[SDP 5] OneDrive for Business poradcu pri riešení problémov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Problém

Tento článok obsahuje informácie, ktoré sa použije pri používaní OneDrive Business synchronizácia klienta (groove.exe).

Poznámka: určiť, ktoré klienta synchronizácie služby OneDrive používate, pozrite si tému ktorá verzia OneDrive používam?


OneDrive for Business (SPOneDriveForBusiness) Diagnostic zisťuje niektoré problematické podmienok a sa zhromažďujú informácie na riešenie problémov s Microsoft OneDrive for Business. V tomto diagnostic podporuje OneDrive for Business 2013 a OneDrive for Business 2015.

Riešenie

Tento článok popisuje informácie, ktoré môžu byť zhromažďované z počítača, ktorý sa pokúšate pripojiť do OneDrivu for Business.

Požadované povolenia

Pravidlá v balíku diagnostické pomocou konta lokálneho správcu klientskeho počítača.

Prejaviť výsledky

Nasledujúca tabuľka obsahuje súbory, ktoré sa zhromaždia, keď máte spustenú inštaláciu SPOneDriveForBusiness a popisuje informácie, ktoré obsahuje každý súbor.

Popis

Názov súboru

Obsahuje informácie o stave každého pravidla, ktorá sa vykonáva vrátane problematických podmienok, ktoré boli zistené.

ResultReport.xml

Toto je transformácia XSL, ktoré formáty výsledky v súbore ResultReport.xml. Neobsahuje žiadne údaje o zákazníkoch.

Results.xsl

Obsahuje informácie o ladení, ktorý sa generuje počas vykonávania prehlásenie. Obsahuje aj časovanie na každé pravidlo, ktorý je spustený. Môžu obsahovať údaje o zákazníkoch. Každý pokus sa však dosiahol na zníženie množstva.

SPOneDriveForBusiness.0.debugreport.xml

Obsahuje ďalšie informácie o ladení pre zjavne výkon. Môžu obsahovať údaje o zákazníkoch. Každý pokus sa však dosiahol na zníženie množstva.

STDOUT.log

Kontrola zoznam nainštalovaných aplikácií balíka Office.

>_ROIScan.log <názov počítačaa

názov počítača>_ROIScan.xml <

Ak je argument zadaný v stupňoch, skonvertujte ho na radiány vynásobením argumentu hodnotou PI()/180 alebo pomocou funkcie RADIANS.

<názov počítača>_SPO_< >_OneDriveTrace.cabmiestneho nastavenia

Súborov vo OneDrive for Business denník udalostí (zvonenie denníky).

<názov počítača>_SPO_< >_OneDriveSpwLogs.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje denníky udalostí aplikácie

<názov počítača>_evtx_< >_EventLogs.cabmiestneho nastavenia

OneDrive for Business hlásení chýb systému Windows AppCrash zostavy

<názov počítača>_cab_< >_OneDriveWerReport.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje Groove.exe.log súbor

<názov počítača>_log_< >_OneDriveGrooveExeLog.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje Msosync.exe.log súbor

<názov počítača>_log_< >_OneDriveMsosyncExeLog.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje MSO denníky

<názov počítača>_log_< >_OneDriveMsoLogs.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje AppCrash zostavu Windows Explorer hlásení chýb systému Windows

<názov počítača>_cab_< >_ExplorerWerReport.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje zostavu AppCrash MSOSync hlásení chýb systému Windows

<názov počítača>_cab_< >_MSOSyncWerReport.cabmiestneho nastavenia

Obsahuje informácie na riešenie problémov duplicitné dokument chyby

<názov počítača>_cfg_< >_OneDriveDuplicateDocumentError.txtmiestneho nastavenia

Obsahuje verziu produktov a súbor pre každú

spustenie procesu

<názov počítača>_cfg_< >_ProcessListReport.txtmiestneho nastavenia

OneDrive for Business pravidiel

Požiadavky

Tento balík nainštalovať, musíte mať v počítači nainštalované prostredie Windows PowerShell 2.0. Ďalšie informácie nájdete v téme Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 a bitov 4.0).

Tieto kontroly vykonávajú OneDrive for Business poradcu pri riešení problémov balíka.

ID pravidla

Nadpis

Popis

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Synchronizácia problémy so službou SharePoint Online, pri priečinok OneDrive for Business (predtým SkyDrive Pro) zablokoval prípony súborov

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Synchronizácia problémy so službou SharePoint Online, pri priečinok OneDrive for Business zablokoval súbor znakov

Neplatné názvy súborov a typy súborov vo OneDrive, OneDrive for Business a SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

V klientskom počítači nie je nainštalovaná vo OneDrive for Business

Nainštalujte nového synchronizačného klienta pre OneDrive vo verzii pre Windows.

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Názvy súborov nesmú byť viac ako 128 znakov pre súbor, ktoré sa pridávajú do synchronizovaného priečinka knižnice na nahrávanie do služby SharePoint Online

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Názvy jednotlivých požadovaných priečinkov nemôže obsahovať viac než 250 znakov pre priečinok, ktoré sa pridávajú do synchronizovaného priečinka knižnice na nahrávanie do služby SharePoint Online

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Cesta nesúlad medzi Office a OneDrive nainštalovať typy.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Nesúlad verzie balíka Office a OneDrive nainštalovať typy.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Chyby synchronizácie OneDrive po Konfigurácia prístupových práv k informáciám (IRM) v knižnici

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Chyby synchronizácie OneDrive na zmenu názvu počas súbory sa odosielajú do služby SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

OneDrive medzeru chyby synchronizácie pri pokuse o synchronizáciu knižnice dokumentov.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

OneDrive úvodnú synchronizáciu chyby, keď sa používateľ pokúša synchronizovať knižnicu dokumentov, ktoré má prístupových práv k informáciám (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Nie je možné synchronizovať súbor SharePoint Online z dôvodu vlnovku (~) na začiatku názvu súboru.

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Vráti OneDrive for Business číslo verzie

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Skontrolujte OneDrive Business directory nepodporované priečinkov

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Skontrolujte OneDrive Business adresári limit veľkosti súboru

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Skontrolujte OneDrive Business adresári limit maximálny počet položiek

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Vyhľadanie limit maximálny počet položiek synchronizovaný SharePoint zoznamy a knižnice

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom pomocou služby OneDrive for Business

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Skontrolujte, či SignInOptions je nastavený na predvolené

OneDrive Business sync vráti chybu "Sme nemôže pripojiť k zadanej lokalite SharePoint"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Skontrolujte, či UseOnlineContent je nastavený na predvolené

"Túto funkciu vypol správca" chyba v balíku Office 2013 a 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Skontrolujte lokálny počítač voľného miesta a celkovej kapacity

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Vyhľadať zmiešaných inštalácie MSI a ClickToRun

Ako prejsť z MSI Inštalácia OneDrive for Business (predtým SkyDrive Pro) standalone klikni a spusti inštalácie balíka OneDrive for Business (predtým SkyDrive Pro) standalone

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Kontrola sledovania ETL chyby neplatný znak Unicode

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Adresár štatistiky priečinka OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Vyhľadajte názov súboru znakov pre súbory programu Excel

Chybové hlásenie pri otváraní alebo ukladaní súboru v programe Microsoft Excel: "NázovSúboru nie je platný"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Skontrolujte, či veľkosť súboru tabuľky centrálna väčší než 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Skontrolujte poradie prostredia ikonu prekrytie identifikátory

Prekrytie ikony synchronizácie chýbajú OneDrive a OneDrive for Business

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o tom, ktoré operačné systémy môžete spustiť diagnostické balíky Microsoft Support nájdete v téme informácie o služby automatizovaného riešenia problémov a podporu diagnostické platforma.


Stále potrebujete pomoc? Prejdite na Lokalitu Microsoft Community.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×