Čo sa stalo s možnosťami súhrnnej snímky a obsahu?

V programe Microsoft Office PowerPoint 2007 nie je k dispozícii funkcia na vytvorenie súhrnnej snímky a snímky obsahu v prezentácii. Ak chcete namiesto toho vytvoriť súhrnnú snímku a snímku obsahu kopírovaním názvov snímok na novú snímku, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku pod položkou Nová snímka a potom kliknite na rozloženie snímky s veľkým zástupné objekty základného textu (napríklad Nadpis a obsah, Dva obsahy, Porovnanie alebo Obsah s popisom).

    Poznámka   Ak pridáte rozloženie snímky Prázdna, musíte potom pridať textové pole. Ak chcete vykonať túto úlohu, na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole a potom posúvajte myš, čím na novej snímke nakreslíte veľké textové pole.

  2. V table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.

  3. Pre každú snímku, ktorú chcete pridať do súhrnu alebo do obsahu, skopírujte názov v zástupnom symbole názvu a potom ho prilepte na novú snímku v takom poradí, v akom sa snímka v prezentácii zobrazuje.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010, PowerPoint 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk