Čo je nové v programe Microsoft Project 2010

Program Microsoft Project 2010 má príťažlivé nové rozhranie, ale to nie je všetko. Pod povrchom obsahuje vylepšenia nového výkonného plánovania, správy úloh a zobrazenia, ktoré poskytujú väčšiu kontrolu nad správou a prezentáciou projektov.

Ak sa budete cítiť mierne stratení, pozrite si tému Návod k programu Project 2010. V tejto téme sa oboznámite s princípmi riadenia projektov v programe Microsoft Project.

Nová verzia služby Project Web Access má tiež nový vzhľad a obsahuje množstvo nových funkcií, ktoré vám uľahčia spoluprácu s vaším tímom.

Čo je nové v programe Project 2010

Vylepšené rozhranie

Predstavenie pása s nástrojmi

Oboznámenie sa so zobrazením BackStage

Rýchle vyhľadávanie príkazov

Nové možnosti zobrazenia

Plánovač tímu

Časová os

Jednoduchšie prispôsobenie zobrazení

Rýchle pridávanie nových stĺpcov

Jazdec lupy

Plánovanie riadené používateľom

Manuálne plánovanie

Neaktívne úlohy

Súhrn úloh zhora nadol

Porovnanie verzií projektu

Jednoduchšia spolupráca

Vylepšenia spolupráce prostredníctvom synchronizácie zoznamov služby SharePoint

Vylepšené kopírovanie a prilepenie

Spätná kompatibilita

Vylepšené rozhranie

Program Project 2010 obsahuje niekoľko funkcií, ktoré výrazne rozširujú možnosti zobrazenia projektu a práce s ním.

Predstavenie pása s nástrojmi

Pri prvom spustení programu Project 2010 vás možno prekvapí to, čo uvidíte. Ponuky a panely s nástrojmi boli nahradené pásom s nástrojmi, ktorý umožňuje rýchlo nájsť príkazy potrebné na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú zhromaždené na kartách.

Pás s nástrojmi v programe Project

V programe Project 2010 sú všetky karty a skupiny na páse s nástrojmi úplne prispôsobiteľné. Ak sa vo vašej organizácii používajú funkcie, ktoré sú vzhľadom na jej pôsobenie jedinečné, môžete ich zoskupiť na vlastnej karte pása s nástrojmi.

Oboznámenie sa so zobrazením BackStage

Po kliknutí na kartu Súbor sa zobrazí zobrazenie BackStage, všestranné grafické rozhranie na správu projektových súborov. Zobrazenie BackStage obsahuje rovnaké základné príkazy na otváranie, ukladanie a tlač projektových súborov, aké sú dostupné v ponuke Súbor v starších verziách programu Microsoft Project. Používatelia programu Project Professional 2010 môžu zobrazenie BackStage používať aj na správu pripojení k serveru Project Server a na vzatie projektov k sebe a ich publikovanie.

Zobrazenie BackStage v programe Project

Príkaz Možnosti, ktorý sa nachádzal v ponuke Nástroje, sa presunul do zobrazenia BackStage. Tento príkaz umožňuje otvoriť dialógové okno Project – možnosti, v ktorom možno zadať, skontrolovať alebo zmeniť preferencie fungovania a vzhľadu programu Microsoft Project.

Rýchle vyhľadávanie príkazov

Prístup k najčastejšie používaným príkazom možno teraz získať jediným kliknutím – stačí jedno kliknutie pravým tlačidlom myši. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú položku v zobrazení, napríklad na pruh, bunku tabuľky alebo graf, sa zobrazí miniatúrny panel s nástrojmi obsahujúci najčastejšie používané príkazy. Keď sa ponáhľate, tento spôsob práce s projektom vám ušetrí trochu času.

Obrázok miniatúrneho panela s nástrojmi

Na začiatok stránky

Nové možnosti zobrazenia

Pridané boli aj nové funkcie zobrazenia, ktorá vám pomôžu lepšie pochopiť, ako váš tím napreduje a ktoré zdroje sú preťažené. Pomocou zobrazenia časovej osi môže program Project pomôcť vám aj ostatným používateľom v organizácii zobraziť projekt v širšom kontexte (a zobraziť najväčšie potenciálne problémy so zdrojmi).

Plánovač tímu

Používatelia programu Project Professional 2010 majú teraz k dispozícii funkciu Plánovač tímu – zobrazenie na plánovanie zdrojov, ktoré umožňuje pracovať s plánom spôsobom, aký v starších verziách programu Project nebol možný. Pomocou zobrazenia Plánovač tímu môžete okamžite zobraziť informácie o tom, na čom pracujú členovia tímu, a presúvať úlohy medzi jednotlivými osobami. Môžete tiež zobraziť a prideliť nepridelenú prácu, zobraziť preťaženia a zobraziť názvy úloh aj zdrojov  – to všetko pomocou jediného efektívneho zobrazenia. Správa úloh a zdrojov ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Ak je napríklad zdroj preťažený, stačí presunúť úlohu z jedného zdroja na iný, a preťaženie sa odstráni.

Obrázok zobrazenia Plánovač tímu

Obr. 1: Úloha s prekročeným termínom. Túto úlohu možno presunúť na Tomáša alebo Helenu, ktorí nemajú pridelenú žiadnu prácu.

Obr. 2: Úloha, ktorá sa spracováva podľa plánu.

Obr. 3: Úlohy, ktoré momentálne nie sú pridelené. Tieto úlohy možno presunúť na Tomáša alebo Helenu, ktorí nemajú pridelenú žiadnu prácu.

Časová os

Program Project 2010 obsahuje zobrazenie časovej osi, ktoré sa automaticky zobrazuje nad ostatnými zobrazeniami a poskytuje stručný prehľad celého plánu. Na časovú os môžete pridávať úlohy a dokonca ju vytlačiť, čím získate atraktívnu súhrnnú zostavu celého projektu. Môžete ju tiež vložiť do e-mailu, čím bez námahy okamžite vytvoríte zostavu.

Obrázok časovej osi

Na začiatok stránky

Jednoduchšie prispôsobenie zobrazení

Manipulácia so zobrazeniami bývala v programe Project komplikovaná. Dnes to už neplatí. Prezrite si nové spôsoby, akými môžete prispôsobiť prezentáciu a riadenie projektu.

Rýchle pridávanie nových stĺpcov

Pridávanie nových stĺpcov do programu Project je teraz oveľa jednoduchšie. Stačí kliknúť na záhlavie Pridať nový stĺpec na pravej strane hárkovej časti zobrazenia a zadať alebo vybrať názov stĺpca. Existujúci stĺpec možno tiež rýchlo premenovať kliknutím na jeho názov a zadaním iného názvu. Prispôsobenie stĺpcov ešte nikdy nebolo také jednoduché.

Obrázok: pridávanie stĺpcov

Jazdec lupy

Program Project 2010 umožňuje rýchlo priblížiť alebo vzdialiť časť zobrazenia s časovým rozvrhom pomocou jazdca lupy v stavovom riadku. Jednoduchým posunutím jazdca doprava možno plán priblížiť (zobrazenie kratších časových intervalov, napríklad dní alebo hodín), jeho posunutím doľava zasa vzdialiť (zobrazenie dlhších časových intervalov, napríklad týždňov alebo mesiacov). Jazdec lupy možno používať v zobrazeniach Ganttovho grafu, sieťového diagramu a kalendára, ako aj vo všetkých zobrazeniach grafov.

Jazdec lupy

Na začiatok stránky

Plánovanie riadené používateľom

Program Project 2010 obsahuje niekoľko vylepšení plánovania, ktoré zvýšia vašu kontrolu nad plánom. Môžete tiež vytvoriť úvodné zoznamy úloh v programe Microsoft Excel alebo Word a prilepiť ich do programu Project bez toho, aby bolo potrebné upraviť ich formát.

Manuálne plánovanie

Program Project 2010 prináša výrazný posun v spôsobe plánovania projektov. Zmeny faktorov, ako sú napríklad závislosti úloh a kalendár projektu, už automaticky neupravujú dátumy úloh v prípade manuálneho plánovania úlohy.

Manuálne naplánovanú úlohu môžete umiestniť na ľubovoľné miesto v pláne, v programe Project sa nepresunie.

Projektoví manažéri, ktorí sú zo starších verzií programu Project zvyknutí na automatické plánovanie, môžu túto novú funkciu manuálneho plánovania vypnúť pre konkrétne úlohy alebo pre celý projekt. Niektoré projekty, najmä tie zložitejšie, môžu vyžadovať výkonný mechanizmus plánovania programu Project, ktorý sa postará o plánovanie.

Neaktívne úlohy

V programe Microsoft Project Professional 2010 môžete nastaviť úlohy ako neaktívne a naďalej ich ponechať v projekte. Neaktívne úlohy často obsahujú dôležité informácie (napríklad aktuálne hodnoty a informácie o nákladoch), ktoré môže byť potrebné archivovať.

Súhrn úloh zhora nadol

Projektoví manažéri už nemusia vytvárať čiastkové úlohy a potom ich spájať do súhrnu úloh. V programe Project 2010 možno najskôr vytvoriť súhrnné úlohy. Môžu obsahovať dátumy, ktoré sa presne nezhodujú s dátumami čiastkových úloh.

Na začiatku fázy plánovania môžu mať projektoví manažéri k dispozícii iba niektoré všeobecné informácie o kľúčových výstup a hlavných medzník projektov. V programe Project môžete projekty rozdeliť na fáza najvyššej úrovne založené na celkovej časovej osi a rozpočet. Znamená to, že dátumy jednotlivých pracovných položiek sa nemusia presne zhodovať s dátumami fáz najvyššej úrovne.

Porovnanie verzií projektu

Funkcia porovnania verzií v programe Project 2010 teraz zahŕňa pruhy Ganttovho grafu a grafické obrázky, čo umožní zreteľnejšie zobraziť, ako sa jedna verzia projektu odlišuje od inej verzie.

Na začiatok stránky

Jednoduchšia spolupráca

Projekty by ste nemali izolovať od ostatných používateľov v organizácii. Program Project obsahuje vylepšené spôsoby zdieľania informácií o projektoch.

Vylepšenia spolupráce prostredníctvom synchronizácie zoznamov služby SharePoint

Používatelia programu Project Professional 2010 môžu exportovať projektové súbory do zoznamu služby SharePoint, vďaka čomu získa projektový manažér možnosť rýchlo a jednoducho zdieľať stav projektov alebo vytvoriť zostavy, ktoré si môžu prezerať používatelia v celej organizácii. Na synchronizáciu so zoznamom služby SharePoint nie je potrebná aplikácia TE000130158.

Vylepšené kopírovanie a prilepenie

Nepomysleli by ste si, že spoluprácu možno vylepšiť prostredníctvom niečoho takého jednoduchého a tradičného, ako je kopírovanie a prilepenie informácií o projektoch. Vďaka tejto novej funkcii môžete teraz kopírovať a prilepovať obsah medzi programami balíka Office a programom Project 2010 so zachovaním jeho formátovania, úrovní prehľadu a hlavičiek stĺpcov.

Dvomi kliknutiami myšou môžete okamžite vygenerovať zostavu a skopírovať ju do väčšiny programov balíka Office.

Na začiatok stránky

Spätná kompatibilita

Program Project 2010 je kompatibilný s predchádzajúcimi verziami programu Microsoft Project.

Súbory môžete vytvoriť v programe Project 2007 alebo v staršej verzii a potom ich otvoriť a upraviť v programe Project 2010 v režime s obmedzenou funkčnosťou. Môžete tiež vytvoriť súbory v programe Project 2010 a potom ich skonvertovať na formáty súborov programu Project 2007 alebo Project 2000 – 2003. Ani v jednom prípade vôbec nepotrebujete konvertor.

Poznámka : Funkcie, ktoré sú jedinečné v programe Project 2010, ako sú napríklad manuálne naplánované úlohy a súhrny úloh zhora nadol, sa v starších verziách programu Project nemusia zobrazovať očakávaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×