázkou, či vaše údaje obsahujú hlavičky, dobre odhadne správne typy údajov a vytvorí tabuľku Accessu. Nemôže to byť jednoduchšie.

Ďalšie informácie nájdete v článku: Otvorenie prázdneho údajového hárka.

2. dôvod: Zdieľanie údajov pomocou prepojenia na excelový hárok z Accessu

prepojenie excelových údajov s accessom Jedným z najjednoduchších spôsobov využívania výhod Excelu aj Accessu je prepojenie excelového hárka s tabuľkou Accessu. Prepojenie s Accessom použite, ak chcete zachovať údaje v Exceli, ale zároveň chcete pravidelne využívať mnohé funkcie Accessu, ako je napríklad vytváranie zostáv a dotazov. Údaje môžete prepojiť z Accessu, ale nie z Excelu.

Access podporuje dva podstatne odlišné spôsoby vytvorenia tabuliek v databáze. Používatelia môžu vytvárať nové natívne tabuľky na ukladanie údajov v databáze Accessu, alebo môžu vytvoriť prepojenia na existujúce údaje mimo databázy Accessu. Údaje v prepojených tabuľkách sa zobrazujú a v mnohých smeroch správajú rovnako ako natívne tabuľky. Sprievodca správcu prepojenej tabuľky vám umožňuje sledovať, nájsť a aktualizovať hárok programu Excel alebo iný zdroj údajov, ak dôjde k jeho premiestneniu alebo prerušeniu prepojenia.

Keď vytvoríte prepojenie na excelový hárok alebo pomenovaný rozsah, Access vytvorí novú tabuľku, ktorá bude prepojená s údajmi Excelu. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť údaje, môžete vykonať zmeny v Exceli a obnoviť údaje (alebo znovu zadať dotaz na údaje) v tabuľke Accessu. Obsah tabuľky ale nemôžete upravovať v Accesse. S údajmi prepojenými s Excelom môžete teraz v Accesse vytvárať zostavy, dotazy a formuláre určené iba na čítanie.

Ďalšie informácie nájdete v téme článku: Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zošite programu Excel.

3. dôvod: Premiestnenie údajov importovaním údajov z Excelu do Accessu

import údajov z excelu do accessu Ak sa rozhodnete „preseknúť dátový kábel“, údaje môžete do Excelu premiestniť ich naimportovaním do Accessu. Všimnite si, že slovo „importovať“ má v Exceli a Accesse dva rozdielne významy. Keď vykonávate import (alebo pripojenie) v Exceli, vytvárate permanentné pripojenie k údajom, ktoré je možné obnoviť. Keď vykonávate import v Accesse, údaje sa raz prenesú do Accessu, ale bez permanentného pripojenia k údajom. Keď importujete údaje, Access ich ukladá v novej alebo existujúcej tabuľke bez toho, aby došlo k ich zmene v Exceli. V Accesse 2007 môžete teraz importovať ľubovoľné alebo všetky hárky v excelovom zošite v rámci jednej operácie.

Sprievodca importom vás prevedie krokmi importu a pomôže vám prijať dôležité rozhodnutia o tom, či sa majú zmeniť typy údajov a pridať hlavičky. Ak sa pri importe údajov vyskytnú chyby, Access zobrazí príslušné upozornenia a uloží chyby v tabuľke tak, aby ste ich mohli rýchlo vyhľadať a opraviť. Môže napríklad existovať alfanumerické PSČ ukryté hlboko v stĺpci, o ktorom ste si mysleli, že bol celý číselný, alebo sa mohlo nájsť duplicitné ID pre pole primárneho kľúča. Požadované zmeny môžete vykonať buď v excelovom zošite a údaje znova importovať, alebo môžete vykonať požadované zmeny v novej tabuľke Accessu. Po dokončení operácie môžete vykonané kroky uložiť a dokonca môžete vytvoriť úlohu Outlooku s pravidelným pripomenutím, kedy sa má operácia importu vykonať.

Po importe sa údaje stávajú natívnymi údajmi Accessu a na pridanie, úpravu alebo odstránenie údajov môžete použiť údajové hárky a formuláre. Po importe údajov sa môžete rozhodnúť, či sa majú údaje z Excelu odstrániť, alebo nie. Zvyčajne je vhodné mať na aktualizáciu údajov len jedno miesto.

Poznámka : Pri importe údajov z Excelu do Accessu sa neimportujú vzorce, ale len ich výsledky.

Ďalšie informácie nájdete tu:

4. dôvod: Pripojenie k údajom v Accesse z Excelu

pripojenie k accessovým údajom z excelu Ak si myslíte, že vašim údajom chýba ich domov, môžete údaje Accessu preniesť späť do Excelu. Ak to chcete vykonať, vytvorte v Exceli pripojenie, ktoré je zvyčajne uložené v súbore pripojenia údajov balíka Office (.odc), k databáze Accessu a načítajte všetky údaje z tabuľky alebo dotazu. Po pripojení k údajom môžete tiež automaticky obnovovať (alebo aktualizovať) excelové zošity z pôvodnej databázy Accessu vždy, keď bude databáza aktualizovaná novými informáciami. Takto môžete naplno využívať možnosti dostupné v oboch programoch.

Pripojenie k externým zdrojom údajov

1. Vo všeobecnosti vytvárate údajové pripojenie k mnohým zdrojom údajov, v tomto prípade k Accessu.

2. Môžete použiť ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB.

3. Súbor pripojenia definuje všetky informácie potrebné na prístup a načítanie údajov z Accessu.

4. Informácie o pripojení sa skopírujú zo súboru pripojenia do zošita a je ich možné upravovať v dialógovom okne.

5. Údaje sa skopírujú do zošita, takže ich možno použiť rovnako ako údaje uložené priamo v zošite.

Ďalšie informácie nájdete tu:

5. dôvod: Používanie zostáv Accessu s údajmi z Excelu

Zostava o zamestnancoch v tabuľkovom rozložení Keď máte údaje v Accesse, môžete na vytvorenie a prispôsobenie zostáv použiť veľa skvelých nástrojov. Chcete vytvoriť zostavu iba niekoľkými kliknutiami? Použite Sprievodcu zostavou. Chcete navrhnúť a upraviť rozloženie zostavy v reálnom čase s dynamickými údajmi, premiestniť a zmeniť veľkosť blokov údajov, pridať a odstrániť polia a vidieť zmeny okamžite pri vytváraní zostavy? Použite nové zobrazenie Rozloženie. Chcete pracovať so zostavou a vyhľadávať, filtrovať a zoraďovať dynamické údaje? Použite nové zobrazenie Zostava. Chcete úplne sami pridať tlačidlá príkazov, čísla strán, obrázky, hypertextové prepojenia a profesionálne vyzerajúce štýly? Použite niektorého z mnohých sprievodcov alebo niektorú z galérii, ktoré sú k dispozícii v skupinách Ovládacie prvkyRozloženie na karte Návrh na páse s nástrojmi. Posolstvo je úplne jasné. V Accesse môžete jednoducho vytvoriť bežné zostavy, zoskupené a súhrnné zostavy, štítky s adresami, grafické zostavy aj čiastkové zostavy.

Po vytvorení zostavy môžete Access použiť na jej elektronickú distribúciu. Môžete napríklad odoslať zostavu v e-mailovej správe alebo ju uložiť v rôznych formátoch, napríklad vo formáte snímky Accessu alebo ako PDF súbor, môžete ju pridať na webovú stránku alebo lokalitu SharePoint.

Ďalšie informácie nájdete tu:

6. dôvod: Používanie formulárov Accessu s údajmi z Excelu

vzorový formulár Keď máte údaje v Accesse, môžete na vytvorenie a prispôsobenie formulárov použiť veľa skvelých nástrojov. Chcete vytvoriť formulár iba niekoľkými kliknutiami? Použite Sprievodcu formulárom. Chcete navrhnúť a upraviť rozloženie formulára v reálnom čase s dynamickými údajmi, premiestniť bloky údajov a zmeniť ich veľkosť, pridať a odstrániť polia a vidieť zmeny okamžite pri vytváraní formulára? Použite nové zobrazenie Rozloženie. Chcete úplne sami pridať tlačidlá príkazov, polia so zoznamom, rozbaľovacie polia, skupiny možností, obrázky, vstupné masky, grafy, hypertextové prepojenia a profesionálne vyzerajúce štýly? Použite niektorého z mnohých sprievodcov alebo niektorú z galérii, ktoré sú k dispozícii v skupinách Ovládacie prvkyRozloženie na karte Návrh na páse s nástrojmi. Posolstvo je úplne jasné. V Accesse môžete jednoducho vytvoriť jednoduché formuláre, formuláre s kartami, spojité formuláre, kontextové formuláre, modálne dialógové okná a podformuláre.

Ak ste pri čítaní tejto časti zažili déjà vu, existuje pre to dobrý dôvod. Vytvorenie, úprava a používanie zostáv a formulárov sú veľmi podobné, vďaka čomu zvládnete používanie Accessu oveľa ľahšie.

V Accesse 2007 môžete teraz jednoducho vytvoriť nový rozdelený formulár, ktorý zobrazuje synchronizované zobrazenie údajového hárka a formulára, aby ste mohli naplno využívať to najlepšie z oboch zobrazení. Po vytvorení úhľadného formulára môžete údaje používané formulárom jednoducho posúvať, filtrovať a dokonca prehľadávať pomocou štandardných navigačných tlačidiel a vyhľadávacieho poľa v dolnej časti formulára.

Rozdelené zobrazenie

Ďalšie informácie nájdete tu:

7. dôvod: Filtrovanie, zoraďovanie a zadávanie dotazov je v Accesse podobné ako v Exceli

Automatický filter Bez ohľadu na to, ktorý produkt používate, údaje filtrujete, aby ste mohli pracovať iba s určitou podmnožinou údajov, a usporadúvate ich, aby boli zoradené požadovaným spôsobom. V Accesse môžu používatelia Excelu filtrovať a zoraďovať údaje v údajovom zobrazení bez toho, aby sa museli znovu oboznamovať s úplne novým používateľským rozhraním. Ikony, ponuky s príkazmi, príkazy, kritériá a dialógové okná sú veľmi podobné, či už pracujete s textom, číslami, dátumami alebo prázdnymi hodnotami. Spolu s údajovým zobrazením môžete dokonca uložiť filtre aj zoradenia.

Môžete vytvoriť dotaz v Accesse a vôbec nemusíte vedieť, čo znamená skratka SQL. Štyria sprievodcovia dotazom vám pomôžu vytvoriť jednoduchý dotazy, vyhľadať duplicitné hodnoty, nájsť nezhodné záznamy a vytvoriť krížové dotazy. Dokonca ani nemusíte vytvárať dotaz. Stačí údaje požadovaným spôsobom jednoducho vyfiltrovať a zoradiť a uložia sa spolu s údajovým hárkom. Ak chcete použiť návrhára dotazu na vytvorenie zoskupených dotazov, parametrov alebo zložitejších kritérií, zistíte, že sa veľmi podobá na dávno strateného bratranca Accessu, nezabudnuteľný nástroj Excelu s názvom Microsoft Query.

Kritérium KrajinaOblasť

Ďalšie informácie nájdete tu:

8. dôvod: Zhromažďovanie údajov pomocou Accessu na analýzu v Exceli

Nechcete sami manuálne zadávať údaje? V takom prípade z toho spravte rodinnú aféru a požiadajte niekoho, aby to urobil za vás.

Access uľahčuje zhromažďovanie údajov od ľudí, ktorí sa môžu nachádzať kdekoľvek na svete, ako sú napríklad členovia predajného tímu, účastníci prieskumu alebo rôzne kontaktné osoby. Pomocou Sprievodcu zhromažďovaním údajov spolupracuje Access 2007 s Office Outlookom 2007, aby ste mohli vytvoriť a odoslať e-mailovú správu, ktorá obsahuje formulár na zadávanie údajov. Keď príjemcovia vyplnenia formuláre a odošlú vám ich späť, odpovede sa spracujú podľa vašich špecifikácií. Ak sa napríklad rozhodnete, že chcete odpovede automaticky spracovávať, obsah formulára sa pridá do príslušnej tabuľky v databáze hneď po doručení odpovede do vašej poštovej schránky.

Použitie e-mailovej správy na zhromaždenie údajov

Môžete napríklad:

  • Uskutočniť prieskum a skompilovať výsledky v Accesse.

  • Vytvoriť správy o stave najnovších zásob alebo s aktuálnymi informáciami o nevyriešených problémoch, ktoré vám váš tím posielal v pravidelných intervaloch, aby vás priebežne informoval.

  • Usporiadať udalosť, napríklad konferenciu alebo školenie, na zhromaždenie kontaktných informácií a preferovaných cestovných prostriedkov a hotelov.

    Ďalšie informácie nájdete v článku: Zhromažďovanie údajov pomocou e-mailových správ.

9. dôvod: Vytváranie hromadnej korešpondencie alebo označení

Prvá strana Sprievodcu popismi Teraz, keď sa vaša rodina rozrástla, sa váš zoznam sviatkov náhle rozšíril a potrebujete neustále sledovať oveľa viac narodenín a výročí. Žiadny problém. Ako zdroj údajov hromadnej korešpondencie môžete použiť tabuľku alebo dotaz Accessu a pomocou Sprievodcu hromadnou korešpondenciou Microsoft Wordu môžete vytvoriť operáciu hromadnej korešpondencie pre listy, pohľadnice, e-mailové správy a obálky. Ak potrebujete vytvoriť štítky s adresami, na vytvorenie a vytlačenie označení zo zostavy, ktorú vytvoríte, použite Sprievodcu označeniami v Accesse. Chcete ešte viac? Potom môžete automaticky pridať aj čiarový kód zodpovedajúci adrese každého jednotlivého zákazníka.

Ďalšie informácie nájdete tu:

10. dôvod: Kombinovanie Excelu a Accessu s technológiami SharePoint

Access aj Excel poskytujú príkazy na pripojenie k údajom v zoznamoch služby Microsoft Windows SharePoint Services. Excel 2007 poskytuje k prepojeným zoznamom SharePoint pripojenie iba na čítanie (alebo jednosmerné pripojenie), zatiaľ čo Access 2007 vám umožňuje údaje v prepojených zoznamoch SharePoint čítať aj zapisovať (čiže ide o obojsmerné pripojenie). Zoznamy Accesu a SharePointu vzájomne účinne spolupracujú. Nové typy údajov v Accesse a SharePointe, ako sú napríklad formát RTF, len priložiť (na podporu sledovania histórie revízií v poli typu Memo), prílohy, AutoNumber, vyhľadávacie polia a polia s viacerými hodnotami, zaisťujú hladkú integráciu a vznik žiadnych alebo iba niekoľkých nekonzistencí v údajoch.

Po publikovaní databázy Accessu na lokalite SharePoint môžete údaje zoznamu SharePoint prepnúť do režimu offline v lokálnej databáze Accessu, pracovať s údajmi lokálne a potom sa môžete znova pripojiť k lokalite SharePoint a nahrať prípadné vykonané zmeny. Všetky konfliktné zmeny údajov, ktoré vykonali iní používatelia, vyrieši sprievodca vyriešením konfliktných položiek. Formuláre a zostavy, ktoré ste vytvorili v Accesse, sú založené na tých istých údajoch, ale sú prepojené so zoznamami SharePoint a dajú sa otvoriť priamo zo služieb Windows SharePoint Services.

Excel poskytuje nasledujúce body integrácie so SharePoint Serverom 2007.

Body integrácie zamerané na údaje v Exceli

1. Vykonanie jednorazového importu údajov excelového hárka do zoznamu SharePointu alebo exportu údajov excelového hárka do zoznamu SharePointu s cieľom vytvoriť trvalé jednosmerné pripojenie údajov.

2. Obnovenie údajov v excelovom hárku zo zoznamu SharePointu pomocou trvalého jednosmerného pripojenia údajov.

3. Publikovanie excelových zošitov v službe Excel Services a zobrazenie údajov a interakcia s nimi pomocou webovej časti Microsoft Office Excel Web Access na stránke webovej časti.

4. Import (pripojenie) údajov do excelového zošita zo serverov OLAP, SQL Servera, accessových databáz a obyčajných súborov.

Access poskytuje nasledujúce body integrácie so SharePoint Serverom 2007.

Body integrácie zamerané na údaje v Accesse

1. Vykonanie jednorazového importu alebo exportu údajov medzi accessovými zobrazeniami a zoznamom SharePointu.

2. Prepojenie údajov medzi accessovými tabuľkami a zoznamom SharePointu vytvorením trvalého dvojsmerného pripojenia (aktualizované údaje zoznamu možno zobraziť v accessovej tabuľke, zatiaľ čo aktualizované údaje accessovej tabuľky možno zobraziť v zozname).

3. Nastavenie údajov zoznamu na režim offline, aktualizácia v Accesse, opätovné sprístupnenie online, synchronizácia aktualizácií a riešenie konfliktov.

4. Zobrazenie a úprava údajov zoznamu v accessovom údajovom zobrazení, zobrazení formulára a zobrazení zostavy.

5. Publikovanie accessových databáz na serveri Office SharePoint Server 2007.

Ďalšie informácie nájdete tu:

Ďalšie kroky: Staňte sa pokročilým používateľom Accessu

Ak ste dobrodružný typ, spoznajte Access ešte podrobnejšie. Môžete vytvoriť úplne prepracované databázové aplikácie v počítači bez napísania čo i len jedného riadku kódu VBA. Každý objekt Accessu má rozsiahly súbor vlastností a udalostí, ktoré sú ľahko prístupné z hárka vlastností, ktorý vám pomôže prispôsobiť vaše riešenie. Každý objekt má podrobných návrhárov zobrazujúcich všetky funkcie, ktoré máte k dispozícii. Ďalšie šablóny databáz sú k dispozícii na lokalite Office Online. Šablóny polí a tabuliek vám pomôžu rýchlo vytvoriť a prispôsobiť nové tabuľky. Pomocou vstavaných nástrojov na navrhovanie databáz pohodlne vytvoríte novú databázu úplne od základu.

K dispozícii máte aj makrá programu Access. Makrá používajú deklaratívne prostredie, ktoré nevyžaduje písanie kódu VBA, takže nemusíte byť vývojárom. Každá akcia makra vykonáva úlohu, ako napríklad otvorenie formulára, spustenie dotazu, vyhľadanie záznamov alebo zobrazenie správy. Makrá môžete vložiť do ľubovoľnej udalosti zostavy, formulára alebo ovládacieho prvku. Väčšina makier má argumenty a môžete do nich pridať podmienenú logiku, aby makrá vykonávali to, čo chcete. Bez nutnosti písania kódu VBA môžete dokonca definovať premenné a vykonávať kontrolu chýb.

Navrhnite prototyp a nechajte ho spustiť IT oddelenie. Vytvorte pre svoj tím prechodné riešenie, pretože ho potrebuje čo najskôr – stačia vám minimálne znalosti a personál s nedostatočnou kvalifikáciou. Sledujte lístky predané na firemný večierok, trvanlivosť výrobných materiálov alebo tlačte značky prijatia pre rôzne diely. Sledujte úlohy, problémy a výstupy v tímových projektoch. Vytvorte databázu predajných kanálov na sledovanie obchodných príležitostí v rámci malej skupiny profesionálov v oblasti predaja.

Ako vidíte, kombinácia Excelu a Accessu je viac než len manželstvo z rozumu. Spoločne tieto produkty balíka Office tvoria riešenie na prácu s údajmi, ktorá je ťažké poraziť.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×