Šablóny návrhov

Program Microsoft PowerPoint poskytuje šablóny návrhov, ktoré možno použiť na vytvorenie premysleného, profesionálneho vzhľadu prezentácie.

PowerPoint design templates

Šablóny návrhov programu PowerPoint

Šablónu návrhu si môžete zobraziť a následne ju použiť v prezentácii pomocou pracovnej tably Návrh snímky. Dá sa použiť na všetky alebo len na vybrané snímky, pričom v jednej prezentácii je možné použiť niekoľko typov šablón návrhu.

Vždy, keď použijete šablónu návrhu, do prezentácie sa pre ňu pridá predloha snímky. Ak na všetky snímky v prezentácii pridáte inú šablónu, stará predloha snímky sa nahradí predlohou novej šablóny.

Ľubovoľnú vytvorenú prezentáciu môžete uložiť ako nová šablónu návrhu, ktorá bude dostupná na pracovnej table Návrh snímky.

Iné typy šablón

Šablóny obsahu     Šablóna obsahu ponúka okrem všetkých prvkov šablóny návrhu aj navrhovaný prehľad prezentácie. Keď vytvárate prezentáciu po prvýkrát, šablóna obsahu sa použije pomocou Stručného sprievodcu.

A content template suggests text for a specific type of presentation, such as a business plan or project goals.

Snímka šablóny obsahu s návrhmi odrážok

Môžete vytvoriť vlastné šablóny obsahu a pridať ich do Stručného sprievodcu.

Šablóny z webových lokalít     Šablónu, ktorá je uložená na webovej lokalite, môže váš tím kedykoľvek použiť. Prístup k týmto súborom umožňuje priamo PowerPoint.

Šablóny na lokalite Microsoft.com     Vyberte si z ďalších šablón programu PowerPoint, ktoré sú dostupné na lokalite Microsoft Office Online v galérii šablón pre balík Microsoft Office. Šablóny sú usporiadané podľa typu prezentácie.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×