Čo sa stalo s možnosťou Zo skenera alebo fotoaparátu, ktorá slúžila na pridávanie obrázkov do prezentácie?

Možnosť Zo skenera alebo fotoaparátu, ktorá slúžila na pridávanie obrázkov do prezentácie alebo do albumu fotografií, nie je v programe Microsoft Office PowerPoint 2007 k dispozícii. Obrázky z fotoaparátu alebo zo skenera namiesto toho môžete pridať tak, že ich najskôr prevezmete do počítača a potom ich skopírujete z počítača do programu PowerPoint.

Poznámka : Ďalšie informácie o kopírovaní súboru obrázka z fotoaparátu alebo skenera do počítača nájdete v dokumentácii dodanej s fotoaparátom alebo skenerom.

Po prevzatí obrázka do počítača vykonajte nasledovný krok:

  • Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať do prezentácie alebo do albumu fotografií, a potom kliknite na položku Vložiť.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!