Čo je potrebné vedieť pred vytvorením šablóny

Keď premýšľate o type šablóny, ktorú chcete vytvoriť, a o tom, kto by ju mohol používať, vezmite do úvahy nasledovné.

Obsah tohto článku

Geopolitické otázky

Zamýšľaná cieľová skupina

Jednoduché používanie (zjednodušenie ovládania)

Technická presnosť

Redakčné štandardy

Právne požiadavky na tvorbu názvov

Práva na redistribúciu obsahu

Tipy a nástroje pre prácu s balíkom Microsoft Office

Geopolitické otázky

Je ťažké navrhnúť šablónu tak, aby spĺňala požiadavky každého používateľa. Ak chcete, aby bola šablóna prijateľná pre viacerých zákazníkov, uvedomte si nasledujúce geopolitické otázky a vyhnite sa problémom, ktoré s nimi súvisia.

Používajte:

  • v šablónach rozličnú etnickú príslušnosť, vek a pohlavie,

  • náboženské obrázky a jazyk len v kontexte, ako sú napríklad pohľadnice k sviatkom alebo pozvánky na náboženské festivaly.

Uvedomte si, že:

  • fotografie, grafické prvky a efekty obsahujúce gestá rúk môžu byť pre niektorých zákazníkov urážlivé,

  • mapy a zástavy môžu byť citlivými obrázkami.

Na začiatok stránky

Zamýšľaná cieľová skupina

Zabezpečte, aby bol obsah vhodný pre zamýšľanú cieľovú skupinu. Hovorové výrazy, odkazy na menu a upozornenia na čas alebo iné merné jednotky by napríklad mali zodpovedať miestnym konvenciám v oblasti, kde príslušnú šablónu plánujete publikovať.

Na začiatok stránky

Jednoduché používanie (zjednodušenie ovládania)

Niektorí zákazníci budú vaše šablóny používať pomocou funkcií zjednodušenia ovládania, ako sú napríklad čítanie obrazovky a nastavenie vysokého kontrastu. Jednoduchosť použitia vašich šablón pre niektorých zákazníkov závisí od toho, ako šablóny vytvoríte (napríklad od výberu farby písma, farby pozadia a rozloženia).

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zásady pre vytváranie šablón týkajúce sa jednoduchého používania (zjednodušenia ovládania).

Na začiatok stránky

Technická presnosť

Všetky informácie poskytnuté v šablóne musia byť na základe vašich znalostí čo najpresnejšie. Technické funkcie, ako sú napríklad makrá alebo výpočty, musia fungovať správne. Ak šablóna obsahuje chyby alebo nefunguje tak, ako by mala, je možné ju z webovej lokality odstrániť.

Na začiatok stránky

Redakčné štandardy

Zabezpečte, aby všetky informácie vo vašich šablónach spĺňali uznávané redakčné štandardy týkajúce sa pravopisu, gramatiky, interpunkcie a mechaniky. Použite najnovšie vydania bežne uznávaných redakčných zdrojov, ako sú napríklad Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu.

Ak vytvárate šablónu dokumentu určenú na použitie v rámci konkrétneho odvetvia alebo profesie, ako je napríklad obchodný list, technická zostava alebo právny dokument, zabezpečte, aby štýl dokumentu spĺňal najnovšie publikované normy. Ak sa štýly alebo požiadavky zmenia, ste zodpovední za aktualizáciu príslušných šablón.

Na začiatok stránky

Právne požiadavky na tvorbu názvov

Dôležité   V súvislosti s ochranou autorských práv, ochrannými známkami a ochranou osobných údajov zabezpečte, aby všetky mená osôb a názvy spoločností, adresy, telefónne čísla, adresy URL webových lokalít a e-mailové adresy vo vašich šablónach zodpovedali právnym požiadavkám spoločnosti Microsoft týkajúcim sa tvorby názvov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v pokynoch online k textu zástupných symbolov a ukážok pre jednotlivé produkty, pre ktoré vytvárate šablóny.

Na začiatok stránky

Práva na redistribúciu obsahu

Ak máte otázky alebo chcete získať ďalšie informácie o spôsobe redistribúcie šablón vami alebo spoločnosťou Microsoft, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Microsoft.

Na začiatok stránky

Tipy a nástroje pre prácu s balíkom Microsoft Office

Informácie o novinkách v rámci produktov balíka Microsoft Office alebo pomocné informácie a informácie o postupoch sa nachádzajú na webovej lokalite Pomocník a postupy pre balík Microsoft Office.

Ďalšie informácie o spôsobe uloženia súboru balíka Office 2010 v podobe šablóny sa nachádzajú v témach:

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2010, Word 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk