Čo je nové v programe SharePoint Workspace 2010

Program Microsoft SharePoint Workspace sa v minulosti volal Microsoft Office Groove. Radi by sme však upozornili, že väčšina nástrojov a funkcií v predchádzajúcej aplikácii je aj naďalej podporovaná v aktuálnej aplikácii. Používatelia môžu aj naďalej vytvárať a nasadzovať pracovné priestory na spoluprácu ad hoc, ktoré obsahujú rôzne nástroje na zvyšovanie produktivity.

Základným cieľom tejto aplikácie je však pridať ďalšiu hodnotu technológie služby SharePoint od spoločnosti Microsoft. Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace prináša nové, výkonné nástroje pre používateľov, ktoré im umožnia pristupovať a zdieľať obsah uložený na lokalitách SharePoint aj vtedy, ak nie sú pripojení k firemnej sieti.

Obsah tohto článku:

Pracovné priestory lokality SharePoint

Pracovné priestory programu Groove

Nástroj Vlastné zoznamy

Čo sa stalo s nástrojmi Groove 2007 Formuláre a InfoPath Formuláre?

Nástroj Kalendár

Windows Search

Odosielanie a prijímanie správ pomocou programu Microsoft Office Communicator

Zjednodušené prihlasovanie

Technológia pása s nástrojmi balíka Microsoft Office

Zobrazenie Backstage

SharePoint Workspace Mobile 2010

Núdzový režim

Pracovné priestory lokality SharePoint

Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace 2010 prináša nový typ pracovného priestoru nazývaný pracovným priestorom služby SharePoint. Pracovný priestor služby SharePoint umožňuje pristupovať k obsahu lokality SharePoint na lokálnom počítači. Môže ísť o obsah z knižníc obsahu, ako aj o rôzne typy zoznamov.

Pracovný priestor SharePoint je osobnou synchronizovanou kópiou lokality SharePoint. Na rozdiel od iných typov pracovného priestoru je členstvo v pracovnom priestore lokality SharePoint obmedzené iba na tých používateľov, ktorí synchronizujú lokalitu SharePoint s vlastným lokálnym počítačom.

Na vytvorenie pracovného priestoru SharePoint možno použiť dva spôsoby. Zvyčajne sa začína na lokalite SharePoint, ktorú chcete synchronizovať so svojím lokálnym počítačom. Na lokalite SharePoint kliknite na položku Akcie lokality a potom na položku Synchronizovať s pracovným priestorom.

Taktiež môžete vytvoriť pracovný priestor lokality SharePoint zo spúšťacieho panela. V tomto prípade musíte zadať webovú adresu lokality SharePoint, ktorú chcete synchronizovať s lokálnym počítačom.

Aktualizácie obsahu v pracovnom priestore lokality SharePoint sa automaticky synchronizujú s lokalitou SharePoint podľa stanoveného plánu. Kedykoľvek však môžete spustiť manuálnu synchronizáciu pracovného priestoru SharePoint a lokality SharePoint. Okrem toho môžete voliteľne vziať k sebe obsah v pracovnom priestore lokality SharePoint a vyhnúť sa tak konfliktom s iným používateľmi, ktorí môžu mať prístup k rovnakému obsahu na lokalite SharePoint.

Na začiatok stránky

Pracovné priestory programu Groove

Pracovné priestory programu Groove sú pracovné priestory partnerskú spoluprácu, známe používateľom programu Microsoft Office Groove. Pracovné priestory programu Groove môžu mať jedného alebo viacerých členov a ponúkajú množstvo nástrojov na zvýšenie produktivity, ako napríklad Diskusia, Kalendár a Dokumenty.

Pri vytváraní nového pracovného priestoru programu Groove si používatelia môžu vybrať spomedzi dvoch verzií: 2010 (predvolená verzia) a 2007. Každá verzia pracovného priestoru umožňuje používateľom pridávať rôzne kolekcie nástrojov a je vzájomne exkluzívna. Všetci členovia pracovného priestoru 2010 musia používať program Microsoft SharePoint Workspace 2010. Všetci členovia pracovného priestoru 2007 musia používať program Microsoft Office Groove 2007 alebo Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Na začiatok stránky

Nástroj Vlastné zoznamy

Program SharePoint Workspace 2010 obsahuje nástroj Zoznamy, ktorý je určený na navrhovanie a nasadzovanie vlastných nástrojov kolekcie údajov. Všetky šablóny formulára v nástroji Zoznamy sú navrhnuté a aktualizované v programe Microsoft Office InfoPath, a potom importované. Po importovaní vykonajú vývojári nástroja ďalšie návrhárske úlohy v časti Návrhár nástroja Zoznamy (napríklad rozloženie zobrazení, nastavenie zoraďovania a filtrov).

Na začiatok stránky

Čo sa stalo s nástrojmi Groove 2007 Formuláre a InfoPath Formuláre?

Všetky vlastné nástroje vytvorené pomocou nástrojov Groove 2007 Formuláre a InfoPath Formuláre fungujú aj naďalej v programe Microsoft SharePoint Workspace 2010. Nový nástroj Zoznam však nahrádza tieto nástroje ako štandard na vytváranie nových vlastných nástrojov. Výsledkom je to, že nástroj Návrhár formulárov v programe 2007 Formuláre a InfoPath Formuláre je zakázaný. Všetky aktualizácie existujúcich nástrojov v aplikáciách Groove 2007 Formuláre a InfoPath Formuláre musia vykonať členovia pracovného priestoru, ktorí stále používajú program Groove 2007.

Na začiatok stránky

Nástroj Kalendár

Program SharePoint Workspace 2010 prináša nový nástroj Kalendár. Inovujúci používatelia, ktorí poznajú nástroje Groove 2007 Kalendár a Groove 2007 Schôdze, zistia, že nový nástroj Kalendár kombinuje v sebe koncepty a funkcie z obidvoch uvedených nástrojov.

Nástroj Kalendár umožňuje členom pracovného priestoru riadiť životný cyklus schôdze vrátane plánovania jednotlivých alebo opakujúcich sa schôdzí, vytvárania agendy schôdzí, správy účastníkov schôdzí, vypracúvania zápisníc zo schôdzí a záznamu súhrnných informácií o schôdzi.

Na začiatok stránky

Windows Search

S cieľom zjednodušiť vyhľadávanie obsahu v pracovných priestoroch aplikácia SharePoint Workspace podporuje súčasť Windows Search, verziu 4.0. Teraz môžete vyhľadávať obsah vo väčšine nástrojov pracovného priestoru verzie 2010 a v niektorých nástrojoch pracovného priestoru verzie 2007. Ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadávanie obsahu v programe SharePoint Workspace.

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie správ pomocou programu Microsoft Office Communicator

Aplikácia SharePoint Workspace používa program Microsoft Office Communicator ako systém na odosielanie a prijímanie správ. Ak chcete spustiť konverzáciu s použitím programu Office Communicator, dvakrát kliknite na ľubovoľný kontakt v zozname kontaktov na spúšťacom paneli alebo na ľubovoľného člena v zozname členov pracovného priestoru.

Systém na odosielanie a prijímanie správ programu Groove 2007 je stále dostupný. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontaktnú osobu alebo člena pracovného priestoru a potom kliknite na položku Odoslať správu členovi.

Na začiatok stránky

Zjednodušené prihlasovanie

Po spustení programu sa automaticky prihlásite na konto pracovného priestoru služby SharePoint. Keď spustíte počítač a prihlásite sa do systému Windows, nemusíte viac zadávať meno používateľa a heslo.

Na začiatok stránky

Technológia pása s nástrojmi balíka Microsoft Office

Pracovný priestor služby SharePoint úplne prevzal technológiu pása s nástrojmi, ktorá je dostupná vo všetkých ďalších produktoch balíka Microsoft Office. Výsledok je ten, že môžete vykonávať väčšinu úloh kliknutím na možnosti grafiky na rôznych kartách pása s nástrojmi. Pás s nástrojmi zahŕňa väčšinu bežne používaných úloh. Panel s nástrojmi Rýchly prístup obsahuje ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Zobrazenie Backstage

Kliknutím na kartu Súbor na páse s nástrojmi otvoríte zobrazenie Backstage. Podobne ako v iných aplikáciách balíka Microsoft Office, aj v tomto prípade je zobrazenie Backstage miestom, na ktorom vykonávate úlohy správy. V prípade programu SharePoint Workspace ide o úlohy, ako je napríklad zmena nastavenia pripojenia, nastavenie výstrah, správa predvolieb konta, zobrazenie a správa histórie správ, vytváranie pracovných priestorov, tlač a vytváranie šablón a archívov pracovného priestoru.

Na začiatok stránky

SharePoint Workspace Mobile 2010

Ak máte telefón s operačným systémom Windows Mobile 6.5, môžete používať balík Office Mobile 2010 na prácu so súbormi z ľubovoľného miesta – v práci, doma alebo na cestách. Ak máte zariadenie s dotykovou obrazovkou, môžete používať prirodzené gestá na rýchlu a intuitívnu navigáciu v ponukách a súboroch.

Pri pripojení na Internet môžete aplikáciu SharePoint Workspace Mobile 2010 použiť na nasledujúce účely:

  • prístup k obsahu, ktorého hostiteľom je lokalita SharePoint Online alebo lokalita aplikácie SharePoint 2010,

  • otváranie dokumentov priamo z lokality SharePoint, úprava týchto dokumentov a spätné uloženie na server,

  • prehľadávanie lokalít, zoznamov a knižníc dokumentov priamo z telefónu,

  • získanie bezpečného prístupu na diaľku k podnikovým zdrojom informácií prostredníctvom brány Forefront Unified Access Gateway (UAG).

Ak použijete program SharePoint Workspace Mobile, svoje súbory lokality SharePoint Server 2010 tiež môžete uviesť do režimu offline a vložiť ich svojho telefónu. Dokumenty tak môžete otvoriť priamo v programoch Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010 a PowerPoint Mobile 2010, kde ich môžete zobraziť a upraviť a po návrate do režimu online ich môžete uložiť späť na server s programom SharePoint Server 2010.

Ďalšie informácie nájdete v časti Funkcie a výhody balíka Microsoft Office Mobile 2010.

Ak vlastníte predchádzajúcu verziu balíka Office Mobile, môžete si prevziať bezplatnú inováciu. Ak máte telefón so systémom Windows Mobile 6.5, ktorý neobsahuje balík Office Mobile, môžete si ho kúpiť prostredníctvom lokality Marketplace vo vašom zariadení. Ďalšie informácie získate v časti Zakúpenie balíka Office Mobile 2010.

Na začiatok stránky

Núdzový režim

Ak máte problémy s inštaláciou alebo s kontom programu SharePoint Workspace (napríklad ak program SharePoint Workspace z určitého dôvodu zlyhá), môžete svoj program reštartovať v núdzovom režime. Po spustení programu SharePoint Workspace v núdzovom režime získate možnosť odstránenia problémov s kontom. Ak napríklad máte problém týkajúci sa poškodeného pracovného priestoru, môžete spustiť program SharePoint Workspace v núdzovom režime a potom reštartovať program SharePoint Workspace normálnym spôsobom.

Na začiatok stránky

Platí pre: SharePoint Workspace 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk