Čo je nové v programe Microsoft Office Word 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Čo je nové v programe Microsoft Office Word 2007

Program Microsoft Office Word 2007 napomáha vytvárať dokumenty s profesionálnym vzhľadom, pričom poskytuje úplnú súpravu nástrojov na vytváranie a formátovanie dokumentov v novom používateľskom rozhraní používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Skvelé možnosti prezerania dokumentov, písania poznámok a porovnávania vám pomôžu rýchlo získať a spravovať pripomienky od kolegov. Rozšírená integrácia údajov zabezpečuje pripojenie dokumentov na dôležité zdroje podnikových informácií.

tlačidlo na stiahnutie bezplatnej skúšobnej verzie

Kúpiť Office

Čo chcete urobiť?

Vytváranie dokumentov s profesionálnym vzhľadom

Dôverné zdieľanie dokumentov

Prechod do hĺbky dokumentov

Obnovenie informácií v prípade problémov s počítačom

Vytváranie dokumentov s profesionálnym vzhľadom

Program Office Word 2007 obsahuje nástroje na úpravy a revíziu slúžiace na vytvorenie finálnych dokumentov spôsobom, ktorý je jednoduchší než kedykoľvek predtým.

Viac času na písanie, menej času na formátovanie

Nový pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent, zoskupuje nástroje podľa jednotlivých úloh, pričom najčastejšie používané príkazy sú hneď poruke.

Obrázok karty Domov programu Word

1. Karty sú navrhnuté tak, aby sa orientovali na úlohy.

2. Skupiny v rámci každej karty delia úlohy na čiastkové úlohy.

3. Tlačidlá s príkazmi v každej skupine vykonajú príkaz alebo zobrazia ponuku s príkazmi.

Nové používateľské rozhranie používateľské rozhranie Office Fluent, ktoré sa zameriava na výsledky, ponúka nástroje jasným a organizovaným spôsobom vtedy, keď ich skutočne potrebujete:

 • Výberom z galérií predvolených štýlov, formátov tabuliek a zoznamov, grafických efektov a ďalších prvkov ušetríte čas a v maximálnej miere využijete všetky výkonné možnosti programu Word.

 • Používateľské rozhranie používateľské rozhranie Fluent eliminuje odhady pri formátovaní dokumentu. Galérie možností formátovania ponúkajú reálnu ukážku formátovania dokumentu skôr, než sa rozhodnete vykonať zmenu.

Prepojenie povolení na lokalitu

Na pridanie vopred naformátovaných prvkov stačí pár kliknutí

Galéria titulných strán

Program Office Word 2007 obsahuje preddefinované bloky na pridávanie vopred naformátovaného obsahu do dokumentov:

 • Keď pracujete s dokumentom pochádzajúcim z konkrétneho typu šablóny, môžete si vybrať z galérie vopred naformátovaných úvodných strán, citácií, hlavičiek a piat, a dotvoriť tak celkový vzhľad dokumentu.

 • Ak chcete prispôsobiť vopred naformátovaný obsah alebo ak sa vo vašej organizácii často používa rovnaký obsah (napríklad text právnych vyhlásení alebo kontaktné informácie zákazníka), môžete si vytvoriť vlastné preddefinované bloky, ktoré si z galérie vyberiete jedným kliknutím.

Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať

Efektívnejšia komunikácia prostredníctvom veľmi pôsobivej grafiky

Obrázok SmartArt s textom snímky a galériou rozložení

Nové funkcie vytvárania grafov a diagramov zahŕňajú priestorové tvary, priehľadnosť, tieňovanie a ďalšie efekty.

Grafické prvky SmartArt možností v programe Word 2007

Možnosť okamžitého použitia nového vzhľadu a spracovania dokumentov

Keď sa vaša spoločnosť rozhodne zmeniť alebo aktualizovať svoj vzhľad, toto rozhodnutie môžete ihneď premietnuť do svojich dokumentov. Pomocou funkcií Rýchle štýly a Motívy dokumentu môžete ihneď zmeniť vzhľad textu, tabuliek a obrázkov v dokumente a prispôsobiť dokument podľa uprednostňovaného štýlu alebo farebnej schémy.

Jednoduché vyhnutie sa pravopisným chybám

Pri písaní dokumentu pre ostatných určite nechcete, aby pravopisné chyby znižovali váhu textu alebo podkopávali vašu profesionalitu. Nové funkcie kontroly pravopisu zjednodušujú distribúciu vašej práce s dôverou:

 • Kontrola pravopisu je teraz v programoch balíka systém Microsoft Office 2007 konzistentnejšia. Príklady tejto zmeny zahŕňajú:

 • Kontrola pravopisu systém Microsoft Office 2007 obsahuje reformovaných francúzske slovníka. V balíku Microsoft Office 2003, to bolo doplnok, ktoré mali byť nainštalovaná samostatne. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena spôsobu kontroly pravopisu a gramatiky práce.

 • Pri prvom použití slovníka pre jeden z dostupných jazykov sa automaticky vytvorí slovník výnimiek pre tento jazyk. Slovník výnimiek umožňuje kontrole pravopisu nastaviť príznak ku slovám, ktoré nechcete používať. Je to užitočné pri vyhýbaní sa neslušným výrazom alebo slovám, ktoré nesedia vášmu štýlu. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie slovníka výnimiek na určovanie uprednostňovaného spôsobu kontroly pravopisu slov.

 • Kontrola pravopisu môžete vyhľadať a označiť príznakom niektoré kontextové pravopisné chyby. Zadali ste niekedy približne takto chybu? budem vidieť ich. V Office Word 2007, môžete zapnúť možnosť Použiť kontextovú kontrolu pravopisu na získanie pomoci pri hľadaní a chybu. Táto možnosť je k dispozícii pri kontrole pravopisu dokumentov v angličtine, nemčina alebo španielčine. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber fungovanie kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Kontrolu pravopisu a gramatiky možno vypnúť v jednom dokumente alebo vo všetkých dokumentoch, ktoré vytvárate.

Na začiatok stránky

Dôverné zdieľanie dokumentov

Keď odošlete koncept dokumentu kolegom na pripomienky, program Office Word 2007 umožňuje jednoduchým spôsobom zhromaždiť a spravovať ich revízie a poznámky. Keď je dokument pripravený na publikovanie, program Office Word 2007 zabezpečí viditeľnosť všetkých nevyriešených revízií a pripomienok v publikovanom dokumente.

Rýchle porovnanie dvoch verzií dokumentu

Porovnanie a kombinovanie dokumentov

Program Office Word 2007 umožňuje jednoduchým spôsobom zistiť vykonané zmeny v dokumente. Keď porovnávate a kombinujete dokumenty, môžete zobraziť obidve verzie dokumentu spolu s odstráneným, vloženým a premiestneným textom, ktorý je jasne označený v tretej verzii dokumentu.

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch

Skôr než budete svoj dokument zdieľať s inými používateľmi, môžete použiť kontrolu dokumentu a zistiť, či sa v dokumente nenachádzajú skryté metaúdaje, osobné informácie alebo iný skrytý obsah. Kontrola dokumentu dokáže vyhľadať a odstrániť informácie, akými sú napríklad komentáre, verzie, sledované zmeny, poznámky písané rukou, vlastnosti dokumentu, informácie zo servera správy dokumentov, skrytý text, vlastné údaje XML a informácie uložené v hlavičkách a pätách. Kontrola dokumentu zabezpečí, že dokumenty, ktoré zdieľate s inými používateľmi, nebudú obsahovať žiadne skryté osobné údaje a ani žiadny skrytý obsah, ktorý vaša organizácia nechce distribuovať. Organizácia môže tiež prispôsobiť kontrolu dokumentov a pridať kontroly ďalších typov skrytého obsahu.

Kontrola dokumentov v dokumente programu Word

Pripojenie digitálneho podpisu alebo riadka pre podpis do dokumentov

Dokument s podpísaný riadky pre podpis

Pripojením digitálneho podpisu do dokumentu môžete zabezpečiť pravosť, integritu a pôvod svojho dokumentu. V programe Office Word 2007 môžete do dokumentu pridať neviditeľný digitálny podpis alebo doň môžete vložiť riadok pre podpis balíka Microsoft Office na zachytenie viditeľného zobrazenia podpisu spolu s digitálnym podpisom.

Možnosť zachytenia digitálnych podpisov prostredníctvom použitia riadkov pre podpisy v dokumentoch balíka Office umožňuje organizáciám používať systém podpisovania bez potreby papiera pri dokumentoch, akými sú napríklad kontrakty alebo iné zmluvy. Na rozdiel od podpisov na papieri poskytujú digitálne podpisy záznam o tom, čo sa presne podpísalo a umožňujú overovať podpisy aj v budúcnosti.

Konverzia dokumentov programu Word do formátu PDF alebo XPS

Program Office Word 2007 podporuje exportovanie súborov do nasledujúcich formátov:

 • Formát PDF (Portable Document Format)    . Formát PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová presne taký formát, aký má mať, a že údaje v súbore sa nedajú jednoducho zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

 • Formát XPS (XML Paper Specification)    . Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová presne taký formát, aký má mať, a že údaje v súbore sa nebudú dať jednoducho zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v niektorom z nasledujúcich článkov:

Okamžitá detekcia dokumentov obsahujúcich vložené makrá

Program Office Word 2007 používa osobitný formát súboru (.docm) pre dokumenty s makrami, čím používateľ okamžite zistí, či sa v súbore dá spustiť vložené makro.

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Zrušením príkazu Označiť ako finálnu verziu povolíte úpravy.

Skôr než budete finálnu verziu dokumentu zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete použiť príkaz Označiť ako finálnu verziu, pomocou ktorého zapnete režim dokumentu iba na čítanie a oznámite používateľom, že zdieľate finálnu verziu dokumentu. Keď je dokument označený ako finálna verzia, zadávanie textu, príkazy na úpravy, ako aj kontrolné značky sú zakázané a používatelia, ktorí si dokument prezerajú, nebudú môcť dokument náhodne zmeniť. Príkaz Označiť ako finálnu verziu nie je funkciou zabezpečenia. Po vypnutí príkazu Označiť ako finálnu verziu môže dokument upravovať každý používateľ.

Na začiatok stránky

Prechod do hĺbky dokumentov

V súčasnosti, keď počítače a súbory sú navzájom prepojené, je stále dôležitejšie uchovávať dokumenty v súboroch, ktoré sú štíhle, odolné a podporujúce široké spektrum platforiem. Na splnenie týchto požiadaviek balík Office, verzia 2007 dosahuje ďalší stupeň vo vývoji podpory jazyka XML. Nový formát súboru založený na jazyku XML umožňuje, aby súbory programu Office Word 2007 boli menšie, kompaktnejšie a pevne integrované s informačnými systémami a externými zdrojmi údajov.

Zmenšenie veľkosti súborov a zlepšenie obnovenia po poškodení

Nový formát Word XML je komprimovaný segmentovaný formát súboru, ktorý umožňuje významne zmenšiť veľkosť súboru a jednoducho obnoviť poškodené súbory.

Prepojenie dokumentov s obchodnými informáciami

V rámci svojej obchodnej činnosti vytvárate dokumenty a pomocou nich oznamujete iným používateľom dôležité obchodné údaje. Automatizáciou procesu komunikácie môžete ušetriť čas a obmedziť riziko výskytu chyby. Vytvorte dynamické a inteligentné dokumenty, ktoré sa aktualizujú automaticky prostredníctvom používania nových ovládacích prvkov dokumentu a viazaním údajov na pripojenie k systémom serverovej časti.

Správa vlastností dokumentu v informačnom paneli dokumentu

Informačný panel dokumentu zjednodušuje zobrazenie a úpravu vlastností dokumentu počas práce s dokumentom programu Word. Informačný panel dokumentu sa v programe Word zobrazuje v hornej časti dokumentu. Informačný panel dokumentu možno použiť na zobrazenie a úpravu štandardných vlastností dokumentu balíka Microsoft Office ako aj vlastností súborov, ktoré sú uložené na serveri správy dokumentov. Ak použijete informačný panel dokumentu na úpravu vlastností dokumentu na serveri, aktualizované vlastnosti sa uložia priamo na server.

Môže napríklad existovať server, ktorý sleduje stav spracovania dokumentu. Keď v dokumente vykonáte posledné úpravy, môžete otvoriť informačný panel dokumentu a zmeniť stav spracovania dokumentu z hodnoty Koncept na hodnotu Konečná verzia. Keď uložíte dokument späť na server, zmena stavu spracovania dokumentu sa aktualizuje na serveri.

Ak uložíte šablóny dokumentu do knižnice na serveri Windows SharePoint Services 3.0, knižnica môže obsahovať vlastné vlastnosti, ktoré uchovávajú informácie o šablónach. Vaša organizácia môže napríklad požadovať, aby sa dokumenty v knižnici kategorizovali po vyplnení vlastnosti Kategória. Pomocou informačného panela dokumentu môžete upravovať podobné vlastnosti priamo v prostredí programu Word.

Na začiatok stránky

Obnovenie v prípade výskytu počítačových problémov

Balíksystém Microsoft Office 2007 ponúka vylepšené nástroje na obnovu vykonanej práce v prípade výskytu problému v programe Office Word 2007.

Diagnostické nástroje balíka Office

Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office predstavujú sériu diagnostických testov, ktoré pomáhajú zistiť, prečo počítač zlyháva. Diagnostické testy môžu priamo odstrániť niektoré problémy a môžu zistiť spôsoby, ktorými možno odstrániť iné problémy. Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office nahrádzajú nasledujúce funkcie balíka Microsoft Office 2003: Zistiť a opraviť a Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.

Ďalšie informácie nájdete v téme Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Obnovenie programu

Program Office Word 2007 disponuje vylepšenými možnosťami na zabránenie straty vykonanej práce pri neštandardnom ukončení programu. Ak je to možné, program Word sa po opätovnom spustení pokúsi obnoviť niektoré aspekty stavu programu.

Ak napríklad pracujete na niekoľkých súboroch naraz, každý súbor je otvorený v inom okne a v každom okne sú zobrazené špecifické údaje. Program Word zlyhá. Keď reštartujete program Word, otvorí súbory a obnoví okná do stavu pred zlyhaním programu Word.

Ďalšie informácie nájdete v téme predchádzanie strate vykonanej práce pri neštandardnom ukončení programu balíka Office.

tlačidlo na stiahnutie bezplatnej skúšobnej verzie

Kúpiť Office

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×