Šablóny návrhov

Program Microsoft PowerPoint poskytuje šablóna návrhu, ktoré možno použiť na vytvorenie premysleného, profesionálneho vzhľadu prezentácie.

PowerPoint design templates

Šablóny návrhov programu PowerPoint

Pomocou pracovná tablaNávrh snímky môžete zobraziť ukážku a použiť šablónu návrhu na prezentáciu. Šablónu môžete použiť na všetky snímky alebo na vybraté snímky. V jednej prezentácii môžete použiť niekoľko typov šablón návrhov.

Pri každom použití šablóny návrhu bude k prezentácii pridaná predloha snímky pre danú šablónu. Ak použijete na všetky snímky rôzne šablóny, stará predloha snímky bude nahradená predlohou novej šablóny.

Ľubovoľnú vytvorenú prezentáciu môžete uložiť ako nová šablónu návrhu, ktorá bude dostupná na pracovnej table Návrh snímky.

Iné typy šablón

Šablóny obsahu.       šablóna obsahu obsahuje všetky prvky šablóny návrhu plus navrhovaný prehľad prezentácie. Šablóna návrhu sa použije pri prvom vytvorení prezentácie pomocou Stručného sprievodcu.

A content template suggests text for a specific type of presentation, such as a business plan or project goals.

Snímka šablóny obsahu s návrhmi odrážok

Môžete vytvoriť vlastné šablóny obsahu a pridať ich do Stručného sprievodcu.

Šablóny z webových lokalít.       Tím môže vždy použiť šablónu uloženú na webovej lokalite. K týmto súborom máte prístup priamo z programu PowerPoint.

Šablóny na lokalite Microsoft.com     Vyberte z doplnkových šablón programu PowerPoint, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Office Online v galérii šablón pre balík Microsoft Office. Šablóny sú usporiadané podľa typu prezentácie.

Platí pre: Lync 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk